Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1837 Uzavretá úloha23. 10. 2015 J. Brocka, J. Figeľ, P. Hrušovský, P. Abrhan, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jozefa BOBÍKA a Pavla ZAJACA na vydanie zákona o ochrane zraniteľných spotrebiteľov energií a o zmene a doplnení zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 1811 Uzavretá úloha23. 10. 2015 J. Bobík, J. Hudacký, P. ZajacNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza HLINU a Pavla ZAJACA na vydanie zákona o jednorazovom mimoriadnom oddlžení obyvateľstva (zákon o oddlžení obyvateľstva) a o doplnení niektorých zákonov 1778 Uzavretá úloha31. 08. 2015 A. Hlina, P. ZajacNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA, Jána FIGEĽA a Pavla HRUŠOVSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1745 Uzavretá úloha27. 08. 2015 J. Figeľ, P. Hrušovský, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA a Pavla ZAJACA na vydanie zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní, o zavedení elektronickej fakturácie vo verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1744 Uzavretá úloha27. 08. 2015 J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza HLINU a Pavla ZAJACA na vydanie zákona o jednorazovom mimoriadnom oddlžení obyvateľstva (zákon o oddlžení obyvateľstva) a o doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 30. júna 2015 svoj návrh zákona späť.) 1616 Uzavretá úloha29. 05. 2015 A. Hlina, P. ZajacNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA, Pavla ZAJACA a Jozefa BOBÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1597 Uzavretá úloha29. 05. 2015 J. Bobík, J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA, Júliusa BROCKU, Moniky GIBALOVEJ a Jána HUDACKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1595 Uzavretá úloha29. 05. 2015 J. Brocka, M. Gibalová, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA, Pavla ZAJACA a Jozefa BOBÍKA na vydanie zákona o rodinnom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1527 Uzavretá úloha17. 04. 2015 J. Bobík, J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA, Jozefa BOBÍKA a Jána HUDACKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 1445 Uzavretá úloha20. 02. 2015 J. Bobík, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA, Pavla ZAJACA a Jozefa BOBÍKA na vydanie zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1437 Uzavretá úloha20. 02. 2015 J. Bobík, J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO a Pavla ZAJACA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 1368 Uzavretá úloha09. 01. 2015 J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Bélu BUGÁRA, Jozefa MIHÁLA, Igora MATOVIČA, Ľudovíta KANÍKA, Juraja MIŠKOVA a ďalších na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 1240 Uzavretá úloha26. 09. 2014 J. Figeľ, P. Zajac, J. Mikloško, E. Pfundtner, A. Přidal, P. Muránsky, M. Gibalová, M. Fronc, J. Bobík, J. Brocka, P. Abrhan, P. Hrušovský, I. Uhliarik, I. Švejna, F. Šebej, L. Sólymos, B. Bugár, T. Bastrnák, P. Vörös, E. Jakab, Á. Érsek, Z. Simon, Ústavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA, Jána HUDACKÉHO a Jozefa BOBÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1226 Uzavretá úloha25. 09. 2014 J. Bobík, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA, Pavla ZAJACA a Ivana UHLIARIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 9. decembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1225 Uzavretá úloha25. 09. 2014 J. Figeľ, J. Hudacký, I. Uhliarik, P. ZajacNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o lobingu a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 1223 Uzavretá úloha25. 09. 2014 P. Hrušovský, J. Figeľ, P. Zajac, J. Mikloško, J. Hudacký, P. Abrhan, M. Fronc, M. Kvasnička, M. Gibalová, P. Muránsky, J. Bobík, J. Brocka, M. RadošovskýNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1138 Uzavretá úloha21. 08. 2014 J. Figeľ, P. Hrušovský, M. Fronc, P. Zajac, J. Hudacký, P. Muránsky, M. Gibalová, J. Mikloško, P. Abrhan, M. RadošovskýÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o lobingu a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 10. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1102 Uzavretá úloha12. 08. 2014 P. Hrušovský, J. Figeľ, M. Fronc, P. Abrhan, P. Zajac, J. Hudacký, P. Muránsky, J. Mikloško, M. Gibalová, M. RadošovskýNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA a Jána HUDACKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1059 Uzavretá úloha06. 06. 2014 J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA a Pavla ZAJACA na vydanie zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 985 Uzavretá úloha24. 04. 2014 J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA a Jána HUDACKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 964 Uzavretá úloha15. 04. 2014 J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Jána HUDACKÉHO a Pavla ZAJACA na vydanie zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestných činov korupcie a iných vybraných trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 963 Uzavretá úloha14. 04. 2014 J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĹA, Jána HUDACKÉHO a Pavla ZAJACA na vydanie zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými a inými vybranými trestnými činmi (Navrhovatelia vzali listom zo 14. apríla 2014 svoj návrh zákona späť.) 955 Uzavretá úloha28. 03. 2014 J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA, Jána HUDACKÉHO a Jána FIGEĽA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 2. apríla 2014 svoj návrh zákona späť.) 892 Uzavretá úloha25. 02. 2014 J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA, Jána HUDACKÉHO a Jána FIGEĽA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 825 Uzavretá úloha18. 12. 2013 J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Pavla ZAJACA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Navrhovatelia listom z 13. decembra 2013 požiadali o presun svojho návrhu zákona na program nasledujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.) 788 Uzavretá úloha07. 11. 2013 J. Figeľ, P. Hrušovský, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA a Pavla ZAJACA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 787 Uzavretá úloha07. 11. 2013 J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Ivana ŠTEFANCA a Pavla ZAJACA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 768 Uzavretá úloha30. 10. 2013 I. Štefanec, R. Vašečka, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA a Pavla ZAJACA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 730 Uzavretá úloha25. 09. 2013 J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA a Jána HUDACKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 557 Uzavretá úloha30. 05. 2013 J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 503 Uzavretá úloha26. 04. 2013 P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA a Pavla ZAJACA na vydanie zákona o rodinnom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia listom z 12. augusta 2013 požiadali o presun svojho návrhu zákona na riadnu plánovanú októbrovú schôdzu.) 485 Uzavretá úloha24. 04. 2013 J. Figeľ, J. Hudacký, P. ZajacNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov 470 Uzavretá úloha23. 04. 2013 P. Abrhan, M. Fronc, M. Gibalová, P. Hrušovský, P. ZajacNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 456 Uzavretá úloha27. 03. 2013 P. Abrhan, P. Hrušovský, M. Gibalová, M. Fronc, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA a Jána HUDACKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 307 Uzavretá úloha08. 11. 2012 J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA a Jána HUDACKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 197 Uzavretá úloha23. 08. 2012 J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona