Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýPredkladateľKategória
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín 1760 Uzavretá úloha28. 08. 2015T. Bastrnák, B. Bugár, G. Csicsai, Á. Érsek, G. Gál, R. Chmel, E. Jakab, E. Pfundtner, F. Šebej, L. Sólymos, P. Vörös, L. ŽitňanskáNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Árpáda ÉRSEKA, Bélu BUGÁRA a Eleméra JAKABA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1663 Uzavretá úloha14. 08. 2015B. Bugár, Á. Érsek, E. JakabNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Arpáda ÉRSEKA, Lászlóa SOLYMOSA a Gabriela CSICSAIA na vydanie zákona o príspevku za zásluhy v športovej oblasti 1434 Uzavretá úloha19. 02. 2015G. Csicsai, Á. Érsek, L. SólymosNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Bélu BUGÁRA, Jozefa MIHÁLA, Igora MATOVIČA, Ľudovíta KANÍKA, Juraja MIŠKOVA a ďalších na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 1240 Uzavretá úloha26. 09. 2014P. Abrhan, A. Hlina, T. Bastrnák, J. Brocka, B. Bugár, G. Csicsai, J. Droba, Á. Érsek, E. Horváthová, M. Fecko, M. Fedor, J. Figeľ, M. Fronc, Ľ. Galko, M. Gibalová, H. Mezenská, P. Hrušovský, M. Huba, J. Hudacký, R. Chmel, M. Chren, I. Hraško, E. JaÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA a Arpáda ÉRSEKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 1214 Uzavretá úloha24. 09. 2014Á. Érsek, G. GálNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 10. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1146 Uzavretá úloha22. 08. 2014T. Bastrnák, B. Bugár, Á. Érsek, R. Chmel, Z. Simon, L. Sólymos, P. VörösNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 10. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1145 Uzavretá úloha22. 08. 2014T. Bastrnák, Á. Érsek, G. Gál, E. Jakab, Z. Simon, L. Sólymos, P. VörösNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov 933 Uzavretá úloha28. 02. 2014M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik, J. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 932 Uzavretá úloha28. 02. 2014M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik, J. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 931 Uzavretá úloha28. 02. 2014M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik, J. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 930 Uzavretá úloha28. 02. 2014M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik, J. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 929 Uzavretá úloha28. 02. 2014M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik, J. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 928 Uzavretá úloha28. 02. 2014M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik, J. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 927 Uzavretá úloha28. 02. 2014M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik, J. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 926 Uzavretá úloha28. 02. 2014M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik, J. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 5. júna 2014 svoj návrh zákona späť.) 925 Uzavretá úloha28. 02. 2014M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik, J. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lászlóa SOLYMOSA, Bélu BUGÁRA, Eleméra JAKABA a Arpáda ÉRSEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 828 Uzavretá úloha03. 01. 2014B. Bugár, Á. Érsek, E. Jakab, L. SólymosNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Arpáda ÉRSEKA a Eleméra JAKABA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 785 Uzavretá úloha07. 11. 2013Á. Érsek, G. Gál, E. JakabNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Arpáda ÉRSEKA a Eleméra JAKABA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 784 Uzavretá úloha07. 11. 2013Á. Érsek, G. Gál, E. JakabÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Arpáda ÉRSEKA, Bélu BUGÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 765 Uzavretá úloha30. 10. 2013B. Bugár, Á. Érsek, L. SólymosNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Arpáda ÉRSEKA, Lászlóa SOLYMOSA a Bélu BUGÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 505 Uzavretá úloha26. 04. 2013B. Bugár, Á. Érsek, L. SólymosNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA, Bélu BUGÁRA, Arpáda ÉRSEKA a Gábora GÁLA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 452 Uzavretá úloha22. 03. 2013A. Hrnčiar, B. Bugár, Á. Érsek, G. GálNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Andreja HRNČIARA a Arpáda ÉRSEKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 301 Uzavretá úloha07. 11. 2012A. Hrnčiar, Á. Érsek, G. GálNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Andreja HRNČIARA a Arpáda ÉRSEKA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 300 Uzavretá úloha07. 11. 2012A. Hrnčiar, Á. Érsek, G. GálÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Arpáda ÉRSEKA, Gábora GÁLA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona o príspevku za zásluhy v športovej oblasti 68 Uzavretá úloha29. 05. 2012T. Bastrnák, Á. Érsek, G. GálNávrh nového zákona