Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Józsefa NAGYA a Eleméra JAKABA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 983 Uzavretá úloha24. 04. 201426. 06. 2014E. Jakab, J. NagyNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Józsefa NAGYA, Martina CHRENA, Viliama NOVOTNÉHO a Branislava ŠKRIPEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 982 Uzavretá úloha24. 04. 2014 M. Chren, J. Nagy, V. Novotný, B. ŠkripekNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Józsefa NAGYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 981 Uzavretá úloha24. 04. 2014 J. NagyNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Józsefa NAGYA, Martina CHRENA, Viliama NOVOTNÉHO a Branislava ŠKRIPEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním verejnej zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 28. marca 2014 svoj návrh zákona späť.) 908 Uzavretá úloha28. 02. 2014 M. Chren, J. Nagy, V. Novotný, B. ŠkripekNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA, Moniky GIBALOVEJ a Józsefa NAGYA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 905 Uzavretá úloha27. 02. 2014 M. Gibalová, J. Nagy, I. ŠtefanecNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Józsefa NAGYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov 633 Uzavretá úloha05. 08. 2013 J. NagyNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Józsefa NAGYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 575 Uzavretá úloha31. 05. 201329. 10. 2013T. Bastrnák, B. Bugár, J. NagyNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Józsefa NAGYA, Tibora BASTRNÁKA a Eleméra JAKABA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 421 Uzavretá úloha22. 02. 2013 T. Bastrnák, E. Jakab, J. NagyNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu BUGÁRA a Józsefa NAGYA na vydanie ústavného zákona o nezdaňovaní dôchodkov 196 Uzavretá úloha23. 08. 2012 B. Bugár, J. NagyÚstavný zákon