Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Zákon z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou slovenskej republiky 1866 Uzavretá úloha14. 12. 201515. 12. 2015R. Madej, J. Laššáková, M. Kéry, V. Jasaň, V. Kučerová, A. VittekováZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 1685 Uzavretá úloha28. 08. 201520. 11. 2015J. Laššáková, R. Madej, O. Brixi, B. Susko, A. Vitteková, V. Kučerová, A. MartvoňNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1684 Uzavretá úloha28. 08. 2015 R. Madej, J. Laššáková, M. Kéry, V. Jasaň, V. Kučerová, A. VittekováNovela zákona
Zákon z 24. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1091 Uzavretá úloha03. 07. 201404. 07. 2014O. Brixi, A. Martvoň, B. Susko, A. VittekováZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1057 Uzavretá úloha06. 06. 201412. 09. 2014M. Halúz, M. Janíková, V. Jasaň, J. Podmanický, R. Raši, A. VittekováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa SUSKA, Anny VITTEKOVEJ, Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 922 Uzavretá úloha28. 02. 2014 O. Brixi, A. Martvoň, B. Susko, A. VittekováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona MARTVOŇA, Otta BRIXIHO, Daniela DUCHOŇA a Anny VITTEKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 424 Uzavretá úloha22. 02. 201322. 05. 2013O. Brixi, D. Duchoň, A. Martvoň, A. VittekováNovela zákona