Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KOVAČÓCYHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 1053 Uzavretá úloha31. 03. 200916. 09. 2009M. KovačócyNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa PUČÍKA, Maroša KONDRÓTA a Mariána KOVAČÓCYHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z. a mení zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 794 Uzavretá úloha03. 10. 200803. 12. 2008R. Pučík, M. Kovačócy, M. KondrótNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ a Mariána KOVAČÓCYHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 534 Uzavretá úloha11. 01. 2008 M. Kovačócy, R. ZmajkovičováNovela zákona