Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa PUČÍKA, Jána RICHTERA a Viliama JASAŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 1235 Uzavretá úloha25. 09. 200902. 12. 2009V. Jasaň, R. Pučík, J. RichterNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Magdy KOŠÚTOVEJ a Viliama JASAŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany 1034 Uzavretá úloha27. 03. 200919. 06. 2009V. Jasaň, M. KošútováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Magdy KOŠÚTOVEJ a Viliama JASAŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany 787 Uzavretá úloha01. 10. 2008 M. Košútová, V. JasaňNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa PUČÍKA a Viliama JASAŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 749 Uzavretá úloha22. 08. 2008 V. Jasaň, R. PučíkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána ZVONÁRA, Rafaela RAFAJA a Viliama JASAŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákony 708 Uzavretá úloha18. 08. 200806. 11. 2008V. Jasaň, R. Rafaj, J. ZvonárNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána RICHTERA a Viliama JASAŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 626 Uzavretá úloha25. 04. 200802. 07. 2008V. Jasaň, J. RichterNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava BAČÍKA a Viliama JASAŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 492 Uzavretá úloha08. 11. 200715. 02. 2008B. Bačík, V. JasaňNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viliama JASAŇA a Rafaela RAFAJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. z. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 227 Uzavretá úloha02. 03. 2007 V. Jasaň, R. RafajNovela zákona