Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VALOCKÉHO a Róberta MADEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1279 Uzavretá úloha02. 10. 200902. 12. 2009R. Madej, J. ValockýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VALOCKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov 1127 Uzavretá úloha01. 06. 200916. 09. 2009J. ValockýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VALOCKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1115 Uzavretá úloha29. 05. 2009 J. ValockýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov 296 Uzavretá úloha23. 04. 200720. 09. 2007A. Szögedi, P. Obrimčák, J. Valocký, J. Zvonár, T. Bastrnák, M. Sabolová, P. Markovič, B. Sániová, Š. Zelník, A. Bobrík, V. NovotnýNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VALOCKÉHO a Jána ZVONÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 90 Uzavretá úloha28. 09. 200612. 12. 2006J. Valocký, J. ZvonárNovela zákona