Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa PUČÍKA, Jána RICHTERA a Viliama JASAŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 1235 Uzavretá úloha25. 09. 200902. 12. 2009V. Jasaň, R. Pučík, J. RichterNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána RICHTERA a Petra PELEGRINIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 1205 Uzavretá úloha21. 08. 2009 P. Pellegrini, J. RichterNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa PUČÍKA, Jána RICHTERA a Jána KOVARČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 850 Uzavretá úloha07. 11. 200817. 02. 2009J. Kovarčík, R. Pučík, J. RichterNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa PUČÍKA, Jána RICHTERA a Jána KOVARČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov 665 Uzavretá úloha30. 05. 200818. 09. 2008J. Kovarčík, R. Pučík, J. RichterNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána RICHTERA a Viliama JASAŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 626 Uzavretá úloha25. 04. 200802. 07. 2008V. Jasaň, J. RichterNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána RICHTERA, Tibora GLENDU a Pavla PAVLISA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov 451 Uzavretá úloha28. 09. 200711. 12. 2007T. Glenda, P. Pavlis, J. RichterNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána RICHTERA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 450 Uzavretá úloha28. 09. 200711. 12. 2007J. RichterNovela zákona