Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána SLOTU, Anny BELOUSOVOVEJ a Rafaela RAFAJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1476 Uzavretá úloha15. 01. 2010 A. Belousovová, R. Rafaj, J. SlotaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána SLOTU, Anny BELOUSOVOVEJ, Rafaela RAFAJA a Ivana ŠAŠKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 1475 Uzavretá úloha15. 01. 2010 A. Belousovová, R. Rafaj, J. Slota, I. ŠaškoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1435 Uzavretá úloha14. 01. 2010 M. Belásová, A. Belousovová, M. Damborská, P. Dubravay, J. Ďuračka, J. Gajdošík, S. Chelemendik, J. Chrbet, J. Izák, A. Korba, J. Líška, R. Pučík, R. Rafaj, J. Rydlo, J. Slota, I. Šaško, V. Švidroň, E. Vestenický, Š. ZelníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána ZVONÁRA a Rafaela RAFAJA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 1430 Uzavretá úloha14. 01. 201004. 03. 2010R. Rafaj, J. ZvonárNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela RAFAJA a Jána SLOTU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 1356 Uzavretá úloha13. 11. 2009 R. Rafaj, J. SlotaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela RAFAJA a Jána SLOTU na vydanie zákona na podporu vlastenectva 1355 Uzavretá úloha13. 11. 2009 R. Rafaj, J. SlotaNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 839 Uzavretá úloha05. 11. 2008 A. Belousovová, R. Pučík, R. Rafaj, J. SlotaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA a Rafaela RAFAJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov 795 Uzavretá úloha03. 10. 200803. 12. 2008D. Jarjabek, R. RafajNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána ZVONÁRA, Rafaela RAFAJA a Viliama JASAŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákony 708 Uzavretá úloha18. 08. 200806. 11. 2008V. Jasaň, R. Rafaj, J. ZvonárNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána SLOTU, Rudolfa PUČÍKA, Jána SLABÉHO a Rafaela RAFAJA na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov 625 Uzavretá úloha25. 04. 2008 R. Pučík, R. Rafaj, J. Slabý, J. SlotaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela RAFAJA, Jána SLOTU a Rudolfa PUČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom 624 Uzavretá úloha25. 04. 200802. 07. 2008R. Pučík, R. Rafaj, J. SlotaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela RAFAJA a Jána SLOTU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom 579 Uzavretá úloha10. 03. 2008 R. Rafaj, J. SlotaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela RAFAJA, Jána SLOTU a Jána CHRBETA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov 491 Uzavretá úloha08. 11. 200715. 02. 2008R. Rafaj, J. Slota, J. ChrbetNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána SLOTU, Anny BELOUSOVOVEJ, Rafaela RAFAJA a Rudolfa PUČÍKA na vydanie zákona o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku 396 Uzavretá úloha24. 08. 200726. 10. 2007R. Pučík, R. Rafaj, J. SlotaNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA, Ľudmily MUŠKOVEJ a Rafaela RAFAJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky 387 Uzavretá úloha23. 08. 2007 D. Jarjabek, Ľ. Mušková, R. RafajNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 377 Uzavretá úloha22. 08. 2007 R. Rafaj, J. Slota, M. DamborskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení zákona č. 612/2005 Z. z. 331 Uzavretá úloha01. 06. 200720. 09. 2007R. Rafaj, J. Slota, J. Rydlo, R. PučíkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viliama JASAŇA a Rafaela RAFAJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. z. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 227 Uzavretá úloha02. 03. 2007 V. Jasaň, R. RafajNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 225 Uzavretá úloha02. 03. 200718. 05. 2007R. Rafaj, K. Tóthová, R. ZmajkovičováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela RAFAJA a Jána SLOTU na vydanie zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom 224 Uzavretá úloha01. 03. 200718. 05. 2007R. Rafaj, J. SlotaNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 42 Uzavretá úloha04. 08. 200624. 10. 2006T. Cabaj, J. Laššáková, R. Madej, V. Mečiar, R. Rafaj, J. SlotaNovela zákona