Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa ZALU a Oľgy NACHTMANNOVEJ na vydanie zákona o zásluhách Alexandra Dubčeka 721 Uzavretá úloha20. 08. 200823. 10. 2008O. Nachtmannová, B. ZalaNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ a Petra OBRIMČÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 668 Uzavretá úloha30. 05. 2008 O. Nachtmannová, P. ObrimčákNovela zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ a Marty DAMBORSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 570 Uzavretá úloha07. 03. 200821. 05. 2008M. Damborská, O. NachtmannováNovela zákona