Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU a Ľubice ROŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 987 Uzavretá úloha24. 04. 2014M. Mamojka, Ľ. Petrák, Ľ. RoškováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov 736 Uzavretá úloha26. 09. 2013M. Číž, D. Jarjabek, M. Mamojka, Ľ. PetrákNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 714 Uzavretá úloha27. 09. 2013B. Susko, D. Jarjabek, V. Jasaň, M. Mamojka, P. Paška, Ľ. Petrák, Z. DanišNávrh nového zákona