Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Zákon z 9. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1525 Uzavretá úloha26. 03. 201027. 04. 2010M. MamojkaZákon vrátený prezidentom
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mojmíra MAMOJKU, Jozefa BURIANA a Tibora LEBOCKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov 1451 Uzavretá úloha15. 01. 2010 J. Burian, T. Lebocký, M. MamojkaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mojmíra MAMOJKU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1450 Uzavretá úloha15. 01. 2010 M. MamojkaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa BURIANA, Tibora LEBOCKÉHO a Mojmíra MAMOJKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 1441 Uzavretá úloha15. 01. 201004. 03. 2010J. Burian, T. Lebocký, M. MamojkaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mojmíra MAMOJKU, Ľubomíra PETRÁKA, Jána SENKA a Pavla KUBOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam 1333 Uzavretá úloha13. 11. 2009 P. Kubovič, M. Mamojka, Ľ. Petrák, J. SenkoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mojmíra MAMOJKU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1172 Uzavretá úloha20. 08. 2009 M. MamojkaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mojmíra MAMOJKU a Ľubomíra PETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov 1044 Uzavretá úloha30. 03. 200924. 06. 2009M. Mamojka, Ľ. PetrákNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA a Mojmíra MAMOJKU na vydanie zákona o vyznamenaniach Slovenskej republiky 753 Uzavretá úloha22. 08. 200806. 11. 2008D. Jarjabek, M. MamojkaNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 45/1989 Zb. o poslancoch Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 523 Uzavretá úloha07. 01. 2008 M. Číž, M. Mamojka, P. PaškaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mojmíra MAMOJKU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 498 Uzavretá úloha09. 11. 200726. 03. 2008M. MamojkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 496 Uzavretá úloha09. 11. 2007 M. Číž, M. Mamojka, P. PaškaÚstavný zákon