Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Eugena JURZYCU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1478 Uzavretá úloha26. 03. 2015P. Frešo, E. Jurzyca, Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Eugena JURZYCU a Pavla FREŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1344 Uzavretá úloha05. 01. 2015P. Frešo, E. Jurzyca, Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA a Pavla FREŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia požiadali listom z 9. júla 2014 o presun svojho návrhu zákona na program nasledujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 9. septembra 2014.) (Navrhovateľom tohto návrhu bol aj poslanec Ivan Štefanec, ktorému zanikol mandát poslanca NR SR z dôvodu jeho zvolenia za poslanca Európskeho parlamentu.) (Navrhovatelia vzali listom z 9. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1035 Uzavretá úloha16. 05. 2014P. Frešo, Ľ. Kaník, I. ŠtefanecNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA a Pavla FREŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 762 Uzavretá úloha28. 10. 2013P. Frešo, Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi FICOVI 703 Evidencia13. 09. 2013B. Bugár, J. Figeľ, P. Frešo, D. Lipšic, I. Matovič, R. SulíkIný typ
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA a Pavla FREŠA na vydanie zákona o Živnostenských licenciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 672 Uzavretá úloha14. 08. 2013P. Frešo, I. ŠtefanecNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA a Pavla FREŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 637 Uzavretá úloha08. 08. 2013P. Frešo, I. ŠtefanecNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla FREŠA a Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 565 Uzavretá úloha31. 05. 2013P. Frešo, Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA, Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Ivana MIKLOŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 564 Uzavretá úloha31. 05. 2013P. Frešo, Ľ. Kaník, I. Mikloš, I. ŠtefanecNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA a Pavla FREŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 563 Uzavretá úloha31. 05. 2013P. Frešo, I. ŠtefanecNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠŤEFANCA, Pavla FREŠA a Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 501 Uzavretá úloha26. 04. 2013P. Frešo, Ľ. Kaník, I. ŠtefanecNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA a Pavla FREŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (Navrhovatelia vzali listom zo 4. júna 2013 svoj návrh zákona späť.) 496 Uzavretá úloha26. 04. 2013P. Frešo, Ľ. KaníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA a Pavla FREŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov 397 Uzavretá úloha18. 02. 2013P. Frešo, I. ŠtefanecNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA a Pavla FREŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 368 Uzavretá úloha10. 01. 2013P. Frešo, I. ŠtefanecNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viliama NOVOTNÉHO a Pavla FREŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 366 Uzavretá úloha09. 01. 2013P. Frešo, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 258 Uzavretá úloha05. 10. 2012P. Frešo, Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 233/1995 Z z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 2. októbra 2012 svoj návrh zákona späť.) 251 Uzavretá úloha28. 09. 2012P. Frešo, Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (Navrhovateľ vzal listom zo 7. novembra 2012 svoj návrh zákona späť.) 250 Uzavretá úloha28. 09. 2012P. Frešo, Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA a Pavla FREŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 246 Uzavretá úloha28. 09. 2012P. Frešo, I. ŠtefanecNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA, Pavla FREŠA, Juraja DROBU a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 178 Uzavretá úloha14. 08. 2012J. Droba, P. Frešo, I. Štefanec, J. ViskupičNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 149 Uzavretá úloha06. 07. 2012P. Frešo, Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 148 Uzavretá úloha06. 07. 2012P. Frešo, Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA, Ľudovíta KANÍKA a Pavla FREŠA na vydanie zákona o Živnostenských licenciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 144 Uzavretá úloha04. 07. 2012P. Frešo, Ľ. Kaník, I. ŠtefanecNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov 94 Uzavretá úloha01. 06. 2012P. Frešo, Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 93 Uzavretá úloha01. 06. 2012P. Frešo, Ľ. Kaník, V. NovotnýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla FREŠA a Jozefa MIKUŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 89 Uzavretá úloha01. 06. 2012P. Frešo, J. MikušNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA a Pavla FREŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 17. decembra 2012 svoj návrh zákona späť.) 72 Uzavretá úloha30. 05. 2012P. Frešo, I. ŠtefanecNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viliama NOVOTNÉHO a Pavla FREŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 21. 6. 2012 svoj návrh zákona späť.) 70 Uzavretá úloha29. 05. 2012P. Frešo, V. NovotnýNovela zákona