Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VALOCKÉHO a Róberta MADEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1279 Uzavretá úloha02. 10. 200902. 12. 2009R. Madej, J. ValockýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta MADEJA a Petra PELEGRINIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 918 Uzavretá úloha16. 01. 200929. 04. 2009R. Madej, P. PellegriniNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Róberta MADEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov 754 Uzavretá úloha22. 08. 200806. 11. 2008R. MadejNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Edity ANGYALOVEJ a Róberta MADEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov 101 Uzavretá úloha29. 09. 200606. 12. 2006E. Angyalová, R. MadejNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Róberta MADEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a dopolnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 100 Uzavretá úloha29. 09. 200607. 12. 2006R. MadejNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Edity ANGYALOVEJ a Róberta MADEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 99 Uzavretá úloha29. 09. 200606. 12. 2006E. Angyalová, R. MadejNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Róberta MADEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 98 Uzavretá úloha29. 09. 200606. 12. 2006R. MadejNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Róberta MADEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 50 Uzavretá úloha18. 08. 200624. 10. 2006R. MadejNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 42 Uzavretá úloha04. 08. 200624. 10. 2006T. Cabaj, J. Laššáková, R. Madej, V. Mečiar, R. Rafaj, J. SlotaNovela zákona