Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily TKÁČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov 1345 Uzavretá úloha13. 11. 2009 J. TkáčováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA a Jarmily TKÁČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1344 Uzavretá úloha13. 11. 2009 I. Štefanec, J. TkáčováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zoltána HORVÁTHA a Jarmily TKÁČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 1312 Uzavretá úloha10. 11. 2009 Z. Horváth, J. TkáčováNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily TKÁČOVEJ na vydanie zákona o zákaze ťažby uránu na území Slovenskej republiky 1240 Uzavretá úloha29. 09. 2009 J. TkáčováNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily TKÁČOVEJ a Ivana ŠTEFANCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1239 Uzavretá úloha29. 09. 2009 I. Štefanec, J. TkáčováNovela zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Tatiany ROSOVEJ a Jarmily TKÁČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov 1238 Uzavretá úloha29. 09. 2009 T. Rosová, J. TkáčováNovela zákona
Návrh poslancov Národne rady Slovenskej republiky Jarmily TKÁČOVEJ a Ivana ŠTEFANCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1156 Uzavretá úloha21. 07. 2009 I. Štefanec, J. TkáčováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1085 Uzavretá úloha15. 05. 2009 G. Bárdos, T. Bastrnák, J. Berényi, J. Brocka, A. Szögedi, F. Devínsky, M. Duray, M. Dzurinda, M. Fedor, M. Fronc, G. Gál, J. Golian, M. Hort, Z. Horváth, P. Hrušovský, S. Janiš, L. Köteles, P. Kubovič, D. Lipšic, I. Štefanec, T. Rosová, I. Mikloš, Iný typ
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi ŠTEFANOVOVI, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1062 Uzavretá úloha17. 04. 2009 P. Abrhan, I. Andruskó, G. Bárdos, T. Bastrnák, R. Bauer, J. Berényi, Á. Biró, J. Brocka, B. Bugár, K. Cibulková, P. Csáky, F. Devínsky, M. Duray, M. Dzurinda, I. Farkas, P. Frešo, T. Galbavý, M. Gibalová, M. Hort, Z. Horváth, P. Hrušovský, J. IvančIný typ
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily TKÁČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 1035 Uzavretá úloha30. 03. 2009 J. TkáčováNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily TKÁČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 883 Uzavretá úloha13. 01. 2009 J. TkáčováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republliky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Mariánovi JANUŠEKOVI, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 869 Uzavretá úloha05. 12. 2008 I. Andruskó, G. Bárdos, Á. Biró, J. Brocka, B. Bugár, P. Csáky, F. Devínsky, M. Duray, M. Dzurinda, I. Farkas, M. Fedor, P. Frešo, M. Fronc, G. Gál, T. Galbavý, M. Gibalová, M. Hort, Z. Horváth, P. Hrušovský, J. Ivančo, S. Janiš, G. Juhász, S. KahanIný typ
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Tatiany ROSOVEJ a Jarmily TKÁČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov 849 Uzavretá úloha07. 11. 2008 T. Rosová, J. TkáčováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily TKÁČOVEJ a Mikuláša DZURINDU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 710 Uzavretá úloha20. 08. 2008 M. Dzurinda, J. TkáčováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily TKÁČOVEJ, Pavla FREŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 661 Uzavretá úloha30. 05. 2008 P. Frešo, V. Novotný, J. TkáčováNovela zákona