Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily MUŠKOVEJ a Dany PODRACKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 1386 Uzavretá úloha14. 11. 200502. 02. 2006Ľ. Mušková, D. PodrackáNovela zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny TÓTHOVEJ a Dany PODRACKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 1359 Uzavretá úloha07. 10. 2005 D. Podracká, K. TóthováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 871 Uzavretá úloha21. 09. 2004 K. Džupa, J. Jaduš, E. Kolesár, D. PodrackáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom v znení zákona č. 665/2002 Z. z. 376 Uzavretá úloha21. 08. 200304. 11. 2003M. Hort, F. Mikloško, D. PodrackáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 224 Uzavretá úloha25. 04. 2003 T. Cabaj, K. Džupa, S. Husár, J. Jaduš, D. Jarjabek, J. Jasovský, G. Karlin, E. Kolesár, J. Kovarčík, V. Mečiar, J. Mikuš, D. Podracká, V. Soboňa, M. UrbániÚstavný zákon