Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýPredkladateľKategória
Zákon z 29. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1314 Uzavretá úloha18. 11. 2014 Zákon vrátený prezidentom
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1140 Uzavretá úloha22. 08. 2014R. ZmajkovičováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU a Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1060 Uzavretá úloha06. 06. 2014I. Choma, R. ZmajkovičováNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 647 Uzavretá úloha14. 08. 2013R. ZmajkovičováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany LAŠŠÁKOVEJ, Renáty ZMAJKOVIČOVEJ, Miroslava ČÍŽA, Stanislava KUBÁNKA a Tibora GLENDU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 559 Uzavretá úloha31. 05. 2013M. Číž, T. Glenda, S. Kubánek, J. Laššáková, R. ZmajkovičováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ, Mariána KOVAČÓCYHO a Ivana VARGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 204 Uzavretá úloha24. 08. 2012M. Kovačócy, I. Varga, R. ZmajkovičováNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (Navrhovateľka vzala listom zo 6. novembra 2012 svoj návrh zákona späť.) 203 Uzavretá úloha24. 08. 2012R. ZmajkovičováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany LAŠŠÁKOVEJ, Renáty ZMAJKOVIČOVEJ a Róberta MADEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 185 Uzavretá úloha22. 08. 2012J. Laššáková, R. Madej, R. ZmajkovičováNovela zákona