Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA, Renáty ZMAJKOVIČOVEJ a Dušana ČAPLOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1401 Uzavretá úloha18. 11. 2005 D. Čaplovič, D. Jarjabek, R. ZmajkovičováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily MUŠKOVEJ a Dušana ČAPLOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 1383 Uzavretá úloha10. 11. 200502. 02. 2006D. Čaplovič, Ľ. MuškováNovela zákona
Zákon z 25. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1211 Uzavretá úloha14. 06. 200523. 06. 2005D. Čaplovič, D. JarjabekZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zmiernení niektorých morálnych a majetkových krívd dlhodobo prenasledovaných občanov vedených na osobitných zoznamoch ("čierne listiny") a ich rodinných príslušníkov 1198 Uzavretá úloha01. 06. 2005 J. Cuper, D. Čaplovič, G. Krajči, Ľ. LintnerNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 1134 Uzavretá úloha22. 04. 2005 E. Angyalová, D. Čaplovič, I. Federič, R. Fico, J. Laššáková, R. MadejNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1133 Uzavretá úloha22. 04. 2005 D. Čaplovič, I. Federič, R. Fico, R. MadejÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach a o zmene a doplnení zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1132 Uzavretá úloha22. 04. 2005 D. Čaplovič, I. Federič, R. Fico, R. MadejNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poplatkoch za služby verejnosti poskytované Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1127 Uzavretá úloha21. 04. 2005 D. Bollová, D. Čaplovič, J. Heriban, J. Hurban, D. Jarjabek, I. Kiňo, G. Krajči, M. Murgaš, E. Rusnáková, V. Veteška, R. ŽiakNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA a Dušana ČAPLOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov 1055 Uzavretá úloha21. 02. 2005 D. Čaplovič, D. JarjabekNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii 1000 Uzavretá úloha27. 12. 2004 D. Čaplovič, D. Jarjabek, Ľ. Lintner, Z. MartinákováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka a Dušana Čaploviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 800 Uzavretá úloha19. 07. 2004 D. Čaplovič, D. JarjabekNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka a Dušana Čaploviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/1992 Zb. v znení zákona č. 91/2004 Z. z. o dani z nehnuteľnosti 799 Uzavretá úloha19. 07. 2004 D. Čaplovič, D. JarjabekNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka a Dušana Čaploviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 798 Uzavretá úloha19. 07. 2004 D. Čaplovič, D. JarjabekNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka a Dušana Čaploviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii 797 Uzavretá úloha19. 07. 2004 D. Čaplovič, D. JarjabekNovela zákona