Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA a Pavla ABRHANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 1391 Uzavretá úloha05. 01. 2010 P. Abrhan, M. FroncNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej Republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov 1093 Uzavretá úloha22. 05. 2009 J. Brocka, M. Fronc, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, M. Sabolová, J. Šimko, M. Gibalová, P. AbrhanNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1085 Uzavretá úloha15. 05. 2009 G. Bárdos, T. Bastrnák, J. Berényi, J. Brocka, A. Szögedi, F. Devínsky, M. Duray, M. Dzurinda, M. Fedor, M. Fronc, G. Gál, J. Golian, M. Hort, Z. Horváth, P. Hrušovský, S. Janiš, L. Köteles, P. Kubovič, D. Lipšic, I. Štefanec, T. Rosová, I. Mikloš, Iný typ
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi ŠTEFANOVOVI, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1062 Uzavretá úloha17. 04. 2009 P. Abrhan, I. Andruskó, G. Bárdos, T. Bastrnák, R. Bauer, J. Berényi, Á. Biró, J. Brocka, B. Bugár, K. Cibulková, P. Csáky, F. Devínsky, M. Duray, M. Dzurinda, I. Farkas, P. Frešo, T. Galbavý, M. Gibalová, M. Hort, Z. Horváth, P. Hrušovský, J. IvančIný typ
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 992 Uzavretá úloha19. 03. 2009 P. Abrhan, J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, M. Sabolová, J. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA, Júliusa BROCKU a Pavla ABRHANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 922 Uzavretá úloha16. 01. 2009 P. Abrhan, J. Brocka, M. FroncNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Pavla ABRHANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 658 Uzavretá úloha30. 05. 2008 P. Abrhan, J. BrockaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 574 Uzavretá úloha10. 03. 2008 P. Abrhan, J. Brocka, M. Fronc, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, M. SabolováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Pavla ABRHANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 497 Uzavretá úloha09. 11. 2007 J. Brocka, P. AbrhanNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 335 Uzavretá úloha01. 06. 2007 M. Hort, P. Abrhan, Ľ. Micheľ, M. FroncNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 106 Uzavretá úloha29. 09. 2006 P. Abrhan, R. Bauer, J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, F. Mikloško, P. Minárik, V. Palko, M. Sabolová, J. ŠimkoÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 105 Uzavretá úloha29. 09. 2006 P. Abrhan, R. Bauer, J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, F. Mikloško, P. Minárik, V. Palko, M. Sabolová, J. ŠimkoÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 103 Uzavretá úloha29. 09. 2006 P. Abrhan, R. Bauer, J. Brocka, M. Gibalová, S. Kahanec, D. Lipšic, F. Mikloško, P. Minárik, V. PalkoÚstavný zákon