Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýPredkladateľKategória
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1837 Uzavretá úloha23. 10. 2015P. Abrhan, J. Brocka, J. Figeľ, P. Hrušovský, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o ochrane starobných dôchodkov 1740 Uzavretá úloha27. 08. 2015J. Brocka, M. Chren, E. Jurinová, Ľ. Kaník, J. MihálÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza PŘIDALA, Júliusa BROCKU a Jozefa MIKUŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnovitelných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1682 Uzavretá úloha25. 08. 2015J. Brocka, J. Mikuš, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Alojza PŘIDALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1657 Uzavretá úloha29. 07. 2015J. Brocka, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA, Júliusa BROCKU, Moniky GIBALOVEJ a Jána HUDACKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1595 Uzavretá úloha29. 05. 2015J. Brocka, M. Gibalová, J. Hudacký, P. ZajacNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza PŘIDALA a Júliusa BROCKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1565 Uzavretá úloha27. 05. 2015J. Brocka, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Alojza PŘIDALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1503 Uzavretá úloha15. 04. 2015J. Brocka, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Jána FIGEĽA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 1502 Uzavretá úloha15. 04. 2015J. Brocka, J. FigeľNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 1468 Uzavretá úloha13. 03. 2015J. Brocka, M. Chren, E. Jurinová, Ľ. Kaník, J. MihálNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 9. marca 2015 svoj návrh zákona späť.) 1430 Uzavretá úloha18. 02. 2015J. Brocka, M. Chren, E. Jurinová, Ľ. Kaník, J. MihálNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Alojza PŘIDALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 1415 Uzavretá úloha12. 02. 2015J. Brocka, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Alojza PŘIDALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1414 Uzavretá úloha12. 02. 2015J. Brocka, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Alojza PŘIDALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 1413 Uzavretá úloha12. 02. 2015J. Brocka, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza PŘIDALA, Júliusa BROCKU a Jozefa MIKUŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1398 Uzavretá úloha05. 02. 2015J. Brocka, J. Mikuš, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Júliusa BROCKU a Moniky GIBALOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1358 Uzavretá úloha08. 01. 2015J. Brocka, J. Figeľ, M. GibalováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Alojza PŘIDALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 6. februára 2015 svoj návrh zákona späť.) 1357 Uzavretá úloha08. 01. 2015J. Brocka, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Alojza PŘIDALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 6. februára 2015 svoj návrh zákona späť.) 1356 Uzavretá úloha08. 01. 2015J. Brocka, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Alojza PŘIDALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 6. februára 2015 svoj návrh zákona späť.) 1355 Uzavretá úloha08. 01. 2015J. Brocka, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Júliusa BROCKU, Jozefa MIHÁLA, Martina CHRENA a Eriky JURINOVEJ na vydanie ústavného zákona o ochrane starobných dôchodkov (Navrhovatelia listom zo 17. marca 2015 vzali svoj návrh zákona späť.) 1281 Uzavretá úloha31. 10. 2014J. Brocka, M. Chren, E. Jurinová, Ľ. Kaník, J. MihálÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Bélu BUGÁRA, Jozefa MIHÁLA, Igora MATOVIČA, Ľudovíta KANÍKA, Juraja MIŠKOVA a ďalších na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 1240 Uzavretá úloha26. 09. 2014P. Abrhan, A. Hlina, T. Bastrnák, J. Brocka, B. Bugár, G. Csicsai, J. Droba, Á. Érsek, E. Horváthová, M. Fecko, M. Fedor, J. Figeľ, M. Fronc, Ľ. Galko, M. Gibalová, H. Mezenská, P. Hrušovský, M. Huba, J. Hudacký, R. Chmel, M. Chren, I. Hraško, E. JaÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o lobingu a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 1223 Uzavretá úloha25. 09. 2014P. Abrhan, J. Brocka, J. Figeľ, M. Fronc, M. Gibalová, P. Hrušovský, J. Hudacký, J. Bobík, M. Kvasnička, J. Mikloško, P. Muránsky, P. Zajac, M. RadošovskýNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Alojza PŘIDALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 1187 Uzavretá úloha18. 09. 2014J. Brocka, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU, Jána FIGEĽA, Alojza PŘIDALA a Mariána KVASNIČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1101 Uzavretá úloha07. 08. 2014J. Brocka, J. Figeľ, M. Kvasnička, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza PŘIDALA a Júliusa BROCKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1095 Uzavretá úloha11. 07. 2014J. Brocka, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Alojza PŘIDALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 9. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1054 Uzavretá úloha05. 06. 2014J. Brocka, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA a Júliusa BROCKU na vydanie zákona o podpore viacgeneračnej solidarity v rodinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 986 Uzavretá úloha24. 04. 2014J. Brocka, J. Figeľ, J. HudackýNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU, Alojza PŘIDALA a Jozefa MIKLOŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 960 Uzavretá úloha10. 04. 2014J. Brocka, J. Mikloško, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Júliusa BROCKU, Jozefa MIHÁLA a Eriky JURINOVEJ na vydanie ústavného zákona o ochrane starobných dôchodkov (Navrhovatelia vzali listom z 1. apríla 2014 svoj návrh zákona späť.) 909 Uzavretá úloha28. 02. 2014J. Brocka, E. Jurinová, Ľ. Kaník, J. MihálÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Alojza PŘIDALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 889 Uzavretá úloha24. 02. 2014J. Brocka, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU, Jána FIGEĽA, Alojza PŘIDALA a Mariána KVASNIČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia listom z 13. decembra 2013 požiadali o presun svojho návrhu zákona na program nasledujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.) 786 Uzavretá úloha07. 11. 2013J. Brocka, J. Figeľ, M. Kvasnička, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU, Alojza PŘIDALA a Mariána KVASNIČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 708 Uzavretá úloha24. 09. 2013J. Brocka, M. Kvasnička, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU, Alojza PŘIDALA a Mariána KVASNIČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 627 Uzavretá úloha26. 07. 2013J. Brocka, M. Kvasnička, A. PřidalNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 567 Uzavretá úloha31. 05. 2013J. Brocka, E. Jurinová, Ľ. Kaník, J. Mihál, I. ŠvejnaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Alojza PŘIDALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 566 Uzavretá úloha31. 05. 2013J. Brocka, A. PřidalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA a Júliusa BROCKU na vydanie zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 555 Uzavretá úloha30. 05. 2013J. Brocka, J. Figeľ, J. HudackýNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 363 Uzavretá úloha09. 01. 2013P. Abrhan, J. Brocka, J. Figeľ, M. Gibalová, P. Hrušovský, J. Hudacký, M. KvasničkaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA a Júliusa BROCKU na vydanie zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 195 Uzavretá úloha23. 08. 2012J. Brocka, J. Figeľ, J. HudackýNávrh nového zákona