Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Moniky GIBALOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1467 Uzavretá úloha15. 01. 2010 J. Brocka, M. GibalováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA, Kláry SÁRKÖZY a Júliusa BROCKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1438 Uzavretá úloha14. 01. 2010 J. Brocka, K. Sárközy, I. ŠtefanecNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU, Moniky GIBALOVEJ, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Márie SABOLOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 1325 Uzavretá úloha12. 11. 2009 J. Brocka, M. Gibalová, P. Hrušovský, M. SabolováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU, Márie SABOLOVEJ a Pavla HRUŠOVSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1276 Uzavretá úloha02. 10. 2009 J. Brocka, P. Hrušovský, M. SabolováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky GIBALOVEJ a Júliusa BROCKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1273 Uzavretá úloha02. 10. 2009 J. Brocka, M. GibalováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Jozefa ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 1176 Uzavretá úloha20. 08. 2009 J. Brocka, J. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU, Martina FRONCA a Márie SABOLOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1175 Uzavretá úloha20. 08. 2009 J. Brocka, M. Fronc, M. SabolováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA a Júliusa BROCKU na vydanie zákona o školských autobusoch 1170 Uzavretá úloha20. 08. 2009 J. Brocka, M. FroncNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej Republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov 1093 Uzavretá úloha22. 05. 2009 J. Brocka, M. Fronc, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, M. Sabolová, J. Šimko, M. Gibalová, P. AbrhanNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1085 Uzavretá úloha15. 05. 2009 G. Bárdos, T. Bastrnák, J. Berényi, J. Brocka, A. Szögedi, F. Devínsky, M. Duray, M. Dzurinda, M. Fedor, M. Fronc, G. Gál, J. Golian, M. Hort, Z. Horváth, P. Hrušovský, S. Janiš, L. Köteles, P. Kubovič, D. Lipšic, I. Štefanec, T. Rosová, I. Mikloš, Iný typ
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi ŠTEFANOVOVI, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1062 Uzavretá úloha17. 04. 2009 P. Abrhan, I. Andruskó, G. Bárdos, T. Bastrnák, R. Bauer, J. Berényi, Á. Biró, J. Brocka, B. Bugár, K. Cibulková, P. Csáky, F. Devínsky, M. Duray, M. Dzurinda, I. Farkas, P. Frešo, T. Galbavý, M. Gibalová, M. Hort, Z. Horváth, P. Hrušovský, J. IvančIný typ
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA a Júliusa BROCKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1036 Uzavretá úloha30. 03. 2009 J. Brocka, M. FroncNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU, Ivana MIKLOŠA a Kláry SÁRKÖZY na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 993 Uzavretá úloha19. 03. 2009 J. Brocka, I. Mikloš, K. SárközyNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 992 Uzavretá úloha19. 03. 2009 P. Abrhan, J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, M. Sabolová, J. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana MIKLOŠA, Júliusa BROCKU, Ivána FARKASA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 989 Uzavretá úloha19. 03. 2009 J. Brocka, I. Farkas, I. MiklošNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA, Júliusa BROCKU a Pavla ABRHANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 922 Uzavretá úloha16. 01. 2009 P. Abrhan, J. Brocka, M. FroncNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 884 Uzavretá úloha13. 01. 2009 J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, M. SabolováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republliky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Mariánovi JANUŠEKOVI, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 869 Uzavretá úloha05. 12. 2008 I. Andruskó, G. Bárdos, Á. Biró, J. Brocka, B. Bugár, P. Csáky, F. Devínsky, M. Duray, M. Dzurinda, I. Farkas, M. Fedor, P. Frešo, M. Fronc, G. Gál, T. Galbavý, M. Gibalová, M. Hort, Z. Horváth, P. Hrušovský, J. Ivančo, S. Janiš, G. Juhász, S. KahanIný typ
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Martina FRONCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 846 Uzavretá úloha06. 11. 2008 J. Brocka, M. FroncNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU, Moniky GIBALOVEJ a Jozefa ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 784 Uzavretá úloha25. 09. 2008 J. Brocka, M. Gibalová, J. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Ivana ŠTEFANCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 722 Uzavretá úloha20. 08. 2008 J. Brocka, I. ŠtefanecNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Pavla ABRHANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 658 Uzavretá úloha30. 05. 2008 P. Abrhan, J. BrockaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Stanislava KAHANCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov 615 Uzavretá úloha24. 04. 2008 J. Brocka, S. KahanecNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 614 Uzavretá úloha24. 04. 2008 J. BrockaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 574 Uzavretá úloha10. 03. 2008 P. Abrhan, J. Brocka, M. Fronc, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, M. SabolováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Pavla ABRHANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 497 Uzavretá úloha09. 11. 2007 J. Brocka, P. AbrhanNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Stanislava KAHANCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 433 Uzavretá úloha26. 09. 2007 J. Brocka, S. KahanecNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Moniky GIBALOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov 432 Uzavretá úloha26. 09. 2007 J. Brocka, M. GibalováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o ochrane starobných dôchodkov 395 Uzavretá úloha24. 08. 2007 I. Mikloš, P. Frešo, J. Brocka, I. Radičová, L. Žitňanská, I. Štefanec, K. SárközyÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Moniky GIBALOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 375 Uzavretá úloha21. 08. 2007 J. Brocka, M. GibalováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov 332 Uzavretá úloha01. 06. 2007 J. Brocka, I. Farkas, I. MiklošNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o založení Ústavu pamäti národa (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov 301 Uzavretá úloha23. 04. 2007 M. Fronc, P. Hrušovský, D. Lipšic, J. Šimko, J. BrockaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Jozefa ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 265 Uzavretá úloha23. 04. 2007 J. Brocka, J. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Moniky GIBALOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 221 Uzavretá úloha28. 02. 2007 J. Brocka, M. GibalováNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 184 Uzavretá úloha11. 01. 2007 J. BrockaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 148 Uzavretá úloha15. 11. 2006 J. Brocka, M. Gibalová, P. Hrušovský, M. SabolováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 106 Uzavretá úloha29. 09. 2006 P. Abrhan, R. Bauer, J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, F. Mikloško, P. Minárik, V. Palko, M. Sabolová, J. ŠimkoÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 105 Uzavretá úloha29. 09. 2006 P. Abrhan, R. Bauer, J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, F. Mikloško, P. Minárik, V. Palko, M. Sabolová, J. ŠimkoÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 104 Uzavretá úloha29. 09. 2006 G. Bárdos, J. Brocka, S. Janiš, I. Radičová, M. Sabolová, K. SárközyNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 103 Uzavretá úloha29. 09. 2006 P. Abrhan, R. Bauer, J. Brocka, M. Gibalová, S. Kahanec, D. Lipšic, F. Mikloško, P. Minárik, V. PalkoÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 85 Uzavretá úloha28. 09. 2006 G. Bárdos, R. Bauer, J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, V. Palko, I. Radičová, M. Sabolová, K. Sárközy, J. ŠimkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 51 Uzavretá úloha18. 08. 2006 J. Brocka, M. Fronc, J. ŠimkoNovela zákona