Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viliama NOVOTNÉHO, Alexandra SLAFKOVSKÉHO a Petra MARKOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1469 Uzavretá úloha15. 01. 2010 P. Markovič, V. Novotný, A. SlafkovskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra SLAFKOVSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1425 Uzavretá úloha13. 01. 2010 A. SlafkovskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra SLAFKOVSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 1423 Uzavretá úloha13. 01. 2010 A. SlafkovskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra SLAFKOVSKÉHO na vydanie zákona o financovaní volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 1307 Uzavretá úloha05. 11. 2009 A. SlafkovskýNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viliama NOVOTNÉHO, Alexandra SLAFKOVSKÉHO, Kataríny CIBULKOVEJ a Petra MARKOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1202 Uzavretá úloha21. 08. 2009 K. Cibulková, P. Markovič, V. Novotný, A. SlafkovskýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi ŠTEFANOVOVI, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1062 Uzavretá úloha17. 04. 2009 P. Abrhan, I. Andruskó, G. Bárdos, T. Bastrnák, R. Bauer, J. Berényi, Á. Biró, J. Brocka, B. Bugár, K. Cibulková, P. Csáky, F. Devínsky, M. Duray, M. Dzurinda, I. Farkas, P. Frešo, T. Galbavý, M. Gibalová, M. Hort, Z. Horváth, P. Hrušovský, J. IvančIný typ
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viliama NOVOTNÉHO, Alexandra SLAFKOVSKÉHO a Petra MARKOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1047 Uzavretá úloha30. 04. 2009 P. Markovič, V. Novotný, A. SlafkovskýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republliky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Mariánovi JANUŠEKOVI, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 869 Uzavretá úloha05. 12. 2008 I. Andruskó, G. Bárdos, Á. Biró, J. Brocka, B. Bugár, P. Csáky, F. Devínsky, M. Duray, M. Dzurinda, I. Farkas, M. Fedor, P. Frešo, M. Fronc, G. Gál, T. Galbavý, M. Gibalová, M. Hort, Z. Horváth, P. Hrušovský, J. Ivančo, S. Janiš, G. Juhász, S. KahanIný typ
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 151 Uzavretá úloha16. 11. 2006 G. Bárdos, R. Bauer, P. Hrušovský, V. Palko, A. Slafkovský, I. Šaško, J. Tarčák, R. ZmajkovičováNovela zákona