Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA a Pavla ABRHANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 1391 Uzavretá úloha05. 01. 2010 P. Abrhan, M. FroncNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU, Martina FRONCA a Márie SABOLOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1175 Uzavretá úloha20. 08. 2009 J. Brocka, M. Fronc, M. SabolováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA a Júliusa BROCKU na vydanie zákona o školských autobusoch 1170 Uzavretá úloha20. 08. 2009 J. Brocka, M. FroncNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej Republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov 1093 Uzavretá úloha22. 05. 2009 J. Brocka, M. Fronc, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, M. Sabolová, J. Šimko, M. Gibalová, P. AbrhanNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1085 Uzavretá úloha15. 05. 2009 G. Bárdos, T. Bastrnák, J. Berényi, J. Brocka, A. Szögedi, F. Devínsky, M. Duray, M. Dzurinda, M. Fedor, M. Fronc, G. Gál, J. Golian, M. Hort, Z. Horváth, P. Hrušovský, S. Janiš, L. Köteles, P. Kubovič, D. Lipšic, I. Štefanec, T. Rosová, I. Mikloš, Iný typ
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA a Júliusa BROCKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1036 Uzavretá úloha30. 03. 2009 J. Brocka, M. FroncNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 992 Uzavretá úloha19. 03. 2009 P. Abrhan, J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, M. Sabolová, J. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Moniky GIBALOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 923 Uzavretá úloha16. 01. 2009 M. Fronc, M. Gibalová, P. HrušovskýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA, Júliusa BROCKU a Pavla ABRHANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 922 Uzavretá úloha16. 01. 2009 P. Abrhan, J. Brocka, M. FroncNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA na vydanie zákona o školských autobusoch 921 Uzavretá úloha16. 01. 2009 M. FroncNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 884 Uzavretá úloha13. 01. 2009 J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, M. SabolováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republliky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Mariánovi JANUŠEKOVI, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 869 Uzavretá úloha05. 12. 2008 I. Andruskó, G. Bárdos, Á. Biró, J. Brocka, B. Bugár, P. Csáky, F. Devínsky, M. Duray, M. Dzurinda, I. Farkas, M. Fedor, P. Frešo, M. Fronc, G. Gál, T. Galbavý, M. Gibalová, M. Hort, Z. Horváth, P. Hrušovský, J. Ivančo, S. Janiš, G. Juhász, S. KahanIný typ
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Martina FRONCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 846 Uzavretá úloha06. 11. 2008 J. Brocka, M. FroncNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA na vydanie zákona o školských autobusoch 664 Uzavretá úloha30. 05. 2008 M. FroncNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA na vydanie zákona o vzdelávaní v školách (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 577 Uzavretá úloha10. 03. 2008 M. FroncNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 576 Uzavretá úloha10. 03. 2008 M. FroncNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 574 Uzavretá úloha10. 03. 2008 P. Abrhan, J. Brocka, M. Fronc, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, M. SabolováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA, Lászlóa SZIGETIHO a Ferdinanda DEVÍNSKEHO na vydanie zákona o vzdelávaní v školách (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 388 Uzavretá úloha23. 08. 2007 F. Devínsky, M. Fronc, L. SzigetiNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 335 Uzavretá úloha01. 06. 2007 M. Hort, P. Abrhan, Ľ. Micheľ, M. FroncNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o založení Ústavu pamäti národa (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov 301 Uzavretá úloha23. 04. 2007 M. Fronc, P. Hrušovský, D. Lipšic, J. Šimko, J. BrockaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 106 Uzavretá úloha29. 09. 2006 P. Abrhan, R. Bauer, J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, F. Mikloško, P. Minárik, V. Palko, M. Sabolová, J. ŠimkoÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 105 Uzavretá úloha29. 09. 2006 P. Abrhan, R. Bauer, J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, F. Mikloško, P. Minárik, V. Palko, M. Sabolová, J. ŠimkoÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 85 Uzavretá úloha28. 09. 2006 G. Bárdos, R. Bauer, J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, V. Palko, I. Radičová, M. Sabolová, K. Sárközy, J. ŠimkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 51 Uzavretá úloha18. 08. 2006 J. Brocka, M. Fronc, J. ŠimkoNovela zákona