Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny TÓTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 1349 Uzavretá úloha13. 11. 200903. 03. 2010K. TóthováNovela zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny TÓTHOVEJ a Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/ 2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1348 Uzavretá úloha13. 11. 200904. 03. 2010Ľ. Mušková, K. TóthováNovela zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny TÓTHOVEJ a Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1347 Uzavretá úloha13. 11. 2009 Ľ. Mušková, K. TóthováNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny TÓTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 1207 Uzavretá úloha21. 08. 2009 K. TóthováNovela zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny TÓTHOVEJ a Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 882 Uzavretá úloha30. 12. 200829. 04. 2009Ľ. Mušková, K. TóthováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra MEČIARA, Kataríny TÓTHOVEJ a Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 758 Uzavretá úloha25. 08. 200818. 02. 2009V. Mečiar, Ľ. Mušková, K. TóthováNovela zákona
Zákon zo 14. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 676 Uzavretá úloha03. 06. 2008 K. TóthováZákon vrátený prezidentom
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny TÓTHOVEJ a Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530 Uzavretá úloha09. 01. 2008 Ľ. Mušková, K. TóthováNovela zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny TÓTHOVEJ a Jany LAŠŠÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 373 Uzavretá úloha21. 08. 200725. 10. 2007J. Laššáková, K. TóthováNovela zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny TÓTHOVEJ, Zdenky KRAMPLOVEJ a Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.16/2004 Z. z o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 266 Uzavretá úloha16. 04. 2007 Ľ. Mušková, K. Tóthová, Z. KramplováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 225 Uzavretá úloha02. 03. 200718. 05. 2007R. Rafaj, K. Tóthová, R. ZmajkovičováNovela zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily MUŠKOVEJ a Kataríny TÓTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/2005 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 160 Uzavretá úloha07. 12. 200629. 03. 2007Ľ. Mušková, K. TóthováNovela zákona