Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra PALKA, Františka MIKLOŠKA, Pavla MINÁRIKA a Rudolfa BAUERA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o starobnom rodičovskom poistení a výsluhovom rodičovskom zabezpečení) 1472 Uzavretá úloha15. 01. 2010 R. Bauer, F. Mikloško, P. Minárik, V. PalkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla MINÁRIKA a Rudolfa BAUERA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame 1437 Uzavretá úloha14. 01. 2010 R. Bauer, P. MinárikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla MINÁRIKA a Rudolfa BAUERA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov 1331 Uzavretá úloha12. 11. 2009 R. Bauer, P. MinárikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa BAUERA a Pavla MINÁRIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1277 Uzavretá úloha02. 10. 2009 R. Bauer, P. MinárikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra PALKA, Františka MIKLOŠKA, Pavla MINÁRIKA a Rudolfa BAUERA na vydanie zákona o práve na výhradu vo svedomí a jeho uplatnení (zákon o výhrade vo svedomí) a o zmene a doplnení ďalších zákonov a o zmene a doplnení ďalších zákonov 1203 Uzavretá úloha20. 08. 2009 R. Bauer, F. Mikloško, P. Minárik, V. PalkoNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa BAUERA a Pavla MINÁRIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 1159 Uzavretá úloha05. 08. 2009 R. Bauer, P. MinárikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra PALKA, Františka MIKLOŠKA, Pavla MINÁRIKA a Rudolfa BAUERA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1144 Uzavretá úloha25. 06. 2009 R. Bauer, F. Mikloško, P. Minárik, V. PalkoÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra PALKA, Františka MIKLOŠKA, Pavla MINÁRIKA a Rudolfa BAUERA na vydanie zákona o práve na výhradu vo svedomí a jeho uplatnení (zákon o výhrade vo svedomí) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 1124 Uzavretá úloha29. 05. 2009 V. Palko, R. Bauer, F. Mikloško, P. MinárikNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra PALKA, Františka MIKLOŠKA, Pavla MINÁRIKA a Rudolfa BAUERA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1076 Uzavretá úloha12. 05. 2009 V. Palko, R. Bauer, F. Mikloško, P. MinárikNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi ŠTEFANOVOVI, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1062 Uzavretá úloha17. 04. 2009 P. Abrhan, I. Andruskó, G. Bárdos, T. Bastrnák, R. Bauer, J. Berényi, Á. Biró, J. Brocka, B. Bugár, K. Cibulková, P. Csáky, F. Devínsky, M. Duray, M. Dzurinda, I. Farkas, P. Frešo, T. Galbavý, M. Gibalová, M. Hort, Z. Horváth, P. Hrušovský, J. IvančIný typ
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra PALKA, Františka MIKLOŠKA, Pavla MINÁRIKA a Rudolfa BAUERA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1050 Uzavretá úloha30. 03. 2009 R. Bauer, F. Mikloško, P. Minárik, V. PalkoÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa BAUERA, Pavla MINÁRIKA, Vladimíra PALKA a Františka MIKLOŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 1041 Uzavretá úloha30. 03. 2009 R. Bauer, F. Mikloško, P. Minárik, V. PalkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra PALKA, Františka MIKLOŠKA, Pavla MINÁRIKA a Rudolfa BAUERA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 966 Uzavretá úloha03. 03. 2009 R. Bauer, F. Mikloško, P. Minárik, V. PalkoÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o ochrane manželstva 913 Uzavretá úloha15. 01. 2009 V. Palko, R. Bauer, F. Mikloško, P. MinárikÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o suverenite v priamych daniach a odvodoch 912 Uzavretá úloha15. 01. 2009 V. Palko, R. Bauer, F. Mikloško, P. MinárikÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 783 Uzavretá úloha25. 09. 2008 R. Bauer, F. Mikloško, P. Minárik, V. PalkoÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa BAUERA a Pavla MINÁRIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 670 Uzavretá úloha30. 05. 2008 R. Bauer, P. MinárikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla MINÁRIKA a Rudolfa BAUERA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/ 2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 669 Uzavretá úloha30. 05. 2008 R. Bauer, P. MinárikNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra PALKA, Pavla MINÁRIKA a Rudolfa BAUERA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 590 Uzavretá úloha28. 03. 2008 P. Minárik, V. Palko, R. BauerNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 390 Uzavretá úloha24. 08. 2007 P. Minárik, V. Palko, R. Bauer, D. LipšicNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 151 Uzavretá úloha16. 11. 2006 G. Bárdos, R. Bauer, P. Hrušovský, V. Palko, A. Slafkovský, I. Šaško, J. Tarčák, R. ZmajkovičováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 106 Uzavretá úloha29. 09. 2006 P. Abrhan, R. Bauer, J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, F. Mikloško, P. Minárik, V. Palko, M. Sabolová, J. ŠimkoÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 105 Uzavretá úloha29. 09. 2006 P. Abrhan, R. Bauer, J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, P. Hrušovský, S. Kahanec, D. Lipšic, F. Mikloško, P. Minárik, V. Palko, M. Sabolová, J. ŠimkoÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 103 Uzavretá úloha29. 09. 2006 P. Abrhan, R. Bauer, J. Brocka, M. Gibalová, S. Kahanec, D. Lipšic, F. Mikloško, P. Minárik, V. PalkoÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov 97 Uzavretá úloha29. 09. 2006 R. Bauer, D. Lipšic, P. Minárik, V. PalkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 96 Uzavretá úloha29. 09. 2006 R. Bauer, D. Lipšic, P. Minárik, V. PalkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 85 Uzavretá úloha28. 09. 2006 G. Bárdos, R. Bauer, J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, V. Palko, I. Radičová, M. Sabolová, K. Sárközy, J. ŠimkoNovela zákona