Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA, Kláry SÁRKÖZY a Júliusa BROCKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1438 Uzavretá úloha14. 01. 2010 J. Brocka, K. Sárközy, I. ŠtefanecNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kláry SÁRKÖZY na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1434 Uzavretá úloha14. 01. 2010 K. SárközyNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kláry SÁRKÖZY na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1278 Uzavretá úloha02. 10. 2009 K. SárközyNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kláry SÁRKÖZY na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1259 Uzavretá úloha30. 09. 2009 K. SárközyNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1085 Uzavretá úloha15. 05. 2009 G. Bárdos, T. Bastrnák, J. Berényi, J. Brocka, A. Szögedi, F. Devínsky, M. Duray, M. Dzurinda, M. Fedor, M. Fronc, G. Gál, J. Golian, M. Hort, Z. Horváth, P. Hrušovský, S. Janiš, L. Köteles, P. Kubovič, D. Lipšic, I. Štefanec, T. Rosová, I. Mikloš, Iný typ
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi ŠTEFANOVOVI, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1062 Uzavretá úloha17. 04. 2009 P. Abrhan, I. Andruskó, G. Bárdos, T. Bastrnák, R. Bauer, J. Berényi, Á. Biró, J. Brocka, B. Bugár, K. Cibulková, P. Csáky, F. Devínsky, M. Duray, M. Dzurinda, I. Farkas, P. Frešo, T. Galbavý, M. Gibalová, M. Hort, Z. Horváth, P. Hrušovský, J. IvančIný typ
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU, Ivana MIKLOŠA a Kláry SÁRKÖZY na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 993 Uzavretá úloha19. 03. 2009 J. Brocka, I. Mikloš, K. SárközyNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republliky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Mariánovi JANUŠEKOVI, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 869 Uzavretá úloha05. 12. 2008 I. Andruskó, G. Bárdos, Á. Biró, J. Brocka, B. Bugár, P. Csáky, F. Devínsky, M. Duray, M. Dzurinda, I. Farkas, M. Fedor, P. Frešo, M. Fronc, G. Gál, T. Galbavý, M. Gibalová, M. Hort, Z. Horváth, P. Hrušovský, J. Ivančo, S. Janiš, G. Juhász, S. KahanIný typ
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kláry SÁRKÖZY na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 812 Uzavretá úloha03. 10. 2008 K. SárközyNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kláry SÁRKÖZY na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 578 Uzavretá úloha10. 03. 2008 K. SárközyNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o ochrane starobných dôchodkov 395 Uzavretá úloha24. 08. 2007 I. Mikloš, P. Frešo, J. Brocka, I. Radičová, L. Žitňanská, I. Štefanec, K. SárközyÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 104 Uzavretá úloha29. 09. 2006 G. Bárdos, J. Brocka, S. Janiš, I. Radičová, M. Sabolová, K. SárközyNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 85 Uzavretá úloha28. 09. 2006 G. Bárdos, R. Bauer, J. Brocka, M. Fronc, M. Gibalová, V. Palko, I. Radičová, M. Sabolová, K. Sárközy, J. ŠimkoNovela zákona