Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda KOČIŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1493 Uzavretá úloha24. 02. 202318. 05. 2023E. KočišNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava SUJU a Eduarda KOČIŠA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1492 Uzavretá úloha24. 02. 2023 E. Kočiš, M. SujaÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda KOČIŠA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v zneni neskorších predpisov 698 Uzavretá úloha23. 09. 2021 E. KočišÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda KOČIŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle 697 Uzavretá úloha23. 09. 2021 E. KočišNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda KOČIŠA na vydanie ústavného zákona. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskoršich predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle (Navrhovateľ vzal listom z 31. augusta 2021 svoj návrh zákona späť.) 631 Uzavretá úloha17. 08. 2021 E. KočišÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana MAZUREKA a Eduarda KOČIŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 630 Uzavretá úloha17. 08. 2021 E. Kočiš, M. MazurekNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana MAZUREKA a Eduarda KOČIŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 586 Uzavretá úloha28. 05. 2021 E. Kočiš, M. MazurekNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana MAZUREKA, Miroslava SUJU, Ondreja ĎURICU a Eduarda KOČIŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 545 Uzavretá úloha18. 05. 2021 O. Ďurica, E. Kočiš, M. Mazurek, M. SujaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Mareka KOTLEBU, Eduarda KOČIŠA, Petra KRUPU a Miroslava SUJU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 379 Uzavretá úloha07. 01. 2021 E. Kočiš, M. Kotleba, M. Kotleba, P. Krupa, M. SujaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Magdalény SULANOVEJ, Miroslava URBANA a Eduarda KOČIŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov 144 Uzavretá úloha17. 06. 2020 E. Kočiš, M. Kotleba, R. Schlosár, M. Sulanová, M. UrbanNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Magdalény SULANOVEJ, Miroslava URBANA a Eduarda KOČIŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov 143 Uzavretá úloha17. 06. 2020 M. Kotleba, E. Kočiš, R. Schlosár, M. Sulanová, M. UrbanNovela zákona