Parlamentná tlač 822

Číslo 822
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 11. 1. 2022
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony
Poznámka