Parlamentná tlač 30

Číslo 30
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 24. 3. 2020
Názov Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka