Parlamentná tlač 294

Číslo 294
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 2. 10. 2020
Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Poznámka