Parlamentná tlač 1198

Číslo 1198
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 21. 9. 2022
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Poznámka