Parlamentná tlač 982

Číslo 982
Typ Iný typ
Dátum doručenia 22. 5. 2018
Názov Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (11 KB)
Návrh uznesenia (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia (14 KB)
Návrh účtu (Iný typ dokumentu) Návrh účtu (377 KB)
Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2017 (37 KB)
Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2017 (318 KB)
Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2017 (38 KB)
Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2017 (397 KB)
Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2017 (33 KB)
Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2017 (306 KB)
Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2017 - záväzné ukazovatele (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2017 - záväzné ukazovatele (17 KB)
Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2017 - záväzné ukazovatele (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2017 - záväzné ukazovatele (219 KB)
Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (107 KB)
Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (509 KB)
Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2017 (36 KB)
Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2017 (239 KB)
Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (66 KB)
Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (512 KB)
Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2017 (51 KB)
Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2017 (631 KB)
Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2017 (46 KB)
Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2017 (626 KB)
Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2017 (33 KB)
Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2017 (299 KB)
Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (92 KB)
Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (492 KB)
Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2017 (70 KB)
Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2017 (574 KB)
Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2017 (42 KB)
Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2017 (373 KB)
Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (45 KB)
Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (369 KB)
Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2017 (53 KB)
Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2017 (414 KB)
Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR  (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR (23 KB)
Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR (287 KB)
Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR (18 KB)
Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR (248 KB)
Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2017 (36 KB)
Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2017 (421 KB)
Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2017 a 2016 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2017 a 2016 (36 KB)
Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2017 a 2016 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2017 a 2016 (318 KB)
Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2017 (17 KB)
Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2017 (236 KB)
Tabuľka č. 21 -  Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 21 - Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2017 (15 KB)
Tabuľka č. 21 - Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 21 - Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2017 (211 KB)
Tabuľka č. 22 - Prehľad o plnení limitu počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 22 - Prehľad o plnení limitu počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2017 (20 KB)
Tabuľka č. 22 - Prehľad o plnení limitu počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 22 - Prehľad o plnení limitu počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2017 (505 KB)
Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2017 (40 KB)
Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2017 (476 KB)
Tabuľka č. 24, 25, 26 a 27 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 24, 25, 26 a 27 (11 KB)
Tabuľka č. 24, 25, 26 a 27 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 24, 25, 26 a 27 (202 KB)
Tabuľka č. 28 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 28 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (37 KB)
Tabuľka č. 28 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 28 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (530 KB)
Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa  funkčnej klasifikácie za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (43 KB)
Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa  funkčnej klasifikácie za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (393 KB)
Tabuľka č. 30 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 30 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (42 KB)
Tabuľka č. 30 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017  (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 30 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (513 KB)
Tabuľka č. 31 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 31 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2017 (34 KB)
Tabuľka č. 31 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 31 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2017 (214 KB)