Parlamentná tlač 1611

Číslo 1611
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 22.8.2019
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony