Parlamentná tlač 1449

Číslo 1449
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 23. 4. 2019
Názov Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Poznámka