Parlamentná tlač 1247

Číslo 1247
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 28. 11. 2018
Názov Vládny návrh zákona o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.
Poznámka