Parlamentná tlač 1091

Číslo 1091
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 24.8.2018
Názov Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Petra KRESÁKA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov