Parlamentná tlač 1072

Číslo 1072
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 24.8.2018
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony