Parlamentná tlač 765

Číslo 765
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 30.10.2013
Názov Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Árpáda ÉRSEKA, Bélu BUGÁRA a Lászlóa SÓLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony