Parlamentná tlač 1576

Číslo 1576
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 28.5.2015
Názov Vládny návrh zákona o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov