Parlamentná tlač 1575

Číslo 1575
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 28.5.2015
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z.