Prehľady

Harmonogram schôdzí výborov Národnej rady Slovenskej republiky

Mandátový a imunitný výbor NR SR

22. 6. 202212:30 - 14:00
rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
 • Návrh na začatie disciplinárneho konania podľa § 136 ods. 2 písm. a) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov proti poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky.
 • Návrh na začatie disciplinárneho konania podľa § 136 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov proti poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.
 • Žiadosť poslanca Národnej rady Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 787 z 5. novembra 2021 o neospravedlnení neúčasti poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s vykázaním poslanca z rokovacej sály za mesiac október 2021.

Ústavnoprávny výbor NR SR

22. 6. 202213:30 - 23:55
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 150
 • 1073 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Budajovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
 • Rôzne

Výbor NR SR pre európske záležitosti

22. 6. 202212:00 - 14:00
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 149
 • Zameranie činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belgickom kráľovstve a v Luxemburskom veľkovojvodstve so sídlom v Haagu )predloží: dezignovaný veľvyslanec Juraj Macháč)
 • Priority českého predsedníctva v Rade Európskej únie 2022 )predloží: mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Tomáš Tuhý)
 • Zameranie činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Poľsku (predloží: dezignovaná veľvyslankyňa Andrea Elscheková Matisová)
 • Zameranie činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Helénskej republike (predloží: dezignovaná veľvyslankyňa Marcela Hanusová)
 • Zameranie činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Írsku (predloží: dezignovaný veľvyslanec Andrej Droba)
 • Informácia o rokovaní Európskej rady, ktoré sa uskutoční 23. a 24. júna 2022 (predloží: predseda vlády SR)
 • Informácia o nových návrhoch právnych aktov EÚ a o predbežných stanoviskách predložených podľa § 58a ods. 8 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
 • Rôzne

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

22. 6. 202212:00 - 12:10
v budove Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, v rokovacej miestnosti výboru č. 31, Námestie Alexandra Dubčeka 1 (zasadačka Výboru NR SR pre financie a rozpočet)
 • 1073 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Budajovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Výbor NR SR pre kultúru a médiá

22. 6. 202212:05 - 12:35
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 32
 • 1073 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Budajovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
 • Rôzne

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

22. 6. 202212:00 - 12:10
v hlavnej budove NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava, v rokovacej miestnosti č. 147 (zasadačka Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj) na 1. poschodí.
 • 1073 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Budajovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

22. 6. 202212:00 - 12:30
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 148
 • Riešenie situácie súvisiacej s nadmerným výskytom medveďa hnedého

Výbor NR SR pre sociálne veci

22. 6. 20228:30 - 9:00
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 245
 • 1073 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Budajovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

22. 6. 202212:05 - 12:20
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 33
 • 1073 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Budajovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

22. 6. 20228:45 - 9:00
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 143
 • 1073 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Budajovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Zoznam návrhov zákonov a iných materiálov prerokúvaných vo výboroch Národnej rady SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Budajovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky