Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
10. 5. 2022 16:14:00 - 16:16:00 65. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 967 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Kolega Kazda sa zmienil o tom včerajšom zhromaždení na Slavíne a ja som tam síce nebol, ale pozrel som si nejaké videá a zaznelo tam tvrdenie, ktoré sa veľmi často vo verejnosti objavuje a ktorým sa zdôvodňuje oprávnenosť ruskej agresie na Ukrajinu. Bývalý poslanec Marček tam veľmi vehementne a hlasno vykrikoval, že kde ste boli vy, ktorí ste tam na tom Slavíne, teda včera, kde ste boli od roku 2014 keď Ukrajinci povraždili v Donecku a Luhansku 14 tis. ruskojazyčných obyvateľom Ukrajiny. Áno, táto lož je veľmi rozšírená. Nezaznela len tam, ale opakovane sa s ňom stretávame na všelijakých mítingoch na sociálnych sieťach. Tvrdia, opakujú a verklíkujú často voliči opozície. Aká je teda pravda. Predtým sa hovorilo že 12, možno že 14, 14 tisíc je počet ľudí, ktorí tam zahynuli a z toho počtu tvoria gro vojaci armády ukrajinskej. Republiky dobrovoľníckeho oddielu ukrajinské, dobrovoľníckej orgány na strane tej doneckej takzvanej Luhanskej republiky, ale aj regulernej ruskej armády, ktorá tam tiež dvakrát zasiahla. A bohužiaľ, treba povedať áno, je to tak. A časť je civilné obyvateľstvo, ktoré počas bojov v zastavanom území zahynulo vinou obidvoch strán. Ale k žiadnemu systematickému vraždeniu Ruska, tradičného obyvateľstva tam nedošlo. Toto je sprostá cynická lož vyprodukovaná Putinovej propagandou, ktorá toto šírila dlhodobo pred tou inváziou a snažila sa vytvoriť nejakú legendu na, nad a podobnú ako bola, bol masaker v Srebrenici, že sa udial na Ukrajine.
4. 5. 2022 10:27:41 - 10:27:50 65. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 908 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
71.
Nakoľko je predložený ďalší pozmeňujúci návrh legislatívno-technického charakteru, dátum hlasovania, termín hlasovania oznámim dodatočne.
4. 5. 2022 10:20:49 - 10:23:24 65. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 908 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ide o tlač 908. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1329 zo 17. marca 2022 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledujúce stanoviská:
ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
výbor pre hospodárske záležitosti odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
výbor pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú zapracované pod bodom III tejto správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviskách odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe. Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní a predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa bola schválená uznesením výboru pre obranu a bezpečnosť č. 158 na jeho 79. schôdzi.
Ďakujem, skončil som, otvorte prosím rozpravu.
3. 5. 2022 19:08:17 - 19:18:38 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
217.
Ďakujem pekne, pán predseda. Tri dni sme tu počúvali stále tú istú, znovu a znovu sa opakujúcu falošne znejúcu melódiu, ktorú usilovne krútiac rukami svojich verklíkov vyludzovali snaživí pomocníci trojnásobného premiéra a pár nádejných pomocníkov z ostatnej opozície. Vystúpenia v rozprave, ako aj nespočetné faktické poznámky možno rozdeliť do troch kategórií. Ak si vypomôžeme zväčša hudobnou terminológiou, mohli by sme ísť ďalej... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
218.
Prepáčte, pán kolega, na chvíľočku vás preruším.
Kolegovia, je mi veľmi ľúto, že my sme to museli počúvať, tie vaše verkle vkuse dokola, posledný vystupujúci je pán Benčík. Vy všetci odchádzate, vyrušujete a nakoniec si bude to rozprávať sám pre seba v prázdnej sále. Je to veľmi smutné. (Reakcie z pléna.) Je to veľmi smutné. (Reakcie z pléna.) Nebojte sa. Vystúpi ešte pán Benčík a tým končíme schôdzu a spravodajca oznámi termín hlasovania zajtra o sedemnástej a končíme a začíname zajtra ráno o deviatej. To znamená, že teraz má slovo pán Benčík, vráťte mu čas, prosím pekne.
Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Benčík, Ján, poslanec NR SR
219.
Ďakujem. Ak si vypomôžeme zväčša hudobnou terminológiou, mohli by sme ich zaradiť do troch kategórií: lamen tózo lakvi mózo, laudácio grandiózo a suriozo ostináto.
Do prvej kategórie lamen tózo patria nespočetné bôľne a uslzené vzlyky nad údajným tragickým osudom pána principála opozície, ktorý mu chystá zločinná koalícia a jej drábi, pandúri, sudcovia a žalárnici.
Do druhej kategórie laudácio možno zaradiť chvály, v ktorých je falošne a do omrzenia ospevovaný spomínaný principál, jeho údajný štátnický rozmer, úžasná dvadsaťročne trvajúca politická kariéra poslanca a trojnásobného premiéra, jeho údajné nespočetné zásluhy a hlavne jeho absolútna nevinnosť. Pri počúvaní spomínaných chvál by si ho niekto, kto o ňom nič nevie, mohol predstavovať ako nejakú bájnu, bájnu bytosť, ako kríženca nositeľa Nobelovej ceny mieru a členstvo kanonizovaného kresťanského martýra známeho skutkami milosrdenstva a svätým životom. Človek, nebodaj, dvíha zrak niekam v trochu miestnosti, či sa tam náhodou spomínaný héros nevznáša na bieloskvúcich anjelských perutiach a zostane prekvapený, keď ho zazrie medzi ostatnými smrteľníkmi v jednej z opozičných poslaneckých lavíc, o ktorých kedysi prehlásil, že on v nich nikdy sedieť nebude.
Do tretej kategórie furiózo patria útoky na vládu, koaličných poslancov, policajných vyšetrovateľov, prokurátorov Špeciálnej prokuratúry a dokonca aj sudcov, ktorí vraj vo vzájomnej zhode pripravujú kriminalizáciu, žalárovanie, či dokonca fyzickú likvidáciu lídrov opozície. Tí, ktorí o sebe hovorili ako hrádzi voči extrémizmu a verbálne často a statočne mlátia prázdnu slamu obohratých fráz, čo nazývajú bojom proti fašizmu a nacizmu, ronia krokodílie slzy nad údajnou krivdou spáchanou na predsedovi Ľudovej strany Naše Slovensko Mariánovi Kotlebovi, ktorý bol právoplatne odsúdený za prejavy sympatie k neonacizmu. Sám pán principál verklíkuje spolu s Kotlebom a jeho vernými mantru o treste za pomoc chudobným, vraj iba kvôli akýmsi číslam. Už z principálovho tlampača sme sa postupne dozvedeli, že premiér je blbec a tajtrlík, minister financií je blb, blázon, psychopat a Hitler, predsedníčka poslaneckého klubu SaS mala na raňajky pixlu toluénu a správa sa ako posledná fašistka a nacistka. Zahanbiť sa nedal ani samotný principál, podľa ktorého je špeciálny prokurátor Lipšic zločinec, podvodník a Matovičov pes. Za poslanecký klub SMER-u v parlamente prehovoril už spomenutý principálov vulgárny tlampač. Tomuto výboru si dovolím upriamiť pozornosť na tri dátumy, 20. jún 2015, 28. apríl a 1. máj 2022.
20. júna 2015 sa uskutočnil takzvaný pochod proti imigrantom, jeho organizátormi a účastníkmi boli prevažne extrémisti. Títo už cestou zo železničnej stanice na námestie SNP zborovo spievali urážlivý a vulgárny popevok na adresu poslankyne za SMER pani Moniky Beňovej v zložení zo štyroch slov: "Beňová je k...špinavá." Zopakovali ho ešte raz počas príhovoru Mariána Kotlebu, ktorý následne konštatoval: "Povedali ste to za mňa."
28. apríla 2022 usporiadal SMER pred parlamentom protestné zhromaždenie. Vystúpil na ňom, samozrejme, aj spomínaný tlampač, povedal kadečo na vládnu koalíciu, od ktorej prešiel plynule k prezidentke Zuzane Čaputovej. Začal takto: "Čaputová je..." urobil dramatickú pauzu a po nej pokračoval. Len prepáčte, nemôžem to povedať, súd mi zakázal povedať, čo je Čaputová. Povedzte to za mňa." A pohotovo davu napovedal "americká" a dav sa, hoci spočiatku nie príliš jednotne, chytil a odpovedal "k...". Tlampač to zodpovedal ešte trikrát a dav čoraz jednotnejšie a mohutnejšie zborovo a na adresu prezidentky skandoval tú istú odpornú nadávku.
1. mája 2022 usporiadal SMER míting na námestí v Nitre. K slovu sa opäť dostal aj šéfov tlampač, ktorý v tričku s tvárou vraha Che Guevaru opäť povedal: "Štátna moc mi zakázala povedať to nahlas, nemôžem povedať pravdu o prezidentke Čaputovej. Poprosím vás, povedzte to za mňa. Je to americká... " A dav ochotne ešte trikrát doplnil "k..., americká k...". A tu sa kruh uzavrel. Pretože počas toho ako Blahom opätovne vyzývaný a dirigovaný dav trikrát zopakoval vulgarizmus na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej, stála za Blahom aj poslankyňa Európskeho parlamentu za SMER Monika Beňová. Trochu sa síce ošívala a zdalo sa, že jej to nebolo najpríjemnejšie, ale neodišla a odporných urážok na adresu ženy rovnakých, aké sa kedysi ušli aj jej, sa, žiaľ, nedištancovala. A práve toto pokladám za ukážku pravej mimoriadne odpudzujúcej tváre SMER-u. Toho SMER-u, ktorý tu vládol dvanásť rokov a rád by vládol znovu. Toho SMER-u, ktorého predstavitelia a sympatizanti už v agresivite a vulgárnosti úspešne prekonávajú aj extrémistov. Pretože urážať takto ženu, môže iba človek patriaci na úplné dno morálnej žumpy a ešte horší je ten, kto k tomu dav vyprovokuje.
A ja sa preto pýtam poslancov SMER-u, naozaj necítite ani kúsok hanby za takéto správanie vášho kolegu? Ja osobne sa hanbím, že takto hlboko dokáže klesnúť poslanec slovenského parlamentu, ktorého členom som aj ja a ospravedlňujem sa preto ako poslanec pani prezidentke Zuzane Čaputovej za vulgárne a primitívne urážky vyprovokované naším poslaneckým kolegom. Vyrastal som na dedine. Tam na jar gazdovia naložili na vozík maštaľný hnoj a rozhadzovali vidlami ako hnojivo na roliach. Neskôr keď sa na dedinu dostali stroje na rozmetávanie hnoja, ktoré im ušetrili časť práce, nemuseli už hnoj rozhadzovať ručne, ale aj tento stroj mal zásobník, ktorý bolo treba naplniť nie veľmi vábnym produktom metabolizmu hospodárskych zvierat. Principálov tlampač, ktorý plní funkciu rozmetávača hnoja v klube SMER-u má oproti zmienenému stroju výhodu. Netreba ho prácne plniť, nevábne exkrementy svojho duševného metabolizmu, páchnuce viac ako močovka a fekálie hospodárskych zvierat, čerpá zo svojho vnútra a s chuťou nimi obhadzuje kohokoľvek, kto sa nepáči jemu či jeho principálovi. Polia, ktoré pohnojí roľník maštaľným hnojom, dávajú bohatšiu úrodu, ktorá je nám všetkým na osoh. Hnoj, ktorým obhadzuje ľudí na sociálnej sieti, v rokovacej sále parlamentu či na mítingoch strany SMER principálov tlampač, však žiadnu dobrú úrodu neprinesie. Jeho úrodou je iba nenávisť, vulgarizácia, úpadok a zhrubnutie tónov politickej diskusie, ktorá sa prenáša do verejného priestoru a obávam sa, že časom môže vyústiť až do násilných činov. Uvedomujete si to, páni poslanci SMER-u?
A ešte jedno na adresu tlampača, ktorý nás nazval čvargou. Ivan Mikloš sa kedysi o ňom vyjadril, že je vzácny, doslova krištáľovo čistý typ človeka, ktorý je vzdelaný až za hranicu svojho intelektu. A práve preto, že tomu tak je, nezabudol nás tlampač ohúriť menami ako Montesquieu, či Tocqueville, o ktorých sme vraj nikdy nepočuli. Prečo? No lebo sme vraj iba čvarga. Nuž ja si dovolím vysloviť počudovanie, že obdivovateľ vrahov a diktátorov ako Che Guevara alebo Fidel Castro sa odvoláva na filozofov pochádzajúcich zo starej francúzskej šľachty, najmä ak Alexis de Tocqueville kedysi napísal: "Vhodnou protiváhou prílišnej politickej centralizácie je silná a rozmanitá občianska spoločnosť vytvárajúca apolitické združenia. Veď práve občianska spoločnosť vytvárajúca apolitické združenia je tŕňom v oku všetkým bývalým aj súčasným obyvateľom totalitných režimov." A rovnako koncepcia baróna Charlesa Louisa de Montesquieu o deľbe noci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu znie v ušiach každého diktátora iba ako otravné bzučanie múch a ich nezávislosť od jeho vôle je pre neho rovnako absurdná, ako pre mnohých spojenie čo len elementárnej politickej ľudskej slušnosti s tým, ktorých sa aj menami oháňal v parlamente a dokonca aj na mítingu.
Dovolím si preto dať do pozornosti tlampača ešte jedného francúzskeho renesančného mysliteľa šľachtického pôvodu. Je ním Michel de Montaigne, ktorý na adresu ľudí jemu podobných povedal: "Sú ľudia, ktorí nosia v hlavách celé encyklopédie a jednako sú nanič."
A ešte jeden citát z Montaigneových esejí. Montaigne upozorňuje, že je rozdiel medzi pojmami povedať klamstvo a klamať. Povedať klamstvo či lož znamená, že síce hovoríme niečo, čo nie je pravdivé, ale pritom úplne veríme, že je to pravda. A klamať či luhať znamená v rozpore s vlastným svedomím tvrdiť niečo, o čom sami dobre vieme, že to nie je pravda, ale lož. Zaujímalo by ma, koľkí z vás, ktorí si nás tu nekonečným rečnením, ktoré Marián Leško priliehavo označil ako nedôstojné a svojvoľné ochotnícke divadlo podradnej úrovne, počas ktorého ste sa podľa neho sami obsadili do role vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov Ústavného súdu, okradli o množstvo času, patria podľa Michela de Montaigne do prvej a koľkí do druhej kategórie.
Ďakujem.
27. 4. 2022 18:25:24 - 18:25:24 64. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1009 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ďakujem pekne, ja iba oznámim, že hlasovanie bude zajtra o jedenástej.
27. 4. 2022 18:19:39 - 18:20:29 64. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1009 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
96.
Ďakujem.
Nebudem sa vyjadrovať k obsahu vášho príhovoru, pán Mazurek, pretože to nemá žiadny význam, vyjadrovať sa k melódii, obohratej melódii a falošnej melódii, ktorú zo svojho verklíka vylučuje kdesi na námestí verklikár poctivo točiaci kľukou svojho prístroja, je úplne bezvýznamné. Ale vyjadrím sa k forme skôr. Viete, starší ľudia bývajú nedoslýchaví. Mne sa to zatiaľ ešte vyhlo, tak si zaklepem a som tomu rád. A starší ľudia potom, ktorí sú nedoslýchaví, si myslia, že aj iní tak nepočujú, tak preto hovoria veľmi nahlas, ba dokonca kričia. Ale vy ste mladý človek, tak nechápem, prečo tak kričíte, že doslova ma až rozboleli uši od vášho temer nepríčetného kriku.
22. 3. 2022 10:44:10 - 10:45:38 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 907 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Už sme si zvykli, že návrhy zákonov z dielne Kotlebov a Ľudovej strany Naše Slovensko okrem teda tých zriedkavých prípadov, keď nejakú odbornú tému spracuje pán poslanec Beluský, tam je to skutočne úplne iná úroveň. Ale tieto veci bývajú skôr takou folklórnou vložkou a nie skutočnou legislatívnou reálnou aktivitou. No, ale to čo ste predviedli dnes, návrh týchto štyroch zákonov, to je už teda už skutočne na smiech, pretože vy otvorene klamete, prekrúcate, tvrdíte tuná, že je tu tá zmluva, povoľuje u nás základne, povoľuje atómové, chemické a biologické zbrane, čo sú čisté a absurdné lži, dokonca navrhujete deň prijatia tejto zmluvy za deň akejsi národnej hanby a nás označujete slovnými spojeniami ako užitoční idioti a vlastizradcovia. No, potom, keď sme sa dozvedeli, že Bohuš Garbár, ktorý bol ochotný svoju vlasť zradiť za 500 euro, tento nezamestnaný ruský špión venoval vašej strane 10 tis. eur a ... národná koalícia, ktorá bola na našej kandidátke ďalších 4 500 eur, tak vy chcete niekoho označovať za vlastizradcu a špióna, no, tak teda to je už naozaj úroveň, ktorá, ktorá je fakt biedna.
17. 3. 2022 10:31:12 - 10:33:58 60. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 932 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ja tiež, tiež by som iba zareagoval ešte na dodatočne na pani poslankyňu Sakovú, ktorá povedala, že tu existuje nejaká vládna objednávka na prenasledovanie či kriminalizáciu opozície. Ja vás trochu poopravím pani Saková, tu neexistuje teda vládna, ale spoločenská objednávka a nie na kriminalizáciu opozície, ale na vysporiadanie sa s nešvármi, s korupciou, zneužívaním svojho postavenia vo funkcii, ktorého sa vlád, vlády SMER-u dlhodobo dopúšťali. (Reakcia z pléna.)
Hlasovanie dnes o jedenástej ak môžem poprosiť.
17. 3. 2022 10:24:41 - 10:26:05 60. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 908 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Je také pekné slovenské príslovie, že trafená hus zagága, a toto, pán Kotleba, bol presne ten gagot tej trafenej husi, čo ste tu predviedli. Ja chápem, že sa vám nepáčia také veci, ako sa tam vkladajú slová k hromadnému porušeniu verejného poriadku. No keby taký, takéto niečo bolo bývalo v platnosti, tak by ste neboli mohli trebárs v Banskej Bystrici počas procesu s rasistom Mazurekom dvakrát obťažovať dlhé hodiny celé okolie tým niečím, čo teda nemá s politickou nejakou agitáciou strany nič spoločné, ale (povedané so smiechom) proste vyhrážky sudcom, vyhrážky...
===== ...tej si počas procesu s rasistom Mazurekom dvakrát obťažovať dlhé hodiny celé okolie tým niečím, čo teda nemá z politickou nejakou agitáciou strany nič spoločné. Ale proste vyhrážky sudcom, vyhrážky prokurátorovi a nezmyselné vykrikovanie všetkého možného. To teda nie je žiadny politický míting ktorý patrí teda v rámci demokratickej spoločnosti k jej teda normálnemu fungovaniu.
No a teda už je len tou čerešničkou na torte, keď nad údajným ohrozením demokracie narieka bývalý vodca slovenskej pospolitosti, ktorý tuná pochodoval kvázi v gardistickej uniforme. Keď nad tým narieka predseda bývalý predseda strany ktorá bola zrušená Najvyšším súdom a keď nad tým narieka človek ktorý je zatiaľ ešte neprávoplatne, ale predsa len odsúdený na štyri roky a štyri mesiace za propagáciu neonacizmu.
17. 3. 2022 10:24:41 - 10:26:05 60. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 908 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Je také pekné slovenské príslovie, že trafená hus zagága, a toto, pán Kotleba, bol presne ten gagot tej trafenej husi, čo ste tu predviedli. Ja chápem, že sa vám nepáčia také veci, ako sa tam vkladajú slová k hromadnému porušeniu verejného poriadku. No keby taký, takéto niečo bolo bývalo v platnosti, tak by ste neboli mohli trebárs v Banskej Bystrici počas procesu s rasistom Mazurekom dvakrát obťažovať dlhé hodiny celé okolie tým niečím, čo teda nemá s politickou nejakou agitáciou strany nič spoločné, ale (povedané so smiechom) proste vyhrážky sudcom, vyhrážky...
===== ...tej si počas procesu s rasistom Mazurekom dvakrát obťažovať dlhé hodiny celé okolie tým niečím, čo teda nemá z politickou nejakou agitáciou strany nič spoločné. Ale proste vyhrážky sudcom, vyhrážky prokurátorovi a nezmyselné vykrikovanie všetkého možného. To teda nie je žiadny politický míting ktorý patrí teda v rámci demokratickej spoločnosti k jej teda normálnemu fungovaniu.
No a teda už je len tou čerešničkou na torte, keď nad údajným ohrozením demokracie narieka bývalý vodca slovenskej pospolitosti, ktorý tuná pochodoval kvázi v gardistickej uniforme. Keď nad tým narieka predseda bývalý predseda strany ktorá bola zrušená Najvyšším súdom a keď nad tým narieka človek ktorý je zatiaľ ešte neprávoplatne, ale predsa len odsúdený na štyri roky a štyri mesiace za propagáciu neonacizmu.
17. 3. 2022 10:24:41 - 10:26:05 60. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 908 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Je také pekné slovenské príslovie, že trafená hus zagága, a toto, pán Kotleba, bol presne ten gagot tej trafenej husi, čo ste tu predviedli. Ja chápem, že sa vám nepáčia také veci, ako sa tam vkladajú slová k hromadnému porušeniu verejného poriadku. No keby taký, takéto niečo bolo bývalo v platnosti, tak by ste neboli mohli trebárs v Banskej Bystrici počas procesu s rasistom Mazurekom dvakrát obťažovať dlhé hodiny celé okolie tým niečím, čo teda nemá s politickou nejakou agitáciou strany nič spoločné, ale (povedané so smiechom) proste vyhrážky sudcom, vyhrážky...
===== ...tej si počas procesu s rasistom Mazurekom dvakrát obťažovať dlhé hodiny celé okolie tým niečím, čo teda nemá z politickou nejakou agitáciou strany nič spoločné. Ale proste vyhrážky sudcom, vyhrážky prokurátorovi a nezmyselné vykrikovanie všetkého možného. To teda nie je žiadny politický míting ktorý patrí teda v rámci demokratickej spoločnosti k jej teda normálnemu fungovaniu.
No a teda už je len tou čerešničkou na torte, keď nad údajným ohrozením demokracie narieka bývalý vodca slovenskej pospolitosti, ktorý tuná pochodoval kvázi v gardistickej uniforme. Keď nad tým narieka predseda bývalý predseda strany ktorá bola zrušená Najvyšším súdom a keď nad tým narieka človek ktorý je zatiaľ ešte neprávoplatne, ale predsa len odsúdený na štyri roky a štyri mesiace za propagáciu neonacizmu.
17. 3. 2022 10:24:41 - 10:26:05 60. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 908 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Je také pekné slovenské príslovie, že trafená hus zagága, a toto, pán Kotleba, bol presne ten gagot tej trafenej husi, čo ste tu predviedli. Ja chápem, že sa vám nepáčia také veci, ako sa tam vkladajú slová k hromadnému porušeniu verejného poriadku. No keby taký, takéto niečo bolo bývalo v platnosti, tak by ste neboli mohli trebárs v Banskej Bystrici počas procesu s rasistom Mazurekom dvakrát obťažovať dlhé hodiny celé okolie tým niečím, čo teda nemá s politickou nejakou agitáciou strany nič spoločné, ale (povedané so smiechom) proste vyhrážky sudcom, vyhrážky...
===== ...tej si počas procesu s rasistom Mazurekom dvakrát obťažovať dlhé hodiny celé okolie tým niečím, čo teda nemá z politickou nejakou agitáciou strany nič spoločné. Ale proste vyhrážky sudcom, vyhrážky prokurátorovi a nezmyselné vykrikovanie všetkého možného. To teda nie je žiadny politický míting ktorý patrí teda v rámci demokratickej spoločnosti k jej teda normálnemu fungovaniu.
No a teda už je len tou čerešničkou na torte, keď nad údajným ohrozením demokracie narieka bývalý vodca slovenskej pospolitosti, ktorý tuná pochodoval kvázi v gardistickej uniforme. Keď nad tým narieka predseda bývalý predseda strany ktorá bola zrušená Najvyšším súdom a keď nad tým narieka človek ktorý je zatiaľ ešte neprávoplatne, ale predsa len odsúdený na štyri roky a štyri mesiace za propagáciu neonacizmu.
17. 3. 2022 9:50:55 - 9:52:24 60. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 829 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený
za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku
odporúčam, aby sa národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v národnej rade v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
15. 3. 2022 15:38:38 - 15:38:38 60. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 944 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR -  
Vypočuli sme si prejav ... na plný zbabelosti, vypočuli sme si príspevok človeka absolútne politicky dezorientovaného, ktorý NATO, ktorá vlastne okrem ukrajinského národa, ktorý hrdinsky vzdoruje ruskej agresii je tým jediným, čo nás chráni pred ruským agresorom. Vypočuli sme si prejav človeka, ktorý tu ako pripomenul poslanec, kolega Žiak, dupal v bagančiach, kvázi v gardistickej uniforme a dnes nám tu zbabelo radí, aby sme sa prikrčili a nechali všetko tak. Vypočuli sme si prejav človeka zo strany, ktoré ako vysvitlo, dal príspevok usvedčený vlastizradca a ruský špión, nezamestnaný Bohuš Garbár z Košíc, ktorý ak iste tie peniaze, ako tiež príhodne povedal kolega Žiak, zrejme našiel v smetnom koši pri ruskom veľvyslanectve. Hanba!
25. 2. 2022 22:43:18 - 22:43:58 59. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 5 Tlač 919 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
69.
Ďakujem.
Pán Kotleba, dve poznámky. Prvá k tomu, ako sústavne tu nosíte respirátor pri vašich vystúpeniach. Môj syn je prakticky vo vašom veku, o rok je starší, ale môj syn teda už veľmi-veľmi dávno nenosí podbradník na rozdiel od vás.
Druhá k tomu, ako sa tu oháňate slobodou prejavu, čím obhajujete právo, údajné právo na šírenie lží, dezinformácií a odpornej pu... prutinovskej propagandy. No to by sme potom mohli rovnako súhlasiť s tým, že ruské tanky iba využívali, využili slobodu svojho pohybu, keď zaútočili na Československo alebo teraz na Ukrajinu.
25. 2. 2022 16:10:50 - 16:12:12 59. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 918 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
115.
Pán poslanec Susko, mňa teda na minulej schôdzi jeden váš kolega obvinil, že žijem vo virtuálnom priestore, keď som tam čítal nejaké vyhrážky a že sú to len také bezvýznamné nejaké akoby pletky z internetu, ktoré tam píšu anonymní ľudia. Nuž nie sú to len bezvýznamné pletky a na internete sa to odohráva dosť a ja žijem naozaj nielen vo virtuálnom, ale aj v reálnom svete, a preto môžme povedať, že sa tam šíria veci, ktoré sú potenciálne, ale aj aktuálne nebezpečné, napríklad hoaxy, týkajúce sa pandémie (zaznievanie gongu), jej popieranie, vyzývanie na nedodržiavanie všetkých protipandemických opatrení, výzvy proti očkovaniu. Tieto veci nepochybne zavinili aj u nás smrť niekoľko stoviek, minimálne stoviek a tisícov našich spoluobčanov. Ale ešte nebezpečnejšie sú hoaxy (zaznievanie gongu) týkajúce sa šírenia proputinovskej propagandy, šírenia rôznych nezmyslov, či už užitočnými idiotmi, alebo rovno platenými trolmi či trolími hniezdami, ktoré existujú určite nielen v okolitých krajinách, kde už boli odhalené, ale určite takí existujú u nás. A ja si myslím, že je naozaj najvyšší čas, päť minút pred dvanástou, ak nie päť minút po dvanástej proti nim zasiahnuť.
25. 2. 2022 15:31:06 - 15:32:16 59. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 920 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Ja sa tiež chcem iba ubezpečiť, či som dobre počul, že na základe nejakého starého videa, ktovie odkiaľ, chcete teraz tvrdiť, že táto vojna je zásluhou a výsledkom Ameri.... aktivít Spojených štátov amerických? Veď my to dobre poznáme, preboha živého, ja som žil v roku 1968, ako tak pozerám na vás, určite aj vy, pani Sulanová. My sme vtedy sa zobudili do podobného rána ako Ukrajinci vo štvrtok, no a Rusi tiež tvrdili, tak ako tvrdia teraz na Ukrajine, že to je vlastne nejaká humanitárna pomoc, že oni tam idú odstrániť z čela štátu nejakých nacistov. To ako v roku ´68 tvrdili, že je to internacionálna bratská pomoc, ktorá má za cieľ, nemá za cieľ teda poškodiť český a slovenský národ, ale iba odstrániť z jeho čela kontrarevolucionárov. A napriek tomu, napriek týmto faktom ste vy schopná tvrdiť takéto úplné nezmysly? No ja sa vám teda fakt čudujem.
23. 2. 2022 17:35:26 - 17:37:14 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní 2 Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pani Vaľovská, vy ste ma už teda druhý raz oslovili, že som nejaký ľakavý, či bojazlivý, keď mi niekto .... o dvere. Nuž keď niekto príde pred naše dvere, nejde len o mňa, ale teda aj o moju manželku. A moja manželka je všetko to, čo vy nie ste, slušná, jemná, subtílna stará dáma. Hovoríte, že či sa ja cítim ako vlastizradca. Ja sa ako vlastizradca necítim, ani sa k tomu nehlásim, ale je to práve vaši ľudia, váš kolega poslanec Blaha, váš predseda Fico, ľudia z Kotlebovej ľudovej strany Naše Slovensko a z Rebubliky tí zverejňujú zoznamy na ktorých sme označení za vlastizradcov, pre boha živého. Námietka o tom čo hovorí pán Jarjabek. No, ja som sa domnieval, že toho schopný je tuná len pán Košič, ale vidím teda, že aj vy ste sa znížili k takejto úbohej perfídnosti, pán Jarjabek. Mal som o vás inú mienku, že ste trochu na tom lepšie ako intelektuálne aj morálne, ale prisúdiť mne, že ja sa niekomu vyhrážam, keď v tom titulku citujem jeden z výrokov tých, ktorí takéto výroky prednášajú na adresu koaličných poslancov, ktorí hlasovali za zmluvu a hovoria ich preto, že ich k tomu niekto vyburcoval. A k tým námietkam tam, pán Faič, že ja citujem nejaké anonymné názory. No ja necitujem anonymy, ja som len nečítal priezviská. Tie priezviská tam samozrejme sú a pokiaľ to nie sú nejaké fejkové profily, tak sa väčšina tých ľudí dá aj stotožniť. No ja som si istý, že keby im polícia zaklopala na dvere, tak by im rozprávali, že to im mačička prebehla po klávesnici alebo si nechali mobil kdesi v krčme na stole keď sa boli vyčúrať. To je ten problém.
23. 2. 2022 17:20:03 - 17:24:45 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní 2 Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ešte som neskončil, netešte sa predčasne.
Podpredseda komunistickej strany Jalal Suleiman pôvodom zo Sýrie. Uverejnil zoznam poslancov hlasujúcich za okupačnú zmluvu, dokonca zoradených podľa krajov a jeden kritický na prezidentku Zuzana Čaputovú. Tej sa aj ušlo u neho najviac. ... napísal: "Prajeme jej prvé znásilnenie devy americkými okupantmi, boli jej vlastné deti. ...., ale už ju nepotrebujú ani USA. Čo bude ďalej s ňou. Odstrelia ju už potom sami?
Stanislav: "Suka prašivá, všivavá, zapredaná. Zlatka: "Rafinovaná žumpa ako nás oblafla, podpísala a odpísala našu krajinu". Sandrena: "Cynická zrúda". Rudolf: "Hovädo jedno sprosté". Robert: "Zapredaná sviňa". Jaro: "To nie je suka, je ku..., ktorá vie, že tu žiť nebude". Jojka, kvetinka: "Až jej pošle Voloďa na hrad riadenú strelu, mnohonásobne silnejšiu ako bola vypálená na Hirošimu, o teplote 3 900 stupňov ... rýchlosti nebude mať čas na nič a nebude sa musieť báť zomrieť. Kto seje vietor, musí čakať búrku".
Panička skončí aj s celou Bratislavou, aj s jej širokánskym okolím a bude dokonané. Zuzana: " Aj ona pôjde tam, kde je Kukan a zanechá po sebe čiernu škvrnu v histórii". Vladimír: "Bola porušená ústava, zmluva bola neplatná a zrušená a Čaptavá skončí v base". Stanislav: "Dokedy tá nesvojprávna ku... ešte bude okupovať to miesto". Janka: "Za to by si zaslúžila vypáliť na čelo biľag zradcu, .... hanby aj s ostatnými vlastizradcami, ale zrejme ho zdedila jej dcéra modelka". Mária: "Odsúdiť na doživotie a vyhostiť".
Dlhoročný člen slovenských brancov Martin zverejnil opäť ten známy bilboard so šibenicou a obesencom s menami. Čaputová ako ... Naď. No, a ostatným sa u pána Jalala Suleimana dostalo tiež. Mária napísala: "Vlastizrada a doživotie". Vlasta: "Zaslúžila si iba šibenicu, čím skôr, tým lepšie".
Ďalšia Marta zverejnila fotografiu ministra Naďa aj s adresou a Silvia napísala: "Odje.... aj s celou rodinou nacistického smrada". ..... "Všetkých poslať voňať fialky, ja tomu verím". Rudolf: "Na šibenici im bude fajn". Vojtech: Obrázok šibenice s nápisom: "Trest za vlastizradu". Vladimír: "US ambasáda poslať týmto zradcom vraj 50 mil. dolárov a tie budú prerozdeľované zradcom. Vraj má SIS dôkazy". Erika: "Erik Kaliňák vo videu hovorí, že dostali na hlavu štvrť milióna". Ján: "Zradcovia a kolaboranti budú za toto postavení pred súd". Pavol: "Títo zapredaní hajzli budú platiť za vlastizradu, na to mandát nemajú zrádzať Slovensko a ísť proti ľudu".
Oblastný predseda Kotlebovej strany František: "Špiny zradcovské, raz budú stáť aj oni pred súdom". No, a takto by sme mohli pokračovať ďalej.
Objavili sa, samozrejme, stránky, kde boli zverejnené aj komplet adresy. Objavili sa plagáty nalepené v obciach, kde bývajú jednotliví poslanci. Konali sa nejaké návštevy. A ja sa pýtam, vážení páni, zo SMER-u, Kotlebovej strany, ... repliky, kam chcete až zájsť a kde toto podľa vás môže skončiť. Ďakujem. (Potlesk.)
23. 2. 2022 16:53:33 - 17:24:34 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní 2 Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Benčík, Ján (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, sociologička Soňa Szomolányi označila trojnásobného premiéra, dlhoročného predsedu strany SMER - SD a súčasného poslanca strany SMER - SSD termínom ontologický pragmatik. Ontologický pragmatik je človek bez stáleho a reálneho hodnotového ukotvenia, človek, ktorý sa hlási vždy k tomu, čo považuje v konkrétnom čase a v konkrétnej situácii za pre neho výhodné, k tomu čo mu pomôže priniesť reálny prospech. A tak bol pán Fico pred rokom 1989 snaživý, mladý komunista, ktorý si udalosti, ktoré znamenali pre našu vlasť, prechod od totality k demokracii, ani nevšimol a neskôr, keď to považoval za v predvolebnej kampani za výhodné, bol birmovaný katolík.
Pán Fico ako zakladateľ podnikateľského projektu skupiny oligarchov s názvom "Smer tretia cesta", sa hlásil k politickému smerovaniu britského labouristického premiéra Tonyho Blaira, v súčasnosti však pózuje na fotografii so svojím hlavným adlátusom Ľubošom Blahom, ktorý jednu ruku, ktorá nikdy nepoznala čo je to manuálna práca, revolučne zviera do chatrnej pästičky a v druhej drží darček od svojho principála, päťcípu červenú hviezdu s kosákom a kladivom. Pán Fico v minulosti urobil všetko možné aj nemožné, vrátane prijatia skupiny potenciálne nebezpečných teroristov z Guantánama, kvôli spoločnej fotografii s americkým prezidentom Barackom Obamom a dnes nevie Spojeným štátom americkým prísť na meno. Pán Fico a jeho ľudia začali vyjednávanie o brannej dohode s USA a obhajovať ju pred verejnosťou. Po zmene vládnej garnitúry a dotiahnutí zmluvy s ministrami Naďom a Korčokom do konečnej, pre Slovensko výhodnejšej podoby akú predtým vyrokovala vláda Roberta Fica a jej schválením v parlamente hovorí o tých, ktorí svojimi hlasmi zmluvu v parlamente podporili ako vlastizradcoch a spolu s ďalšími politikmi aj kvázi politikmi burcuje verejnú mienku proti poslancom, ktorí za zmluvu hlasovali a ústami svojho tlampača Blahu vyzýva verejnosť, aby im to dala patrične najavo.
Už tri dni sme v parlamente svedkami dobre premysleného predstavenia, v ktorom hrajú niekedy lepší, inokedy horší herci, najmä zo SMER-u a Kotlebovskej repliky, ktorá si hovorí Republika. Opakovane a do omrzenia sú tu čítané úryvky z odposluchu, kde sa medzi sebou neraz aj vulgárne vo svojej kancelárii rozprávajú vyšetrovatelia, ktorí vyšetrujú a stíhajú ľudí aj blízkych strane SMER. Ľudí, ktorí za.... spôsobom vykonávali im zverené funkcie, ako korupčne sa správali, reálne hrozí pobyt za mrežami. Vyšetrovatelia, ktorých nám pán Fico a jej verní prestavujú ako zloduchov a zločincov, nebodaj ako ľudí, ktorí poslušne iba vykonávajú príkazy a pokyny súčasnej vlády sú však tí istí, ktorých v minulosti rozložili a dostali za mreže nebezpečné mafiánske skupiny, ktoré sa dopúšťali tých najzávažnejších trestných činov, vrátane vrážd. Slovník, ktorý používajú vo vzájomnom styku sa nám v odstupu nemusí páčiť. A už vôbec nie, hoci aj z kontextu vytrhnuté slová na adresu ženy. O tom nie je žiaden spor, ale už aj pred 2 tis. rokov povedal Nazaretský tým, ktorí chceli kameňovať ženu, "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň". A ja som si istý, že v tejto sále nie je ani jeden muž a obávam sa, že ani žena, kto niekedy, čo aj v hneve také slová nevyslovil. Konečne nebavíme sa o chovankách kláštornej školy ani o starých pannách Klubu osamelých sŕdc seržanta Petra, z viktoriánskeho obdobia, ale o tvrdých chlapoch, ktorí roky denne zvádzali súboje s tými najodpornejšími zločincami a boli konfrontovaní s ich zločinmi.
Pán Fico sa dlhodobo snaží verejnosti vnútiť skreslený a prevrátený obraz toho, čo sa na Slovensku deje po zmene vládnej garnitúry a rozdiel na ... v polícii a prokuratúre. Vyšetrovanie a procesy s vlastnými nominantmi, známymi a priateľmi a iba korektnosť mi bráni povedať, nebodaj spolupáchateľmi, interpretuje ako zmanipulované, politické procesy aké sa tu v réžii strany, ktorej bol kedysi členom, odohrávali v 50. rokoch.
Spolupracujúci obvinení tzv. kajúcnici, v ktorých sa možno pohlo svedomie, alebo si za pragmaticky spočítali, že podmienka je výhodnejšia ako tri roky v base, alebo, že lepšie je stráviť v base štyri roky ako trebárs dvanásť, s označovaním za nebezpečných zločincov a odporných udavačov. Tí, o ktorých zločinoch, no spolupracujúci obvinení svedčia sú naopak neviniatka, hrdinovia, bez bázne a hany, úbohé obete politického prenasledovania opozície. A viete, čo je na to najzábavnejšie? Aj jedni aj druhí sú všetci nominanti známi, či dokonca osobní priatelia Roberta Fica a ľudí z jeho strany SMER a Robert Fico možno v strachu, že sa rozviaže jazyk aj ďalším, verejnosti takmer mesiace takmer denne na svojich tlačovkách vnucuje túto priam orleovskú predstavu, kde je všetko na ruby. Dobrí sú zlí a zlí sú dobrí.
Zločincami sú policajní vyšetrovatelia, prokurátori, nevinnými obeťami skutoční zločinci. Spomeňme si na jednu takú tlačovku v začiatku decembra 2020.
Na fotografii vidíme uprostred Roberta Fica, po jeho pravici stojí bývalý minister a súčasný poslanec Ladislav Kamenický, v lavici snaživý a vždy ochotný zavďačiť sa šéfovi mladý Eričko Kaliňák. Scéna, kde v pozadí visia dva kožené, akože gestapácke kabáty je starostlivo naaranžovaná. Tlač o tlačovke informuje. Predseda opozičného SMER-u - SD Robert Fico podáva trestné oznámenie na prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry Ondreja Repu a Michala Šúreka za spáchanie viacerých trestných činov. Zastupujúceho a špeciálneho prokurátora žiada, aby im okamžite pozastavil činnosť. Hovorí napr. o vyhrážaní sa pracovníkovi Národnej kriminálnej agentúry, ktorý bol následne zadržaný. Išlo o vyšetrovateľa NAKA Mariána Kučerku. Fico na tlačovke ponúkol verejnosti verziu príbehu, kde mal byť zo strany prokurátora údajne vyvíjaný brutálny nátlak na tohoto vyšetrovateľa. Následne začiatkom júla 2021 informuje Denník SME, že policajt Kučerka sa ospravedlnil prokurátorom a žiadnemu nátlaku reálne nedošlo.
Plus jeden deň sa veci venoval podrobnejšie a priniesol správu, že bývalý príslušník Národnej kriminálnej agentúry Marián K. obvinený z kauzy Judáš a Očistec poprel, že by bol naňho vyvíjaný zo strany prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry nátlak. Zároveň sa prokurátorovi Michalovi Šúrekovi a Ondrejovi Repovi ospravedlnil. "Úprimne ľutujem, že som 16. novembra 2020 u notára spísal vyjadrenie o tom, že Michal Šúrek a Ondrej Repa prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry na mňa robili psychický a fyzický nátlak pri našom vzájomnom stretnutí 9. novembra 2020 na Úrade špeciálnej prokuratúry, kedy uvedené skutočnosti sa nezakladajú na pravde. Ospravedlňujem sa menovaným za svoje ľudské zlyhanie podmienené strachom o ďalší osud mojej osoby, keďže k žiadnemu nátlaku na moju osobu z ich strany nedošlo.", uviedol Marián K. v ospravedlnení z 23. marca 2021. To iba tak na okraj toho, že v parlamente boli nútení počúvať tri dni a čo bolo určené skôr verejnosti ako nám, a preto tie sústavné žalostné licitavé povzdychy pána Fica, že miesta na balkóne určené novinárom sú prázdne a novinárov to vraj nezaujíma. A ja mám vážnu obavu, že aj to, čo sme tu hodiny počúvali, má v konečnom dôsledku rovnakú relevanciu ako tvrdenia poslanca Roberta Fica na tlačovke s gestapáckymi kabátmi v pozadí. Že reku poslanci SMER-u a úslužne im prisluhujúci poslanci s odpadlíckej Republiky, ktorí sa už očividne vidia po boku SMER-u vo vláde, do omrzenia čítali nejaké záznamy, prečítam niečo aj ja.
Témou schôdze je odvolávania ministra vnútra. Ja vopred prehlasujem, že za návrh opozície na odvolanie ktoréhokoľvek člena vlády hlasovať nebudem, nech by už išlo o ktoréhokoľvek ministra, či ministerku, pretože ak má nejaká koalícia fungovať, nemôžu jej členovia nikdy hlasovať v takejto veci s opozíciou. Využijem však takúto spoločnosť na to, aby som do pozornosti ministra vnútra dal nenávistné prejavy, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, pretože mám obavy z toho, aby sa násilie z virtuálnej reality sociálnych sietí neprenieslo do reality skutočnej, tak ako k tomu pri vraždách politikov už došlo vo viacerých krajinách. Považujem za dôležité predniesť to na tomto fóre, preto lebo na šírení nenávisti sa podieľajú najmä politici strán SMER - SSD, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko a kotlebovskí odpadlíci zo strany Republika aj politici mimo parlamentnej Komunistickej strany Slovenska. ... blok už názvom časť v .... postaviť k múru a odstreliť ako prašivé svine, tento názov perfídne zneužil na útoky voči nim poslanec Kočiš z Republiky, ktorý druhú časť titulku, ktorá citáciou výroku jedného z priaznivcov poslanca Miroslava Suju, na jeho stránke na facebooku prisúdil mne a stiahol ju do seba k najúspešnejšiu obrázku v záhlaví blogu. Je to síce obvyklá a dávno známa manipulátorská, politická ... fašistov, nacistov a boľševikov, nie však preto o nič odpornejšia.
Dovoľte teraz, aby som ministrovi vnútra pri tejto príležitosti do pozornosti tieto vyhrážky, ktoré na sociálnej sieti objavili pri podpísaní obrannej dohody s USA , a potom ako viacerí politici, zverejnili zoznamy poslancov, vrátane miesta bydliska, ktorí za to hlasovali a vyzývali svojich priaznivcov, aby im svoju nespokojnosť dali najavo. Poslanec Ľuboš Blaha 10. februára uverejnil status. Toto je zoznam vlastizradcov, ktorí v parlamente hlasovali za americkú okupáciu Slovenskej republiky. Priatelia, prosím, šírte to, nech celé Slovensko pozná tváre tých našej vlasti zobrali slobodu a suverenitu. Nech celé Slovensko vie, kde bývajú zradcovia, ktorí nás ženú do vojny proti bratskému ruskému národu. Nech celý národ vie kto zapríčinil, že Američania môžu doviezť svoje armády, tanky i jadrové zbrane. Áno, patrí k tým aj farizej Boris Kollár, ktorý sa zdržal hlasovania, ale predtým zabezpečil, aby poslanci zo SME RODINY hlasovali za dohodu. A končí to výzvou: Už naveky ... na čele vypálili pečať hanby, ukáž na nich prstom, keď pôjdu ulicou vo Vašom meste, nech vedia, že si nesú na čele biľag vlastizradcov. Mali by chodiť po kanáloch americkí agenti. Zdieľajte prosím. Nakoniec zoznam poslancov s miestom ich bydliska. Fanúšikovia pána Blahu okrem iného, pod týmto jeho príspevkom na facebooku napísali
===== nech vedia, že sú nesú na čele biľag vlastizradcov. Mali by chodiť po kanáloch americkí agenti. Zdieľajte, prosím. Nasleduje zoznam poslancov s miestom ich bydliska. Fanúšikovia pána Blahu, okrem iného pod jeho týmto príspevku na Facebooku napísali.
Milan: "Iste aj v noci budú mať problémy v živote. Národ nezabúda". Ján: "Ešte jedna tam chybuje zradkyňa Čaputová, bastardi vy..baní. Prašiaci prašiví čas sa vám kráti aj saláme Satane. Fotografia kata so slučkou. Kandelábre po celom Slovensku čakajú, vrany budú mať čo žrať.". Ľubo: "Ešte by som poprosil ich adresu pán Blaha, vlastizrada národa sa neodpúšťa". Lukáš: "Verejná poprava ako v Číne za vlastizradu by naučila tých zapredancov im ako odplata, ostatným ako výstraha". Branislav: "Národ nezabudne ani na vás a zubatá bude mať síce dosť práce, ale ona to zvládne". Rudolf: "Tak, tak každému čo patrí. Obraz konopnej slučky so šibenicou". Bronislav: "Ďalšia slučka na obrázku". Pavol: "Aj vždy budú platiť aj s rodinami. Vlastizrada sa strestá hrdelnými trestami". Zuzana: "Uverejňuje obrázok billboardu s nakreslenou šibenicou, obesencom s menami Čaputová, Korčok, Naď". Oliver: "Dúfam, že potom bude pripravený pre nich poľný súd".
Ľubomír: "Ku stene a bez pardonu ich zlikvidovať". Zdenek: "Fakt ten zoznam uložím, majú sa na čo tešiť. Však príde odveta. Ďakujem za ten zoznam, tik tak". Vladimír: "Dúfam, že sa všetci títo hajzlíci postavia pred tribunál za vlastizradu. Trest smrti". Ľubo: "Vlastizradcovia odvisnú to jedného a nepomôže im ani poslaneckého imunita. Čas sa kráti"." (Zaznievanie gongu.) (Reakcie z pléna.) Čo zasiali to zožnú. ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, máte rozprávať hlasnejšie lebo nepočujú a do mikrofónu.

Benčík, Ján, poslanec NR SR
Keď budú ticho, budú počuť. (Hlasy z pléna.)
Ladislav: "Skončí ako Ceausescu v Rumunsku. Boh im pomáhaj". (Reakcie z pléna.)
Irena: "Vlastizradcovia končili v histórii na šibenici alebo na popravisku. Dúfam, že príde ten čas keď sa história zopakuje". Boris: "Všetkých povešať". ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Páni poslanci, prosím, kľud v sále. Nechajte pána poslanca nech dokončí svoje vystúpenie.

Benčík, Ján, poslanec NR SR
Keď tu mohol niekto tri dni čítať nejaké záznamy, tak ja tiež niečo môžem prečítať.
Peter: Obrázok šibenice ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, rozpráva k veci, on to na koniec povie. (Smiech v sále.) (Potlesk.)

Benčík, Ján, poslanec NR SR
Ale viem, však schôdza je venovaná ministrovi vnútra, tak práve sa obraciam na neho aby mal tieto veci k evidencii. (Reakcie z pléna.)
Matej: "Verejne popraviť na šibenice alebo gilotíne na výstrahu". Béla: "Muž so slučkou na krku sa asi ťažko chodí po kanáli". Viktor: "Za vlastizradu dávali guľku alebo lano. Dúfame že to bude aj u nás.". Miro: "Úlohou je nezabudnúť. Keď nastane deň zúčtovania ku...", no domyslime si. Katarína: "Vyje..... napchali kapsy a Slovensko choď do, nebudem čo čítať". Peter: "Vymiškovať."
Jozef: "Títo čo sú tam by sa nemali cítiť na Slovensku v bezpečí". Henrieta: "Nebojte, ako v USA lietadlo letelo z Afganistanu tak bude aj zo Slovenska". Ján: "Nahádzať do Dunaja bandu prašivú". Rastislav: "Už som si uložil zoznam poslancov, ktorí sa použije v deň zúčtovania".
Daniel: "Aktuálna téma obnoviť trest smrti".
Zoznam zverejnil aj poslanec Marek Kotleba s textom: "Práve vlastizradní poslanci schválili okupačnú zmluvu s USA. Tu je zoznam ich mien a tvárí. Dobre si ich zapamätajte.".
Komentáre, z komentárov: Emil: "Treba ich postaviť pred súd a za zradu Slovenska". Pavol: "Povešať". Ďalší Pavol: "Všetkých na elektrické kreslo".
Predseda REPUBLIKY Milan Uhrík napísal: "Toto sú ich mená. Keď ich stretnete, tak im ...poďakujte. Toto je tabuľa hanby, tabuľa poslancov bez chrbtovej kosti. Nezabudnime.".
Janka: "Mali by sme ich trestať hneď. Nie raz, najlepšie vidlami do Dunaja.". Peter: "Utekať sa im nesmie dovoliť. Tu sa musia pred ľuďmi súdy a trestať. Pozatvárať ich všetkých za vlastizradu na čele s Čaputovou, Naďom a Korčokom. Do basy s nim a hneď.". Janko: "A ich rodiny od detí, školiek, prácu až po hrobové miesta zverejniť". Viliam: ... (Ruch v sále.)
Oľga: "Nech budú riadne súdení a do poslednej bodky svoj trest odpykajú zradcovia". Patrik: "Protesty sú na ho..., treba zobrať vidly a lopaty".
Ján: "Všetci skončia na šibenici". Lenka: "Uzavrieť hranice, pochytať ich a právoplatne odsúdiť za vlastizradu na trest smrti". Peter: "Dúfam, že keď im skončí poslanecká imunita tak im to bude zrátané ako bývalému rumunského prezidentovi alebo poslancov v Kórei". Martin: "Okamžite na všetkých podať trestné oznámenia za vlastizradu. Ak ich odsúdia, tak pekne po dvadsať rokov". Juraj: "Super, ako vieme koho budeme vešať po prevrate". Miloš: "Stromy popri cestách čakajú". Milan: "Bez trestu smrti to už nepôjde. Iná cesta už neni". Róbert: "Jedine guľu do hlavy". Dušan: "Obesiť". Ľudovít: "Živých alebo mŕtvych". Radovan: "Každý jeden deň by na nich mali pľuť, hádzať do nich rajčiny a vajíčka".
Peter: "Svine, dúfam že pokapú ako potkany". Zdenko: "Prečo im ešte nehoria baráky".
Dávid: "Nech skapú ku...". Roland: "Stromov je dosť a lano sa nájde svine". Roman: "Zahlušiť hrdzavou sekerou". Igor: "Šibenice im treba stavať". Anna: "Do basy s nima". Ivan: "Prečo poďakovať je..., poriadne poje... hlave!. Marián: "Pri stretnutí im nabiť po papuli poriadne aby nezabudli". Peter: "Zapredaní vlastizradcov treba bez milosti očakávam že idete popraviť.
Dušan: Len kvôli tým vlastizradcom obnoviť trest smrti. Nič iné si nezaslúžia, aj rodinní príslušníci nech trpia.".
Milan Uhrík ešte raz zverejnil jeden k téme status a z komentárov opäť vyberáme.
Miro: "Za vlastizradu len, tu je len jeden trest". Janka: "Už im lepí pri ri.., ale 50 tisíc strieborniakov čo zapredanci vraj za to zradcovské hlasovanie dostali by ich malo dostatočne hriať na duši ..." (nezroz. vyslov.) Silvia: "Súd dať doživotia za vlastizradu ich neminie". Artúr: "A to zďaleka nie je koniec. Prídu voľby a po nich voľba lynč, všetkých smradov a vlastizradcov na Mierovom námestí v Bratislave budú vešať. Len chúdence ich deti pre tých to bude zas šikana.". Karol: "Veď to nie sú novinári. To sú špiny a budú trpieť. Už aby to bolo. Ale potom bez zľutovania, oni sú tiež bez zľutovania.". Helena: "Nevidím tam tú k.... z hradu, šup aj s ňou na billboard". Peter: "Trebalo vytrhnúť do parlament, vtrhnúť do parlamentu a vyhádzať von oknom ako kedysi. Marek, obesiť všetkých do jedného". Juraj: "Zradcom patrí kandeláber".
Milan: "Je čas s nimi sa vysporiadať po našom. Keď to nejde podobrotky, tak to pôjde pozlotky". Miroslav: "Za vlastizradu doživotie alebo trest smrti, nič menej. A plná konfiškácie všetkého majetku, ktorými rodiny disponujú. Ak Amerika rozpúta vojnu títo vlastizradcovia budú za to niesť zodpovednosť". Tivon: "Linharta treba zavesiť za va... hore ka...". Zoltán: "Nezabúdajme na ruských agentov, oni vás nájdu aj v Amerike".
Nejaký Mor ho: "Tak im treba, čo chceli to majú. Dúfam, že aspoň vybité okná, prerezané gumy, nočné návštevy".
Pán Miroslav Suja napísal: "Poslancom, ktorí hlasovali za obrannú dohodu s USA sa vraj vyhrážajú, pred ich domami sa organizujú protesty a potrebujú policajnú ochranu a za všetko vraj môže opozícia. Konajú v rozpore s požiadavkami ľudí a potom sa čudujú, že narazia na vlnu odporu. Čo iné mohli čakať, keď zradili Slovensko aj svojich vlastných voličov.".
Peter: "Ak stretnem koaličného politika, poslanca a to aj na komunálnej úrovni, tak mu z radosti napľujem do očí". Martin: "Ko... za, do jedného múru postaviť". Bibiána: "Všetko dočasu". Radovan: "Musia sa báť po zvyšok svojho života. Musia zbytok života prežiť v strachu a verím, že to tak aj bude. Je super, že sa zverejnil ten zoznam, zoznam vlastizradcov a za vlastizradu je iba jediný trest.". Alexander: "Špine zapredané visieť by mali. Za dva roky tu zničili a hlavne ľudí psychicky hnusná zapredaná vláda na čele s jaternicou americkou, ale príde čas.".
Roman: "Tie špiny zapredané postaviť pred múr, ináč sa to nevyrieši". Róbert: "Čaputka skončí jak Mussolini". Miňo: "Zomrú".
Jaroslav: "Pozabíjať ich je málo". Ján: "Nahádzať tie sračky do vody a upotiť jak krysy. Celý parlament napredali". Peter: "Treba ich obesiť".
Richard: "Na ... (nezroz. vyslov.) šibenice čeká a ty kto je chrání by si měly uvědomit že spoluvina je stejně trestní". Hana: "Konečne nech im tie doma aj podpália". Ľubica: "Treba ich povešať". Ján: "Však budete všetci tlieskať v Leopoldove zradcovia Slovenska". Zvukár: "Tu pomôže len použiť silu a za pomoci armády a policajtov prevrat. Vládu zbaviť moci a po nej aj vymeniť prezidenta.". Attila: Tu je citát, ktorý pán Kočiš perfídne prisúdil mne. "Treba ich postaviť pre múr a odstreliť ich ako prašivé svine". Radoslav: "Som zvedavý na potlesk, keď vás budeme vešať, vy handry zapredané". Jaroslav: "Hnusní zradcovia národa, špiny zapredané. Toto vám národ nikdy nezabudne. Vaše tváre, mená poznáme budete tunelmi do konca života. Doživotie pre vás všetkých pre výstrahu iným, keby chceli zradiť tento štát.".
Pán Suja ešte následne zdieľal zoznam aktualít a prišli ďalšie komentáre.
Ján: "Za vlastizradu je iba jeden trest a to postaviť k verejnému múru". Marek: "Aj na novinárov dôjde, aj vás dáme k múru".
Róbert: "A čo čakali ku..., treba to postrieľať rad radom, svine fašistické". Ján: "Smrť zradcom Slovenskej republiky". Zorka: "Za 50 000, no kto by nehlasoval. Sú to ľudia, ktorí kedysi hovorili starí rodičia, za peniaze kúpiš aj najhlúpejších. A ty si ale škorpión, škoda, že kde ja žijem žiadna sviňa nežije, ale ja si už nejakú nájdem.".
Poslanec Milan Mazurek: "Koaliční poslanci sa trasú strachom. Uvedomujete si vlastne čoho ste sa dopustili? Som presvedčený, že ste spáchali vlastizradu. Teraz iba žnete čo ste zasiali. Ľudia vás nenávidia, opovrhujú zradcami, ktorí predali ich vlasť americkej armáde. Dejiny si vás 79 zradcov navždy zapamätajú.". (Reakcia z pléna.)
Nie, nepoplietol. Vy ste tu tri dni, tri dni čítali nejaké veci, ja budem čítať hodinu. (Zaznievanie gongu.) ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, páni poslanci, ukľudni sa. Nechajte nech to pán Benčík prečíta, lebo mu to dám prečítať ešte raz.

Benčík, Ján, poslanec NR SR
Gabriela: "Každému aspoň vlečku hnoja pred dvere, alebo nim vytapetovať dom. Veď hnoj k hnoju". Hírek: "Bravó, lopatami a vidlami ich vyhádzať do kontajnerov, tam patrí odpad". Marek: "Nie protesty ale vypáliť". Jarmila: "Je načase vpráskať tie svine zapredané zo Slovenska".
Roman: "Pásku cez oči a postaviť k múru a postrieľať". Helena: "Alebo takto nemať zľutovanie. Obrázok, požiar.".
Pali: "300 000 bola cena vlastizradného hlasu". Janka: "Neskryjú sa prašiny". Peter: "Vlastizradcov povešať a treba zmeniť zákon, tak ho zmeňme". Peter: "A teraz po jednom k múru, ale potichu, hajzlov tu nepotrebujeme". António: "Obesiť tie zapredané ku... lacným grošom. Nič iné si nezaslúžia.". Martin: "Za vlastizradu nie basu, ale smrť". Viera: "Nikdy táto zgerba zapredaná s čiernymi dušami a krvavými peniazmi nebudú mať pokojný spánok až do smrti. A po nej budú zatratení.": Radoslav: "Vôbec sa nebudem čudovať, ak im na ich „skromné príbytky“ nahádžu Molotovove koktejlíky a to že niekomu prepne je viac ako isté.". Iva: "Už aby tie nervy niekomu praskli, teším sa". Iveta: "Ukameňovanie je fajn". Tibor: "Raz sa ľuďom dostanú do rúk a potom budú ľutovať, že sa narodili". Ondrej: "Treba dať ľuďom zbrane a ísť na nich na tú bandu americkú". Mazurek dal ešte jeden status: "Chceme sa po hlasovaní o referende chceme sa ich zbaviť. Národ ich chce z parlamentu vykopať lebo zradili". Tibor: "...(nezroz. vyslov.) Ale keď ja toto čudo stretnem poďakujem svojim spôsobom". Ján: "Celé zle, ešte budú plakať a utekať". Vlado: "Ja keby som ich stretol, tak by mali smolu všetci aj tá čaptavá". Miro: "Prajem im dlhú pešiu cestu do gulagu o hlade a smäde". Martin: "Každému jednému odseknúť hlavu a tej našej top modelke obidve ruky odseknúť". Juraj: "Mali by skončiť ako Benito Mussolini". Dani dodal: "Aj s rodinami, aby sa to už nemohlo ďalej kotiť".
Peter: "Vystaviť na lampách". Stanislav: "Treba ich popraviť za velezradu". Patrik: "Vlastizrada sa trestá smrťou".
=====