Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
4. 5. 2022 15:07:51 - 15:12:05 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
50.
Ďakujem. Pokiaľ to bude vyprecizované, opakujem, zvyšok aj myšlienku zákona plne podporujeme, ale teda, prosím, pochopte tie obavy. Chcem teda sa vyjadriť ešte k pár veciam, ktoré tu boli spomenuté. Čo sa týka toho, že by to teda nikdy nebolo možné, že by teda duchovní boli platení z peňazí na zdravotnú starostlivosť alebo vôbec platení za duchovnú službu ako takú, prosím, pripomeňme si, že aj dnes tomu tak je, veď štát predsa prispieva a nerozporujem, že je to, že je to teraz zlé, však prispieva napríklad aj na kultúru, no tak to je pre časť spoločnosti dôležité, pre časť spoločnosti je dôležitý šport, pre časť spoločnosti je dôležitá viera, no tak prispieva aj na tie platy duchovným a prispieva na prevádzkové náklady, napríklad nemusia cirkvi platiť dane, nemusia ani evidovať svoj majetok, ani z toho platiť dane. Takisto z darov. Čiže my sa tu netvárme, že cirkev akože to robí všetko len tak, lebo proste je to dobrá vec. A môže sa stať, že v budúcnosti, keď to bude evidované ako zdravotná starostlivosť, prídu o niekoľko rokov s takýmto zámerom, a chcem na to teda vopred upozorniť. Bolo tu povedané, že aj dnes to tak je, že predsa súčasťou tej zdravotnej starostlivosti pri niektorých sestrách, myslím, že pán poslanec Kočiš to spomínal, že pri niektorých sestrách, veď aj tie poskytujú duchovnú službu, hospicom platíme cenu za lôžkodeň, takým tým stálym, mobilným platíme za výkony. Ale cena za duchovnú službu tam nie je. Čo sa týka urážok lekárov, pán poslanec Suja to spomínal, samozrejme, nemyslím si, že urážka pre lekárov je, že tam príde kňaz. To predsa preto je to dnes umožnené a znova opakujem, dnes aj, aj sa veď častokrát je aj spolupráca medzi nimi. Podľa mňa je urážkou to, že niekto si musel vyštudovať medicínu na to, aby mohol robiť zdravotné výkony a keby tu to bolo inak, tak to jednoducho nie je fér hra. Veď aj vy kolegovia samotní ste povedali, že duchovná služba jednoducho nie je zdravotná starostlivosť. Čiže pokiaľ to bude tak, ako hovorí pán minister, v poriadku, nech je to tam jasne zadefinované, potom sa vylučuje aj tá platba.
Zaujal má pán poslanec Szőllős, ktorý hovoril, že je duchovný a chodil do nemocníc, tak sa pýtam, načo máme tento zákon? Lebo však vlastne vy ste potvrdili, že ho nepotrebujeme, lebo aj doteraz ste, aj bez neho ste chodili a nebol s tým žiadny problém, respektíve táto časť toho zákonu, lebo zvyšok rozumieme. No a posledná vec. Či sú to dohady, nedohady, duchovná služba jednoducho nie je zdravotná starostlivosť, to je fakt ...
=====
4. 5. 2022 15:07:50 - 15:12:05 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
48.
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja v prvom rade ďakujem za podporu tomuto zákonu, v druhom by som chcel možno aj tie obavy, ktoré tu sú, rozptýliť. Či už sociálne poradenstvo alebo duchovná služba nebude hradená z verejného zdravotného poistenia, nie je považovaná za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ bude treba niektoré veci v tomto zákone precizovať, sme na to pripravení, samozrejme. A po druhé čo sa týka problematiky úhrad, väčšina finančných prostriedkov, ktoré v prvých rokoch teda pôjdu do jednotlivých častí poskytovania zdravotnej starostlivosti v týchto kategóriách bude poskytovaná či už z eurofondov alebo z plánu obnovy a tie cenové opatrenia a tá regulácia je dočasná. Po uplynutí tejto doby určite sa nájde spôsob taký, aby, aby bol vykonávaný štandardným spôsobom, to jest cestou zdravotných poisťovní, pretože predpokladám, že prínos takto poskytovania zdravotnej starostlivosti bude znamenať ušetrenie počtov akútnych lôžok a určite tie finančné prostriedky sa na to nájdu. Ďakujem pekne. zákon, lebo však vlastne vy ste potvrdili, že ho nepotrebujeme, lebo aj doteraz ste, aj bez neho ste chodili a nebol s tým žiadny problém, resp. tá, tá, táto časť toho zákonu, lebo zvyšok rozumieme.
No a posledná vec, či sú to dohady - nedohady, duchovná služba jednoducho nie je zdravotná starostlivosť, to je fakt, rovnako ako fakt je, že prístup duchovných je dnes možný. Preto tie reči o tom, ako to tí ľudia potrebujú, ako je to pre nich dôležité a podobne, to je predsa všetko v poriadku a opakujem, som prvá, ktorá sa za to bude biť, aby túto možnosť mali, ale majú ju aj dnes. Čiže netreba hovoriť o tom, že ako je to pre tých ľudí dôležité. Je a SaS-ka predsa nepodala návrh, aby sme to vyškrtli, aby nemohli chodiť do nemocníc. Samozrejme, nech chodia a nech to majú tí ľudia k dispozícii, keď je to dôležité.
A opakujem, pán poslanec Szőllős to predsa potvrdil, že sa to aj deje. Čiže problémom je to, že jednoducho je tu v zákone niečo, čo do budúcna môže byť nebezpečné a z právneho hľadiska pokiaľ by to bolo evidované ako zdravotná starostlivosť, by to mohlo urobiť problémy pri kontrole toho, tej zdravotnej starostlivosti, ak by to tak bolo nazvané.
Okrem týchto dvoch, my sme sa bavili o tej duchovnej službe, pripomínam aj tú časť o tom, že je určená cenovou vyhláškou nejaká suma. Pani poslankyňa Drábiková povedala, že ona si myslí, že je to akurát, lebo že teda nevyzná sa v tom veľmi, ale mohlo by to tak asi byť. No tak ja si tiež myslím, že by to mohlo asi tak byť, lebo si nemyslím, že by vedenie, toto vedenie ministerstva že by nejako plytvalo peniazmi, ale, opakujem, o rok, o dva si niekto môže povedať, že keď niečo stojí dnes 58, no tak keď je to kamoš, tak veď predsa aj 158 neni veľa. Nie, však teda za takúto, a možnože aj 258 euro by bolo, a možno aj to je málo, ešte pridáme. Viete, že bacha na toto, to je nebezpečné, lebo tie peniaze potom budú chýbať inde.
Takže opakujem, dva problémy má tento zákon a oba sú pomerne veľké.
Ďakujem.
4. 5. 2022 15:07:50 - 15:12:05 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
48.
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja v prvom rade ďakujem za podporu tomuto zákonu, v druhom by som chcel možno aj tie obavy, ktoré tu sú, rozptýliť. Či už sociálne poradenstvo alebo duchovná služba nebude hradená z verejného zdravotného poistenia, nie je považovaná za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ bude treba niektoré veci v tomto zákone precizovať, sme na to pripravení, samozrejme. A po druhé čo sa týka problematiky úhrad, väčšina finančných prostriedkov, ktoré v prvých rokoch teda pôjdu do jednotlivých častí poskytovania zdravotnej starostlivosti v týchto kategóriách bude poskytovaná či už z eurofondov alebo z plánu obnovy a tie cenové opatrenia a tá regulácia je dočasná. Po uplynutí tejto doby určite sa nájde spôsob taký, aby, aby bol vykonávaný štandardným spôsobom, to jest cestou zdravotných poisťovní, pretože predpokladám, že prínos takto poskytovania zdravotnej starostlivosti bude znamenať ušetrenie počtov akútnych lôžok a určite tie finančné prostriedky sa na to nájdu. Ďakujem pekne. zákon, lebo však vlastne vy ste potvrdili, že ho nepotrebujeme, lebo aj doteraz ste, aj bez neho ste chodili a nebol s tým žiadny problém, resp. tá, tá, táto časť toho zákonu, lebo zvyšok rozumieme.
No a posledná vec, či sú to dohady - nedohady, duchovná služba jednoducho nie je zdravotná starostlivosť, to je fakt, rovnako ako fakt je, že prístup duchovných je dnes možný. Preto tie reči o tom, ako to tí ľudia potrebujú, ako je to pre nich dôležité a podobne, to je predsa všetko v poriadku a opakujem, som prvá, ktorá sa za to bude biť, aby túto možnosť mali, ale majú ju aj dnes. Čiže netreba hovoriť o tom, že ako je to pre tých ľudí dôležité. Je a SaS-ka predsa nepodala návrh, aby sme to vyškrtli, aby nemohli chodiť do nemocníc. Samozrejme, nech chodia a nech to majú tí ľudia k dispozícii, keď je to dôležité.
A opakujem, pán poslanec Szőllős to predsa potvrdil, že sa to aj deje. Čiže problémom je to, že jednoducho je tu v zákone niečo, čo do budúcna môže byť nebezpečné a z právneho hľadiska pokiaľ by to bolo evidované ako zdravotná starostlivosť, by to mohlo urobiť problémy pri kontrole toho, tej zdravotnej starostlivosti, ak by to tak bolo nazvané.
Okrem týchto dvoch, my sme sa bavili o tej duchovnej službe, pripomínam aj tú časť o tom, že je určená cenovou vyhláškou nejaká suma. Pani poslankyňa Drábiková povedala, že ona si myslí, že je to akurát, lebo že teda nevyzná sa v tom veľmi, ale mohlo by to tak asi byť. No tak ja si tiež myslím, že by to mohlo asi tak byť, lebo si nemyslím, že by vedenie, toto vedenie ministerstva že by nejako plytvalo peniazmi, ale, opakujem, o rok, o dva si niekto môže povedať, že keď niečo stojí dnes 58, no tak keď je to kamoš, tak veď predsa aj 158 neni veľa. Nie, však teda za takúto, a možnože aj 258 euro by bolo, a možno aj to je málo, ešte pridáme. Viete, že bacha na toto, to je nebezpečné, lebo tie peniaze potom budú chýbať inde.
Takže opakujem, dva problémy má tento zákon a oba sú pomerne veľké.
Ďakujem.
4. 5. 2022 15:07:50 - 15:12:05 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
48.
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja v prvom rade ďakujem za podporu tomuto zákonu, v druhom by som chcel možno aj tie obavy, ktoré tu sú, rozptýliť. Či už sociálne poradenstvo alebo duchovná služba nebude hradená z verejného zdravotného poistenia, nie je považovaná za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ bude treba niektoré veci v tomto zákone precizovať, sme na to pripravení, samozrejme. A po druhé čo sa týka problematiky úhrad, väčšina finančných prostriedkov, ktoré v prvých rokoch teda pôjdu do jednotlivých častí poskytovania zdravotnej starostlivosti v týchto kategóriách bude poskytovaná či už z eurofondov alebo z plánu obnovy a tie cenové opatrenia a tá regulácia je dočasná. Po uplynutí tejto doby určite sa nájde spôsob taký, aby, aby bol vykonávaný štandardným spôsobom, to jest cestou zdravotných poisťovní, pretože predpokladám, že prínos takto poskytovania zdravotnej starostlivosti bude znamenať ušetrenie počtov akútnych lôžok a určite tie finančné prostriedky sa na to nájdu. Ďakujem pekne. zákon, lebo však vlastne vy ste potvrdili, že ho nepotrebujeme, lebo aj doteraz ste, aj bez neho ste chodili a nebol s tým žiadny problém, resp. tá, tá, táto časť toho zákonu, lebo zvyšok rozumieme.
No a posledná vec, či sú to dohady - nedohady, duchovná služba jednoducho nie je zdravotná starostlivosť, to je fakt, rovnako ako fakt je, že prístup duchovných je dnes možný. Preto tie reči o tom, ako to tí ľudia potrebujú, ako je to pre nich dôležité a podobne, to je predsa všetko v poriadku a opakujem, som prvá, ktorá sa za to bude biť, aby túto možnosť mali, ale majú ju aj dnes. Čiže netreba hovoriť o tom, že ako je to pre tých ľudí dôležité. Je a SaS-ka predsa nepodala návrh, aby sme to vyškrtli, aby nemohli chodiť do nemocníc. Samozrejme, nech chodia a nech to majú tí ľudia k dispozícii, keď je to dôležité.
A opakujem, pán poslanec Szőllős to predsa potvrdil, že sa to aj deje. Čiže problémom je to, že jednoducho je tu v zákone niečo, čo do budúcna môže byť nebezpečné a z právneho hľadiska pokiaľ by to bolo evidované ako zdravotná starostlivosť, by to mohlo urobiť problémy pri kontrole toho, tej zdravotnej starostlivosti, ak by to tak bolo nazvané.
Okrem týchto dvoch, my sme sa bavili o tej duchovnej službe, pripomínam aj tú časť o tom, že je určená cenovou vyhláškou nejaká suma. Pani poslankyňa Drábiková povedala, že ona si myslí, že je to akurát, lebo že teda nevyzná sa v tom veľmi, ale mohlo by to tak asi byť. No tak ja si tiež myslím, že by to mohlo asi tak byť, lebo si nemyslím, že by vedenie, toto vedenie ministerstva že by nejako plytvalo peniazmi, ale, opakujem, o rok, o dva si niekto môže povedať, že keď niečo stojí dnes 58, no tak keď je to kamoš, tak veď predsa aj 158 neni veľa. Nie, však teda za takúto, a možnože aj 258 euro by bolo, a možno aj to je málo, ešte pridáme. Viete, že bacha na toto, to je nebezpečné, lebo tie peniaze potom budú chýbať inde.
Takže opakujem, dva problémy má tento zákon a oba sú pomerne veľké.
Ďakujem.
4. 5. 2022 15:07:50 - 15:12:05 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
48.
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja v prvom rade ďakujem za podporu tomuto zákonu, v druhom by som chcel možno aj tie obavy, ktoré tu sú, rozptýliť. Či už sociálne poradenstvo alebo duchovná služba nebude hradená z verejného zdravotného poistenia, nie je považovaná za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ bude treba niektoré veci v tomto zákone precizovať, sme na to pripravení, samozrejme. A po druhé čo sa týka problematiky úhrad, väčšina finančných prostriedkov, ktoré v prvých rokoch teda pôjdu do jednotlivých častí poskytovania zdravotnej starostlivosti v týchto kategóriách bude poskytovaná či už z eurofondov alebo z plánu obnovy a tie cenové opatrenia a tá regulácia je dočasná. Po uplynutí tejto doby určite sa nájde spôsob taký, aby, aby bol vykonávaný štandardným spôsobom, to jest cestou zdravotných poisťovní, pretože predpokladám, že prínos takto poskytovania zdravotnej starostlivosti bude znamenať ušetrenie počtov akútnych lôžok a určite tie finančné prostriedky sa na to nájdu. Ďakujem pekne. zákon, lebo však vlastne vy ste potvrdili, že ho nepotrebujeme, lebo aj doteraz ste, aj bez neho ste chodili a nebol s tým žiadny problém, resp. tá, tá, táto časť toho zákonu, lebo zvyšok rozumieme.
No a posledná vec, či sú to dohady - nedohady, duchovná služba jednoducho nie je zdravotná starostlivosť, to je fakt, rovnako ako fakt je, že prístup duchovných je dnes možný. Preto tie reči o tom, ako to tí ľudia potrebujú, ako je to pre nich dôležité a podobne, to je predsa všetko v poriadku a opakujem, som prvá, ktorá sa za to bude biť, aby túto možnosť mali, ale majú ju aj dnes. Čiže netreba hovoriť o tom, že ako je to pre tých ľudí dôležité. Je a SaS-ka predsa nepodala návrh, aby sme to vyškrtli, aby nemohli chodiť do nemocníc. Samozrejme, nech chodia a nech to majú tí ľudia k dispozícii, keď je to dôležité.
A opakujem, pán poslanec Szőllős to predsa potvrdil, že sa to aj deje. Čiže problémom je to, že jednoducho je tu v zákone niečo, čo do budúcna môže byť nebezpečné a z právneho hľadiska pokiaľ by to bolo evidované ako zdravotná starostlivosť, by to mohlo urobiť problémy pri kontrole toho, tej zdravotnej starostlivosti, ak by to tak bolo nazvané.
Okrem týchto dvoch, my sme sa bavili o tej duchovnej službe, pripomínam aj tú časť o tom, že je určená cenovou vyhláškou nejaká suma. Pani poslankyňa Drábiková povedala, že ona si myslí, že je to akurát, lebo že teda nevyzná sa v tom veľmi, ale mohlo by to tak asi byť. No tak ja si tiež myslím, že by to mohlo asi tak byť, lebo si nemyslím, že by vedenie, toto vedenie ministerstva že by nejako plytvalo peniazmi, ale, opakujem, o rok, o dva si niekto môže povedať, že keď niečo stojí dnes 58, no tak keď je to kamoš, tak veď predsa aj 158 neni veľa. Nie, však teda za takúto, a možnože aj 258 euro by bolo, a možno aj to je málo, ešte pridáme. Viete, že bacha na toto, to je nebezpečné, lebo tie peniaze potom budú chýbať inde.
Takže opakujem, dva problémy má tento zákon a oba sú pomerne veľké.
Ďakujem.
4. 5. 2022 14:53:52 - 14:55:52 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
36.
Pán kolega Kočiš, problém je ten, že ten kontrolný orgán už existuje. Pri všetkých, pri všetkej zdravotnej starostlivosti je to vždy Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ja hovorím o tom, že keď zaradíme duchovných ako tých, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť, tento pokus tu bol aj v minulosti, netvárme sa, že toto je niečo iné, len je to natreté inou farbou. Veď sa to odvoláva celé na, na ten zákon o, pardon, vypadlo mi to, o náboženských spoločnostiach, o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi. No tak ako netvárme sa, že je to niečo iné, tak hovorím o tom, že to urobí problém, lebo ako potom ten úrad pre dohľad, ktorý je určený, rozumiete tam sú, tam sú medicínski odborníci a na pomoc si volajú ďalších odborných garantov. A teraz ja si chcem akože, ja som si len v praxi živo chcela predstaviť ako to budú riešiť, keď teraz nejaká rodina bude predstavte si veľmi veriaca, bude tam nejaký tam ten duchovný, bude sa tam modliť ale ten, ten človek nakoniec, bohužiaľ, zomrie a tá rodina si povie, no tak ale málo sa modlil, tak idem ho žalovať za zlé poskytnutú zdravotnú starostlivosť, pôjde na úrad pre dohľad, tam čo tam si povolajú nejakého kňaza na konzultáciu. Ako verte mi, z tohto, to neni maličkosť, z tohto môžu byť vážne problémy a nielen pre úrad ako taký a, samozrejme, že aj pre tých kňazov samotných. A zoberte si napríklad nozokomiálne infekcie, to sú infekcie, ktorú môžte dostať v nemocnici, že prídete tam s jednou, ale je to pomerne veľký problém našich nemocníc, že, že prídete tam s jednou ale odídete s inou, ktorú ste chytili v tej nemocnici. A napríklad zdrojom samozrejme môže byť ktorákoľvek osoba
===== ... samozrejme, že aj pre tých kňazov samotných. A zoberte si napríklad nozokomiálne infekcie, to sú infekcie, ktoré môžte dostať v nemocnici, že prídete tam s jednou, ale je to pomerne veľký problém našich nemocníc, že, že prídete tam s jednou a odídete s inou, ktorú ste chytili v tej nemocnici. A napríklad zdrojom, samozrejme, môže byť ktorákoľvek osoba, kňaza nevynímajúc, no tak, keď takéto niečo potom kňaz spôsobí, bude potom zodpovedný ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Lebo pozor, to sa už bavíme o vážnych trestoch, to sa môžte opýtať sestier a zdravotníckych pracovníkov, lekárov, že oni sú vlastne nonstop musia byť na pozore. Toto, toto nie je naozaj maličkosť a ja som presvedčená, že v súčasnosti je predsa možné to, o čom hovoríte, a nijako nespochybňujem opäť duchovná podpora je možná aj dnes.
4. 5. 2022 14:53:52 - 14:55:52 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
36.
Pán kolega Kočiš, problém je ten, že ten kontrolný orgán už existuje. Pri všetkých, pri všetkej zdravotnej starostlivosti je to vždy Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ja hovorím o tom, že keď zaradíme duchovných ako tých, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť, tento pokus tu bol aj v minulosti, netvárme sa, že toto je niečo iné, len je to natreté inou farbou. Veď sa to odvoláva celé na, na ten zákon o, pardon, vypadlo mi to, o náboženských spoločnostiach, o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi. No tak ako netvárme sa, že je to niečo iné, tak hovorím o tom, že to urobí problém, lebo ako potom ten úrad pre dohľad, ktorý je určený, rozumiete tam sú, tam sú medicínski odborníci a na pomoc si volajú ďalších odborných garantov. A teraz ja si chcem akože, ja som si len v praxi živo chcela predstaviť ako to budú riešiť, keď teraz nejaká rodina bude predstavte si veľmi veriaca, bude tam nejaký tam ten duchovný, bude sa tam modliť ale ten, ten človek nakoniec, bohužiaľ, zomrie a tá rodina si povie, no tak ale málo sa modlil, tak idem ho žalovať za zlé poskytnutú zdravotnú starostlivosť, pôjde na úrad pre dohľad, tam čo tam si povolajú nejakého kňaza na konzultáciu. Ako verte mi, z tohto, to neni maličkosť, z tohto môžu byť vážne problémy a nielen pre úrad ako taký a, samozrejme, že aj pre tých kňazov samotných. A zoberte si napríklad nozokomiálne infekcie, to sú infekcie, ktorú môžte dostať v nemocnici, že prídete tam s jednou, ale je to pomerne veľký problém našich nemocníc, že, že prídete tam s jednou ale odídete s inou, ktorú ste chytili v tej nemocnici. A napríklad zdrojom samozrejme môže byť ktorákoľvek osoba
===== ... samozrejme, že aj pre tých kňazov samotných. A zoberte si napríklad nozokomiálne infekcie, to sú infekcie, ktoré môžte dostať v nemocnici, že prídete tam s jednou, ale je to pomerne veľký problém našich nemocníc, že, že prídete tam s jednou a odídete s inou, ktorú ste chytili v tej nemocnici. A napríklad zdrojom, samozrejme, môže byť ktorákoľvek osoba, kňaza nevynímajúc, no tak, keď takéto niečo potom kňaz spôsobí, bude potom zodpovedný ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Lebo pozor, to sa už bavíme o vážnych trestoch, to sa môžte opýtať sestier a zdravotníckych pracovníkov, lekárov, že oni sú vlastne nonstop musia byť na pozore. Toto, toto nie je naozaj maličkosť a ja som presvedčená, že v súčasnosti je predsa možné to, o čom hovoríte, a nijako nespochybňujem opäť duchovná podpora je možná aj dnes.
4. 5. 2022 14:53:52 - 14:55:52 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
36.
Pán kolega Kočiš, problém je ten, že ten kontrolný orgán už existuje. Pri všetkých, pri všetkej zdravotnej starostlivosti je to vždy Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ja hovorím o tom, že keď zaradíme duchovných ako tých, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť, tento pokus tu bol aj v minulosti, netvárme sa, že toto je niečo iné, len je to natreté inou farbou. Veď sa to odvoláva celé na, na ten zákon o, pardon, vypadlo mi to, o náboženských spoločnostiach, o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi. No tak ako netvárme sa, že je to niečo iné, tak hovorím o tom, že to urobí problém, lebo ako potom ten úrad pre dohľad, ktorý je určený, rozumiete tam sú, tam sú medicínski odborníci a na pomoc si volajú ďalších odborných garantov. A teraz ja si chcem akože, ja som si len v praxi živo chcela predstaviť ako to budú riešiť, keď teraz nejaká rodina bude predstavte si veľmi veriaca, bude tam nejaký tam ten duchovný, bude sa tam modliť ale ten, ten človek nakoniec, bohužiaľ, zomrie a tá rodina si povie, no tak ale málo sa modlil, tak idem ho žalovať za zlé poskytnutú zdravotnú starostlivosť, pôjde na úrad pre dohľad, tam čo tam si povolajú nejakého kňaza na konzultáciu. Ako verte mi, z tohto, to neni maličkosť, z tohto môžu byť vážne problémy a nielen pre úrad ako taký a, samozrejme, že aj pre tých kňazov samotných. A zoberte si napríklad nozokomiálne infekcie, to sú infekcie, ktorú môžte dostať v nemocnici, že prídete tam s jednou, ale je to pomerne veľký problém našich nemocníc, že, že prídete tam s jednou ale odídete s inou, ktorú ste chytili v tej nemocnici. A napríklad zdrojom samozrejme môže byť ktorákoľvek osoba
===== ... samozrejme, že aj pre tých kňazov samotných. A zoberte si napríklad nozokomiálne infekcie, to sú infekcie, ktoré môžte dostať v nemocnici, že prídete tam s jednou, ale je to pomerne veľký problém našich nemocníc, že, že prídete tam s jednou a odídete s inou, ktorú ste chytili v tej nemocnici. A napríklad zdrojom, samozrejme, môže byť ktorákoľvek osoba, kňaza nevynímajúc, no tak, keď takéto niečo potom kňaz spôsobí, bude potom zodpovedný ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Lebo pozor, to sa už bavíme o vážnych trestoch, to sa môžte opýtať sestier a zdravotníckych pracovníkov, lekárov, že oni sú vlastne nonstop musia byť na pozore. Toto, toto nie je naozaj maličkosť a ja som presvedčená, že v súčasnosti je predsa možné to, o čom hovoríte, a nijako nespochybňujem opäť duchovná podpora je možná aj dnes.
4. 5. 2022 14:53:52 - 14:55:52 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
36.
Pán kolega Kočiš, problém je ten, že ten kontrolný orgán už existuje. Pri všetkých, pri všetkej zdravotnej starostlivosti je to vždy Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ja hovorím o tom, že keď zaradíme duchovných ako tých, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť, tento pokus tu bol aj v minulosti, netvárme sa, že toto je niečo iné, len je to natreté inou farbou. Veď sa to odvoláva celé na, na ten zákon o, pardon, vypadlo mi to, o náboženských spoločnostiach, o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi. No tak ako netvárme sa, že je to niečo iné, tak hovorím o tom, že to urobí problém, lebo ako potom ten úrad pre dohľad, ktorý je určený, rozumiete tam sú, tam sú medicínski odborníci a na pomoc si volajú ďalších odborných garantov. A teraz ja si chcem akože, ja som si len v praxi živo chcela predstaviť ako to budú riešiť, keď teraz nejaká rodina bude predstavte si veľmi veriaca, bude tam nejaký tam ten duchovný, bude sa tam modliť ale ten, ten človek nakoniec, bohužiaľ, zomrie a tá rodina si povie, no tak ale málo sa modlil, tak idem ho žalovať za zlé poskytnutú zdravotnú starostlivosť, pôjde na úrad pre dohľad, tam čo tam si povolajú nejakého kňaza na konzultáciu. Ako verte mi, z tohto, to neni maličkosť, z tohto môžu byť vážne problémy a nielen pre úrad ako taký a, samozrejme, že aj pre tých kňazov samotných. A zoberte si napríklad nozokomiálne infekcie, to sú infekcie, ktorú môžte dostať v nemocnici, že prídete tam s jednou, ale je to pomerne veľký problém našich nemocníc, že, že prídete tam s jednou ale odídete s inou, ktorú ste chytili v tej nemocnici. A napríklad zdrojom samozrejme môže byť ktorákoľvek osoba
===== ... samozrejme, že aj pre tých kňazov samotných. A zoberte si napríklad nozokomiálne infekcie, to sú infekcie, ktoré môžte dostať v nemocnici, že prídete tam s jednou, ale je to pomerne veľký problém našich nemocníc, že, že prídete tam s jednou a odídete s inou, ktorú ste chytili v tej nemocnici. A napríklad zdrojom, samozrejme, môže byť ktorákoľvek osoba, kňaza nevynímajúc, no tak, keď takéto niečo potom kňaz spôsobí, bude potom zodpovedný ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Lebo pozor, to sa už bavíme o vážnych trestoch, to sa môžte opýtať sestier a zdravotníckych pracovníkov, lekárov, že oni sú vlastne nonstop musia byť na pozore. Toto, toto nie je naozaj maličkosť a ja som presvedčená, že v súčasnosti je predsa možné to, o čom hovoríte, a nijako nespochybňujem opäť duchovná podpora je možná aj dnes.
4. 5. 2022 14:48:21 - 14:50:20 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
30.
Pán Kočiš, o fľašu šampanského, že to tak bude, že si, že potom ďalší návrh zákona bude o tom, že spoplatniť, ale poďme sa baviť teda o tom čo ste hovorili aj vy aj pán poslanec Suja. A ja sa vami úplne súhlasím. Veď nakoniec ja to aj na vás kolegovia vidím ako je pred časť obyvateľstva veľmi dôležitá tá, tá duchovná podpora, jednoducho tá viera, a je to úplne v poriadku. My naozaj sme zástancovia toho nech každý, keď inému neškodí, nech si robí čo chce a nech má všetko, čo potrebuje nato, aby sa cítil šťastne. Nech sa páči, nech je, nech to tak je. A s týmto chcem prečítať § 9 toho zákona 308/1991. Poverené osoby vykonávajúce duchovnú činnosť, predtým tých v paragrafoch sa píše, že cirkvou majú právo vstúpiť do verejných zariadení sociálnej starostlivosti a zdravotníckych zariadení a detských domov atď. atď. Tuto to je, je to platný zákon, o čom sa tu bavíme, o čom je tento návrh. Tento návrh je tom, že pomenováva duchovnú službu zdravotníckou starostlivosťou. Pani poslankyňa Drábiková hovorí, že to tak nie je, no tak si to pozrite. Tím, ktorý bude, podporný tím, ktorý bude vykonávať zdravotnú starostlivosť, tak súčasťou toho bude duchovný. Však načo iné by to tam bolo, keď som vám teraz prečítala paragraf, že vstup je už dnes umožnený. Čiže opäť nerozporujem potrebu duchovnej služby pre časť spoločnosti a budem prvá, ktorá bude bojovať zato, aby to tí ľudia mali, keď to chcú. Ale opakujem, nikto z vás mi neodpovedal čo potom, kto bude kontrolovať tú zdravotnú starostlivosť úrad pre dohľad, akým spôsobom? Vám hovorím, cieľom tohto nakoniec bude spoplatnenie tohto výkonu zdravotného zo zdravotných odvodov, ale O.K. môžme sa baviť o tom, ale teraz to v praxi urobí veľké problémy a zároveň vám hovorím pokiaľ chcete podporu SaS, tento bod odtiaľ kolegovia vyhoďte a dostanete podporu SaS. Ak tam bude úhradová vyhláška a budú tam duchovní, ktorí robia zdravotnú starostlivosť, SaS to v druhom čítaní nepodporí.
4. 5. 2022 14:34:58 - 14:43:18 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
20.
Ďakujem veľmi pekne. Oceňujem šľachetný zámer tohto zákona. Nakoniec asi všetci vieme, že s týmto tu už naozaj najvyšší čas niečo robiť a nieže teraz, ale najvyšší čas je už niekoľko rokov. To je všetko v poriadku. Dovolím si, ale upozorniť na zádrhely, ktoré tento návrh zákona má, a hovorím to teraz v prvom čítaní, pretože vieme si predstaviť podporu v prvom čítaní, ale pokiaľ by tam tieto veci zostali, tak v druhom čítaní si tú podporu za klub SaS nevieme. Konkrétne, tento zákon v podstate robí z duchovnej služby zdravotnú starostlivosť. To je niečo neprijateľné. Duchovná služba je duchovná starostlivosť, je to duchovná služba, ale nie je to zdravotná starostlivosť, a pokiaľ sa teda snažím zistiť argumenty, prečo sa to tak deje, tak v podstate ide o to, aby veriaci ľudia mali prístup k tej duchovnej službe v tých ťažkých chvíľach, keď naozaj nemôžu odísť a nemôžu prísť za touto službou a naozaj prežívajú to tak silne, že to potrebujú k životu. Toto nijako vôbec nerozporujem. Chcem ale pripomenúť, a vôbec mi to nevadí, že takáto možnosť je. Samozrejme, keď je niekto veriaci, potrebuje toto k životu, je to preňho dôležité, má to byť súčasť tej starostlivosti, to je úplne v poriadku, ale, prosím, nie zdravotnej starostlivosti. A poviem neskôr prečo to môže mať vážne dopady. Chcem, ale pripomenúť, že máme zákon č. 308/1991 o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností, ktoré hovoria o tom, že teda duchovní môžu v podstate vstupovať do zariadení aj do nemocníc, ale ďalej aj do detských domovov, ubytovacích objektov, vojenských útvarov atď., atď., že jednoducho kvôli tomuto zákonu alebo zo znenia tohto zákona konkrétne § 7 a § 9, mám to tu pred sebou, nechcem to celé čítať, ale vyplýva z toho, že môžu si nárokovať títo duchovní, že majú zo zákona povolený vstup do zdravotníckeho zariadenia. Preto nevidím žiadny dôvod, aby sme ich dávali na úroveň ja neviem psychológov, psychiatrov alebo lekárov. Jednak to považujem naozaj za neúctu k tým lekárom, lebo dobre, však keď kňaz chce poskytovať zdravotnú pomoc, tak nech sa páči, však nech študuje psychológiu alebo nech ide robiť psychiatra, v poriadku, a potom je to zdravotná starostlivosť, a jednak to považujem za nesprávne aj z toho dôvodu, že už to v zákone máme. A opakujem, nepovažujem za nesprávne tým ľuďom túto službu dať, pokiaľ ju potrebujú, ale mám za to, že už je to v zákone vyriešené, a celé to hovorím preto, lebo teraz si predstavme v praxi, okrem toho, že som presvedčená, že v budúcnosti to bude vyzerať tak, že cirkev bude apelovať na to, aby zo zdravotných zdrojov, zo zdravotných odvodov boli títo duchovní platení, lebo však je to zdravotný výkon, že je to zdravotná starostlivosť, tak prečo to neplatiť zo zdravotných zdrojov. A je pravda, že momentálne to tak nie je, ale pekne sa ide krôčik po krôčiku a krok dva bude presne toto. Tak okrem toho si predstavme, že teda keď je to zdravotný výkon, tak kto to bude vykonávanie kontrolovať? Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou? Lebo však asi áno. Zdravotný výkon v zdravotnom zariadení, a potom budú konzultanti budú farári alebo kedy to bude vykonané dobre a kedy zle. Čiže myslím si, že to v praxi spôsobí problém. Myslím si a viem, že to spôsobuje aj odpor zdravotníkov. Som presvedčená, že to, čo je zámerom tohto je, už to je vyriešené v zákone, a jednoducho vidím za tým úplne niečo iné ako úprimný záujem pomôcť tým ľuďom, pretože to sa dá urobiť už dneska.
Ďalej je tu ďalší problém v tomto zákone a to konkrétne to, že ceny výkonov vyplývajú z cenového opatrenia alebo z nariadenia ministerstva zdravotníctva. Inými slovami, niekto na ministerstve určí koľko, kto, komu bude platiť. Toto môže znieť pekne, lebo však zlé poisťovne. Hej však klasika, ale čo sa môže stať. V budúcnosti nikto nevie, kto bude zvolený, kto bude znova ministrom zdravotníctva. Teraz si predstavte, že tam príde nejaký Paška 2, nech mu je zem ľahká, nič v zlom, ale tak všetci vieme, ako sa veci mali, alebo niekto podobný, a potom to vyzerá tak, že do toho cenového opatrenia sa píšu cenovky podľa toho, kto koho pozná a nie podľa toho, aké sú reálne zdroje, aké sú reálne možnosti toho zdravotného systému, a je to naozaj riskantné. Toto viem, lebo to bola prvá moja návšteva za českým ministrom zdravotníctva Adamom Vojtechom, ktorý tam má tú úhradovú vyhlášku, a ja som mu teda hovorila ako to funguje u nás a on presne hovoril, že je to oveľa lepšie, lebo on tam na tom ministerstve nemá nič iné iba lobistov alebo veľa času rieši, trávi tým, že komunikuje s lobistami, ktorí tam poznajú tam toho úradníka, tam hentoho, niekto pozná dokonca štátneho tajomníka, niekto ministra a čuduj sa svete vždy ten, ktorý pozná vyššieho, ten mám vyššiu cenu. Je to pochopiteľné, lebo však stačí, keď to niekto prepíše nemusí tam byť vždy pán Lengvarský. Určite tam jedného dňa bude iný a nikto z nás teraz nevie kto. A potom si budeme všetci plieskať hlavu, pretože to znamená, že keď dostane niekto na nejakú zdravotnú starostlivosť viac peňazí, lebo pozná štátneho tajomníka ministra alebo nejakého dôležitého úradníka, tak potom to znamená, že niekde inde tie peniaze budú chýbať a môžu chýbať na liečbu dieťaťa...
===== či tam jedného dňa bude iný a nikto z nás teraz nevie kto. A potom si budeme všetci plieskať hlavu, pretože to znamená, že keď dostane niekto na, na nejakú zdravotnú starostlivosť viac peňazí, lebo pozná štátneho tajomníka, ministra alebo nejakého dôležitého úradníka, tak potom to znamená, že niekde inde tie peniaze budú chýbať. a môžu chýbať na liečbu dieťaťa alebo jeho matky alebo jeho otca. A preto nie je nič lepšie ako to keď je ministerstvom určená tzv. minimálna sieť minimálny, minimálny dosah tých výkonov, ministerstvo má urobiť to, má sa starať o tých ľudí, má urobiť, má dať príkaz poisťovni koľkých má zazmluvniť takýchto poskytovateľov, ako ďaleko majú byť od tých jej poistencov, lebo presne na toto poisťovne máme. A milá poisťovňa, keď to nezabezpečíš, tak sa nebudeme baviť ani o zisku, takto to má vyzerať. A keď sa nám nepáči ako je to teraz, no tak potom tú sieť treba nahustiť, ale určite to nemá vyzerať tak, že napíšeme do cenového opatrenia 55 euro, lebo potom tam príde nejaký Paška a nejakému masérovi Kostkovi tam napíše 155 euro a tých 100 euro bude iným poskytovateľom chýbať. Čiže ja chápem dobrý úmysel, ale, prosím vás, poďme trošku do reality a nastavme to tak, aby to nebolo do budúcna nebezpečné pre ľudí, lebo keď sa v zdravotníctve robia chyby, tak to má vždy dopad na zdravie a životy. To nie je akože pokazíme niečo a postaví sa neskôr diaľnica. Tuto naozaj reálne keď my urobíme chybu, niekto sa včas nedostane k zdravotnej starostlivosti.
No čiže moja obava spočíva v tomto, nemusím hovoriť, že práve túto, a teda klobúk dole, práve túto opateru paliatívnu starostlivosť, následnú starostlivosť z veľkej časti a často zabezpečujú aj cirkvi aj duchovní. Treba im zato povedať ďakujem, treba to naozaj oceniť. Je aj, je aj potrebné, keď teda naozaj je to súčasť života toho človeka, aby mal k tomu prístup, to určite áno a nikto nechce tomuto brániť, ale opakujem, dnešné zákony to už umožňujú, a ja mám len obavy, aby zdroje z verejného zdravotného poistenia určené na liečbu ľudí sa v budúcnosti nestali len ďalším zdrojom, zdrojom pre financovanie cirkvi alebo niečo podobné. To jednoducho je neprípustné. Keď sme pri tých zdrojoch, tak peniaze na toto sú chápem to z eurofondov, sú nejaké z plánu obnovy, bolo to aj spomínané komponenty, všetko v poriadku. Ja by som ale ocenila, keď aj kolegyne hovorili o tom, ako je to dôležité potom pomoc pri rozpočte, je tu aj pán minister financií, tak aj naňho apelujem, naozaj ten rozpočet zdravotníctva je tragický, viem, že to vždy tak bolo, že hádže sa do čiernej studne, ale dá sa to nastaviť spôsobom, že sa určia tie kritériá a presne takáto starostlivosť môže byť jedno z nich. A pokiaľ sa kritériá budú spĺňať, dá sa tam viac peňazí dať, pretože to zdravotníctvo je na tom akože historicky kriticky, nie kvôli našej vláde, naopak, to všetci vieme, ale jednoducho zdedili sme problém, ktorý musíme vyriešiť. Ale prosím vás, neriešme to zavádzaním nejakej úhradovej vyhlášky a financovaním cirkvi cez peniaze určené na zdravotnú starostlivosť. Toto naozaj nie je cesta, ďakujem.
4. 5. 2022 14:34:58 - 14:43:18 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
20.
Ďakujem veľmi pekne. Oceňujem šľachetný zámer tohto zákona. Nakoniec asi všetci vieme, že s týmto tu už naozaj najvyšší čas niečo robiť a nieže teraz, ale najvyšší čas je už niekoľko rokov. To je všetko v poriadku. Dovolím si, ale upozorniť na zádrhely, ktoré tento návrh zákona má, a hovorím to teraz v prvom čítaní, pretože vieme si predstaviť podporu v prvom čítaní, ale pokiaľ by tam tieto veci zostali, tak v druhom čítaní si tú podporu za klub SaS nevieme. Konkrétne, tento zákon v podstate robí z duchovnej služby zdravotnú starostlivosť. To je niečo neprijateľné. Duchovná služba je duchovná starostlivosť, je to duchovná služba, ale nie je to zdravotná starostlivosť, a pokiaľ sa teda snažím zistiť argumenty, prečo sa to tak deje, tak v podstate ide o to, aby veriaci ľudia mali prístup k tej duchovnej službe v tých ťažkých chvíľach, keď naozaj nemôžu odísť a nemôžu prísť za touto službou a naozaj prežívajú to tak silne, že to potrebujú k životu. Toto nijako vôbec nerozporujem. Chcem ale pripomenúť, a vôbec mi to nevadí, že takáto možnosť je. Samozrejme, keď je niekto veriaci, potrebuje toto k životu, je to preňho dôležité, má to byť súčasť tej starostlivosti, to je úplne v poriadku, ale, prosím, nie zdravotnej starostlivosti. A poviem neskôr prečo to môže mať vážne dopady. Chcem, ale pripomenúť, že máme zákon č. 308/1991 o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností, ktoré hovoria o tom, že teda duchovní môžu v podstate vstupovať do zariadení aj do nemocníc, ale ďalej aj do detských domovov, ubytovacích objektov, vojenských útvarov atď., atď., že jednoducho kvôli tomuto zákonu alebo zo znenia tohto zákona konkrétne § 7 a § 9, mám to tu pred sebou, nechcem to celé čítať, ale vyplýva z toho, že môžu si nárokovať títo duchovní, že majú zo zákona povolený vstup do zdravotníckeho zariadenia. Preto nevidím žiadny dôvod, aby sme ich dávali na úroveň ja neviem psychológov, psychiatrov alebo lekárov. Jednak to považujem naozaj za neúctu k tým lekárom, lebo dobre, však keď kňaz chce poskytovať zdravotnú pomoc, tak nech sa páči, však nech študuje psychológiu alebo nech ide robiť psychiatra, v poriadku, a potom je to zdravotná starostlivosť, a jednak to považujem za nesprávne aj z toho dôvodu, že už to v zákone máme. A opakujem, nepovažujem za nesprávne tým ľuďom túto službu dať, pokiaľ ju potrebujú, ale mám za to, že už je to v zákone vyriešené, a celé to hovorím preto, lebo teraz si predstavme v praxi, okrem toho, že som presvedčená, že v budúcnosti to bude vyzerať tak, že cirkev bude apelovať na to, aby zo zdravotných zdrojov, zo zdravotných odvodov boli títo duchovní platení, lebo však je to zdravotný výkon, že je to zdravotná starostlivosť, tak prečo to neplatiť zo zdravotných zdrojov. A je pravda, že momentálne to tak nie je, ale pekne sa ide krôčik po krôčiku a krok dva bude presne toto. Tak okrem toho si predstavme, že teda keď je to zdravotný výkon, tak kto to bude vykonávanie kontrolovať? Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou? Lebo však asi áno. Zdravotný výkon v zdravotnom zariadení, a potom budú konzultanti budú farári alebo kedy to bude vykonané dobre a kedy zle. Čiže myslím si, že to v praxi spôsobí problém. Myslím si a viem, že to spôsobuje aj odpor zdravotníkov. Som presvedčená, že to, čo je zámerom tohto je, už to je vyriešené v zákone, a jednoducho vidím za tým úplne niečo iné ako úprimný záujem pomôcť tým ľuďom, pretože to sa dá urobiť už dneska.
Ďalej je tu ďalší problém v tomto zákone a to konkrétne to, že ceny výkonov vyplývajú z cenového opatrenia alebo z nariadenia ministerstva zdravotníctva. Inými slovami, niekto na ministerstve určí koľko, kto, komu bude platiť. Toto môže znieť pekne, lebo však zlé poisťovne. Hej však klasika, ale čo sa môže stať. V budúcnosti nikto nevie, kto bude zvolený, kto bude znova ministrom zdravotníctva. Teraz si predstavte, že tam príde nejaký Paška 2, nech mu je zem ľahká, nič v zlom, ale tak všetci vieme, ako sa veci mali, alebo niekto podobný, a potom to vyzerá tak, že do toho cenového opatrenia sa píšu cenovky podľa toho, kto koho pozná a nie podľa toho, aké sú reálne zdroje, aké sú reálne možnosti toho zdravotného systému, a je to naozaj riskantné. Toto viem, lebo to bola prvá moja návšteva za českým ministrom zdravotníctva Adamom Vojtechom, ktorý tam má tú úhradovú vyhlášku, a ja som mu teda hovorila ako to funguje u nás a on presne hovoril, že je to oveľa lepšie, lebo on tam na tom ministerstve nemá nič iné iba lobistov alebo veľa času rieši, trávi tým, že komunikuje s lobistami, ktorí tam poznajú tam toho úradníka, tam hentoho, niekto pozná dokonca štátneho tajomníka, niekto ministra a čuduj sa svete vždy ten, ktorý pozná vyššieho, ten mám vyššiu cenu. Je to pochopiteľné, lebo však stačí, keď to niekto prepíše nemusí tam byť vždy pán Lengvarský. Určite tam jedného dňa bude iný a nikto z nás teraz nevie kto. A potom si budeme všetci plieskať hlavu, pretože to znamená, že keď dostane niekto na nejakú zdravotnú starostlivosť viac peňazí, lebo pozná štátneho tajomníka ministra alebo nejakého dôležitého úradníka, tak potom to znamená, že niekde inde tie peniaze budú chýbať a môžu chýbať na liečbu dieťaťa...
===== či tam jedného dňa bude iný a nikto z nás teraz nevie kto. A potom si budeme všetci plieskať hlavu, pretože to znamená, že keď dostane niekto na, na nejakú zdravotnú starostlivosť viac peňazí, lebo pozná štátneho tajomníka, ministra alebo nejakého dôležitého úradníka, tak potom to znamená, že niekde inde tie peniaze budú chýbať. a môžu chýbať na liečbu dieťaťa alebo jeho matky alebo jeho otca. A preto nie je nič lepšie ako to keď je ministerstvom určená tzv. minimálna sieť minimálny, minimálny dosah tých výkonov, ministerstvo má urobiť to, má sa starať o tých ľudí, má urobiť, má dať príkaz poisťovni koľkých má zazmluvniť takýchto poskytovateľov, ako ďaleko majú byť od tých jej poistencov, lebo presne na toto poisťovne máme. A milá poisťovňa, keď to nezabezpečíš, tak sa nebudeme baviť ani o zisku, takto to má vyzerať. A keď sa nám nepáči ako je to teraz, no tak potom tú sieť treba nahustiť, ale určite to nemá vyzerať tak, že napíšeme do cenového opatrenia 55 euro, lebo potom tam príde nejaký Paška a nejakému masérovi Kostkovi tam napíše 155 euro a tých 100 euro bude iným poskytovateľom chýbať. Čiže ja chápem dobrý úmysel, ale, prosím vás, poďme trošku do reality a nastavme to tak, aby to nebolo do budúcna nebezpečné pre ľudí, lebo keď sa v zdravotníctve robia chyby, tak to má vždy dopad na zdravie a životy. To nie je akože pokazíme niečo a postaví sa neskôr diaľnica. Tuto naozaj reálne keď my urobíme chybu, niekto sa včas nedostane k zdravotnej starostlivosti.
No čiže moja obava spočíva v tomto, nemusím hovoriť, že práve túto, a teda klobúk dole, práve túto opateru paliatívnu starostlivosť, následnú starostlivosť z veľkej časti a často zabezpečujú aj cirkvi aj duchovní. Treba im zato povedať ďakujem, treba to naozaj oceniť. Je aj, je aj potrebné, keď teda naozaj je to súčasť života toho človeka, aby mal k tomu prístup, to určite áno a nikto nechce tomuto brániť, ale opakujem, dnešné zákony to už umožňujú, a ja mám len obavy, aby zdroje z verejného zdravotného poistenia určené na liečbu ľudí sa v budúcnosti nestali len ďalším zdrojom, zdrojom pre financovanie cirkvi alebo niečo podobné. To jednoducho je neprípustné. Keď sme pri tých zdrojoch, tak peniaze na toto sú chápem to z eurofondov, sú nejaké z plánu obnovy, bolo to aj spomínané komponenty, všetko v poriadku. Ja by som ale ocenila, keď aj kolegyne hovorili o tom, ako je to dôležité potom pomoc pri rozpočte, je tu aj pán minister financií, tak aj naňho apelujem, naozaj ten rozpočet zdravotníctva je tragický, viem, že to vždy tak bolo, že hádže sa do čiernej studne, ale dá sa to nastaviť spôsobom, že sa určia tie kritériá a presne takáto starostlivosť môže byť jedno z nich. A pokiaľ sa kritériá budú spĺňať, dá sa tam viac peňazí dať, pretože to zdravotníctvo je na tom akože historicky kriticky, nie kvôli našej vláde, naopak, to všetci vieme, ale jednoducho zdedili sme problém, ktorý musíme vyriešiť. Ale prosím vás, neriešme to zavádzaním nejakej úhradovej vyhlášky a financovaním cirkvi cez peniaze určené na zdravotnú starostlivosť. Toto naozaj nie je cesta, ďakujem.
4. 5. 2022 14:34:58 - 14:43:18 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
20.
Ďakujem veľmi pekne. Oceňujem šľachetný zámer tohto zákona. Nakoniec asi všetci vieme, že s týmto tu už naozaj najvyšší čas niečo robiť a nieže teraz, ale najvyšší čas je už niekoľko rokov. To je všetko v poriadku. Dovolím si, ale upozorniť na zádrhely, ktoré tento návrh zákona má, a hovorím to teraz v prvom čítaní, pretože vieme si predstaviť podporu v prvom čítaní, ale pokiaľ by tam tieto veci zostali, tak v druhom čítaní si tú podporu za klub SaS nevieme. Konkrétne, tento zákon v podstate robí z duchovnej služby zdravotnú starostlivosť. To je niečo neprijateľné. Duchovná služba je duchovná starostlivosť, je to duchovná služba, ale nie je to zdravotná starostlivosť, a pokiaľ sa teda snažím zistiť argumenty, prečo sa to tak deje, tak v podstate ide o to, aby veriaci ľudia mali prístup k tej duchovnej službe v tých ťažkých chvíľach, keď naozaj nemôžu odísť a nemôžu prísť za touto službou a naozaj prežívajú to tak silne, že to potrebujú k životu. Toto nijako vôbec nerozporujem. Chcem ale pripomenúť, a vôbec mi to nevadí, že takáto možnosť je. Samozrejme, keď je niekto veriaci, potrebuje toto k životu, je to preňho dôležité, má to byť súčasť tej starostlivosti, to je úplne v poriadku, ale, prosím, nie zdravotnej starostlivosti. A poviem neskôr prečo to môže mať vážne dopady. Chcem, ale pripomenúť, že máme zákon č. 308/1991 o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností, ktoré hovoria o tom, že teda duchovní môžu v podstate vstupovať do zariadení aj do nemocníc, ale ďalej aj do detských domovov, ubytovacích objektov, vojenských útvarov atď., atď., že jednoducho kvôli tomuto zákonu alebo zo znenia tohto zákona konkrétne § 7 a § 9, mám to tu pred sebou, nechcem to celé čítať, ale vyplýva z toho, že môžu si nárokovať títo duchovní, že majú zo zákona povolený vstup do zdravotníckeho zariadenia. Preto nevidím žiadny dôvod, aby sme ich dávali na úroveň ja neviem psychológov, psychiatrov alebo lekárov. Jednak to považujem naozaj za neúctu k tým lekárom, lebo dobre, však keď kňaz chce poskytovať zdravotnú pomoc, tak nech sa páči, však nech študuje psychológiu alebo nech ide robiť psychiatra, v poriadku, a potom je to zdravotná starostlivosť, a jednak to považujem za nesprávne aj z toho dôvodu, že už to v zákone máme. A opakujem, nepovažujem za nesprávne tým ľuďom túto službu dať, pokiaľ ju potrebujú, ale mám za to, že už je to v zákone vyriešené, a celé to hovorím preto, lebo teraz si predstavme v praxi, okrem toho, že som presvedčená, že v budúcnosti to bude vyzerať tak, že cirkev bude apelovať na to, aby zo zdravotných zdrojov, zo zdravotných odvodov boli títo duchovní platení, lebo však je to zdravotný výkon, že je to zdravotná starostlivosť, tak prečo to neplatiť zo zdravotných zdrojov. A je pravda, že momentálne to tak nie je, ale pekne sa ide krôčik po krôčiku a krok dva bude presne toto. Tak okrem toho si predstavme, že teda keď je to zdravotný výkon, tak kto to bude vykonávanie kontrolovať? Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou? Lebo však asi áno. Zdravotný výkon v zdravotnom zariadení, a potom budú konzultanti budú farári alebo kedy to bude vykonané dobre a kedy zle. Čiže myslím si, že to v praxi spôsobí problém. Myslím si a viem, že to spôsobuje aj odpor zdravotníkov. Som presvedčená, že to, čo je zámerom tohto je, už to je vyriešené v zákone, a jednoducho vidím za tým úplne niečo iné ako úprimný záujem pomôcť tým ľuďom, pretože to sa dá urobiť už dneska.
Ďalej je tu ďalší problém v tomto zákone a to konkrétne to, že ceny výkonov vyplývajú z cenového opatrenia alebo z nariadenia ministerstva zdravotníctva. Inými slovami, niekto na ministerstve určí koľko, kto, komu bude platiť. Toto môže znieť pekne, lebo však zlé poisťovne. Hej však klasika, ale čo sa môže stať. V budúcnosti nikto nevie, kto bude zvolený, kto bude znova ministrom zdravotníctva. Teraz si predstavte, že tam príde nejaký Paška 2, nech mu je zem ľahká, nič v zlom, ale tak všetci vieme, ako sa veci mali, alebo niekto podobný, a potom to vyzerá tak, že do toho cenového opatrenia sa píšu cenovky podľa toho, kto koho pozná a nie podľa toho, aké sú reálne zdroje, aké sú reálne možnosti toho zdravotného systému, a je to naozaj riskantné. Toto viem, lebo to bola prvá moja návšteva za českým ministrom zdravotníctva Adamom Vojtechom, ktorý tam má tú úhradovú vyhlášku, a ja som mu teda hovorila ako to funguje u nás a on presne hovoril, že je to oveľa lepšie, lebo on tam na tom ministerstve nemá nič iné iba lobistov alebo veľa času rieši, trávi tým, že komunikuje s lobistami, ktorí tam poznajú tam toho úradníka, tam hentoho, niekto pozná dokonca štátneho tajomníka, niekto ministra a čuduj sa svete vždy ten, ktorý pozná vyššieho, ten mám vyššiu cenu. Je to pochopiteľné, lebo však stačí, keď to niekto prepíše nemusí tam byť vždy pán Lengvarský. Určite tam jedného dňa bude iný a nikto z nás teraz nevie kto. A potom si budeme všetci plieskať hlavu, pretože to znamená, že keď dostane niekto na nejakú zdravotnú starostlivosť viac peňazí, lebo pozná štátneho tajomníka ministra alebo nejakého dôležitého úradníka, tak potom to znamená, že niekde inde tie peniaze budú chýbať a môžu chýbať na liečbu dieťaťa...
===== či tam jedného dňa bude iný a nikto z nás teraz nevie kto. A potom si budeme všetci plieskať hlavu, pretože to znamená, že keď dostane niekto na, na nejakú zdravotnú starostlivosť viac peňazí, lebo pozná štátneho tajomníka, ministra alebo nejakého dôležitého úradníka, tak potom to znamená, že niekde inde tie peniaze budú chýbať. a môžu chýbať na liečbu dieťaťa alebo jeho matky alebo jeho otca. A preto nie je nič lepšie ako to keď je ministerstvom určená tzv. minimálna sieť minimálny, minimálny dosah tých výkonov, ministerstvo má urobiť to, má sa starať o tých ľudí, má urobiť, má dať príkaz poisťovni koľkých má zazmluvniť takýchto poskytovateľov, ako ďaleko majú byť od tých jej poistencov, lebo presne na toto poisťovne máme. A milá poisťovňa, keď to nezabezpečíš, tak sa nebudeme baviť ani o zisku, takto to má vyzerať. A keď sa nám nepáči ako je to teraz, no tak potom tú sieť treba nahustiť, ale určite to nemá vyzerať tak, že napíšeme do cenového opatrenia 55 euro, lebo potom tam príde nejaký Paška a nejakému masérovi Kostkovi tam napíše 155 euro a tých 100 euro bude iným poskytovateľom chýbať. Čiže ja chápem dobrý úmysel, ale, prosím vás, poďme trošku do reality a nastavme to tak, aby to nebolo do budúcna nebezpečné pre ľudí, lebo keď sa v zdravotníctve robia chyby, tak to má vždy dopad na zdravie a životy. To nie je akože pokazíme niečo a postaví sa neskôr diaľnica. Tuto naozaj reálne keď my urobíme chybu, niekto sa včas nedostane k zdravotnej starostlivosti.
No čiže moja obava spočíva v tomto, nemusím hovoriť, že práve túto, a teda klobúk dole, práve túto opateru paliatívnu starostlivosť, následnú starostlivosť z veľkej časti a často zabezpečujú aj cirkvi aj duchovní. Treba im zato povedať ďakujem, treba to naozaj oceniť. Je aj, je aj potrebné, keď teda naozaj je to súčasť života toho človeka, aby mal k tomu prístup, to určite áno a nikto nechce tomuto brániť, ale opakujem, dnešné zákony to už umožňujú, a ja mám len obavy, aby zdroje z verejného zdravotného poistenia určené na liečbu ľudí sa v budúcnosti nestali len ďalším zdrojom, zdrojom pre financovanie cirkvi alebo niečo podobné. To jednoducho je neprípustné. Keď sme pri tých zdrojoch, tak peniaze na toto sú chápem to z eurofondov, sú nejaké z plánu obnovy, bolo to aj spomínané komponenty, všetko v poriadku. Ja by som ale ocenila, keď aj kolegyne hovorili o tom, ako je to dôležité potom pomoc pri rozpočte, je tu aj pán minister financií, tak aj naňho apelujem, naozaj ten rozpočet zdravotníctva je tragický, viem, že to vždy tak bolo, že hádže sa do čiernej studne, ale dá sa to nastaviť spôsobom, že sa určia tie kritériá a presne takáto starostlivosť môže byť jedno z nich. A pokiaľ sa kritériá budú spĺňať, dá sa tam viac peňazí dať, pretože to zdravotníctvo je na tom akože historicky kriticky, nie kvôli našej vláde, naopak, to všetci vieme, ale jednoducho zdedili sme problém, ktorý musíme vyriešiť. Ale prosím vás, neriešme to zavádzaním nejakej úhradovej vyhlášky a financovaním cirkvi cez peniaze určené na zdravotnú starostlivosť. Toto naozaj nie je cesta, ďakujem.
4. 5. 2022 14:34:58 - 14:43:18 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
20.
Ďakujem veľmi pekne. Oceňujem šľachetný zámer tohto zákona. Nakoniec asi všetci vieme, že s týmto tu už naozaj najvyšší čas niečo robiť a nieže teraz, ale najvyšší čas je už niekoľko rokov. To je všetko v poriadku. Dovolím si, ale upozorniť na zádrhely, ktoré tento návrh zákona má, a hovorím to teraz v prvom čítaní, pretože vieme si predstaviť podporu v prvom čítaní, ale pokiaľ by tam tieto veci zostali, tak v druhom čítaní si tú podporu za klub SaS nevieme. Konkrétne, tento zákon v podstate robí z duchovnej služby zdravotnú starostlivosť. To je niečo neprijateľné. Duchovná služba je duchovná starostlivosť, je to duchovná služba, ale nie je to zdravotná starostlivosť, a pokiaľ sa teda snažím zistiť argumenty, prečo sa to tak deje, tak v podstate ide o to, aby veriaci ľudia mali prístup k tej duchovnej službe v tých ťažkých chvíľach, keď naozaj nemôžu odísť a nemôžu prísť za touto službou a naozaj prežívajú to tak silne, že to potrebujú k životu. Toto nijako vôbec nerozporujem. Chcem ale pripomenúť, a vôbec mi to nevadí, že takáto možnosť je. Samozrejme, keď je niekto veriaci, potrebuje toto k životu, je to preňho dôležité, má to byť súčasť tej starostlivosti, to je úplne v poriadku, ale, prosím, nie zdravotnej starostlivosti. A poviem neskôr prečo to môže mať vážne dopady. Chcem, ale pripomenúť, že máme zákon č. 308/1991 o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností, ktoré hovoria o tom, že teda duchovní môžu v podstate vstupovať do zariadení aj do nemocníc, ale ďalej aj do detských domovov, ubytovacích objektov, vojenských útvarov atď., atď., že jednoducho kvôli tomuto zákonu alebo zo znenia tohto zákona konkrétne § 7 a § 9, mám to tu pred sebou, nechcem to celé čítať, ale vyplýva z toho, že môžu si nárokovať títo duchovní, že majú zo zákona povolený vstup do zdravotníckeho zariadenia. Preto nevidím žiadny dôvod, aby sme ich dávali na úroveň ja neviem psychológov, psychiatrov alebo lekárov. Jednak to považujem naozaj za neúctu k tým lekárom, lebo dobre, však keď kňaz chce poskytovať zdravotnú pomoc, tak nech sa páči, však nech študuje psychológiu alebo nech ide robiť psychiatra, v poriadku, a potom je to zdravotná starostlivosť, a jednak to považujem za nesprávne aj z toho dôvodu, že už to v zákone máme. A opakujem, nepovažujem za nesprávne tým ľuďom túto službu dať, pokiaľ ju potrebujú, ale mám za to, že už je to v zákone vyriešené, a celé to hovorím preto, lebo teraz si predstavme v praxi, okrem toho, že som presvedčená, že v budúcnosti to bude vyzerať tak, že cirkev bude apelovať na to, aby zo zdravotných zdrojov, zo zdravotných odvodov boli títo duchovní platení, lebo však je to zdravotný výkon, že je to zdravotná starostlivosť, tak prečo to neplatiť zo zdravotných zdrojov. A je pravda, že momentálne to tak nie je, ale pekne sa ide krôčik po krôčiku a krok dva bude presne toto. Tak okrem toho si predstavme, že teda keď je to zdravotný výkon, tak kto to bude vykonávanie kontrolovať? Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou? Lebo však asi áno. Zdravotný výkon v zdravotnom zariadení, a potom budú konzultanti budú farári alebo kedy to bude vykonané dobre a kedy zle. Čiže myslím si, že to v praxi spôsobí problém. Myslím si a viem, že to spôsobuje aj odpor zdravotníkov. Som presvedčená, že to, čo je zámerom tohto je, už to je vyriešené v zákone, a jednoducho vidím za tým úplne niečo iné ako úprimný záujem pomôcť tým ľuďom, pretože to sa dá urobiť už dneska.
Ďalej je tu ďalší problém v tomto zákone a to konkrétne to, že ceny výkonov vyplývajú z cenového opatrenia alebo z nariadenia ministerstva zdravotníctva. Inými slovami, niekto na ministerstve určí koľko, kto, komu bude platiť. Toto môže znieť pekne, lebo však zlé poisťovne. Hej však klasika, ale čo sa môže stať. V budúcnosti nikto nevie, kto bude zvolený, kto bude znova ministrom zdravotníctva. Teraz si predstavte, že tam príde nejaký Paška 2, nech mu je zem ľahká, nič v zlom, ale tak všetci vieme, ako sa veci mali, alebo niekto podobný, a potom to vyzerá tak, že do toho cenového opatrenia sa píšu cenovky podľa toho, kto koho pozná a nie podľa toho, aké sú reálne zdroje, aké sú reálne možnosti toho zdravotného systému, a je to naozaj riskantné. Toto viem, lebo to bola prvá moja návšteva za českým ministrom zdravotníctva Adamom Vojtechom, ktorý tam má tú úhradovú vyhlášku, a ja som mu teda hovorila ako to funguje u nás a on presne hovoril, že je to oveľa lepšie, lebo on tam na tom ministerstve nemá nič iné iba lobistov alebo veľa času rieši, trávi tým, že komunikuje s lobistami, ktorí tam poznajú tam toho úradníka, tam hentoho, niekto pozná dokonca štátneho tajomníka, niekto ministra a čuduj sa svete vždy ten, ktorý pozná vyššieho, ten mám vyššiu cenu. Je to pochopiteľné, lebo však stačí, keď to niekto prepíše nemusí tam byť vždy pán Lengvarský. Určite tam jedného dňa bude iný a nikto z nás teraz nevie kto. A potom si budeme všetci plieskať hlavu, pretože to znamená, že keď dostane niekto na nejakú zdravotnú starostlivosť viac peňazí, lebo pozná štátneho tajomníka ministra alebo nejakého dôležitého úradníka, tak potom to znamená, že niekde inde tie peniaze budú chýbať a môžu chýbať na liečbu dieťaťa...
===== či tam jedného dňa bude iný a nikto z nás teraz nevie kto. A potom si budeme všetci plieskať hlavu, pretože to znamená, že keď dostane niekto na, na nejakú zdravotnú starostlivosť viac peňazí, lebo pozná štátneho tajomníka, ministra alebo nejakého dôležitého úradníka, tak potom to znamená, že niekde inde tie peniaze budú chýbať. a môžu chýbať na liečbu dieťaťa alebo jeho matky alebo jeho otca. A preto nie je nič lepšie ako to keď je ministerstvom určená tzv. minimálna sieť minimálny, minimálny dosah tých výkonov, ministerstvo má urobiť to, má sa starať o tých ľudí, má urobiť, má dať príkaz poisťovni koľkých má zazmluvniť takýchto poskytovateľov, ako ďaleko majú byť od tých jej poistencov, lebo presne na toto poisťovne máme. A milá poisťovňa, keď to nezabezpečíš, tak sa nebudeme baviť ani o zisku, takto to má vyzerať. A keď sa nám nepáči ako je to teraz, no tak potom tú sieť treba nahustiť, ale určite to nemá vyzerať tak, že napíšeme do cenového opatrenia 55 euro, lebo potom tam príde nejaký Paška a nejakému masérovi Kostkovi tam napíše 155 euro a tých 100 euro bude iným poskytovateľom chýbať. Čiže ja chápem dobrý úmysel, ale, prosím vás, poďme trošku do reality a nastavme to tak, aby to nebolo do budúcna nebezpečné pre ľudí, lebo keď sa v zdravotníctve robia chyby, tak to má vždy dopad na zdravie a životy. To nie je akože pokazíme niečo a postaví sa neskôr diaľnica. Tuto naozaj reálne keď my urobíme chybu, niekto sa včas nedostane k zdravotnej starostlivosti.
No čiže moja obava spočíva v tomto, nemusím hovoriť, že práve túto, a teda klobúk dole, práve túto opateru paliatívnu starostlivosť, následnú starostlivosť z veľkej časti a často zabezpečujú aj cirkvi aj duchovní. Treba im zato povedať ďakujem, treba to naozaj oceniť. Je aj, je aj potrebné, keď teda naozaj je to súčasť života toho človeka, aby mal k tomu prístup, to určite áno a nikto nechce tomuto brániť, ale opakujem, dnešné zákony to už umožňujú, a ja mám len obavy, aby zdroje z verejného zdravotného poistenia určené na liečbu ľudí sa v budúcnosti nestali len ďalším zdrojom, zdrojom pre financovanie cirkvi alebo niečo podobné. To jednoducho je neprípustné. Keď sme pri tých zdrojoch, tak peniaze na toto sú chápem to z eurofondov, sú nejaké z plánu obnovy, bolo to aj spomínané komponenty, všetko v poriadku. Ja by som ale ocenila, keď aj kolegyne hovorili o tom, ako je to dôležité potom pomoc pri rozpočte, je tu aj pán minister financií, tak aj naňho apelujem, naozaj ten rozpočet zdravotníctva je tragický, viem, že to vždy tak bolo, že hádže sa do čiernej studne, ale dá sa to nastaviť spôsobom, že sa určia tie kritériá a presne takáto starostlivosť môže byť jedno z nich. A pokiaľ sa kritériá budú spĺňať, dá sa tam viac peňazí dať, pretože to zdravotníctvo je na tom akože historicky kriticky, nie kvôli našej vláde, naopak, to všetci vieme, ale jednoducho zdedili sme problém, ktorý musíme vyriešiť. Ale prosím vás, neriešme to zavádzaním nejakej úhradovej vyhlášky a financovaním cirkvi cez peniaze určené na zdravotnú starostlivosť. Toto naozaj nie je cesta, ďakujem.
4. 5. 2022 12:00:06 - 12:01:12 65. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
126.
Vážení kolegovia, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú navrhujem, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre sociálne veci a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre zdravotníctvo a odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022.
Ďakujem pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
26. 4. 2022 13:25:00 - 13:40:19 65. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Pán poslanec Schlosár, chcem vás ubezpečiť, že teda z mojej, za seba osobne hovorím, z mojej strany nejde o žiadny úmysel, o žiadnu osobnú pomstu, ani nemám nejaký vážny problém ja osobne s tým, že, že občania tejto republiky si kohokoľvek do parlamentu zvolia. Tak to má byť, žijeme v demokratickej krajine, ľudia sa rozhodujú a potom žijú následky svojich rozhodnutí a také máme, také máme potom životnú úroveň v krajine. To, čo si myslím o tom, o vašej politike a o týchto veciach, je úplne iná vec, ale tak to má byť, že demokraticky zvolené strany tu majú byť.
Druhá a úplne iná vec je, že ľudia si nemôžu zvoliť hocijakého vagabunda, aj keď sa im akokoľvek páči, aj Al Capone bol veľmi obľúbený medzi ľuďmi, ale ja teraz neporovnávam pána Kotlebu, to nechcem tým povedať, ale že teda nie je to úplne neobmedzené a je to tak správne, a asi sa nechceme baviť o tom, že keď niekto úmyselne spácha nejaký trestný čin, že by tu mal sedieť, lebo môže ísť aj o iné skutočnosti. Ja rozumiem, že vám to, čo spravil váš predseda, nepripadá vážne, ale náš Trestný poriadok toto vníma ako porušenie zákona, ako trestný čin, a bol za to právoplatne odsúdený orgánmi na to určenými. Najprv sa obhajoval tým, že v jeho prípade nebol dokázaný úmysel. Keď teda nakoniec súd napísal, že jasne úmysel dokázaný bol, teraz sa obhajuje nejakou čiarkou, a teda tým, že keď, keď ide o neúmyselný trestný čin a ide o podmienku, tak nemá prísť o mandát, ale predsa tí, ktorí ten zákon písali, tak jednoznačne povedali, ten úmysel je taký, že pokiaľ je akýkoľvek úmyselný trestný čin spáchaný, vtedy o mandát akýkoľvek poslanec prichádza, či pôjde o kohokoľvek z vašej strany alebo aj z našej, keby takéto niečo bolo, tam to nie je na diskusiu. V prípade, ako bol napr. pán poslanec Lipšic, kde sa stala dopravná nehoda, kde neúmyselne prišlo k takémuto skutku, on tu mohol zostať, ale mal toľko chochmesu, že sa vzdal vtedy mandátu a už v žiadnom prípade by určite nepredvádzal niečo takéto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
18. 3. 2022 11:10:01 - 11:25:20 60. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
71.
Ďakujem. Ja len chcem pozvať kolegov na utorok 8.30 h na zdravotnícky výbor.
17. 3. 2022 16:22:51 - 16:23:45 60. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 886 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Áno, pán Taraba, máte pravdu, že rieši tú byrokraciu, je to naozaj veľká vec. Podľa byrokratického indexu, ktorý robí INES sa ukázalo, že 224 hodín berie vlastne celkovo štát podnikateľom tým, že oni musia teda riešiť nejaké takéto problémy. Medziročne sme dokonca stúpli, ale dôvodom bol najmä Covid. Tam prišlo k stúpnutiu v tom indexe, ale čo je dobrá správa v ostatných parametroch indexu prišlo k poklesu o 11 hodín. A predstavte si, pozitívne sa prejavili najmä zmeny v evidencii vozidiel, zrušenie povinných gastráčov a úľavy pri štatistických výkazoch. Tak si tak vravím, dobre, že tá SaS-ka je v tej vláde.
17. 3. 2022 12:00:34 - 12:00:42 60. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Poprosím kolegov zo zdravotníckeho výboru, 13.30 bude zasadať zdravotnícky výbor. Ďakujem.
16. 3. 2022 15:38:23 - 15:40:18 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne pán Šefčík. No áno je to tak, že bude rozhodovať zrejme primár nejaký vedúci oddelenia, prednosta, podľa toho kto tam je. Možno vedúca sestra, práve ten, ktorý bude priamo v tej chvíli teda poverený vedením oddelenia, lebo nie je to vždy ten istý, ale, ale ten kto rozhodne. Ktokoľvek to bude zdravotnícky pracovník, áno, musí rozhodovať naozaj primerane. To znamená, on musí zniesť aj to prípadné skúmanie a musí to vedieť odôvodniť. To je úplne v poriadku. Je to normálne, to je pri každých právach, pritom toho sa netreba báť.
A rozumiem aj obavy zdravotníckych pracovníkov, že teraz budú čeliť nejakým teda prehnaným reakciám, ale pokiaľ je teda na to naozaj dôvod, toto tak funguje aj v iných situáciách pokiaľ je teda na to dôvod a oni to vedia jednoznačne vysvetliť, tak tá obava naozaj nie je namieste a už vôbec nie je namieste, aby sme takýto pozmeňujúci návrh ktorý pomáha tým ženám, aby sme ho zmietli zo stola.
Mne je veľmi ľúto, že možno našli by sme možno riešenie, mne je ľúto, že sme to neodložili na neskôr ten návrh ako som teda pôvodne chcela. Ale myslím si, že aj v tomto znení je to určite v poriadku, je to lepšie. Nakoniec bolo to súčasťou aj pôvodného návrhu pani Marcinkovej, ktorý ona vyšperkovala, vylepšila, reagovala priamo na pripomienky nemocníc, ktoré, a tie pripomienky sú v tom pozmeňováku zahrnuté. Takže tohoto by som sa až tak nebála. ja sa oveľa viac bojím toho, ako sa cíti žena keď pri sebe v čase pôrodu na v Slovenskej republike bohužiaľ úplne pravidelne nemá tú, tú sprevádzajúcu osobu. A myslím si, že by sme tým ženám naozaj mali dopriať túto oporu a podporu. A ja som presvedčená, že vy pán kolega, ale aj pani, pani navrhovateľky majú rovnako úprimný záujem.
Ďakujem veľmi pekne.