Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
27. 6. 2023 14:22:18 - 14:24:17 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Akákoľvek vláda, ktorá by prišla do tohto pléna a predniesla sem návrh zákona, ktorým jedno z najzásadnejších kompetencií, to znamená spôsob, akým budeme rozhodovať o využití svojej vlastnej zeme, na ktorej žijeme, za ktorú bojovali naši predkovia, akým spôsobom budeme pestovať rastliny a chovať vlastné zvieratá, odovzdala nikým nevolenej elite v Bruseli alebo samozvanej elite, oni sa radi nazývajú elity, ale majú od nich veľmi ďaleko, tak každá takáto vláda logicky musí vyhlásiť vojnu obyvateľom Slovenskej republiky, pretože nimi pohŕda, hovorí, že vy nie ste dostatočne kompetentní, možno vzdelaní, možno nejakým spôsobom inteligentní, vyzretí, aby ste si o svojej vlastnej zemi rozhodovali sami a bude to Európska komisia a budú to títo úradníci, ktorí rozhodnú za vás. Čo tam, že tu nikdy neboli, čo tam, že vôbec nevedia, o čom hovoria.
A s týmto táto Čaputovej vláda reálne na Slovensko prišla! Prišla s tým do parlamentu. Všetci sme tu z toho mali hrôzu. Ten zákon bol šialený, ale nemali problém ho sem dať, pretože oni sú vraj odborníci, vláda úradníkov, vláda odborníkov. No ani zďaleka. Vláda progresívnych agentov, ktorí Slovenskou republikou maximálne pohŕdajú. Keby ju mohli zriediť do nejakého veľkého nadnárodného celku a pretransformovať Európsku úniu na super štát v podobe Spojených štátov amerických a zjednotiť všetko pod vládu nevolenej Európskej komisie, tak by to bolo pre nich úplne najlepšie a Zuzana Čaputová sa svojou túžbou odovzdávania kompetencií v rámci Európskej únie ani len netají, hovorí to úplne otvorene. A toto sú jej priami nominanti.
Čiže bez ohľadu na to, koľko progresívnych poslancov tu v pléne nám bude hovoriť, že takéto uznesenie je zbytočné, ja hovorím, že každé jedno uznesenie, ktoré limituje kroky tejto vlády a nastavuje zásadné mantinely pri rozhodovacích procesoch, je dôležité. Pretože aj ako člen výboru pre európske záležitosti čítam tie stanoviská a vidím, že títo ľudia absolútne, ale že absolútne nezastupujú to, čo by slovenská vláda zastupovať v Bruseli mala.
27. 6. 2023 14:10:37 - 14:20:13 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ktokoľvek kto si dnes váži Slovensko tradičné a Slovensko suverénne, vidí, že nominanti Čaputovej nevolenej progresívnej vlády vyhlásili ľuďom na Slovensku otvorenú vojnu. A to vidia aj ľudia, ktorí nepozerajú na tieto veci až tak do hĺbky, ako napríklad spomínaní členovia výboru pre európske záležitosti, ktorí sa môžu oboznamovať s jednotlivými dokumentmi, ktoré chodia jednotlivým ministrom na konkrétne Rady EÚ, prípadne samotnému premiérovi na Európsku radu a vidia, aké stanoviská títo ľudia zastávajú v otázkach obrany suverenity, v otázkach obrany práv národných štátov v rámci Európskej únie.
Videli sme len, minulý týždeň alebo pred dvoma týždňami to bolo, keď tu práve táto progresívna vláda doniesla návrh zákona, ktorým by Európskej komisii dala do rúk právo rozhodovať o zriadení chránených území v rámci Slovenskej republiky. Chránených území, ktoré by znamenali, že by na nich Slováci nemohli ani len kosiť trávu, že ak by tam chceli pásť svoj dobytok, pásť tam ovce, museli by sa na to pýtať Štátnej ochrany prírody. Nie štát, ale nikým nevolení úradníci v Európskej komisii by boli tí, ktorí by boli zodpovední za to, aby takto zásadné rozhodnutie vplývajúce na životy obrovského množstva obyvateľov Slovenskej republiky a prakticky likvidujúce celé prvky hospodárstva, predovšetkým pôdohospodárstva na slovenskom vidieku, kde žije polovica slovenského obyvateľstva, dali do rúk priamo Európskej komisii.
Títo ľudia sa nehanbili prísť s návrhom, ktorý by pomaly z polovice územia Slovenskej republiky urobil potenciálne takéto chránené územie. A potom nám tí istí ľudia povedia, že nemáme tu strašiť s tým, že oni by chceli posúvať ďalšie kompetencie, prípadne odoberať Slovenskej republike hlasovacie práva a dávať ich do rúk veľkým štátom v Európskej únii, resp. vládam týchto štátov, že im máme veriť, že oni nebudú robiť nič, čo by išlo proti záujmom obyvateľov Slovenskej republiky a že ich úlohou, tejto vlády, je len kúriť a svietiť a reprezentovať Slovensko len tak akože, len to nejakým spôsobom prejsť a o ničom zásadnom nerozhodovať.
Je to absolútny opak, ktorý je v skutočnosti pravdou. Ak by tu v rámci Slovenskej republiky nebol vyvinutý mimoriadne vysoký nátlak na ministra vnútra, nominanta strany KDH pána Šimka, ktorého práve Zuzana Čaputová postavila do tejto funkcie, tak by bol schopný na Rade ministrov v Európskej únii zahlasovať aj za migračný pakt! A všetci dobre vieme, že takto kúrenie a svietenie nevyzerá, že toto je presná agenda konkrétnych progresívnych cieľov, ktoré títo ministri napĺňajú v rámci pozícií, do ktorých ich ale nikto nezvolil. Navyše v súčasnosti títo páni ministri, tento pán premiér Ódor ani nemajú dôveru Národnej rady, nemajú žiadne kompetencie a preto je plne na mieste, aby Národná rada prišla s uznesením, ktorým limituje možnosti konania tejto vlády. Rovnako uznesenie navrhlo hnutie REPUBLIKA, ktoré zasadzuje túto vládu do pozície, v ktorej nebude môcť o tak zásadných veciach, o akých sa aktuálne snaží rozhodovať, rozhodovať v budúcnosti, ale rovnako chceme podporiť aj toto uznesenie, za ktoré som hlasoval aj v rámci výboru, aby v prípade akejkoľvek debaty, čo i len náznaku toho, že by ktorékoľvek západné štáty, resp. ich vlády začali presadzovať agendu odobratia hlasovacích práv o akýchkoľvek témach, že by začali agendu zmeny európskych zmlúv, jednoducho táto vláda nemohla s čímkoľvek, čo sa tejto problematiky týka, súhlasiť. Je to nevyhnutné, je to mimoriadne dôležité, a to je úplne jedno, či dnes hovoríme o práve veta v otázkach zahraničnej politiky alebo právo veta v čomkoľvek inom. Ja by som išiel v tomto uznesení ešte omnoho viac ďalej a do hĺbky a obmedzil túto vládu prakticky na úplné minimum, naozaj na úplné minimum, pretože oni by si mali žiadať o európsky výbor o každé jedno stanovisko pred tým, než idú a podporujú agendy, na ktoré sa nikoho na Slovensku nepýtali.
My dnes stojíme pred zásadnou otázkou nielen v tom hľadisku, čo tu hovoril predkladateľ Svrček, ale prichádza nové španielske predsedníctvo EÚ. Ktorí ste to nečítali, tak nová španielska vláda sa chváli tým, že si predstavuje Európu sociálnu, zelenú a feministickú. To má byť priorita španielskeho predsedníctva. Žiadne iné problémy nemáme, len takéto voloviny a aktuálne hovoria o tom, že jeden z ich základných problémov je nejaká telefonická práca. Toto chce riešiť v súčasnosti španielske predsedníctvo Európskej únie. A my sa pýtam, či práve pri takýchto ľuďoch, pri ľuďoch, ktorí presadzujú takéto agendy, nebude otázkou čoraz väčšie a väčšie snahy, nebudú otázkou čoraz väčšie a väčšie snahy presunu kompetencií v národných štátoch práve na nikým nevolených bruselských úradníkov, či sa nebudú snažiť znižovať hodnotu a zmysel existencie národných štátov práve na úkor toho, aby posilnili tieto nevolené bruselské elity a mohli takýmto spôsobom obmedzovať práva jednotlivých obyvateľov, pretože vieme veľmi dobre, že títo ľudia sa nezastavia pred ničím, keď s tým v národných štátoch nesúhlasia.
Zoberte si Istanbulský dohovor. Nesúhlasili sme s tým? V poriadku, tak to prijmeme celoeurópsky, čo tam po tom? A keby tam bol pán Ódor alebo jednotliví ministri tejto progresívnej vlády, čo myslíte, ako by hlasovali na Rade EÚ alebo na Európskej rade? Asi by podporili takúto listinu, takýto akt aj napriek tomu, že vedia, že Národná rada niekoľkokrát túto vec odsúdila, odmietla, že je tu väčšinový odpor voči tomuto dokumentu. Bolo by im to úplne jedn. Každú jednu takúto agendu, s ktorou národné štáty nesúhlasia, si jednoducho chcú vziať k sebe. Vidíme to na príklade aktuálne, kedy sa snažia zaviesť európsky certifikát o rodičoch. A je to práve strana SaS, ktorá je v tomto pléne, ktorá sa najviac zaštituje, že nemáme dôvod tu prijímať žiadne uznesenia, veď preto vláda predsa nejde robiť nič zlé, Európska únia nám nechce odobrať žiadne hlasovacie práva, žiadne procesy aktuálne nechcú meniť a žiadne rozhovory ani len začaté poriadne neboli. Vieme veľmi dobre, ako strana SaS oklamala vtedy svojich vlastných, neviem, či to ešte boli koaliční partneri, a podhodili im tam cez svoju predsedníčku Marcinkovú návrh, aby odsúhlasili nový európsky ceritifkát o rodičovstve, že keby dvom chlapom vo Francúzsku dali certifikát, že oni vlastne majú dieťa, tak to budú musieť akceptovať aj na Slovensku a vyslovene sa v tom dokumente písalo, že iba to, že Slovenská republika má napríklad inú legislatívu v otázkach rodinnej politiky, nemôže byť dôvodom pre súd, aby neakceptoval takéto rodičovstvo. Totálne pošliapanie princípu subsudiarity vo všetkých rovinách. Normálne si z nás EÚ urobila srandu proste. To, že vy máte nejaké hodnoty, vy máte nejaký štát, vy máte nejaké zákonodarstvo nás vôbec netrápi. To, že vy máte nejaký parlament, ktorý si niečo určil, ani to nás netrápi, proste budete akceptovať našu liberálnu progresivistickú agendu, našu ideológiu a basta!
A dnes máme navyše aj progresívnu liberálnu vládu (povedané so smiechom), ktorá ústami Zuzany Čaputovej povedala, že by bolo skvelé, keby sme sa takýmto spôsobom suverenity vzdali a posunuli ďalšie kompetencie na Brusel. Nie preto, že by otvorene priznala, že podporuje tieto globalistické agendy, ale preto, že vraj chceme funkčnejšiu Európu, Európu pružnejšiu, Európu, kde sú rozhodovacie procesy dynamickejšie a vieme rýchlo zaujať stanovisko k závažným problémom. Vždy, samozrejme, odoberú kompetenciu národných štátov len pre vaše dobro. Nikdy to nie je preto, aby vám robili niečo zlé, nikdy to nie je preto, aby oni rozhodovali za vás, nikdy to nie je preto, aby odstraňovali demokratické procesy a legitímnu vôľu národných parlamentov! Vždy je to pre vaše dobro! Nikdy tu nebol prípad, kedy by progresivistická agenda nebola pre dobro ľudí, no nie?! Aspoň tak nám to hovorí propaganda. Ale to robili všetky totalitné režimy, či už ten komunistický, nacistický alebo akýkoľvek iný. Každé rozhodnutie nevolených elít bolo vždy len pre dobro ľudí. A tak je to aj v tomto prípade, kedy pani Zuzana Čaputová povedala, že by bolo dobré odovzdať túto kompetenciu v záujme pružnejšej a dynamickejšej Európy, pretože je to vraj pre naše dobro.
Pretože čo tam Slováci sa majú rozhodovať o tom, čo je najlepšie pre Slovensko! Nie Slovák vie najlepšie, kde má pásť svoje ovce, na ktorom kopci. Síce to tam po generácie robia jeho predkovia. Bruselský úradník alebo niekde nejaký pako v Luxemburgu, ten to vie úplne lepšie, tento vie najlepšie! Pardon, v Štrasburgu. Jednoducho títo ľudia budú rozhodovať o tom, akým spôsobom sa majú Slováci v štátoch správať. A pani Čaputová im dá za pravdu, veď predsa je to pružnejšia EÚ. Je to vo všetkých okolnostiach výhodnejší rozhodovací proces, je to dynamickejší proces a my sa tomu predsa musíme postaviť.
A ak je tu v Národnej rade vôľa preventívne prijať takéto uznesenie, aby týmto progresívnym agentom, ktorí Slovensko otvorene nenávidia, dokonca ho ani nepomenujú. To vždy keď ich počujete rozprávať - len táto krajina, o tejto krajine, v tejto krajine - lebo to slovo Slovensko nejde z úst, normálne sa im hnusí povedať to krásne slovo ´Slovensko´. No a práve z tohto dôvodu ak je tu vôľa v Národnej rade podporiť takéto uznesenie a priať toto preventívne opatrenie, aby si táto progresívna vláda nemohla robiť, čo len chce a aby sa nemohla takto zahrávať s osudom slovenského národa, my sme plnohodnotne za a za hnutie REPUBLIKA hovorím, že my to podporíme.
Tak ako na výbore, tak zahlasujeme aj tu.
27. 6. 2023 12:44:40 - 12:46:40 94. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Je pravda kolegovia, že som vystúpil emotívne a veľmi ostro, veľmi kriticky a veľmi tvrdo a nemal som to ani pôvodne v pláne, ale to čo tu predviedol pán Gröhling to ma tak naštartovalo, že som skrátka musel. Pretože tí ľudia sa neštítia ničoho a hlavne ma štve, keď tu príde a klame nám tu a robí tu z nás nejakých bláznov, že vlastne my tu chceme dať možnosť rodičom, ktorí neveria na existenciu zemegule, aby zakazovali zemepis a podobné sprostosti. Pritom vedia, že deti by potom asi v škole prepadli a koľko je takých rodičov a dáva tu absurdné príklady len, aby sa vyhol tej podstate toho problému a bude tu z ľudí robiť hlupákov aj napriek tomu, že je to práve on, kto dal milión eur na príručku plných pohlavných údov, kde sa hovorí, že nič také ako manželstvo nemusí byť niečo štandardné, ale že sú tu alternatívne formy vzťahov, kde môžu všetci súložiť navzájom s kýmkoľvek, kde sa len chce. Veď to je príšerné, že takýto človek namiesto toho, aby sa postavil a rovno povedal aké veci vyznáva a čo vlastne do detí tlačiť chce, tak sa tu bude hrať na nejakého ochrancu zemepisu a matematiky. To je neuveriteľné ako ma ten človek vytočil v tom zmysle, že vidíme, že to je človek, ktorý reálne zastupuje tie najtvrdšie neomarxistické, ideologické pohnútky a chce, aby sa deťom dialo to, čo sa deje v západnej Európe, kde chodia na tie príručky alebo kde chodia na tie stretnutia, kde im chlapi v ženských šatách čítajú rozprávky o zajkovi s dvoma mamičkami a podobné zvrátenosti. Ale namiesto toho tu bude hovoriť o matematike a ja neviem o čom, o biológii a o tom, že my vlastne chceme rozširovanie pohlavných chorôb. Proste nezmysli neuveriteľného charakteru. Každý, čo videl tú ich príručku vie, čo je jej obsahom, že to nie je o ochrane pred pohlavnými choroba, že je to o modifikácii ich myslenia a správania sa v týchto otázkach a na toto nemajú žiadne právo.
27. 6. 2023 12:22:34 - 12:34:50 94. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Je naozaj zvrátené, dovolím si povedať, nechutné, čo sme sa všetko dokázali dozvedieť od strany SaS pri tak nesmierne zásadnom návrhu zákona. Nebudem teraz špekulovať nad tým, či aj tu predseda tej strany SaS pán Sulík, ktorý sa balí a odchádza, rovnako ako jeho kolegyňa a spolusediaca poslankyňa Cigániková, verí na 17. a 60. pohlavie. Nebudem špekulovať nad tým, či pán Sulík a ďalší títo poslanci, ktorí tak radi odchádzajú a som šťastný, že som ich dokázal vyhnať zo sály len svojom vlastnou prítomnosťou a slovami, ktoré títo zúfalci nedokážu zvládať, či si títo ľudia myslia, že práve toto je agenda, ktorú by mali učitelia v školách tlačiť do detí. My sme tu však preto, pretože si myslíme, že tieto veci sú pre deti na Slovensku extrémne nebezpečné a chceme deti pred týmito zvrátenosťami ochrániť. A tento návrh zákona môže v tejto veci urobiť výrazný pokrok, a preto sme ho aj v hnutí REPUBLIKA podporili už v prvom čítaní. Pretože sme presvedčení o tom, že každý jeden rodič na Slovensku by mal mať právo zvoliť si, či niekto bude takúto progresivistickú, dúhovú a zvrátenú agendu do ich detí tlačiť, alebo to robiť nebude.
Pri minulom vystúpení v prvom čítaní k tomuto zákonu som hovoril o príbehu žiakov, ktorých učiteľka na jednej hodine nútila hrať sa na homosexuálov. Všetci títo poslanci SaS čušali a ani jeden sa voči tomuto neohradil. Bol by som zvedavý, ako by sa títo páni poslanci cítili, keby ich nejaká učiteľka nejaké ich deti nútila hrať sa na niečo, s čím sú v nejakom rozpore, o čom sú presvedčení, že nie je správne. Ako by sa stavali na odpor. Ako by sa stavali na odpor voči takýmto aktivitám. Ale keď je to v súlade s ich ideologickými predsavzatiami, tak je to zrazu normálne. Je to zrazu úplne v poriadku. A my sme vraj tí nebezpeční, ak sa proti tomuto chceme brániť. Okamžite po tom, ako som vystúpil, mi prišla ďalšia správa od chlapca z Popradu, zo školy, ktorého zase na občianskej náuke nútila učiteľka, aby si predstavil, že je dánsky homosexuál, ktorý neje mäso a jazdi na bicykli a s priateľom pracuje ako personalista v nejakej firme. A ja sa do kelu pýtam, čo to má znamenať?! Pretože ma to vytáča. Vytáča ma to do nepríčetnosti. To kde si berú nejaké učiteľky alebo učitelia, a nechcem sa tu dotknúť všetkých slušných, čestných učiteľov, zodpovedných, rozumných učiteľov, sám som z učiteľskej rodiny a nikto z mojej rodiny by si niečo takéto nedovolil, ale kde si nejakí učitelia berú právo alebo možnosť uzurpovať si takúto zvrátenú úchylnosť a tlačiť do detí, že on sa má hrať na nejakého dánskeho homosexuála. Im načisto preplo niektorým? A jasné, že nám to vadí. Jasné, že nám to vadí a nechceme, aby naše deti boli týmto veciam vystavení, pretože sme rodičia a chceme, aby tieto deti mali možnosť normálnej, rozumnej, racionálnej, tradičnej a normálnej výchovy, akú sme mohli zažiť my. A prečo im to má nejaká progresivisticko-liberálna...
===== ... A jasné, že nám to vadí. Jasné, že nám to vadí a nechceme, aby naše deti boli týmto veciam vystavení, pretože sme rodičia a chceme, aby tieto deti mali možnosť normálnej, rozumnej, racionálnej, tradičnej a normálnej výchovy, akú sme mohli zažiť my. A prečo im to má nejaká progresivisticko-liberálna agenda zastúpená tu predovšetkým poslancami SaS vziať. Vystúpil tu bývalý minister školstva pán Gröhling s dúhovou vlajočkou na saku a vysvetľoval nám, že sme úplne tupí, zaostalí, že veríme na plochú Zem a oberáme deti o fakty ak ich nechceme učiť, že päť-šesť ročné deti si môžu vyberať svoje vlastné pohlavie, ak ich nechceme nútiť, aby si vyberali nejakú orientáciu, ak chceme len to, aby boli normálne, že sme zaostalí a chceme deti obrať o možnosť vzdelania ak si myslíme, že by sme mali ako rodičia mať právo zasahovať do toho aké veci ohľadne sexuálneho správania im budú učitelia v školách hovoriť. A prečo to ten človek hovoril? Pretože mu záleží na faktoch, pretože mu záleží na tom, aby deti mali dostupnosť všetky náležité informácie, ktoré potrebujú pri svojej výchove? Nie, pretože sám je reprezentantom tejto agendy, pretože sa k nej hrdo hlási a pretože chce spolu so svojimi kolegami z SaS a tými narkomanmi v Progresívnom Slovensku tlačiť tieto svinstvá a zvrátenosti do detí. A to mu v skutočnosti vadí. Kto normálny tu vníma nejaké argumenty o plochej Zemi a podobné sprostosti, ktorý by tu chcel strašiť, že rodičia budú zakazovať deťom vyučovať sa matematiku, začať zakazovať vyučovať sa prírodovedu a podobne, veď potom tie deti prepadnú. Čo sú to za argumenty od ministra školstva? Desaťročný chlapec by zo seba vypotil lepšie argumenty ako pán Gröhling, plagiátor a kaderník, ktorého pozícia na Ministerstve školstva bol jeden veľký omyl, rovnako veľký omyl ako celá strana SaS a ich úchylná agenda, ktorú tu tlačia spolu s tými narkomanmi v Progresívnom Slovensku od ktorých sa ani strana HLAS nevie normálne dištancovať, lebo asi by s nimi išla do vlády, s úchylákmi a degenerátmi, ktorí chcú zničiť Slovensko. Je nemysliteľné, aby nás tu bývalý minister školstva presviedčal, že sme nezodpovední, že ničíme našim deťom budúcnosť a že sme nejakí blázni, ktorí neveria, že existuje zemeguľa len preto, že sa chceme vyhnúť týmto agendám. Pričom my veľmi dobre vieme a hovoril som tu o tom v prvom čítaní akú príručku financoval tento pán Gröhling s dúhovou vlajočkou pre deti na základných a stredných školách, akú príručku sexuálnej výchovy týmto deťom dával. Čo myslíte, učilo sa tam o tom aké sú nebezpečné pohlavné choroby? Učilo sa tam o tom ako prichádzajú deti na svet, lebo o tom sa učí snáď v biológii v šiestej triede. Nie, učilo sa tam o tom aké rôzne verzie sexuálneho správania existujú, aké sú alternatívy k štandardným vzťahom, že manželstvo nie je nič špecifické alebo nič konkrétne, pretože je úplne normálne, keď vaša mamička má ďalšie tri kamarátky, mamičky s ktorými večer po nociach spáva alebo ďalších troch kamarátov tatko s ktorými spáva a toto platil ten pán Gröhling zo Sasky za milión eur zo štátneho rozpočtu. Pretože to je jeho agenda a to je skutočný dôvod prečo tu vystupoval, lebo toto chce tlačiť do detí. dal vám to normálne na papieri knihu plnú údov. A dnes sa hrá na to, že jemu vlastne ide o kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. Táto strana "pseudoodborníkov", pretože odbornosť tam nie je žiadna, len plagiátorstvo a tragédia, táto strana otvorene zastupuje všetky tie najhoršie agendy, ktoré tu môžme vidieť, všetko im vadí. Chcete tretiu hodinu telesnej výchovy, chcete, aby deti viac športovali, hýbali sa? To je nemysliteľné. Pomaly je to fašizmus, že chcete, aby deti cvičili, lebo pandémia obezity a podobné veci to ich netrápi. Hlavne, že budú môcť do nich tlačiť tie dúhové agendy, tie zvrátenosti, tie nezmysly, aby ich mohli brať na pochody chlapov v kožených trenkách po námestiach. Toto je agenda týchto politických strán. A nám je z toho samozrejme zle a je úplne logické, že chceme mať právo vychovávať svoje deti a nebudeme rešpektovať argumenty týchto ľudí ako pána Gröhlinga, bývalého ministerstva školstva, ministra školstva. Veď to je tak tragické, že takýto človek bol minister školstva, ktorý povie ľuďom nepáči sa vám, že my chceme na štátnych školách do detí tlačiť takúto ideológiu a hovoriť im, že je tridsaťpäť orientácií z ktorých si môžete vybrať a sedemdesiatpäť pohlaví no ktoré si môžete zvoliť, no tak tie deti dajte do súkromnej alebo do cirkevnej školy, veď každý má na výber. Lenže presne sa vraciame k podstate tej strany SaS, že oni nevyšli za celý život z centra Bratislavy, že im nedoplo, že nie každý na Slovensku má na výber cirkevnú, štátnu a ešte aj súkromnú školu do ktorej môže dať svoje deti, pretože nie všade sú takéto možnosti. A nielen to, oni sú v tom svojom pomätenom zmýšľaní absolútne odtrhnutí od reality bežného Slovenska natoľko vzdialení, že nechápu, že ľudia nepracujú len tu ako oni, v rôznych mimovládkach a necicajú štátny rozpočet na úchylné príručky, ale robia tvrdú poctivú robotu a nemôžu si dovoliť platiť deťom súkromné školy, aby ich uchránili od úchylných agiend, ktoré strana SaS spolu s progresívnymi narkomanmi chce tlačiť do detí, absolútne odtrhnutí od reality, nepriatelia Slovákov, nepriatelia Slovenska. Drvivá väčšina ľudí na Slovensku má len tú jednu možnosť normálnej štátnej školy, ktorá je v malom meste, nemajú na výber. A ja sa znovu pýtam, prečo my by sme mali kapitulovať, ustúpiť a akceptovať nejaký stav, že keď sa vám nepáči, že na štátnej škole do vás budú tlačiť takéto agendy, tak si dajte dieťa inde. Veď vy to nemáte čo na štátnych školách do detí tlačiť. Kto vám dal k tomu mandát? Aké referendum k tomu prebehlo? Kde ste od Slovákov dostali všeobecnú podporu na to, aby ste ich mohli učiť ich deti, že je sedemdesiat pohlaví? Zbláznili sa títo ľudia, sú absolútne odtrhnutí od reality a my to akceptovať v žiadnom prípade nebudeme. Preto opätovne prízvukujem, že my v hnutí REPUPLIKA podporíme tento návrh zákona, pretože nám záleží na tom, aby sme týchto ľudí odstránili zo vzdelávacieho procesu, ak tam chcú tlačiť túto zvrátenú neomarxistickú agendu. Odmietame, aby tu vystupoval bývalý minister školstva a hovoril, že je protiústavné, ak nechceme do detí tlačiť túto ideológiu, pretože on si myslí, že deti sú majetkom štátu a ešte si naviac myslí, že jeho ideológia v podstate nie je ideológia, že je to všeobecne akceptovaná pravda, stav spoločnosti, stav prírody, stav reality alebo kto vie čo ešte v tých svojich vyhulených hlavách títo ľudia považujú za pravdu a že títo ľudia vlastne nám budú prízvukovať, že my sme ideologicky predsavzatí, ak nechceme tlačiť ideológiu do detí. Absolútne otočená realita hore nohami, absolútne otočená realita hore nohami. Tí ľudia sú totálne mimo, nebezpeční sociopati, ktorí na Slovensku, ak by mali tú moc, úplnú moc, tak zo výchovnovzdelávacieho procesu urobia farmu na nejakých pochodujúcich nových dúhových účastníkov tých ich protestov a zvráteností, ktoré vidíme. A oni sa hlásia k tej agende. Dnes vám povedia, že oni chcú, viete, učiť deti, že existuje aj registrované partnerstvá, že musia byť tolerantní, láskaví, ale veď my nie sme tak sprostí, aby ste nás s týmito hlúposťami klamali. Ktokoľvek trochu gramotný si na telefóne môže nájsť na internete videá zo západnej Európy a vidí kam to smeruje. Žiadne registrované partnerstvá, žiadne ňuňuňu aj jeho musíš akceptovať. Veď mne je úplne jedno čo si kto robí za zavretými dverami. Čo sa ja mám čo starať nejakému homosexuálovi do jeho života. Veď nech si robí kto chce, čo chce. Ale nemáte to čo tlačiť do našich detí. My vidíme tie Drag Qeen Storytelling, tie akcie, kde chlap vyčančaný, prezlečený za ženu číta malým deťom na školách. To je realita, to nie sú blábolky, to nie sú konšpiračné teórie. A k tomu to smeruje. A keby k tomu Gröhling mal možnosť tak zajtra to zavedie, pretože sa k tomu otvorene hlási. V tej príručke to nájdete. Toto sú nebezpečenstvá pred ktorými chceme chrániť tieto deti a my to chceme utnúť už v zárodku, túto dúhovú rakovinu, ktorá takýmto spôsobom útočí na naše deti chceme utnúť už v zárodku a nedovoliť im dosiahnuť ten stav, ktorý vidíme v západnej Európe, v Austrálii, v USA a v iných štátoch, kde sa malé deti na námestiach musia pozerať na tie perverznosti a zvrátenosti, ktoré oni na námestiach predstavujú, ktoré tam ukazujú, s ktorými sa zahrávajú. Tie obrazy sú niekedy tak nechutné, že sa tomu človek, zdvíha sa mu žalúdok, keď to musí vidieť, keď vidí striptíz chlapa v tangáčoch pre deti v škôlke. To som videl na vlastné oči, tak sa mu zdvíha žalúdok. A to by Gröhling zaviedol. Možno by sám šiel robiť ten striptíz. Ja neviem jak to majú v tej Saske. Ale my pred týmto musíme deti chrániť, tak nám tu nerozprávajte sprostosti, že vy chcete len deti učiť o tolerancii a rešpekte, pretože ste zvrátení vo svojej podstate a chcete deti učiť presne o tom, o čom nám tu hovorila pani poslankyňa Cigániková, že jak si sedemnáste pohlavie, tak slobodne buď, pretože tým nikomu neubližuješ, si úplne v pohode, môžeš si vybrať, môžeš byť nosorožec, jednorožec, môžeš byť pre mňa za mňa letecký vrtuľník. Hlavne, že si slobodný a Saska ti dá na výber so všetkými duševnými duševnými chorobami, budeš stodesaťkilový chlap a pôjdeš zápasiť do ženskej ligy. Nie je problém, stačí, že sa identifikuješ a vercajch si niekde skryješ pod nejaký výstroj. To je realita strany SaS. Hnus, že takýto ľudia sedia v parlamente.
27. 6. 2023 12:22:34 - 12:34:50 94. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Je naozaj zvrátené, dovolím si povedať, nechutné, čo sme sa všetko dokázali dozvedieť od strany SaS pri tak nesmierne zásadnom návrhu zákona. Nebudem teraz špekulovať nad tým, či aj tu predseda tej strany SaS pán Sulík, ktorý sa balí a odchádza, rovnako ako jeho kolegyňa a spolusediaca poslankyňa Cigániková, verí na 17. a 60. pohlavie. Nebudem špekulovať nad tým, či pán Sulík a ďalší títo poslanci, ktorí tak radi odchádzajú a som šťastný, že som ich dokázal vyhnať zo sály len svojom vlastnou prítomnosťou a slovami, ktoré títo zúfalci nedokážu zvládať, či si títo ľudia myslia, že práve toto je agenda, ktorú by mali učitelia v školách tlačiť do detí. My sme tu však preto, pretože si myslíme, že tieto veci sú pre deti na Slovensku extrémne nebezpečné a chceme deti pred týmito zvrátenosťami ochrániť. A tento návrh zákona môže v tejto veci urobiť výrazný pokrok, a preto sme ho aj v hnutí REPUBLIKA podporili už v prvom čítaní. Pretože sme presvedčení o tom, že každý jeden rodič na Slovensku by mal mať právo zvoliť si, či niekto bude takúto progresivistickú, dúhovú a zvrátenú agendu do ich detí tlačiť, alebo to robiť nebude.
Pri minulom vystúpení v prvom čítaní k tomuto zákonu som hovoril o príbehu žiakov, ktorých učiteľka na jednej hodine nútila hrať sa na homosexuálov. Všetci títo poslanci SaS čušali a ani jeden sa voči tomuto neohradil. Bol by som zvedavý, ako by sa títo páni poslanci cítili, keby ich nejaká učiteľka nejaké ich deti nútila hrať sa na niečo, s čím sú v nejakom rozpore, o čom sú presvedčení, že nie je správne. Ako by sa stavali na odpor. Ako by sa stavali na odpor voči takýmto aktivitám. Ale keď je to v súlade s ich ideologickými predsavzatiami, tak je to zrazu normálne. Je to zrazu úplne v poriadku. A my sme vraj tí nebezpeční, ak sa proti tomuto chceme brániť. Okamžite po tom, ako som vystúpil, mi prišla ďalšia správa od chlapca z Popradu, zo školy, ktorého zase na občianskej náuke nútila učiteľka, aby si predstavil, že je dánsky homosexuál, ktorý neje mäso a jazdi na bicykli a s priateľom pracuje ako personalista v nejakej firme. A ja sa do kelu pýtam, čo to má znamenať?! Pretože ma to vytáča. Vytáča ma to do nepríčetnosti. To kde si berú nejaké učiteľky alebo učitelia, a nechcem sa tu dotknúť všetkých slušných, čestných učiteľov, zodpovedných, rozumných učiteľov, sám som z učiteľskej rodiny a nikto z mojej rodiny by si niečo takéto nedovolil, ale kde si nejakí učitelia berú právo alebo možnosť uzurpovať si takúto zvrátenú úchylnosť a tlačiť do detí, že on sa má hrať na nejakého dánskeho homosexuála. Im načisto preplo niektorým? A jasné, že nám to vadí. Jasné, že nám to vadí a nechceme, aby naše deti boli týmto veciam vystavení, pretože sme rodičia a chceme, aby tieto deti mali možnosť normálnej, rozumnej, racionálnej, tradičnej a normálnej výchovy, akú sme mohli zažiť my. A prečo im to má nejaká progresivisticko-liberálna...
===== ... A jasné, že nám to vadí. Jasné, že nám to vadí a nechceme, aby naše deti boli týmto veciam vystavení, pretože sme rodičia a chceme, aby tieto deti mali možnosť normálnej, rozumnej, racionálnej, tradičnej a normálnej výchovy, akú sme mohli zažiť my. A prečo im to má nejaká progresivisticko-liberálna agenda zastúpená tu predovšetkým poslancami SaS vziať. Vystúpil tu bývalý minister školstva pán Gröhling s dúhovou vlajočkou na saku a vysvetľoval nám, že sme úplne tupí, zaostalí, že veríme na plochú Zem a oberáme deti o fakty ak ich nechceme učiť, že päť-šesť ročné deti si môžu vyberať svoje vlastné pohlavie, ak ich nechceme nútiť, aby si vyberali nejakú orientáciu, ak chceme len to, aby boli normálne, že sme zaostalí a chceme deti obrať o možnosť vzdelania ak si myslíme, že by sme mali ako rodičia mať právo zasahovať do toho aké veci ohľadne sexuálneho správania im budú učitelia v školách hovoriť. A prečo to ten človek hovoril? Pretože mu záleží na faktoch, pretože mu záleží na tom, aby deti mali dostupnosť všetky náležité informácie, ktoré potrebujú pri svojej výchove? Nie, pretože sám je reprezentantom tejto agendy, pretože sa k nej hrdo hlási a pretože chce spolu so svojimi kolegami z SaS a tými narkomanmi v Progresívnom Slovensku tlačiť tieto svinstvá a zvrátenosti do detí. A to mu v skutočnosti vadí. Kto normálny tu vníma nejaké argumenty o plochej Zemi a podobné sprostosti, ktorý by tu chcel strašiť, že rodičia budú zakazovať deťom vyučovať sa matematiku, začať zakazovať vyučovať sa prírodovedu a podobne, veď potom tie deti prepadnú. Čo sú to za argumenty od ministra školstva? Desaťročný chlapec by zo seba vypotil lepšie argumenty ako pán Gröhling, plagiátor a kaderník, ktorého pozícia na Ministerstve školstva bol jeden veľký omyl, rovnako veľký omyl ako celá strana SaS a ich úchylná agenda, ktorú tu tlačia spolu s tými narkomanmi v Progresívnom Slovensku od ktorých sa ani strana HLAS nevie normálne dištancovať, lebo asi by s nimi išla do vlády, s úchylákmi a degenerátmi, ktorí chcú zničiť Slovensko. Je nemysliteľné, aby nás tu bývalý minister školstva presviedčal, že sme nezodpovední, že ničíme našim deťom budúcnosť a že sme nejakí blázni, ktorí neveria, že existuje zemeguľa len preto, že sa chceme vyhnúť týmto agendám. Pričom my veľmi dobre vieme a hovoril som tu o tom v prvom čítaní akú príručku financoval tento pán Gröhling s dúhovou vlajočkou pre deti na základných a stredných školách, akú príručku sexuálnej výchovy týmto deťom dával. Čo myslíte, učilo sa tam o tom aké sú nebezpečné pohlavné choroby? Učilo sa tam o tom ako prichádzajú deti na svet, lebo o tom sa učí snáď v biológii v šiestej triede. Nie, učilo sa tam o tom aké rôzne verzie sexuálneho správania existujú, aké sú alternatívy k štandardným vzťahom, že manželstvo nie je nič špecifické alebo nič konkrétne, pretože je úplne normálne, keď vaša mamička má ďalšie tri kamarátky, mamičky s ktorými večer po nociach spáva alebo ďalších troch kamarátov tatko s ktorými spáva a toto platil ten pán Gröhling zo Sasky za milión eur zo štátneho rozpočtu. Pretože to je jeho agenda a to je skutočný dôvod prečo tu vystupoval, lebo toto chce tlačiť do detí. dal vám to normálne na papieri knihu plnú údov. A dnes sa hrá na to, že jemu vlastne ide o kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. Táto strana "pseudoodborníkov", pretože odbornosť tam nie je žiadna, len plagiátorstvo a tragédia, táto strana otvorene zastupuje všetky tie najhoršie agendy, ktoré tu môžme vidieť, všetko im vadí. Chcete tretiu hodinu telesnej výchovy, chcete, aby deti viac športovali, hýbali sa? To je nemysliteľné. Pomaly je to fašizmus, že chcete, aby deti cvičili, lebo pandémia obezity a podobné veci to ich netrápi. Hlavne, že budú môcť do nich tlačiť tie dúhové agendy, tie zvrátenosti, tie nezmysly, aby ich mohli brať na pochody chlapov v kožených trenkách po námestiach. Toto je agenda týchto politických strán. A nám je z toho samozrejme zle a je úplne logické, že chceme mať právo vychovávať svoje deti a nebudeme rešpektovať argumenty týchto ľudí ako pána Gröhlinga, bývalého ministerstva školstva, ministra školstva. Veď to je tak tragické, že takýto človek bol minister školstva, ktorý povie ľuďom nepáči sa vám, že my chceme na štátnych školách do detí tlačiť takúto ideológiu a hovoriť im, že je tridsaťpäť orientácií z ktorých si môžete vybrať a sedemdesiatpäť pohlaví no ktoré si môžete zvoliť, no tak tie deti dajte do súkromnej alebo do cirkevnej školy, veď každý má na výber. Lenže presne sa vraciame k podstate tej strany SaS, že oni nevyšli za celý život z centra Bratislavy, že im nedoplo, že nie každý na Slovensku má na výber cirkevnú, štátnu a ešte aj súkromnú školu do ktorej môže dať svoje deti, pretože nie všade sú takéto možnosti. A nielen to, oni sú v tom svojom pomätenom zmýšľaní absolútne odtrhnutí od reality bežného Slovenska natoľko vzdialení, že nechápu, že ľudia nepracujú len tu ako oni, v rôznych mimovládkach a necicajú štátny rozpočet na úchylné príručky, ale robia tvrdú poctivú robotu a nemôžu si dovoliť platiť deťom súkromné školy, aby ich uchránili od úchylných agiend, ktoré strana SaS spolu s progresívnymi narkomanmi chce tlačiť do detí, absolútne odtrhnutí od reality, nepriatelia Slovákov, nepriatelia Slovenska. Drvivá väčšina ľudí na Slovensku má len tú jednu možnosť normálnej štátnej školy, ktorá je v malom meste, nemajú na výber. A ja sa znovu pýtam, prečo my by sme mali kapitulovať, ustúpiť a akceptovať nejaký stav, že keď sa vám nepáči, že na štátnej škole do vás budú tlačiť takéto agendy, tak si dajte dieťa inde. Veď vy to nemáte čo na štátnych školách do detí tlačiť. Kto vám dal k tomu mandát? Aké referendum k tomu prebehlo? Kde ste od Slovákov dostali všeobecnú podporu na to, aby ste ich mohli učiť ich deti, že je sedemdesiat pohlaví? Zbláznili sa títo ľudia, sú absolútne odtrhnutí od reality a my to akceptovať v žiadnom prípade nebudeme. Preto opätovne prízvukujem, že my v hnutí REPUPLIKA podporíme tento návrh zákona, pretože nám záleží na tom, aby sme týchto ľudí odstránili zo vzdelávacieho procesu, ak tam chcú tlačiť túto zvrátenú neomarxistickú agendu. Odmietame, aby tu vystupoval bývalý minister školstva a hovoril, že je protiústavné, ak nechceme do detí tlačiť túto ideológiu, pretože on si myslí, že deti sú majetkom štátu a ešte si naviac myslí, že jeho ideológia v podstate nie je ideológia, že je to všeobecne akceptovaná pravda, stav spoločnosti, stav prírody, stav reality alebo kto vie čo ešte v tých svojich vyhulených hlavách títo ľudia považujú za pravdu a že títo ľudia vlastne nám budú prízvukovať, že my sme ideologicky predsavzatí, ak nechceme tlačiť ideológiu do detí. Absolútne otočená realita hore nohami, absolútne otočená realita hore nohami. Tí ľudia sú totálne mimo, nebezpeční sociopati, ktorí na Slovensku, ak by mali tú moc, úplnú moc, tak zo výchovnovzdelávacieho procesu urobia farmu na nejakých pochodujúcich nových dúhových účastníkov tých ich protestov a zvráteností, ktoré vidíme. A oni sa hlásia k tej agende. Dnes vám povedia, že oni chcú, viete, učiť deti, že existuje aj registrované partnerstvá, že musia byť tolerantní, láskaví, ale veď my nie sme tak sprostí, aby ste nás s týmito hlúposťami klamali. Ktokoľvek trochu gramotný si na telefóne môže nájsť na internete videá zo západnej Európy a vidí kam to smeruje. Žiadne registrované partnerstvá, žiadne ňuňuňu aj jeho musíš akceptovať. Veď mne je úplne jedno čo si kto robí za zavretými dverami. Čo sa ja mám čo starať nejakému homosexuálovi do jeho života. Veď nech si robí kto chce, čo chce. Ale nemáte to čo tlačiť do našich detí. My vidíme tie Drag Qeen Storytelling, tie akcie, kde chlap vyčančaný, prezlečený za ženu číta malým deťom na školách. To je realita, to nie sú blábolky, to nie sú konšpiračné teórie. A k tomu to smeruje. A keby k tomu Gröhling mal možnosť tak zajtra to zavedie, pretože sa k tomu otvorene hlási. V tej príručke to nájdete. Toto sú nebezpečenstvá pred ktorými chceme chrániť tieto deti a my to chceme utnúť už v zárodku, túto dúhovú rakovinu, ktorá takýmto spôsobom útočí na naše deti chceme utnúť už v zárodku a nedovoliť im dosiahnuť ten stav, ktorý vidíme v západnej Európe, v Austrálii, v USA a v iných štátoch, kde sa malé deti na námestiach musia pozerať na tie perverznosti a zvrátenosti, ktoré oni na námestiach predstavujú, ktoré tam ukazujú, s ktorými sa zahrávajú. Tie obrazy sú niekedy tak nechutné, že sa tomu človek, zdvíha sa mu žalúdok, keď to musí vidieť, keď vidí striptíz chlapa v tangáčoch pre deti v škôlke. To som videl na vlastné oči, tak sa mu zdvíha žalúdok. A to by Gröhling zaviedol. Možno by sám šiel robiť ten striptíz. Ja neviem jak to majú v tej Saske. Ale my pred týmto musíme deti chrániť, tak nám tu nerozprávajte sprostosti, že vy chcete len deti učiť o tolerancii a rešpekte, pretože ste zvrátení vo svojej podstate a chcete deti učiť presne o tom, o čom nám tu hovorila pani poslankyňa Cigániková, že jak si sedemnáste pohlavie, tak slobodne buď, pretože tým nikomu neubližuješ, si úplne v pohode, môžeš si vybrať, môžeš byť nosorožec, jednorožec, môžeš byť pre mňa za mňa letecký vrtuľník. Hlavne, že si slobodný a Saska ti dá na výber so všetkými duševnými duševnými chorobami, budeš stodesaťkilový chlap a pôjdeš zápasiť do ženskej ligy. Nie je problém, stačí, že sa identifikuješ a vercajch si niekde skryješ pod nejaký výstroj. To je realita strany SaS. Hnus, že takýto ľudia sedia v parlamente.
27. 6. 2023 12:22:34 - 12:34:50 94. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Je naozaj zvrátené, dovolím si povedať, nechutné, čo sme sa všetko dokázali dozvedieť od strany SaS pri tak nesmierne zásadnom návrhu zákona. Nebudem teraz špekulovať nad tým, či aj tu predseda tej strany SaS pán Sulík, ktorý sa balí a odchádza, rovnako ako jeho kolegyňa a spolusediaca poslankyňa Cigániková, verí na 17. a 60. pohlavie. Nebudem špekulovať nad tým, či pán Sulík a ďalší títo poslanci, ktorí tak radi odchádzajú a som šťastný, že som ich dokázal vyhnať zo sály len svojom vlastnou prítomnosťou a slovami, ktoré títo zúfalci nedokážu zvládať, či si títo ľudia myslia, že práve toto je agenda, ktorú by mali učitelia v školách tlačiť do detí. My sme tu však preto, pretože si myslíme, že tieto veci sú pre deti na Slovensku extrémne nebezpečné a chceme deti pred týmito zvrátenosťami ochrániť. A tento návrh zákona môže v tejto veci urobiť výrazný pokrok, a preto sme ho aj v hnutí REPUBLIKA podporili už v prvom čítaní. Pretože sme presvedčení o tom, že každý jeden rodič na Slovensku by mal mať právo zvoliť si, či niekto bude takúto progresivistickú, dúhovú a zvrátenú agendu do ich detí tlačiť, alebo to robiť nebude.
Pri minulom vystúpení v prvom čítaní k tomuto zákonu som hovoril o príbehu žiakov, ktorých učiteľka na jednej hodine nútila hrať sa na homosexuálov. Všetci títo poslanci SaS čušali a ani jeden sa voči tomuto neohradil. Bol by som zvedavý, ako by sa títo páni poslanci cítili, keby ich nejaká učiteľka nejaké ich deti nútila hrať sa na niečo, s čím sú v nejakom rozpore, o čom sú presvedčení, že nie je správne. Ako by sa stavali na odpor. Ako by sa stavali na odpor voči takýmto aktivitám. Ale keď je to v súlade s ich ideologickými predsavzatiami, tak je to zrazu normálne. Je to zrazu úplne v poriadku. A my sme vraj tí nebezpeční, ak sa proti tomuto chceme brániť. Okamžite po tom, ako som vystúpil, mi prišla ďalšia správa od chlapca z Popradu, zo školy, ktorého zase na občianskej náuke nútila učiteľka, aby si predstavil, že je dánsky homosexuál, ktorý neje mäso a jazdi na bicykli a s priateľom pracuje ako personalista v nejakej firme. A ja sa do kelu pýtam, čo to má znamenať?! Pretože ma to vytáča. Vytáča ma to do nepríčetnosti. To kde si berú nejaké učiteľky alebo učitelia, a nechcem sa tu dotknúť všetkých slušných, čestných učiteľov, zodpovedných, rozumných učiteľov, sám som z učiteľskej rodiny a nikto z mojej rodiny by si niečo takéto nedovolil, ale kde si nejakí učitelia berú právo alebo možnosť uzurpovať si takúto zvrátenú úchylnosť a tlačiť do detí, že on sa má hrať na nejakého dánskeho homosexuála. Im načisto preplo niektorým? A jasné, že nám to vadí. Jasné, že nám to vadí a nechceme, aby naše deti boli týmto veciam vystavení, pretože sme rodičia a chceme, aby tieto deti mali možnosť normálnej, rozumnej, racionálnej, tradičnej a normálnej výchovy, akú sme mohli zažiť my. A prečo im to má nejaká progresivisticko-liberálna...
===== ... A jasné, že nám to vadí. Jasné, že nám to vadí a nechceme, aby naše deti boli týmto veciam vystavení, pretože sme rodičia a chceme, aby tieto deti mali možnosť normálnej, rozumnej, racionálnej, tradičnej a normálnej výchovy, akú sme mohli zažiť my. A prečo im to má nejaká progresivisticko-liberálna agenda zastúpená tu predovšetkým poslancami SaS vziať. Vystúpil tu bývalý minister školstva pán Gröhling s dúhovou vlajočkou na saku a vysvetľoval nám, že sme úplne tupí, zaostalí, že veríme na plochú Zem a oberáme deti o fakty ak ich nechceme učiť, že päť-šesť ročné deti si môžu vyberať svoje vlastné pohlavie, ak ich nechceme nútiť, aby si vyberali nejakú orientáciu, ak chceme len to, aby boli normálne, že sme zaostalí a chceme deti obrať o možnosť vzdelania ak si myslíme, že by sme mali ako rodičia mať právo zasahovať do toho aké veci ohľadne sexuálneho správania im budú učitelia v školách hovoriť. A prečo to ten človek hovoril? Pretože mu záleží na faktoch, pretože mu záleží na tom, aby deti mali dostupnosť všetky náležité informácie, ktoré potrebujú pri svojej výchove? Nie, pretože sám je reprezentantom tejto agendy, pretože sa k nej hrdo hlási a pretože chce spolu so svojimi kolegami z SaS a tými narkomanmi v Progresívnom Slovensku tlačiť tieto svinstvá a zvrátenosti do detí. A to mu v skutočnosti vadí. Kto normálny tu vníma nejaké argumenty o plochej Zemi a podobné sprostosti, ktorý by tu chcel strašiť, že rodičia budú zakazovať deťom vyučovať sa matematiku, začať zakazovať vyučovať sa prírodovedu a podobne, veď potom tie deti prepadnú. Čo sú to za argumenty od ministra školstva? Desaťročný chlapec by zo seba vypotil lepšie argumenty ako pán Gröhling, plagiátor a kaderník, ktorého pozícia na Ministerstve školstva bol jeden veľký omyl, rovnako veľký omyl ako celá strana SaS a ich úchylná agenda, ktorú tu tlačia spolu s tými narkomanmi v Progresívnom Slovensku od ktorých sa ani strana HLAS nevie normálne dištancovať, lebo asi by s nimi išla do vlády, s úchylákmi a degenerátmi, ktorí chcú zničiť Slovensko. Je nemysliteľné, aby nás tu bývalý minister školstva presviedčal, že sme nezodpovední, že ničíme našim deťom budúcnosť a že sme nejakí blázni, ktorí neveria, že existuje zemeguľa len preto, že sa chceme vyhnúť týmto agendám. Pričom my veľmi dobre vieme a hovoril som tu o tom v prvom čítaní akú príručku financoval tento pán Gröhling s dúhovou vlajočkou pre deti na základných a stredných školách, akú príručku sexuálnej výchovy týmto deťom dával. Čo myslíte, učilo sa tam o tom aké sú nebezpečné pohlavné choroby? Učilo sa tam o tom ako prichádzajú deti na svet, lebo o tom sa učí snáď v biológii v šiestej triede. Nie, učilo sa tam o tom aké rôzne verzie sexuálneho správania existujú, aké sú alternatívy k štandardným vzťahom, že manželstvo nie je nič špecifické alebo nič konkrétne, pretože je úplne normálne, keď vaša mamička má ďalšie tri kamarátky, mamičky s ktorými večer po nociach spáva alebo ďalších troch kamarátov tatko s ktorými spáva a toto platil ten pán Gröhling zo Sasky za milión eur zo štátneho rozpočtu. Pretože to je jeho agenda a to je skutočný dôvod prečo tu vystupoval, lebo toto chce tlačiť do detí. dal vám to normálne na papieri knihu plnú údov. A dnes sa hrá na to, že jemu vlastne ide o kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. Táto strana "pseudoodborníkov", pretože odbornosť tam nie je žiadna, len plagiátorstvo a tragédia, táto strana otvorene zastupuje všetky tie najhoršie agendy, ktoré tu môžme vidieť, všetko im vadí. Chcete tretiu hodinu telesnej výchovy, chcete, aby deti viac športovali, hýbali sa? To je nemysliteľné. Pomaly je to fašizmus, že chcete, aby deti cvičili, lebo pandémia obezity a podobné veci to ich netrápi. Hlavne, že budú môcť do nich tlačiť tie dúhové agendy, tie zvrátenosti, tie nezmysly, aby ich mohli brať na pochody chlapov v kožených trenkách po námestiach. Toto je agenda týchto politických strán. A nám je z toho samozrejme zle a je úplne logické, že chceme mať právo vychovávať svoje deti a nebudeme rešpektovať argumenty týchto ľudí ako pána Gröhlinga, bývalého ministerstva školstva, ministra školstva. Veď to je tak tragické, že takýto človek bol minister školstva, ktorý povie ľuďom nepáči sa vám, že my chceme na štátnych školách do detí tlačiť takúto ideológiu a hovoriť im, že je tridsaťpäť orientácií z ktorých si môžete vybrať a sedemdesiatpäť pohlaví no ktoré si môžete zvoliť, no tak tie deti dajte do súkromnej alebo do cirkevnej školy, veď každý má na výber. Lenže presne sa vraciame k podstate tej strany SaS, že oni nevyšli za celý život z centra Bratislavy, že im nedoplo, že nie každý na Slovensku má na výber cirkevnú, štátnu a ešte aj súkromnú školu do ktorej môže dať svoje deti, pretože nie všade sú takéto možnosti. A nielen to, oni sú v tom svojom pomätenom zmýšľaní absolútne odtrhnutí od reality bežného Slovenska natoľko vzdialení, že nechápu, že ľudia nepracujú len tu ako oni, v rôznych mimovládkach a necicajú štátny rozpočet na úchylné príručky, ale robia tvrdú poctivú robotu a nemôžu si dovoliť platiť deťom súkromné školy, aby ich uchránili od úchylných agiend, ktoré strana SaS spolu s progresívnymi narkomanmi chce tlačiť do detí, absolútne odtrhnutí od reality, nepriatelia Slovákov, nepriatelia Slovenska. Drvivá väčšina ľudí na Slovensku má len tú jednu možnosť normálnej štátnej školy, ktorá je v malom meste, nemajú na výber. A ja sa znovu pýtam, prečo my by sme mali kapitulovať, ustúpiť a akceptovať nejaký stav, že keď sa vám nepáči, že na štátnej škole do vás budú tlačiť takéto agendy, tak si dajte dieťa inde. Veď vy to nemáte čo na štátnych školách do detí tlačiť. Kto vám dal k tomu mandát? Aké referendum k tomu prebehlo? Kde ste od Slovákov dostali všeobecnú podporu na to, aby ste ich mohli učiť ich deti, že je sedemdesiat pohlaví? Zbláznili sa títo ľudia, sú absolútne odtrhnutí od reality a my to akceptovať v žiadnom prípade nebudeme. Preto opätovne prízvukujem, že my v hnutí REPUPLIKA podporíme tento návrh zákona, pretože nám záleží na tom, aby sme týchto ľudí odstránili zo vzdelávacieho procesu, ak tam chcú tlačiť túto zvrátenú neomarxistickú agendu. Odmietame, aby tu vystupoval bývalý minister školstva a hovoril, že je protiústavné, ak nechceme do detí tlačiť túto ideológiu, pretože on si myslí, že deti sú majetkom štátu a ešte si naviac myslí, že jeho ideológia v podstate nie je ideológia, že je to všeobecne akceptovaná pravda, stav spoločnosti, stav prírody, stav reality alebo kto vie čo ešte v tých svojich vyhulených hlavách títo ľudia považujú za pravdu a že títo ľudia vlastne nám budú prízvukovať, že my sme ideologicky predsavzatí, ak nechceme tlačiť ideológiu do detí. Absolútne otočená realita hore nohami, absolútne otočená realita hore nohami. Tí ľudia sú totálne mimo, nebezpeční sociopati, ktorí na Slovensku, ak by mali tú moc, úplnú moc, tak zo výchovnovzdelávacieho procesu urobia farmu na nejakých pochodujúcich nových dúhových účastníkov tých ich protestov a zvráteností, ktoré vidíme. A oni sa hlásia k tej agende. Dnes vám povedia, že oni chcú, viete, učiť deti, že existuje aj registrované partnerstvá, že musia byť tolerantní, láskaví, ale veď my nie sme tak sprostí, aby ste nás s týmito hlúposťami klamali. Ktokoľvek trochu gramotný si na telefóne môže nájsť na internete videá zo západnej Európy a vidí kam to smeruje. Žiadne registrované partnerstvá, žiadne ňuňuňu aj jeho musíš akceptovať. Veď mne je úplne jedno čo si kto robí za zavretými dverami. Čo sa ja mám čo starať nejakému homosexuálovi do jeho života. Veď nech si robí kto chce, čo chce. Ale nemáte to čo tlačiť do našich detí. My vidíme tie Drag Qeen Storytelling, tie akcie, kde chlap vyčančaný, prezlečený za ženu číta malým deťom na školách. To je realita, to nie sú blábolky, to nie sú konšpiračné teórie. A k tomu to smeruje. A keby k tomu Gröhling mal možnosť tak zajtra to zavedie, pretože sa k tomu otvorene hlási. V tej príručke to nájdete. Toto sú nebezpečenstvá pred ktorými chceme chrániť tieto deti a my to chceme utnúť už v zárodku, túto dúhovú rakovinu, ktorá takýmto spôsobom útočí na naše deti chceme utnúť už v zárodku a nedovoliť im dosiahnuť ten stav, ktorý vidíme v západnej Európe, v Austrálii, v USA a v iných štátoch, kde sa malé deti na námestiach musia pozerať na tie perverznosti a zvrátenosti, ktoré oni na námestiach predstavujú, ktoré tam ukazujú, s ktorými sa zahrávajú. Tie obrazy sú niekedy tak nechutné, že sa tomu človek, zdvíha sa mu žalúdok, keď to musí vidieť, keď vidí striptíz chlapa v tangáčoch pre deti v škôlke. To som videl na vlastné oči, tak sa mu zdvíha žalúdok. A to by Gröhling zaviedol. Možno by sám šiel robiť ten striptíz. Ja neviem jak to majú v tej Saske. Ale my pred týmto musíme deti chrániť, tak nám tu nerozprávajte sprostosti, že vy chcete len deti učiť o tolerancii a rešpekte, pretože ste zvrátení vo svojej podstate a chcete deti učiť presne o tom, o čom nám tu hovorila pani poslankyňa Cigániková, že jak si sedemnáste pohlavie, tak slobodne buď, pretože tým nikomu neubližuješ, si úplne v pohode, môžeš si vybrať, môžeš byť nosorožec, jednorožec, môžeš byť pre mňa za mňa letecký vrtuľník. Hlavne, že si slobodný a Saska ti dá na výber so všetkými duševnými duševnými chorobami, budeš stodesaťkilový chlap a pôjdeš zápasiť do ženskej ligy. Nie je problém, stačí, že sa identifikuješ a vercajch si niekde skryješ pod nejaký výstroj. To je realita strany SaS. Hnus, že takýto ľudia sedia v parlamente.
27. 6. 2023 12:22:34 - 12:34:50 94. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Je naozaj zvrátené, dovolím si povedať, nechutné, čo sme sa všetko dokázali dozvedieť od strany SaS pri tak nesmierne zásadnom návrhu zákona. Nebudem teraz špekulovať nad tým, či aj tu predseda tej strany SaS pán Sulík, ktorý sa balí a odchádza, rovnako ako jeho kolegyňa a spolusediaca poslankyňa Cigániková, verí na 17. a 60. pohlavie. Nebudem špekulovať nad tým, či pán Sulík a ďalší títo poslanci, ktorí tak radi odchádzajú a som šťastný, že som ich dokázal vyhnať zo sály len svojom vlastnou prítomnosťou a slovami, ktoré títo zúfalci nedokážu zvládať, či si títo ľudia myslia, že práve toto je agenda, ktorú by mali učitelia v školách tlačiť do detí. My sme tu však preto, pretože si myslíme, že tieto veci sú pre deti na Slovensku extrémne nebezpečné a chceme deti pred týmito zvrátenosťami ochrániť. A tento návrh zákona môže v tejto veci urobiť výrazný pokrok, a preto sme ho aj v hnutí REPUBLIKA podporili už v prvom čítaní. Pretože sme presvedčení o tom, že každý jeden rodič na Slovensku by mal mať právo zvoliť si, či niekto bude takúto progresivistickú, dúhovú a zvrátenú agendu do ich detí tlačiť, alebo to robiť nebude.
Pri minulom vystúpení v prvom čítaní k tomuto zákonu som hovoril o príbehu žiakov, ktorých učiteľka na jednej hodine nútila hrať sa na homosexuálov. Všetci títo poslanci SaS čušali a ani jeden sa voči tomuto neohradil. Bol by som zvedavý, ako by sa títo páni poslanci cítili, keby ich nejaká učiteľka nejaké ich deti nútila hrať sa na niečo, s čím sú v nejakom rozpore, o čom sú presvedčení, že nie je správne. Ako by sa stavali na odpor. Ako by sa stavali na odpor voči takýmto aktivitám. Ale keď je to v súlade s ich ideologickými predsavzatiami, tak je to zrazu normálne. Je to zrazu úplne v poriadku. A my sme vraj tí nebezpeční, ak sa proti tomuto chceme brániť. Okamžite po tom, ako som vystúpil, mi prišla ďalšia správa od chlapca z Popradu, zo školy, ktorého zase na občianskej náuke nútila učiteľka, aby si predstavil, že je dánsky homosexuál, ktorý neje mäso a jazdi na bicykli a s priateľom pracuje ako personalista v nejakej firme. A ja sa do kelu pýtam, čo to má znamenať?! Pretože ma to vytáča. Vytáča ma to do nepríčetnosti. To kde si berú nejaké učiteľky alebo učitelia, a nechcem sa tu dotknúť všetkých slušných, čestných učiteľov, zodpovedných, rozumných učiteľov, sám som z učiteľskej rodiny a nikto z mojej rodiny by si niečo takéto nedovolil, ale kde si nejakí učitelia berú právo alebo možnosť uzurpovať si takúto zvrátenú úchylnosť a tlačiť do detí, že on sa má hrať na nejakého dánskeho homosexuála. Im načisto preplo niektorým? A jasné, že nám to vadí. Jasné, že nám to vadí a nechceme, aby naše deti boli týmto veciam vystavení, pretože sme rodičia a chceme, aby tieto deti mali možnosť normálnej, rozumnej, racionálnej, tradičnej a normálnej výchovy, akú sme mohli zažiť my. A prečo im to má nejaká progresivisticko-liberálna...
===== ... A jasné, že nám to vadí. Jasné, že nám to vadí a nechceme, aby naše deti boli týmto veciam vystavení, pretože sme rodičia a chceme, aby tieto deti mali možnosť normálnej, rozumnej, racionálnej, tradičnej a normálnej výchovy, akú sme mohli zažiť my. A prečo im to má nejaká progresivisticko-liberálna agenda zastúpená tu predovšetkým poslancami SaS vziať. Vystúpil tu bývalý minister školstva pán Gröhling s dúhovou vlajočkou na saku a vysvetľoval nám, že sme úplne tupí, zaostalí, že veríme na plochú Zem a oberáme deti o fakty ak ich nechceme učiť, že päť-šesť ročné deti si môžu vyberať svoje vlastné pohlavie, ak ich nechceme nútiť, aby si vyberali nejakú orientáciu, ak chceme len to, aby boli normálne, že sme zaostalí a chceme deti obrať o možnosť vzdelania ak si myslíme, že by sme mali ako rodičia mať právo zasahovať do toho aké veci ohľadne sexuálneho správania im budú učitelia v školách hovoriť. A prečo to ten človek hovoril? Pretože mu záleží na faktoch, pretože mu záleží na tom, aby deti mali dostupnosť všetky náležité informácie, ktoré potrebujú pri svojej výchove? Nie, pretože sám je reprezentantom tejto agendy, pretože sa k nej hrdo hlási a pretože chce spolu so svojimi kolegami z SaS a tými narkomanmi v Progresívnom Slovensku tlačiť tieto svinstvá a zvrátenosti do detí. A to mu v skutočnosti vadí. Kto normálny tu vníma nejaké argumenty o plochej Zemi a podobné sprostosti, ktorý by tu chcel strašiť, že rodičia budú zakazovať deťom vyučovať sa matematiku, začať zakazovať vyučovať sa prírodovedu a podobne, veď potom tie deti prepadnú. Čo sú to za argumenty od ministra školstva? Desaťročný chlapec by zo seba vypotil lepšie argumenty ako pán Gröhling, plagiátor a kaderník, ktorého pozícia na Ministerstve školstva bol jeden veľký omyl, rovnako veľký omyl ako celá strana SaS a ich úchylná agenda, ktorú tu tlačia spolu s tými narkomanmi v Progresívnom Slovensku od ktorých sa ani strana HLAS nevie normálne dištancovať, lebo asi by s nimi išla do vlády, s úchylákmi a degenerátmi, ktorí chcú zničiť Slovensko. Je nemysliteľné, aby nás tu bývalý minister školstva presviedčal, že sme nezodpovední, že ničíme našim deťom budúcnosť a že sme nejakí blázni, ktorí neveria, že existuje zemeguľa len preto, že sa chceme vyhnúť týmto agendám. Pričom my veľmi dobre vieme a hovoril som tu o tom v prvom čítaní akú príručku financoval tento pán Gröhling s dúhovou vlajočkou pre deti na základných a stredných školách, akú príručku sexuálnej výchovy týmto deťom dával. Čo myslíte, učilo sa tam o tom aké sú nebezpečné pohlavné choroby? Učilo sa tam o tom ako prichádzajú deti na svet, lebo o tom sa učí snáď v biológii v šiestej triede. Nie, učilo sa tam o tom aké rôzne verzie sexuálneho správania existujú, aké sú alternatívy k štandardným vzťahom, že manželstvo nie je nič špecifické alebo nič konkrétne, pretože je úplne normálne, keď vaša mamička má ďalšie tri kamarátky, mamičky s ktorými večer po nociach spáva alebo ďalších troch kamarátov tatko s ktorými spáva a toto platil ten pán Gröhling zo Sasky za milión eur zo štátneho rozpočtu. Pretože to je jeho agenda a to je skutočný dôvod prečo tu vystupoval, lebo toto chce tlačiť do detí. dal vám to normálne na papieri knihu plnú údov. A dnes sa hrá na to, že jemu vlastne ide o kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. Táto strana "pseudoodborníkov", pretože odbornosť tam nie je žiadna, len plagiátorstvo a tragédia, táto strana otvorene zastupuje všetky tie najhoršie agendy, ktoré tu môžme vidieť, všetko im vadí. Chcete tretiu hodinu telesnej výchovy, chcete, aby deti viac športovali, hýbali sa? To je nemysliteľné. Pomaly je to fašizmus, že chcete, aby deti cvičili, lebo pandémia obezity a podobné veci to ich netrápi. Hlavne, že budú môcť do nich tlačiť tie dúhové agendy, tie zvrátenosti, tie nezmysly, aby ich mohli brať na pochody chlapov v kožených trenkách po námestiach. Toto je agenda týchto politických strán. A nám je z toho samozrejme zle a je úplne logické, že chceme mať právo vychovávať svoje deti a nebudeme rešpektovať argumenty týchto ľudí ako pána Gröhlinga, bývalého ministerstva školstva, ministra školstva. Veď to je tak tragické, že takýto človek bol minister školstva, ktorý povie ľuďom nepáči sa vám, že my chceme na štátnych školách do detí tlačiť takúto ideológiu a hovoriť im, že je tridsaťpäť orientácií z ktorých si môžete vybrať a sedemdesiatpäť pohlaví no ktoré si môžete zvoliť, no tak tie deti dajte do súkromnej alebo do cirkevnej školy, veď každý má na výber. Lenže presne sa vraciame k podstate tej strany SaS, že oni nevyšli za celý život z centra Bratislavy, že im nedoplo, že nie každý na Slovensku má na výber cirkevnú, štátnu a ešte aj súkromnú školu do ktorej môže dať svoje deti, pretože nie všade sú takéto možnosti. A nielen to, oni sú v tom svojom pomätenom zmýšľaní absolútne odtrhnutí od reality bežného Slovenska natoľko vzdialení, že nechápu, že ľudia nepracujú len tu ako oni, v rôznych mimovládkach a necicajú štátny rozpočet na úchylné príručky, ale robia tvrdú poctivú robotu a nemôžu si dovoliť platiť deťom súkromné školy, aby ich uchránili od úchylných agiend, ktoré strana SaS spolu s progresívnymi narkomanmi chce tlačiť do detí, absolútne odtrhnutí od reality, nepriatelia Slovákov, nepriatelia Slovenska. Drvivá väčšina ľudí na Slovensku má len tú jednu možnosť normálnej štátnej školy, ktorá je v malom meste, nemajú na výber. A ja sa znovu pýtam, prečo my by sme mali kapitulovať, ustúpiť a akceptovať nejaký stav, že keď sa vám nepáči, že na štátnej škole do vás budú tlačiť takéto agendy, tak si dajte dieťa inde. Veď vy to nemáte čo na štátnych školách do detí tlačiť. Kto vám dal k tomu mandát? Aké referendum k tomu prebehlo? Kde ste od Slovákov dostali všeobecnú podporu na to, aby ste ich mohli učiť ich deti, že je sedemdesiat pohlaví? Zbláznili sa títo ľudia, sú absolútne odtrhnutí od reality a my to akceptovať v žiadnom prípade nebudeme. Preto opätovne prízvukujem, že my v hnutí REPUPLIKA podporíme tento návrh zákona, pretože nám záleží na tom, aby sme týchto ľudí odstránili zo vzdelávacieho procesu, ak tam chcú tlačiť túto zvrátenú neomarxistickú agendu. Odmietame, aby tu vystupoval bývalý minister školstva a hovoril, že je protiústavné, ak nechceme do detí tlačiť túto ideológiu, pretože on si myslí, že deti sú majetkom štátu a ešte si naviac myslí, že jeho ideológia v podstate nie je ideológia, že je to všeobecne akceptovaná pravda, stav spoločnosti, stav prírody, stav reality alebo kto vie čo ešte v tých svojich vyhulených hlavách títo ľudia považujú za pravdu a že títo ľudia vlastne nám budú prízvukovať, že my sme ideologicky predsavzatí, ak nechceme tlačiť ideológiu do detí. Absolútne otočená realita hore nohami, absolútne otočená realita hore nohami. Tí ľudia sú totálne mimo, nebezpeční sociopati, ktorí na Slovensku, ak by mali tú moc, úplnú moc, tak zo výchovnovzdelávacieho procesu urobia farmu na nejakých pochodujúcich nových dúhových účastníkov tých ich protestov a zvráteností, ktoré vidíme. A oni sa hlásia k tej agende. Dnes vám povedia, že oni chcú, viete, učiť deti, že existuje aj registrované partnerstvá, že musia byť tolerantní, láskaví, ale veď my nie sme tak sprostí, aby ste nás s týmito hlúposťami klamali. Ktokoľvek trochu gramotný si na telefóne môže nájsť na internete videá zo západnej Európy a vidí kam to smeruje. Žiadne registrované partnerstvá, žiadne ňuňuňu aj jeho musíš akceptovať. Veď mne je úplne jedno čo si kto robí za zavretými dverami. Čo sa ja mám čo starať nejakému homosexuálovi do jeho života. Veď nech si robí kto chce, čo chce. Ale nemáte to čo tlačiť do našich detí. My vidíme tie Drag Qeen Storytelling, tie akcie, kde chlap vyčančaný, prezlečený za ženu číta malým deťom na školách. To je realita, to nie sú blábolky, to nie sú konšpiračné teórie. A k tomu to smeruje. A keby k tomu Gröhling mal možnosť tak zajtra to zavedie, pretože sa k tomu otvorene hlási. V tej príručke to nájdete. Toto sú nebezpečenstvá pred ktorými chceme chrániť tieto deti a my to chceme utnúť už v zárodku, túto dúhovú rakovinu, ktorá takýmto spôsobom útočí na naše deti chceme utnúť už v zárodku a nedovoliť im dosiahnuť ten stav, ktorý vidíme v západnej Európe, v Austrálii, v USA a v iných štátoch, kde sa malé deti na námestiach musia pozerať na tie perverznosti a zvrátenosti, ktoré oni na námestiach predstavujú, ktoré tam ukazujú, s ktorými sa zahrávajú. Tie obrazy sú niekedy tak nechutné, že sa tomu človek, zdvíha sa mu žalúdok, keď to musí vidieť, keď vidí striptíz chlapa v tangáčoch pre deti v škôlke. To som videl na vlastné oči, tak sa mu zdvíha žalúdok. A to by Gröhling zaviedol. Možno by sám šiel robiť ten striptíz. Ja neviem jak to majú v tej Saske. Ale my pred týmto musíme deti chrániť, tak nám tu nerozprávajte sprostosti, že vy chcete len deti učiť o tolerancii a rešpekte, pretože ste zvrátení vo svojej podstate a chcete deti učiť presne o tom, o čom nám tu hovorila pani poslankyňa Cigániková, že jak si sedemnáste pohlavie, tak slobodne buď, pretože tým nikomu neubližuješ, si úplne v pohode, môžeš si vybrať, môžeš byť nosorožec, jednorožec, môžeš byť pre mňa za mňa letecký vrtuľník. Hlavne, že si slobodný a Saska ti dá na výber so všetkými duševnými duševnými chorobami, budeš stodesaťkilový chlap a pôjdeš zápasiť do ženskej ligy. Nie je problém, stačí, že sa identifikuješ a vercajch si niekde skryješ pod nejaký výstroj. To je realita strany SaS. Hnus, že takýto ľudia sedia v parlamente.
27. 6. 2023 10:40:57 - 10:42:57 94. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán Gröhling, to vy a tá vaša SASKA ste nebezpeční v skutočnosti. To, čo chceme, je chrániť deti pred vami, pred vašou dúhovou agendou, ktorú do detí tlačíte a pred tým, čo tu predviedla aj vaša poslankyňa Cigániková, ktorá tu verejne povedala, že podľa nej môže existovať aj 17 pohlaví. Pred vami chceme tie deti chrániť. Pretože vy sa tým ani netajíte, že to detí tlačiť chcete. To, že tu budete zahmlievať a rozprávať sprostosti o kvalite vzdelávacieho procesu a o jednotlivých náležitostiach, procesoch a vyučovacích hodinách. Len zahmlievate podstatu celého problému. Že vy tú agendu reprezentujete, hrdíte sa tu ňou a chcete ju tlačiť do detí a my pred vami konkrétne vami v tej SASKE chceme ochrániť. Pretože ak tu budete ľuďom hovoriť, že je protiústavné, ak rodič žiada, aby školský vzdelávací proces rešpektoval napr. náboženské presvedčenie rodiča, tak čo vlastne tým ľuďom hovoríte? Že ich dieťa je majetkom štátu a že keď minister povie, že po novom sa bude gender ideológia tlačiť do päťročných detí, tak to tak musí byť. Pretože to je podľa vás neviazanie sa na žiadnu ideológiu alebo náboženstvo. Veď vy reprezentujete konkrétnu ideológiu, ktorú do tých detí chcete tlačiť. Vaše kroky sú protiústavné, pretože deformujete výchovnovzdelávací proces detí.
A tie vaše blbosti, s prepáčením, o tom, že rodič má právo si vybrať štátnu, súkromnú, či cirkevnú školu. Veď vylezte už z Bratislavy, vás žiadam, pán Gröhling. Vy nechápete, že nie každý má všetky príležitosti, ako človek v centre Bratislavy? V malom slovenskom meste vy si myslíte, že máte aj cirkevnú, aj štátnu, aj súkromnú školu? Veď sa nebláznite! Žiaden rodič na to nemá na výber. V drvivej väčšine obyvateľov Slovenskej republiky nemajú na výber medzi cirkevnou, štátnou a súkromnou školou, lebo na to nemajú peniaze. Veď vylezte z tej bubliny Starého mesta a pozrite sa realite na Slovensku do očí v tej SASKE. Absolútne detinské argumenty.
15. 6. 2023 16:49:10 - 16:49:47 94. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1751 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
107.
Miro, rovnako ako si povedal, treba do týchto ľudí jednoducho biť a ukazovať celému národu, celému Slovensku, všetkým občanom Slovenskej republiky, čo vlastne títo ľudia chcú a chystajú. Tí ľudia vyhlásili vojnu obyvateľom Slovenskej republiky, vyhlásili vojnu vidieku. Chcú premeniť Slovensko na akýsi skanzen, kde sa nebude dať normálne žiť a pomaly každá lúka bude nejakým super európskym významným územím, na ktorom sa nebude môcť robiť prakticky nič. Ani chovať dobytok, ani kosiť túto lúku. Všade nájdu nejakého chrobáčika alebo si tam vymyslia nejakého vtáka a povedia, že je to skrátka územie, ktoré musíme vyhlásiť za európsky významné. Bez ohľadu na to, že zasahuje priamo do vlastníckych práv obyvateľov Slovenskej republiky. Títo ľudia sa neštítia šliapať dokonca ešte aj po ústavných právach obyvateľov Slovenskej republiky. Brať im ich pozemky, rozhodovať o ich poľnohospodárskej, lesnej pôde, o ich lúkach, o ich pasienkoch. Je to neuveriteľná drzosť a hanebný čin. A ukazuje to, čo je Zuzana Čaputová a táto jej teroristická vláda zač. Pohŕdajú ľuďmi, pohŕdajú vidiekom, pohŕdajú ľuďmi, ktorí chcú žiť tradičný, normálny spôsob života. A mňa sa všetky takéto politiky zásadne dotýkajú. Ja som toto doslova alergický, pretože žijem na vidieku, mám to tam rád, páči sa mi, keď môžem z okna vidieť, ako sa kravy a ovce prechádzajú po poliach, po lúkach, a vadí mi, keď príde niekto a povie, že tak ako to robili naši predkovia po generácie, to nie je správne, ale že nejaký pipík v Európskej komisii alebo nejaký ekoteroristický fanatik na Budajovom ministerstve to vie lepšie a že tieto územia sú zrazu územia európskeho významu a že sa tam jednoducho nemôže hospodáriť, že sa tam nemôže robiť vôbec nič. Chcú zničiť potravinovú sebestačnosť Slovenskej republiky. Chcú zničiť malých gazdov, malých farmárov, chcú zničiť producentov potravín, chcú z nás urobiť závislú kolóniu Bruselu, a my to nesmieme za žiadnych okolností dovoliť a po voľbách celé to teroristické ministerstvo vykopať.
15. 6. 2023 16:25:17 - 16:27:17 94. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1751 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
89.
Toto, čo ste počuli od kolegu, je prejav ekoterorizmu v tej najčistšej podobe. To, čo vláda navrhla, aby strpčila ľuďom život na celom slovenskom vidieku, to je niečo, čo ide otvorene do vojny s vlastným obyvateľstvom. Sú to veci, o ktorých by sa inde ani len nedebatovalo a ak by to nejaký psychopat, lebo normálny človek toto nenavrhne, ak by to nejaký psychopat navrhol, tak by to trvalo minimálne niekoľko dlhých rokov, kedy by mu celá spoločnosť, všetky profesné organizácie, všetky politické strany zdôrazňovali, že je chorý a má s tým niekde vypadnúť. U nás to Čaputovej nevolená vláda predloží a má to byť schválené za 24 alebo 48 hodín v skrátenom legislatívnom konaní. To nie je drzosť, to je vyhlásenie vojny vlastnému obyvateľstvu zo strany tejto teroristickej vlády, lebo takto sa správa v tejto chvíli.
Veď to nie je mysliteľné, že oni odovzdajú, tak ako povedal kolega, ktorý vystupoval, rozhodovanie o ochrane slovenských území do rúk Európskej komisii. Rovno to odovzdajte Kongresu vo Washingtone! V čom je rozdiel? Niekto, kto tu v živote nebol, niekto, kto nevie, ako Slovensko vyzerá, niekto, kto nevie vôbec, o čom hovorí, niekto, kto sa tomu vôbec nevenuje, niekde z Bruselu rozhodne, že na tomto území skrátka Slováci nebudú ťažiť drevo, na tomto území, na tejto parcele nebudú robiť poľnohospodársku činnosť, na tejto nebudú môcť ani pásť ovce, na tejto nebudú môcť kosiť trávu. Preplo vám?! Toto normálny človek neurobí. Ja to znovu prízvukujem, za toto by bola v normálnom štáte celá mediálna scéna na nohách a grilovali by takúto vládu od rána do večera! Lenže tu všetci kvitujú tejto Čaputovej novej vláde bez ohľadu na to, akú teroristickú, v tomto prípade ekoteroristickú zákernosť do tohto pléna prinesie.
Toto je nemysliteľné a znovu to opakujem, príčetný poslanec za toto nezahlasuje. Iba nepríčetný.
15. 6. 2023 15:59:24 - 16:01:18 94. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1751 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
79.
Pán kolega, povedzte mi, kto píše takéto zákony? To sa stretnú nejakí ekoteroristi, dajú si, dajú si hašišový večierok a potom prídu s tým, že ako čo najviac zničíme a strpčíme život ľuďom na vidieku? Veď to, čo ste vraveli, muselo šokovať každého, kto nie je úplne padnutý na hlavu. Že by si občan Slovenskej republiky, ktorý chce normálne, poctivo, slušne žiť a budovať vlastné hospodárstvo na vlastných pozemkoch, musel 15 dní dopredu nejakej Štátnej ochrane prírody nahlasovať, že on chce dávať ovce na pašu? To ktorý psychopat, s prepáčením, toto mohol napísať s plným vedomím do toho zákona? A teraz si zoberte, pán kolega, že oni nemajú tú drzosť toto dať v skrátenom legislatívnom konaní, že toto okradnutie obyvateľov Slovenskej republiky, tento brutálny zásah do tradičného života slovenského vidieka, ktoré tu po generácie pestujú naši predkovia, máme schváliť za deň. Za 24 hodín to tu má byť vybavené, najhoršie za 48. Preplo im? Veď to nie je sranda. To ako má čo znamenať takáto drzosť?! To si Čaputovej vláda myslí, že okradne polovicu obyvateľov Slovenskej republiky na vidieku a že tu Národná rada ani nebude vedieť, o čom rokuje?!
Ja vám kvitujem a som rád, že ste na tieto veci teraz upozornili, a nech tieto veci znejú po celom Slovensku, lebo vyhlásiť polovicu územia Slovenskej republiky za územie, ktoré bude mať pod rukou ekoteroristická skupina bláznov, ktorá tu presadzuje agendy ako zákaz údenia, ako zákaz vjazdu hospodárskych vozidiel do obcí, ako zákaz kúrenia normálnym palivovým drevom, týmto ľuďom dať do ruky polovicu územia Slovenskej republiky, veď to je samovražda. Kultúrna, hospodárska, akákoľvek. Toto nemôžme akceptovať. To za toto, a to tu tvrdím, príčetný človek hlasovať nemôže, len nepríčetný.
15. 6. 2023 10:43:22 - 10:45:23 94. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Pani kolegyňa, s väčšinou vecí absolútne súhlasím, ale myslím si, že vyjadrenia, ako že musíme byť voči vojnovým utečencom solidárni, v tejto konkrétnej téme nie sú úplne na mieste, pretože ak niekto ide už v piatej či šiestej bezpečnej krajine po sebe a ani v tej nechce podať žiadosť o azyl, tak nie je vojnový utečenec. Je to proste kriminálnik a ekonomický migrant, špekulant. To je niečo úplne iné. To sa vôbec nedá porovnať s vojnovým utečencom. Preto v tejto téme o vojnových utečencoch vôbec nemôže byť ani reči, lebo tí skončia v Turecku a každý, kto ide ďalej, už nie je vojnový utečenec.
Hovoríte, že ďakujete ministrovi vnútra za to, že sa zdržal pri migračnom pakte. Podľa môjho názoru tam nie je za čo ďakovať, to je skôr priestor na kritiku. On mal byť jednoznačne proti ako Maďarsko alebo Poľsko, veď čo mu bránilo? Jedine osobné presvedčenie. A ak vieme, že má osobné presvedčenie také, že ten migračný pakt, ktorý predstavuje katastrofu pre Európsku úniu, je fajn, ale bol politicky donútený zdržať sa nakoniec, tak je to katastrofa aj pre Slovensko, ak zastáva ministra, ja ho osobne nepoznám, osobne ako proti človeku proti nemu absolútne nič nemám, ale na druhej strane, ak má takéto politické stanovisko, tak ho jednoznačne musím odmietnuť na pozícii ministra vnútra.
Hovoríte, že spolupráca s Maďarskom sa začala, čo je dobrá správa. Tá spolupráca by mala byť intenzívnejšia, akčnejšia. Pán minister by sa mal do toho zapojiť viac, zapojil sa do toho neskoro, síce sa aspoň zapojil, jasné, to kvitujeme, ale tam treba byť akčnejší, živší, proste 160 denne ako nedávno v Nových Zámkoch, to je katastrofa, tých počet imigrantov. Musíme robiť. Tých 655, o ktorých hovoria, týždenne, to bude za chvíľku 1 500, 2 000. A hovoríme len o zachytených. Tam treba okamžite jednoducho makať alebo sa stane presne to, čo ste povedali, a to je dôležité, len to treba zdôrazňovať, Česi a Rakúšania nám zase zatvoria hranice a zase tam budú ľudia v Holíči a v ďalších mestách tŕpnuť, lebo sa tam budú emigranti kopiť. A to predsa nikto nechceme, preto musíme makať, a preto to tu riešime.
15. 6. 2023 10:06:17 - 10:08:17 94. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Skúsim reagovať na príčetné faktické poznámky a nie na Benčíkove vymysly, ktoré aj na tom blogu napísal, že síce to nemusel napísať on, ale je to pravdepodobné, no tak to je veľmi pekné od neho. Ja tiež môžem napísať nejaký blog, kde dám na Benčíka krásne fotky, ktoré mi zajtra pošlú ich 50, kde bude obhajovať Hitlera, Stalina, Mao Ce-tunga, veď to je úplne jednoduché v dnešnej dobe internetu, akurát že nebudem tak primitívny, aby som tieto veci potom hádzal tuná do pléna. Podstatné je niečo úplne iné.
Pán Potocký, na teba budem reagovať, ten vedľa, ten tvoj kolega poslanec, ja mám pocit, že on keď na mňa reaguje, on vypne IQ a zapne emócie, lebo takto to presne vyzeralo. Poďme pomáhať, starajme sa, dajme sa liečiť, nehovorme takéto nezmysly. Pán Potocký, hovoríte, že EÚ, alebo hovoríš, Milan, že EÚ zlyháva v migrácii a že na ňu treba vyvinúť tlak, to som povedal aj ja. A povedal som pánovi ministrovi, čo by som urobil ja, keby som bol na Rade EÚ. A čo urobil pán minister? Aký je ten tlak? Preto ho kritizujem. Napísal na facebook, že máme byť solidárni, čo je nezmysel, čo je protištátna činnosť podľa môjho názoru, lebo ide proti záujmu a názoru väčšiny obyvateľov Slovenskej republiky, a zároveň sa zdržal. Tak kde je ten tlak a čo je zlé na tom, že ja ako poslanec od neho ten tlak vyžadujem? Veď on je ten, ktorý tam išiel, nie ja. Vieš a to je ten problém, že teda áno, má tu byť tlak, EÚ to má riešiť, ale nerieši. A je to pravda, Frontex je taxík, taxík pre nelegálnych migrantov a ja som to tam povedal. A riešenie nie je, že pošleme ďalších policajtov, aby im pomáhali v taxíku. Riešenie je, aby sme tých migrantov vracali hneď na tie líbyjské brehy.
Hovoríte, že nie je pekné, aby som strašil a neviem čo, že nie každý z nich je kriminálnik. Podstata veci je taká, že ak niekto uteká pred vojnou, ide do prvej bezpečnej krajiny, vtedy sa berie za utečenca. Ale ak prejde, čo ja viem, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko alebo Srbsko, Grécko, Slovensko, Česko, Poľsko, Nemecko až do Švédska, to nie je utečenec pred vojnou, to je ten problém. To je ten problém, na ktorý poukazujeme. Zapnite rozum, nie emócie.
15. 6. 2023 9:32:50 - 9:52:24 94. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Treba si povedať jasne a úplne na rovinu, že Slovensko dnes čelí masívnej invázii nelegálnych imigrantov. Čelí masívnej invázii zločincov. Viac ako 655 len zachytených denne, pardon, týždenne, čo nám tu povedal minister vnútra, je obrovské číslo na to, aby to dokázali občania Slovenskej republiky len tak prehliadať a tváriť sa, že vlastne všetko je úplne v poriadku. 655 zachytených nelegálnych imigrantov, teda zločincov, ktorí sa rozhodli porušovať zákony Európskej únie, vstúpiť sem nelegálne, je príliš malé číslo na to, aby sme teda verili tomu, že je to realita, pretože to vo výsledku môže byť aj násobne viac, ale je to už 655 príliš vysoké číslo na to, aby sme mohli riskovať, že niektorí z nich budú nejakí nebezpeční grázli, nebezpeční kriminálnici, náboženskí fanatici alebo, nedajboh, teroristi.
Pán minister, predniesli ste nám informáciu od ministerstva vnútra a ja úprimne dúfam, chcem veriť, že žiaden prevádzač nelegálnych imigrantov vás nepočúval. Viete prečo? Pretože vy ste celému svetu povedali, sme bezmocní. Nemôžme robiť nič. Nemôžme ich vyhostiť, nemôžme ich readmisne vrátiť, ale sme povinní im poskytnúť prístrešie, dať im doklad o voľnom pohybe, postarať sa o ich bezpečnosť a odprevadiť ich ďalej na ďalšiu cestu. V krátkosti to, čo ste povedali, teda tie najdôležitejšie body pre všetkých prevádzačov. Ak to počúvali, vy ste im dali návod, poďte cez Slovensko, milí prevádzači.
Zároveň ste ale, pán minister, povedali, že prevádzači nelegálnych imigrantov odporúčajú týmto ľuďom konkrétne kroky. A ja sa teda pýtam, odkiaľ túto informáciu máme. Pretože ak my vieme, ak ministerstvo vnútra vie, čo odporúčajú prevádzači nelegálnym imigrantom, tak tým pádom vieme, že ministerstvo vnútra vie aj identifikovať, kto sú osoby, ktoré robia toto nelegálne prevádzačstvo, a potom je logické, že takéto osoby majú sedieť v base. Ale nieže my teda zistíme takúto závažnú informáciu, pracujeme s ňou, ako keby to bol nejaký článok v bulvárnom médiu a nerobíme nič zásadné pre to, aby sme týchto nebezpečných kriminálnikov poslali tam, kam patria. To znamená do väzenia. (Zaznievanie gongu.)
Pán minister, povedali ste nám, že Slovenská republika dnes má 16 slovenských policajtov na hraniciach maďarsko-srbskej a snaží sa zabrániť nelegálnemu príchodu týchto imigrantov. Viete, podľa môjho názoru je toto žalostne malé číslo, ale zároveň je podľa môjho názoru príliš slabá aktivita ministerstva vnútra, vy ste tam veľmi krátko, ale už vtedy ste mohli urobiť dosť výrazne veľa na to, aby zabránilo tomu, aby títo imigranti takto masovo prekračovali maďarskú hranicu. Pretože je síce pekné, že Slovenská republika niekedy v marci poslala list Maďarom o tom, že chceme, aby sa aplikovali readmisné dohody. Ale úplne niečo iné je búchať im na dvere a žiadať, aby sme mohli robiť čokoľvek, čo je prístupné alebo čo môže pomôcť zlepšiť túto situáciu. Ja nevravím Maďarom sa vyhrážať, nevravím nespolupracovať s maďarskou vládou. Naopak, poskytnúť im pomoc, žiadať informácie, pýtať sa, v čom je problém, čo identifikujú ako najzávažnejšie nebezpečné zistenia práve na tej južnej hranici, ako prechádzajú cez ten plot? Chodia autami, púšťajú ich sem, majú tieto úseky? Skrátka zistiť čo najviac informácií a pracovať s tým. Byť nápomocní, poskytnúť im pomoc. A potom zároveň, keď vidíte napríklad, a ja nie som presvedčený o tom, že by to tak bolo, že maďarská vláda napríklad nechce komunikovať, nechce riešiť túto situáciu, chce, čo si vôbec nemyslím, aby cez jej územie prúdili tisíce a tisíce nelegálnych imigrantov, potenciálnych kriminálnikov, potom naskytá sa jediná možnosť, ktorú urobilo práve Česko voči Slovenskej republike, a to že postavili hliadky priamo na tých hraniciach. Aj vy ste museli vidieť tie videá, že keď tí imigranti prešli na tú českú stranu, už ich zastavil policajt, otočil ich a povedal naspäť. A zrazu vtedy ešte pán Mikulec, ktorý tu dnes sedí, nevedel, čo robiť, lebo sa ich začalo na Slovenskej republike kopiť. Začalo sa ich tu kopiť a zrazu sme zistili, že sme pod tlakom, že musíme niečo robiť. A začali budovať stanové mestečká v Kútoch, čo je, samozrejme, katastrofálny spôsob riešenia, ale rovnakým spôsobom predsa vieme ukázať maďarskej vláde, že aj ona musí niečo s touto problematikou robiť. Ale ja nehovorím prísť a začať sa im vyhrážať. Naopak, prísť a povedať Slovenská republika je vám, drahí partneri, pripravená pomôcť. Sme pripravení pomôcť a riešiť tento spoločný problém, pretože problém maďarského nelegálneho imigranta je problém aj Slovenska. A my predsa musíme dať spoločne ruku k dielu a prispieť k riešeniu tejto situácie. Nie tak, že pošleme nejakých policajtov do Frontexu, ktorý dnes slúži ako legálna prevádzačská agentúra, ktorá ich vozí na územie Talianska a Španielska, ale aktívnou ochranou toho plotu, za ktorý sme maďarskej vláde mimoriadne vďační, že ho postavila na hraniciach so Srbskom, lebo keby tam nebol, tak to si ani neviem predstaviť, čomu tu čelíme, a pomôcť im v maximálnej miere, aby sa sem títo ľudia nedostávali, pretože je to mimoriadne závažné.
Ale, pán minister, vrátim sa späť k tým prevádzačom. Vy ste nám povedali, že Slovenská republika nemôže vyhostiť tých ľudí, pretože 94 % z nich sú občania Sýrie. Naschvál už v názve tej informácie bolo, akým spôsobom identifikujete pôvod týchto ľudí. Na to ste neodpovedali. Možno to nemáte v tej správe, ale toto my tu žiadame. Pretože keby som bol nelegálny imigrant a viem, že európska legislatíva je natoľko tupá, že mi stačí povedať, že som Sýrčan a nevyhostia ma, pretože na malom úseku Sýrie je vojna. Už dávno to nie je väčšina územia Sýrie, tak potom čo asi urobím? No logicky, poviem, že som zo Sýrie. A preto sa pýtame, na základe čoho ste došli k tomu, že ste identifikovali týchto 94 % nelegálnych imigrantov ako občanov Sýrie. Povedali vám to? Pretože ak vám to povedia, tak je logické, že títo ľudia predsa klamú. Koľko z nich klame? Každý prvý, každý druhý, každý tretí? To je presne ten problém. Veď predsa my nemôžeme stavať ochranu štátu na tom, že sem príde niekto, kto príde s tým, že porušuje zákony, a my sa ho spýtame, že odkiaľ si. No keď vie, že ak povie, že je zo Sýrie, ho nemôžme vyhostiť, tak čo nám asi povie? Že je z Marsu? Viete, veď nemôžme byť ako malé deti. Hovoríme si, že sme v 22. storočí v modernej vyspelej Európskej únii, ale správame sa ako úplní idioti, s prepáčením. Riskujeme bezpečnosť životov a zdravia, majetku našich ľudí v dotknutých regiónoch, v okresoch ako Nové Zámky, v okresoch ako Komárno, v okresoch ako Levice, a to tým, že nám nejaký kriminálnik povie, že on je Sýrčan a tým pádom my mu máme poskytnúť ubytovanie a zabezpečiť. Takto to fungovať nemôže. Ak on nemá doklady preukazujúce, že je zo Sýrie, a my nevieme identifikovať pravosť týchto dokladov, tak s ním musíme pracovať ako s človekom, ktorý klame a nie je zo Sýrie. Logické.
A zároveň sa pýtam, z akého dôvodu Slovenská republika naďalej toleruje skutočnosť, že máme takúto tupú európsku legislatívu, ktorá hovorí, že ak je niekto zo Sýrie, tak mu nemôžme nič urobiť. Veď podľa tejto logiky, podľa všetkých tých rokov, koľko ľudí tu chodí, tak Sýria musela mať 100 miliónov obyvateľov. Chápete tomu? Nie 10 ale 100 miliónov obyvateľov, aby sem toľko mohlo neustále prichádzať. Veď to je nezmysel, nonsens. Každý to vie. Aj tu pán minister to vie, že tí ľudia nie sú zo Sýrie. A prečo sa máme nechať vedome klamať? A prečo máme s klamstvom pracovať ako s informáciou, ktorú berieme ako akýsi postulát a ani o ňom nepolemizujeme? Ja sa to pýtam a pýtajú sa to aj občania Slovenskej republiky.

-----------------------------------------

Pýtajú sa to ľudia, ktorí žijú v týchto prihraničných oblastiach a ktorých sa toto dotýka, ktorým nelegálni migranti behajú cez záhrady, cez ich pozemky, ktorí sa logicky cítia nebezpečne. A vy sa tým ľuďom nemôžete diviť. Keby ktokoľvek z vás mal ženu s malým dieťaťom s kočíkom, no pustíte ju na prechádzku na mieste, kde 15 alebo 20 nelegálnych imigrantov, vraj Sýrčanov, teda nie Sýrčanov prekročilo hranicu? Pustíte ju tam sa prechádzať?! Poviete si, to je fajn, je v bezpečí. Kto to urobí?! Kto to urobí? Absolútne nikto. Absolútne nikto. A to je problematika, ktorú zásadne musíme riešiť. A preto my sa v rámci opozície sa v rámci vlasteneckej politiky, ale ani v rámci politiky, kedy nám záleží na tom, aby sa všetci občania Slovenskej republiky v tomto štáte cítili bezpečne, pretože ústava im to zaručuje, nemôžeme zmieriť s tým, že ste nám povedali, že 36 hraničných prechodov my nemáme ako ustrážiť.
V prvom rade nemyslím si, že je potrebné strážiť všetkých 36 hraničných prechodov. Polícia, ako ste povedali, pracuje s tými informáciami, komunikuje s maďarskou stranou, vie presne identifikovať, ktoré tie hraničné prechody sú najproblematickejšie, zároveň vie, že ak tieto hraničné prechody začne strážiť podobným spôsobom ako v Českej republike, vytvorí tlak na Maďarsko a to bude urýchlene nútené riešiť túto situáciu a my budeme viesť tak... taktiež vedieť prispieť k riešeniu tejto situácie, ale príde mi desivé, ak mi minister vnútra v tomto pléne po tom, čo sme tu všetci videli, ako dokázala polícia zatvoriť nielen hranice, ale aj okresy, chápete, vy ste nemohli prejsť z okresu do okresu, ak ste nemali na to vhodný papierik, všade boli policajné hliadky. Vojaci sa premávali ulicami, síce nemali žiadne kompetencie na to, aby mohli kontrolovať ľudí, ale fungovali ako psychologická operácia, ako zbraň, aby ľuďom pripomínali, že štát tu má svoju moc, štát je tu tá represívna zložka a ty budeš poslúchať, inak je tu ten vojak na ulici, a fungovalo to. Viete to veľmi dobre, preto ste to robili.
Dokonca tu bola prijatá legislatíva, aby príslušníci finančnej správy mohli chodiť po uliciach a vytvárať túto psychologickú operáciu. Daňováci tu pôsobili ako represívny orgán proti rúškam. A dnes nám povie minister vnútra, že sa nedá chrániť hraničné prechody na jednej časti slovenských hraníc s Maďarskom. To proste nemôžme akceptovať.
Zároveň keď hovoríme o príslušníkoch ozbrojených síl Slovenskej republiky, občania Slovenskej republiky kladú legitímne otázky, prečo majú slovenskí vojaci variť nejakým Američanom na ich amerických základniach, o ktorých sa tu klame, že tu neexistujú, keď by mali napríklad chodiť presne ako rovnako psychologická prevencia v dotknutých regiónoch, v dotknutých obciach, v dotknutých mestách, pôsobiť ako ľudia, ktorých keď ten nelegálny imigrant uvidí, tak je úplne logické, že predsa si nedovolí páchať nejakú kriminalitu.
Je pekné, že sme nezaznamenali žiaden vážnejší incident, ale ja sa pýtam, či máme čakať dovtedy, kým ho zaznamenáme. Lebo ktorý ľudský život obetujeme? Koho zdravie obetujeme? Koho majetok obetujeme? Prevencia je základom! A prevencia je jediná a najúčinnejšia forma aj pre nelegálnu imigráciu. To znamená, že my nemôžme čakať a uspokojiť sa s tým, že týchto tisíc migrantov nespáchalo nič zásadné, lebo utekali do Nemecka. A čo keď ten tisíci prvý niečo urobí? To už ale bude neskoro. To už ale bude neskoro a my práve tejto situácii musíme zabrániť a z tohto dôvodu je nevyhnutné v takejto závažnej situácii poslať napríklad aj tých príslušníkov ozbrojených síl, aby sa ukazovali v týchto lokálnych miestach, aby sa ukazovali v týchto okresoch, pretože vieme veľmi dobre, že ak ten kriminálnik, ktorý sem prekročí tieto hranice, pretože každý nelegálny imigrant je z podstaty veci kriminálnik, má nejaký negatívny zámer, tak je úplne zrejmé, že úplne inak sa mu ho bude vykonávať v momente, keď vidí, že po tých uliciach sa prechádzajú nejakí ozbrojení vojaci, a úplne inak, keď vie, že tam nie je nikto. Len napríklad tá matka s kočíkom, len napríklad nejaké malé deti. To sú zásadné veci. A my tu bojujeme za bezpečnosť všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Chceme, aby sa nemuseli báť, chceme, aby mohli žiť normálny, bezpečný život, aby vnímali, že štát je tu pre nich, aby vnímali, že ten štát sa snaží, aby vnímali, že štát robí všetko, čo je v jeho silách na to, aby ochránil ich životy.
A, pán minister, ja vás musím z tohto miesta skritizovať aj za to vaše absolútne zlyhanie na rade ministrov, o ktorej ste hovorili. Vy ste mali jednoznačne za Slovenskú republiku hlasovať proti novému migračnému paktu, pretože vy ste sa zdržali. Na facebook ste dokonca napísali, že máme byť solidárni, čo absolútne odmietame. Odmieta to väčšina obyvateľov Slovenskej republiky. Dobre. Vy možno v materskej strane KDH máte takýto názor, ale Slováci to odmietajú, nechcú to. A my teda nemôžme rešpektovať, že minister vnútra príde na európsku radu, radu Európy, Radu Európskej únie, pardon, a zdrží sa pri tak zásadnej veci. To nie je skrátka prijateľné. Mali ste zaujať jasné a jednoznačné stanovisko a byť proti. A je úplne fajn, keď sa občania Slovenskej republiky dozvedia, ako ste ich zastupovali, pretože po novom, ak by sa schválilo toto, tak tento problém, ktorý dnes riešime, bude ešte minimálny oproti tomu všetkému, čo nám bude hroziť. Pretože ak by sa schválil nový migračný pakt, pán minister, ten, ktorý ste obhajovali na facebooku, tak to bude znamenať pre celý svet pozvánku do Európy. Pozvánku do Európy. Pretože nejde len o to, koľko Slovenská republika zaplatí za nelegálnych imigrantov, ktorých sem nebude chcieť prijať, ale aj o to, že celá Európska únia vyšle signál: drahí nelegálni imigranti, ak sem prídete, budú sa vám môcť stať dve veci, udelia vám azyl a možno si vás rozdelia medzi niektoré štáty Európskej únie, alebo vám azyl neudelia a nejaký štát vám zaplatí letenku, cestu domov. Tak mi povedzte, čo ich má odradiť od toho, aby sem prichádzali? On vie, že ak bude v tej malej skupinke, ktorej ten azyl neudelia, tak ho prinajhoršom, napríklad Slováci zaplatia letenku domov. Veď to je perfektná, výhodná biznis operácia. Pokúsim sa, nevyjde, idem domov. A vy toto sa zdržíte?! Veď to je nemysliteľné.
Ktorých Slovákov ste sa pýtali, či s týmto súhlasia? Ak by prešiel nový migračný pakt, tak sa celé hordy z týchto štátov zdvihnú a pôjdu sem, pretože ste ich sem pozvali týmto migračným paktom. Vy sa zahrávate s budúcnosťou nielen našich detí, ale celých ďalších generácií. To je šialené! Je nemysliteľné, aby politici takto pristupovali k Slovenskej republike. A preto si dovolím z tohto miesta predniesť uznesenie, ktoré som predložil aj na organizačný odbor, ktoré nájdete napríklad na prezencii, ak by ste si ho chceli prečítať, o ktorom sa bude hlasovať pri tomto bode a to je: Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k informácii ministra vnútra Slovenskej republiky o stave ochrany štátnych hraníc v počte nelegálnych imigrantov, v spôsobe ich kontroly a identifikácie a opatreniach na predchádzanie nelegálnej imigrácie.
Národná rada Slovenskej republiky
A. vníma zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu a obavy obyvateľstva v súvislosti s výrazným zvýšením počtu nelegálnych migrantov prekračujúcich hranice Slovenskej republiky najmä v okresoch juhozápadného Slovenska, ako Komárno, Levice alebo Nové Zámky;
B. konštatuje, že nelegálna migrácia je závažný bezpečnostný problém a úlohou vlády Slovenskej republiky je zabezpečiť ochranu štátnych hraníc pred nelegálnymi vstupmi a z toho vyplývajúcimi bezpečnostnými rizikami pre občanov Slovenskej republiky;
C. vyslovuje závažné znepokojenie nad doterajšou nečinnosťou ministerstva vnútra v súvislosti so zvýšeným počtom nelegálnych prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky, zhoršením bezpečnostnej situácie a tiež nad ignoráciou žiadostí občanov Slovenskej republiky žijúcich v prihraničných oblastiach juhozápadného Slovenska, aby štát vo veci konal;
D. žiada vládu Slovenskej republiky, aby v záujme upokojenia vypätej situácie v dotknutých oblastiach okamžite zabezpečila dôslednú ochranu problematických úsekov štátnych hraníc Slovenskej republiky, zabezpečila zvýšenú hliadkovú činnosť príslušníkov Policajného zboru pri hraničných oblastiach, pri hraničných obciach a mestách a v prípade nedostatočných personálnych možností Policajného zboru Slovenskej republiky využila v rámci preventívnej hliadkovej činnosti príslušníkov, prítomnosť príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky rovnako ako v čase covid opatrení.
Sme presvedčení o tom, že ak vláda nie je nejakým spôsobom spojená s parlamentom, to znamená, že vláda, ktorú dnes stvorila Zuzana Čaputová a ktorá nemá dôveru v tomto parlamente, nemá záujem – a to hovoria obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo sťažujú na túto nelegálnu imigráciu – riešiť tento problém účinnými mechanizmami, účinnými mechanizmami, tak je nutnosťou Národnej rady Slovenskej republiky, aby takúto vládu požiadala alebo zaviazala k tomu, aby túto situáciu začala riešiť. Preto sme v hnutí Republika vypracovali toto uznesenie, preto sme sa pokúsili vás sem predvolať, pán minister. Som rád, že to bolo úspešné, a ďakujem každému poslancovi tejto Národnej rady, ktorí podporil tento náš návrh, pretože je to mimoriadne dôležité. Pretože je zásadné, aby sa poslanci Národnej rady rozprávali o tom, čo trápi obyvateľov Slovenskej republiky, čo sú skutočné problémy a čo ohrozuje ich životy a zdravie, rovnako ako ich majetok. A preto sme predniesli aj toto uznesenie, v ktorom dávame nástroj Národnej rade povedať vláde musíte to začať riešiť. Sú tam konkrétne opatrenia minimálne na predchádzanie tých obáv obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí majú strach z týchto neznámych cudzincov. Z týchto kriminálnikov, prízvukujem. Každý nelegálny imigrant je z podstaty veci kriminálnik. Keby nebol kriminálnik, ide sem legálne. Lenže vie, že legálne sa sem asi dostať nemôže, že by tie procesy nesplnil, pretože pre spoločnosť nepredstavuje prínos, a preto sa rozhodol ísť nelegálnou cestou. Nelegálny imigrant je kriminálnik z podstaty veci. Rovnako ako je kriminálnik zlodej, rovnako ako je kriminálnik ktokoľvek bez ohľadu na to, že poslanci SaS krútia hlavami, pretože sú zrejme z inej planéty, ale každý, kto pácha nelegálnu činnosť, pácha kriminálnu činnosť. Je to logické. To, že to v SaS nevedia, to je úplne v poriadku, ale to už musia posúdiť ich voliči. Ostatní ľudia tomu slovu nelegálny rozumejú, pretože je dosť jasné a zrozumiteľné, ak máte IQ nad 80.
A je preto podstatné, aby Národná rada a jej poslanci, ktorým záleží na bezpečnosti svojich obyvateľov a ktorí chcú, aby ministerstvo vnútra muselo túto situáciu riešiť bez ohľadu na to, aké výhovorky ministerstvo vnútra pri tejto veci bude nachádzať a ako veľmi bude prevádzačom hovoriť, že sme vlastne bezmocní a že sú to Sýrčania, nemôžme nič robiť, aj keď to nie sú Sýrčania. A teda dať jednoznačné stanovisko voči vláde Slovenskej republiky, aby sa s touto situáciou nejakým spôsobom pohli veci k lepšiemu. My v hnutí REPUBLIKA hovoríme úplne jasne. Jediná tolerovateľná, jediný tolerovateľný spôsob nelegálnej imigrácie je nula nelegálnych migrantov. Žiaden nelegálny imigrant tu nemá čo robiť.
Keby sme my boli na tej Rade EÚ, tak, pán minister, okrem toho, že jednoznačne hlasujeme proti tomu migračnému paktu, tak zároveň povieme tamojším ministrom, aby okamžite začali konať, napríklad z pozície Talianska aby vyslali námorné sily, alebo aby to urobil Frontex a zhabali všetky tie lode kriminálnikov z nemeckých mimovládnych organizácií, ktorí doslova lovia imigrantov päť kilometrov od brehov Líbye a vozia ich do Európy. To sú zločinci. To, že oni si myslia, že sú záchrancovia sveta a humanitné organizácie, to neznamená nič. Sú to zločinci, prevádzači. Tých ľudí treba zatknúť, tie ich lode zhabať a tých imigrantov vrátiť naspäť do Líbye. A keď sa tisíc, tisícpäťsto, dvetisíc týchto ľudí pokúsi prejsť a zistia, že jediné, čo sa im stane, že ich vrátia naspäť, tak sa nebudú snažiť ďalší. To ste im tam mali povedať. To by sme im tam povedali my. A keď to nechcú robiť, keď si ich chcú prijímať, tak nech si ich nechajú. Nech si ich nechajú. Neexistuje jediný argument, prečo si ich máme prerozdeľovať a prečo my máme platiť za to, že oni si ich prijímajú na svoje územie v rozpore so zákonom. Úplne jednoduchá logika, ale na to vám musí najprv záležať na životoch a bezpečnosti obyvateľov Slovenskej republiky.
14. 6. 2023 16:21:02 - 16:23:02 94. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Pán predseda, kúriť, svietiť znie fajn, ale to od nich očakávame všetci. Lenže to programové vyhlásenie je plné ideologických predsavzatí, je plné prihlásení sa ku konkrétnym formám politík, o ktorých som presvedčený, že väčšina obyvateľov Slovenskej republiky s ním nesúhlasí, a tieto veci je potrebné kritizovať. Pretože jedna vec je, že tu má byť nejaká vláda, ktorá má dotiahnuť Slovensko k predčasným voľbám a niečo úplne iné je, keď je tu vláda, ktorá sa prihlási bez volieb ku konkrétnemu politickému a ideologickému smerovaniu a to táto vláda urobila. S tým, že tam urazila priamo obyvateľov Slovenskej republiky keď povedala, že tu existujú spoločenské a kultúrne normy, ktoré diskriminujú menšiny, zamedzujú im v prístupe k zdravotnej starostlivosti, k bývaniu a ku kvalitnému školstvu, ale nekonkretizovala. Ja som sa to dôrazne pýtal, ktoré sú to tie spoločenské a kultúrne normy, ktoré majú vraj na Slovensku diskriminovať menšiny. Lebo to nemôžete len tak vyhodiť a povedať, že Slováci sú de facto rasistickí, lebo to je v podtexte tých slov, a potom to nekonkretizovať. To je z môjho pohľadu svinstvo, a preto som sa do toho obul.
A rovnako pri tých mimovládkach ja som povedal to isté, ak niekto pomáha seniorom, venuje sa charitatívnej činnosti, to je občianske združenie, legitímne, ale ak niekto robí politickú činnosť, je to úplne iná pesnička. A práve tieto mimovládne organizácie z nejakého zázračného dôvodu táto vláda, ktorá má len kúriť a svietiť, považuje za jednu zo svojich priorít. Ja sa pýtam prečo, to bola legitímna otázka a žiadam tú odpoveď. To, že oni majú názor na mimovládky, že sú skvelé, ja, že sú škodlivé, to je, samozrejme, zase súčasťou politickej diskusie, ale mám právo poznať tú odpoveď a majú právo poznať tú obyvatelia Slovenskej republiky, lebo tí to v konečnom dôsledku platia. A na tieto odpovede my sme zvedaví, prečo majú financovať organizácie, ktoré neprešli volebným zápasom a robia politickú činnosť. A rovnako je to aj s tou Nadáciou otvorenej spoločnosti. Dobre, dostali peniaze, oni ich prerozdelia, časť určite spotrebujú na réžiu, ale tak potom je to nefunkčnosť štátu, keď si potrebuje najať nejakú Sorosovu mimovládku bez nej nejakej verejnej súťaže a tá má prerozdeľovať jej finančné zdroje. Načo to je dobré?
14. 6. 2023 16:11:27 - 16:13:23 94. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Ja teda, kolegovia, budem čakať na tú odpoveď z pozície predsedu vlády alebo jednotlivých ministrov, z čoho vychádza akákoľvek potreba alebo akýkoľvek dôvod normálne to povedať ľuďom, aký máte dôvod na to nútiť daňových poplatníkov platiť politické mimovládne organizácie. Organizácie vykonávajú politickú činnosť vykonávajúce indoktrinačnú ideologickú činnosť, ktoré sú tu bez ohľadu na to, akými krásnymi slovíčkami to nazvete. My s tým môžme absolútne nesúhlasiť a tieto organizácie neprešli riadnou politickou súťažou, neboli zvolené vo voľbách, sú úplne v inej pozícii. Prečo by mala nejaká organizácia dostať milióny eur alebo tisíce eur, státisíce eur, akékoľvek peniaze od slovenských daňových poplatníkov? Bolo nato referendum, pýtal sa to niekto ľudí? Jednoducho títo ľudia si to zaslúžia vedieť. To, že vy máte takýto názor, že si máte financovať nejaké stádo ľudí, ktorí vám budú predpripravovať politickú pôdu na univerzitách, na rôznych kultúrnych inštitúciách, v médiách, rôznych pseudoanalytikoch, ktorí sa budú vyjadrovať ku každej téme a profilovať sa ako nestranný, zároveň však pozitívne hodnotiť pomaly každý jeden krok nikým nevolenej vlády, tak to je niečo, čo skrátka ľuďom musíte vysvetliť. A keď na to vysvetlenie nemáte, tak potom sme doma, sme doma. A budeme to ľuďom opakovať, budeme im to prízvukovať, stále hovoriť, že si skrátka platíte svojich vlastných agentov, ľudí, ktorí vám majú pripravovať pôdu, ľudí, ktorí vám majú, za vás majú agitovať v regiónoch v jednotlivých inštitúciách, ľudí, ktorí by ale nemali byť platení zo štátneho rozpočtu, a pre nás je toto obrovský politický záväzok toto proste zrušiť. A vy si to uvedomte, ja viem, že mnohí z vás ste členmi alebo pochádzate z rôznych mimovládok, príde o ich financovanie po voľbách, to sa zruší, rozlúčte sa s tým.
14. 6. 2023 15:55:15 - 16:05:14 94. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Vystupujem, keďže tých prvých 20 minút som nepovažoval za dostatočný časový priestor na to, aby som vedel dokonale objasniť ako veľmi je deštruktívne toto programové vyhlásenie vlády progresívnej vlády Zuzany Čaputovej a už na úvod ma teší, že poslanci tejto pseudostrany Demokrati alebo čo to je, čo ani neexistuje de facto, odchádzajú zo sály a že ich viem takto ľahko vyhnať, pretože to je pre mňa tá, to najväčšie zadosťučinenie po tých tri a pol roka katastrofy, ktoré na Slovensku učili ako vláda, ktorá dnes prezentuje, že tu máme nejakú ďalšiu vládu kontinuity tej katastrofy a toho, čo potom ich vlastný premiér nazval vládou chaosu.
Chcem sa dotknúť ešte jednej zásadnej témy z daného programového vyhlásenia, kde je priamo napísané: „Vláda bude vytvárať podmienky pre transparentnú a efektívnu podporu mimovládnych organizácií z verejných zdrojov." Mňa toto zaujíma, pretože ja sa pýtam, kde, kedy vznikla nejaká potreba pre to, aby štát, aby občania Slovenskej republiky zo svojich daní financovali politickú činnosť nie politických strán, ale tzv. mimovládnych organizácií. Pretože nikto nikdy v tomto pléne nekritizoval verejne prospešné mimovládne organizácie, ktoré napríklad starajú sa o to, aby sa rekonštruovali hrady či zámky. Nekritizoval mimovládne organizácie, občianske združenia, ktoré pomáhajú seniorom, zachraňujú deti a podobne, ale vy hovoríte o podpore, priamej finančnej podpore, ďalšej finančnej finančnej podpore už po celých tých desaťročiach, kedy takáto aktivita existuje politických mimovládnych organizácií. Samozrejme, dávate tomu krásne a hodnotné prívlastky ako ochrana demokracie alebo výchova k úcte k demokratickým hodnotám, ale všetci veľmi dobre vieme, že sa jedná o indoktrinačné procesy ultraliberálnych politických mimovládnych organizácií. A môžeme menovať konkrétne prípady, Čaputovej VIA IURIS, ktorá je jednoznačne politicky liberálne profilovaná. Naďov Globsec, teraz tu odišiel čitateľ neschopných prejavov. Absolútne jednoznačne liberálne, prozápadne politicky orientovaná mimovládna organizácia, ktorá čerpá financie zo štátneho rozpočtu na činnosť, o ktorej sa množstvo obyvateľov Slovenskej republiky a vzhľadom na vysokú mieru nepodpory alebo proti vôli voči aktuálnemu zbrojeniu Ukrajiny môžme domnievať, že teda väčšina obyvateľov Slovenskej republiky, aby financovala napríklad mimovládku Globsec. Sú tu ďalšie mimovládne organizácie. Za všetko tá legendárna nadácia Otvorenej spoločnosti Georga Sorosa, ktorého syn, ktorý teraz preberá toto škaredé impérium, sa vyjadril, že bude po celom svete podporovať radikálnych ľavicových politických kandidátov financiami. A Slovenská republika takejto konkrétnej politickej rozvratnej dekadentnej činnosti udelí viac ako 21 miliónov eur. Veď to sú neuveriteľné veci a nikto, ani v tomto programovom vyhlásení vlády, ani nikde inde som od týchto predstaviteľov vlády nepočul a doteraz som nemal možnosť zoznámiť sa s názorom, prečo to takto vlastne má byť. Aký dôvod vlastne existuje na to, že vy občanom Slovenskej republiky poviete: Budeš platiť politickú činnosť nejakých liberálov. Z akého dôvodu? Keď prešli normálnym legitímnym volebným procesom, získali podporu vo voľbách, je to úplne iná téma. Samozrejme, my by sme boli aj za to, aby sa zrušilo financovanie politických strán. Ale to je úplne iná téma. Tam hovoríme o stranách, ktoré si zvolili ľudia vo voľbách. Ale prečo majú ľudia ďaleko ešte väčšími miliónmi ako je to pri politických stranách financovať mimovládne organizácie. Z čoho vychádza legitimita takejto témy? Z čoho vychádza vlastne vôľa ku takémuto konaniu? Ja sa na to pýtam. Žiadam tú odpoveď. Tak ako som žiadal odpoveď na to, ktoré sú tie údajné spoločenské normy Slovákov, ktoré vraj diskriminujú menšiny. Nepočul som ju a som na to dodnes zvedavý. Pretože táto hlboká urážka slovenského národa, ktorá je priamo zakomponovaná v programovom vyhlásení vlády, nemôže zostať bez povšimnutia.
Zaujíma ma teda, čo vlastne legitimizuje vašu vládu podporovať politické mimovládne organizácie? Pretože ja sa tejto téme venujem dlhodobo a sledoval som, aké aktivity tieto mimovládky robia a je to jednoducho mnohokrát nechutné. Je nemysliteľné, aby občania Slovenskej republiky platili pochod nejakých sexuálnych menšín. Chlapov, ktorí sa vyzlečú do nejakých kožených treniek a pochodujú po námestiach. Z akého dôvodu? Prečo to majú financovať občania Slovenskej republiky? Prečo majú občania Slovenskej republiky financovať, a dnes sa to reálne deje, niečo, čo sa volá teplá joga, kde chlap v leopardích legínach sa hádže pred kamerou na žinienke a tvári sa, že je neviem čo. Z akého dôvodu majú toto financovať občania Slovenskej republiky? To sú legitímne otázky. Pretože slovenskí obyvatelia chodia každý deň do roboty, makajú, platia dane a potom chcú, aby tie peniaze, tie finančné prostriedky, ktoré pod hrozbou väzenia odvedú štátu, boli využité účelné a k tomu, aby sa zlepšoval život a životné podmienky, ako aj budúcnosť všetkých slušných pracujúcich ľudí, rodín, každého bez rozdielu, kto sa v Slovenskej republike chce snažiť. To sú legitímne požiadavky. A ja tieto odpovede žiadam, pretože občania Slovenskej republiky si zaslúžia tieto odpovede poznať, pretože v konečnom dôsledku sú to oni, kto platí Zuzanu Čaputovú, sú to oni, ktorí budú platiť túto vládu, a sú to oni, kto vytvára prostriedky a bude platiť tie dlhy, ktoré vy vytvárate preto, aby ste mohli tieto mimovládne organizácie financovať.
A rovnako sa vás chcem spýtať, veľmi dobre viete, že v tomto pléne bolo jasne odsúdené rozhodnutie Európskej únie o zákaze spaľovacích motorov. Z môjho pohľadu sú všetky tie zelené európske ekonomiky absolútnou cestou do pekla. Sú to nezmysly, sú to šialenstvá, sú to veci, ktoré dovedú Európsku úniu ku krachu, sú to veci, ktoré sú neudržateľné a dokonalým príkladom absolútnej katastrofy, ktorú tieto zelené politiky reprezentujú, je súčasný príklad Nemecka, ktoré si v nekonečnej tupote odstavilo vlastné jadrové elektrárne a dnes páli nekonečné množstvá uhlia a ešte chce zaväzovať firmy, aby prestali vyrábať spaľovacie motory a aby sme všetci jazdili na elektrinu, ktorú nemáme ani ako vyrobiť. Čiže totálne tupá politika, ktorá nemá žiadne reálne opodstatnené vo svete, ktorý vidíme okolo seba a presne z tohto dôvodu sa v Ázii alebo v Amerike do takýchto šialených experimentov nepúšťajú.
Mrzí ma však, že vaša vláda namiesto toho, aby reflektovala na názory verejnosti alebo sa držala toho, čo pôvodne deklarovala, to znamená, že bude kúriť a svietiť a nebude sa púšťať do takýchto zásadných politík s dopadom na celé generácie dopredu. Nielen na dnešné roky alebo dnešné dni, tak vaša vláda sa rozhodla zaviazať v programovom vyhlásení vlády k podpore týchto tzv. zelených ekonomík. Zaviazala sa tam k tomu, že chce dokončiť klimatický zákon a ja sa pýtam, kto vám dal mandát na to, aby vy ste dokončovali nejaký klimatický zákon, ktorý sa má dotknúť obrovského množstva firiem, ktorý sa má dotknúť obrovského množstva obyvateľov Slovenskej republiky a kto vás vo voľbách volil, aby vy ste boli tí, ktorí nastavovali tieto pravidlá. Žiadnu legitimitu na takéto konanie nemáte a ktokoľvek, kto videl pripomienkové konanie ku klimatickému zákonu, vie, že tam sú tisíce pripomienok, hlavne od veľkých priemyselných zväzov, od veľkých zamestnávateľov a že tento klimatický zákon, o ktorom sa práve ľudia, ktorých sa najviac dotkne, vyjadrujú, že je absolútne katastrofálny, že je deštruktívny a že neexistuje jeden legitímny dôvod, aby sme ho v takejto podobe prijali, ma táto vláda dokončiť? A kvôli čomu vlastne? Kvôli tomu, že to chcú občania alebo kvôli tomu, že to chce Čaputová alebo si to praje Európska komisia, alebo to chcú nejaké ideologické predsavzatia, ktoré si myslia, že my tu a teraz Európskej komisii dokážeme, alebo v Európskej únii dokážeme zachrániť planétu, zvrátiť klimatické zmeny, dokážeme zastaviť otepľovanie, dokážeme preprogramovať všetky prírodné procesy. Toto nie sú vedecké kroky, toto sú ideologické kroky, sú zrejmé a každý, kto sa na to čo i len trošku pozrie, to dokáže chápať, pretože ak mne dnes niekto povie, že zlikvidovaním 1 % emisií CO2 na celom svete, to znamená zlikvidovaním automobilovej dopravy v súčasnej podobe v Európskej únii zachránime planétu, no tak taký človek je úplný hlupák a veľmi dobre to vie. Ale zase tu môžeme hovoriť celé dni a celé noci o tom, aké katastrofálne, devastačné dopady bude mať zlikvidovanie automobilového priemyslu v Európe. Mobility celkovo. Veď to je totálna katastrofa.
Tie veci sú zrejmé, tie veci sú jednoznačné, ale vláda namiesto toho, aby reflektovala na to, čo ľudia chcú, na to, čo si ľudia myslia, na to, čo chcú politické strany v parlamente, tak sa zaviaže ku týmto klimatickým zákonom. Zaviaže sa k novým mechanizmom obchodovania s emisnými kvótami. K novým daniam, ktoré dnes Brusel prijíma. To sú nezmysli, to sú veci, ktoré Slovenská republika akceptovať nemôže. To sú veci, ktoré Slovenskú republiku výrazne poškodia. A práve preto žiadam odpoveď na otázky, ktoré som tu položil, rovnako ako v tej prvej rozprave a žiadam premiéra, aby sa netváril, že tu nie je, aby sa netváril, že sa ho to netýka, ale aby pomenoval jasne tie konkrétne state z toho programového vyhlásenia vlády, aby sa neskrýval za sukňu Zuzany Čaputovej a za médiá, ktoré k nemu pristupujú ako k vyvolenému páničkovi, pri ktorom si nedovolia jedinú kritickú otázku. Pristupujú k nemu totálne inak, rovnako ako k Zuzane Čaputovej, ktorá zásadne chodí do debát sama a dopredu vie, aké otázky dostane a nabrífuje sa ako počítač tie odpovede.
Ale žiadam, aby ste vysvetlili a hlavne tú urážku slovenského národa, ktoré konkrétne kultúrne a spoločenské normy Slovákov vraj diskriminujú menšiny. To je tak zásadná vec, že buď to z toho programového vyhlásenia vlády, s prepáčením, vyhodíte, že to odtiaľ vypadne, alebo to tu ľuďom zdôvodníte. Pretože takúto urážku si občania Slovenskej republiky nezaslúžia. To, že to nevadí ľuďom ako je Naď, protislovenským zapredaným fanatikom, to je úplne jedno, to ani nikto nečaká. Tí ľudia nemajú žiadnu politickú podporu. Tam sa dá 7-8 ministrov dokopy, majú 2 %, pretože každý sa z nich len smeje, každému sú úplne ukradnutí, nikto ich neberie vážne, ale ostatní občania Slovenskej republiky si tieto odpovede zaslúžia.
14. 6. 2023 10:30:00 - 10:32:00 94. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ja ďakujem veľmi pekne kolegom, na rozprávočky pána Benčíka a Lehotského je zbytočné reagovať, ale ja som za nich vďačný, pretože v tom vystúpení som hovoril o konkrétnych statiach, naschvál som ich vždy citoval, aby som potom reagoval a povedal svoj názor a som nesmierne rád, že z toho všetkého, čo som dvadsať minút hovoril, nevypichli jednu jedinú konkrétnu vec, ktorú by mi vyčítali, že by som bol fakticky nesprávny, že by môj pohľad vychádzal z nesprávnych skutočností, že by som to zle prečítal, zle pochopil. Len blbosti, hovorili úplne nezmysly a tým pádom nič faktické k veci, čo mi uľahčuje túto politickú činnosť, pretože viem, že som sa nemýlil, nemusím sa v rámci toho vystúpenia v ničom zlepšiť, napraviť, pretože všetko tam bolo fakticky správne, a to som rád.
Ale vrátim sa k tomu, čo povedal teraz kolega Edo Kočiš ohľadne tej desegregácie škôl. Preto som to takto pomenoval, že títo ľudia vôbec nevedia, o čom hovoria a chcú dávať svoje deti do elitných škôl niekde v súkromných zariadeniach v Starom Meste a podobne, v Bratislave alebo v iných mestách, veď to je v podstate jedno, ale určite ich nedajú do desegregovanej školy v Rakúsach alebo v Huncovciach, pretože ja keď som nastúpil do piatej triedy základnej školy, tak my sme boli pol na pol. Polka žiakov z osady, polka žiakov v mesta. V šiestej triede už to bolo dve tretiny k tretine a v siedmej triede už sme ostali úplne bez osadníkov.
A fakticky stav bol taký, že kvalita toho vzdelávacieho procesu bola katastrofálna. Jednoducho tí učitelia sa nedokázali normálne venovať tým žiakom, ktorí sústavne vyrušovali, robili problémy, ja ich nehodnotím na nejakej farby pleti a podobne, ten vzdelávací proces trpel, kvalita proste išla smerom dole a hoci mali obidvaja, jedni aj druhí úplne rovnaký prístup s tým, že tamtí dostávali obrovské množstvo rôznych pomôcok, desiat a tak ďalej zadarmo od štátu, tak to neurobilo nič. Žiadnu zmenu, žiadnu zmenu. To, že vy niečo desegregujete, že zoberiete jednu kopu a dáte ju tu, neurobíte nič, len zhoršíte to všetkým tým učiteľom aj tým deťom zo slušných rodín, či sú maďarské, slovenské, menšinové, akékoľvek, slušným deťom zo slušných rodín, kde sa ich rodičia snažia a starajú, tak tým strpčíte život všetkým.
A ak to chcete urobiť, najprv vaše deti a až potom ukazujte príkladom na iných.
14. 6. 2023 10:00:59 - 10:20:50 94. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Tak sa nám to teda všetkým podarilo. Víťazný neomarxistický pochod inštitúciami sa zavŕšil v podobe toho, že ak nie každý prvý, tak každý druhý minister novej Čaputovej progresívnej vlády je nejakým spôsobom či už členom, alebo napojený na rôzne formy mimovládnych organizácií vykonávajúcich liberálnu, ultraliberálnu, neomarxistickú, politickú činnosť, či už za peniaze štátneho rozpočtu alebo priamo z rozpočtu Nadácie otvorenej spoločnosti Georga Sorosa. Fantázia! Podarilo sa im to, neomarxisti zvíťazili, obsadili 14 ministerstiev a premiérske kreslo a pre obyvateľov Slovenskej republiky to, povedzme si na rovinu, neznamená vôbec nič dobré. Táto vláda progresívnych liberálov, ktorá sa tvári ako vláda úradníkov a verejne komunikuje stanovisko, že jej cieľom je doviesť Slovensko k predčasným parlamentným voľbám, nič viac, nič menej, kúriť, svietiť, priniesla programové vyhlásenie vlády do tohto pléna, v ktorom ale deklaruje úplne iné veci. Dáva si priority a hodnotové ukotvenie, ktoré je úplne v rozpore s jednoduchou úlohou kúriť, svietiť, byť ticho a počkať, kým nebudú predčasné voľby, kedy si slovenský národ a občania Slovenskej republiky sami a dobrovoľne v demokratických voľbách zvolia, kto má zastupovať ich vôľu a nie nikým nevolené skupinky ľudí, ktorí neprešli žiadnym testom verejnej moci.
Táto vláda hovorí hneď na úvod, že jej cieľom je legitímne komunikovať s každou jednou politickou stranou. Čiže začína klamstvom. Pretože vy viete veľmi dobre, že vy sami vo vašich prieskumoch verejnej mienky, agentúry pána Bútoru, agentúry Focus, hnutie REPUBLIKA zastupuje približne 10 % voličov. Vy ste ho ale úplne odignorovali. V poriadku, je to váš legitímny názor. Je to váš postoj, váš neomarxistický pohľad. Ale potom neklamte v programovom vyhlásení vlády, že vy chcete komunikovať s každou politickou stranou bez rozdielu, pretože ste obyčajní prachsprostí klamári a nehovorím pritom absolútne nič zlé, len čistú a jasnú pravdu.
Čo ma ale fascinuje, keď chcete kúriť a svietiť, že píšete, že na Slovensku musíte, alebo takto to uvádzate, že diskriminačné zákony, nedostatok rešpektu, spoločenské a kultúrne normy komplikujúce akejkoľvek menšine prístup k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, zamestnaniu a tak ďalej sú neprijateľné. A ja sa vás pýtam, či ste sa zbláznili. Aké kultúrne a spoločenské normy slovenského národa diskriminujú alebo komplikujú život menšinám. To si vyžadujem doslova a do písmena, aby to tu bolo vymenované kýmkoľvek z tejto progresívnej vlády, pretože toto je obyčajný prachsprostý útok na obyvateľov Slovenskej republiky. Ak vy tvrdíte, že tu existujú spoločenské a kultúrne normy, ktoré šikanujú menšiny, ubližujú menšinám, doslova neumožňujú im prístup k zdravotnej starostlivosti, čo je sprostosť do neba volajúca, každý inteligentný človek to vie okrem vás, tak chcem, aby to tu bolo vymenované.
Rovnako chcem, aby táto vláda nie len takýmito všeobecnými neomarxistickými frázami a prihlásením sa k tejto kultúrnej Maovej revolúcii, ale otvorene povedala, aké zákony na Slovensku sú diskriminačné voči menšinám. Lebo také zákony sú logicky protiústavné. Veď vy si nemôžete do programového vyhlásenia vlády napísať akúkoľvek sprostosť, lebo to vyhovuje vašej ideológii. Veď tým urážate celý národ. To je čo, že prídete vládnuť Slovensku a poviete ľuďom: milí Slováci, ste skrátka rasistické svine. Lebo to je v podtexte týchto slov. Veď vy tvrdíte, že ľudia majú spoločenské a kultúrne normy, ktoré diskriminujú menšiny. Akože možno je to výsledok vlády Eduarda Hegera, ale nie je to žiadna realita. Veď je nemysliteľné, aby ste takto začali urážaním obyvateľov Slovenskej republiky, no a potom sa, samozrejme, prihlasujete ku klasickým politikám sociálneho inžinierstva, ktoré sme videli možno niekde v Kambodži alebo niekde v Číne priamo po kultúrnej revolúcii, keď hovoríte, že potrebujete desegregovať vzdelávanie. To je taká fantastická hláška. Fantastický pojem! Ono to vyzerá spravodlivo, láskyplne, tolerantne. Dáme všetkých dokopy. Tam sa budú mať radi, milovať bez rozdielu národov, národností, rás, pohlaví, kultúr, náboženstiev. A oni dôjdu k nejakej spoločnej harmónii a navzájom sa budú podporovať. No, ale všetci vieme, že je to totálna hlúposť.
A poviem vám v praxi, ako takáto desegregácia vzdelania vyzerá na jednej konkrétnej obci. Obec Rakúsy, okres Kežmarok pod Tatrami. Je tam osada vzdialená asi 3 kilometre od obce za kopcom a potom centrálna časť obce. Deti z tej centrálnej časti obce chodili do školy v centrálnej časti a deti z osady chodili do školy, ktorá bola v osade. Lenže potom prišli géniovia, ako ste vy a povedali, ha, to je strašná diskriminácia, osadnícke deti musia chodiť do školy do centrálnej časti. A poviem vám ako takáto desegregácia teda v praxi funguje. Deti z osady musia kráčať alebo chodiť autobusom 3 kilometre do školy, pritom ju mali hneď vedľa, a všetky deti z centrálnej časti obce presunuli rodičia do školy do Kežmarku. A vytvorili ste opäť segregovanú školu akurát 3 kilometre ďalej a stálo kopec peňazí. Pretože keď hlupáci prídu za zeleným stolom a začnú si to na mapke kresliť a rozdeľovať tú politiku a hovoriť o desegregácii, tak to nemôže dopadnúť inteligentne, len hlúpo. Vy neviete, o čom hovoríte. Vy nemáte kontakt s realitou, vy neviete, ako to vyzerá, ako to funguje. A konečnom dôsledku sa chcem opýtať vás, drahí páni a panie ministerky, koľko z vašich detí chodí do školy s osadníkmi? Ja proti tomu nič nemám, keď to tak je. Veď v pohode. Ste skvelým svetlým príkladom, dajte to na billboardy, natočte o tom videá. Ale chcem to vidieť. A nie, že naše deti budú chodiť do elitárskych škôl v centre Starého Mesta a vaše deti, Slováci, tak tí budú chodiť v osadách do školy, lebo my im to prikážeme. To je desegregácia. Nie, to je sociálne inžinierstvo od ľudí, ktorí sú nebezpeční. Naozaj nebezpeční.
A zároveň píšete teda, že potrebujete vysporiadať právne vzťahy k pozemkom a zlepšiť štandardy bývania a dostupnosti k pitnej vode u tzv. znevýhodnených komunít. Všetci dobre vieme, čo to je, pokračuje sa tu v tom už od čias socializmu, tzv. prístup k pozitívnej diskriminácii, ktorý len vyrába, naozaj že vyrába poberateľov sociálnych dávok, pretože im hovorí: nesnažíš sa, nerobíš, nemakáš, nepracuješ, nebuduješ kvalitu svojho života – tu máš dom, tu máš, my ti kúpime pozemok, ktorý si nelegálne ukradol. Slováci alebo všetci občania Slovenskej republiky bez rozdielu farby pleti, pohlavia a tak ďalej ti zaplatia za tvoju lenivosť, za tvoju kriminalitu a ty budeš žiť lepší život, lebo my ti to len tak dáme! No a, samozrejme, v neomarxistických mysliach existuje taká poučka, že keď niekomu dáte niečo zadarmo, on si to bude vážiť. Len je to presne naopak! Kým si ten človek na ten svoj majetok, na tie hodnoty vo svojom živote tvrdo nemusel makať, tak si to vážiť nebude! Nebude! A to je logické.
Ale nie, vy vidíte, že naliali sme povedzme 10 miliárd, nefungovalo to, nie je problém v tom, že naša politika je chybná, že vychádza zo zlej, mylnej premisy, chybné je to, že sme dali málo peňazí. Tak zoberieme slovenským daňovým poplatníkom viac peňazí a dáme ich do úplne rovnakých vecí, ktoré doteraz nefungovali. To je riešenie progresívnej vlády Zuzany Čaputovej.
A zároveň sa táto vláda otvorene hlási k cenzúre, k potrebe cenzúry. Oni to, samozrejme, nazývajú bojom proti hybridným hrozbám a bojom proti dezinformáciám, proti hoaxom. A ja vám tu teraz poviem pred celým národom, najväčší hoaxer v Slovenskej republike je Zuzana Čaputová! A viete prečo?! Pretože to bola ona, ktorá sa vylepila na bilbordy so sloganom ´vakcína je sloboda´. Dnes vieme, že to bol hoax. A ja sa pýtam, či ju scenzurujete? Vypnete jej Facebook? Zrušíte jej Twitter? Zakážete Instagram, aby sa nemohla fotiť v nových šatách? Alebo ako pristúpite k tejto hybridnej hrozbe? Iná zásadná dezinformácia, ktorej sme boli všetci svedkami, bola, keď raketa ukrajinskej protivzdušnej obrany dopadla na Poľsko a spôsobila tam straty na ľudských životoch. Prakticky do pár minút ako papagáje, ako splašené sliepočky za radom Remišová, Naď, Šeliga a Heger a ďalší títo predstavitelia vlády začali kričať: Rusko musí byť potrestané! Musíme voči Rusku zakročiť tvrdo! Hnali Slovensko do tretej svetovej vojny bez toho, aby vôbec vedeli, o čom rozprávajú a my ostatní sme hovorili, počkajme, zistíme, ako to v skutočnosti bolo, nebuďme hlúpi, neťahajme Slovensko do vojny bez toho, aby ste vôbec vedeli, o čom hovoríte. A čo sa ukázalo nakoniec? Že na základe lží, hoaxu, dezinformácie títo ľudia neváhali hnať Slovensko do vojny. Ale potom tí istí ľudia dnes aj reprezentovaní v tejto vláde povedia: Slováci veria hoaxom, Slováci šíria hoaxy. Nie, vy šírili hoaxy! Vy veríte hoaxom! Vy šírite dezinformácie, a to je presne ten problém. To je presne ten problém.
Médiá cenzurujú obsah, nepozývajú si politikov do svojich debát. Jasne deklarujú konkrétne politické stanovisko, majú ideologicky zamerané politické spravodajstvo a je logické, že ľudia tomu potom neveria, pretože vy sa nemôžete pozerať neustále na jednu televíziu, ak vidíte, že hovorí stále jedno a konkrétne politické stanovisko, jedno ideologické predsavzatie a nedáva priestor druhej strane. Tak je úplne logické, že im prestanete veriť. Ale namiesto toho, aby ste volali po objektivite spravodajstva, po objektivite politických diskusií, aby ste vytvorili zmier v spoločnosti, tak naopak, budete volať po tom, aby sme cenzurovali ľudí, korí s vami nesúhlasia, ktorí sú nepohodlní, ale vy to takto nenazvete priamo, pretože by to išlo do rozporu s ústavou, tak poviete, že vy potrebujete rozlišovať medzi pravdou lžou. A čo na to zriadite, komisiu? Zriadite na to úrad? Úrad pravdy? V jednej knihe 1984 od George Orwella tiež existoval takýto úrad, inšpirujete sa ním? To je kúrenie a svietenie? Chápete tomu, čo ste si tam všetko napísali?
No a potom píšete, že musíte pokračovať v optimalizácií siete nemocníc, a prečo? Pretože tým vraj zlepšíte dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Ja som poslancom Prešovského samosprávneho kraja, jednohlasne vrátane prítomných tam lekárov sme odsúhlasili stanovisko, ktorým sme odsúdili toto optimalizáciu a vtedajšieho ešte ministra Lengvarského sme žiadali, aby okamžite začal riešiť situáciu, on sa, samozrejme, na to vybodol a riešil trans, neviem čo, zmeny pohlavia a podobne, a išlo o to, že podľa vašej optimalizácie vy prakticky beriete obrovskú časť zdravotnej starostlivosti vo Svidníku a v Snine. Že ľudia kvôli tejto optimalizácii budú cestovať za dostupnou zdravotnou starostlivosťou za bežnými úkonmi, nie za operáciou mozgu 60 až 70 kilometrov. A vy to možno neviete, nevnímate tú realitu, ale ja tam žijem. Cestná sieť na východe Slovenska ako na mnohých iných častiach Slovenska je nedostatočná, zlá, náročná. Ľudia vo Svidníku nemajú pôrodnicu, musia cestovať 60 kilometrov za pôrodom, to je katastrofa, sa tu zahrávate so životmi. A všetci títo ľudia volajú po tom, aby sa s tým niečo robilo, každý ich ignoruje. Celé to zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja, ktoré to odsúhlasilo jednohlasne naprieč politickým spektrom, dokonca aj hlasmi poslancov SaS, ktorí to tu presadzovali v pléne, bolo odignorované. Vôbec vás to netrápi, a vy ešte drzo napíšete, že v tom budete pokračovať, lebo to vraj zlepší dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Čiže hovoríte všetkým tým lekárom, ktorí v tých nemocniciach robia, všetkým tým poslancom toho zastupiteľstva, všetkým tým ľuďom v tých okresoch, že sú úplne sprostí, lebo vy to z Úradu vlády a z nejakej Sorosovej mimovládky viete skrátka lepšie.
Potom píšete, že chcete objektívnu RTVS, ale ani slovo o tom, že by ste chceli objektívne a skutočne vyvážené spravodajstvo a politické debaty, a zároveň sa ale nedotýkate dôležitej témy, ktorá sa týka práve vášho ministra vnútra, nominanta strany KDH, a to treba prízvukovať, KDH, ktoré si hovorí, že je konzervatívne, a to je boj proti nelegálnej imigrácii, ktorá je závažným problémom Slovenskej republiky v týchto dňoch. Len v Nových Zámkoch pred pár dňami zaznamenali viac ako 160 zadržaných nelegálnych imigrantov za deň, mladých mužov, o ktorých nič nevieme, či sú kriminálnici, či sú slušní ľudia, asi nie sú slušní ľudia, keď nelegálne prekročujú hranice. Jednoduchá premisa, logika, či nemajú nejaký trestný záznam, či nie sú nejakí náboženskí fanatici, nevieme o nich absolútne nič, aké majú záujmy, prečo sem idú, dokonca odkiaľ sem idú, nič. Ale vy na to kašlete, a minister vnútra Šimko z KDH napíše na Facebooku tesne pred tým, než ide rokovať na radu EÚ o tejto dôležitej problematike, o novom migračnom pakte, že Slovenská republika má byť solidárna.
Ja vám poviem pravdu, Slovenská republika má byť solidárna so slovenskými dôchodcami, ktorí už nemajú z čoho žiť, so slovenskými mladými rodinami, ktoré si nemôžu zadovážiť dostupné bývanie. Slovenská republika má byť solidárna so slobodnými mamičkami, ktoré nemajú kde žiť. Slovenská republika má byť solidárna so svojim vlastným obyvateľstvom bez ohľadu na národnosť, bez ohľadu na farby pleti, ktoré sa snaží slušne na Slovensku žiť, ale nie je mu to umožnené v dobe tejto extrémnej inflácie a nárastu cien, ale nie s nelegálnymi imigrantmi. A keď tento pán Šimko začal čeliť politickému tlaku od všetkých politických strán, pretože s výnimkou asi Progresívneho Slovenska nikto nie je tak padnutý na hlavu, aby podporoval nový migračný pakt Európskej únie, tak sa na tejto rade zdržal, ale on sa zdržal hlasovania, kedy Poliaci a Maďari jasne deklarovali stanovisko proti novému migračnému paktu, ktorý by nám nanucoval prijímať týchto imigrantov alebo platiť 20-tisíc eur za každého jedného, ktorého odmietneme práve v tom istom dni, kedy terorista, vrah zo Sýrie vo Francúzsku na detskom ihrisku bodal nožom do detí v kočíkoch. V tom istom dni, ani tento šok, toto jasné vytriezvenie mu nepomohlo na to, aby zaujal za Slovensko jasné stanovisko.
Mnohí povedia, pán Šimko nemal dostatok odvahy, nebol dostatočný chlap. Nie, on bol donútený k tomu, aby sa zdržal, pretože vo výsledku on chcel hlasovať za. Pretože to je politika KDH, vítanie nelegálnych imigrantov. Je to úplne jasné, veď vychádzajme z toho, čo napísal na tento Facebook. Je to smutné, ale je to tak. A fascinuje ma, že na jednej strane hovoríte, že chcete znižovať zadlžovanie, ale zároveň chcete dávať dve percentá na obranu, dnes sa tomu hovorí na obranu, to znamená po novom už asi na vojnu. Zároveň chcete finančne podporovať Ukrajinu, chcete podporovať všetky tieto projekty, ale nevysvetľujete, nekonkretizujete, nekvalifikujete v tom programovom vyhlásení, že ako sa teda podarí znížiť to zadlženie, pretože tak sa to nedá, na jednej strane vynakladať obrovské miliardy na nákup novej techniky, ktorú Naď a jeho kamaráti z minulej vlády rozdali, pričom vy ju chcete rozdávať ďalej, platiť náboje, muníciu, obrovské množstvá ďalšej techniky, ktorú chcete posielať a má to byť financované z daní obyvateľov Slovenskej republiky a zároveň znižovať zadĺženie. No kto má trochu logického myslenia, vie, že sa to jednoducho nedá.
A zároveň, a to chcem podotknúť tu pred všetkými obyvateľmi Slovenskej republiky, že vy urážate slovenský národ absolútnou nepravdou, keď v tom programovom vyhlásení vlády doslova píšete: „Ľudia z ostatných členských krajín EÚ nám rok čo rok veľmi štedro prispievajú na zlepšenie našich životov." Teda vy staviate Slovákov a slovenských obyvateľov do pozície nejakých stravníkov, ku ktorým západoeurópske národy prichádzajú a povedia, na tu máš, Slováčik, nažer sa, nakŕm sa, tu máš niečo. My drahí tvoji kamaráti ti dávame a ty chudáčik, tu máš. My sme doslova ako bábätká v perinke, oni sa o nás starajú a ešte im máme byť za to vďační. Veď vy ste postavili obyvateľov Slovenskej republiky v tomto programovom vyhlásení vlády do pozície nejakého chovného zvieratka. Zbláznili ste sa? Vy nemáte absolútne nijakú hrdosť na Slovensko.
A poviem vám teraz pravdu, jednoznačne kvantifikovanú na rozdiel od tých nezmyslov, čo píšete. Na obdobie 2021 až 2027 máme z eurofondov, to znamená, to, čo pritečie na Slovensko, určených 12,8 miliardy eur. Každý jeden rok Slovenská republika platí do rozpočtu EÚ 1,1 miliardy eur, pričom to bude ďalej narastať a narastať, zvyšuje sa to každý rok. Zároveň sú príjmy do rozpočtu EÚ z colných poplatkov 150 miliónov eur približne ročne a taktiež je predpoklad, že budú narastať. Teda zo Slovenska odíde približne 1,25 miliardy eur každý jeden rok. Za sedem rokov toho programového obdobia to bude minimálne 8,8 miliardy eur, ak by tých 1,1 ako poplatok nerástli, čo, samozrejme, budú rásť a môže to byť kľudne aj 10 miliárd eur, ale dostaneme späť 12,8. Ak by som teda rátal so sumou 8,8 ktorú zaplatíme, je to 570 miliónov euro ročne, ktoré z EÚ dostaneme. 570 miliónov, to neni ani na Matovičove testovanie. A teraz si poďme ale zobrať niečo iné. Vyčerpeme všetkých 12,8 miliardy za tých sedem rokov? Všetky do centu? Vyčerpeme ich účelne, alebo vyčerpeme menej. Stačí vyčerpať 60-70 % a sme stratoví. Bomba nie? Ale oni do programového vyhlásenia napíšu, že my sme vlastne chovné zvieratká a máme ďakovať našim západným susedom, že sa o nás takto starajú.
A ja ako člen výboru pre európske záležitosti, kde boli predložené nové schémy, ešte vtedy ministerkou Remišovou, teda jej štátnym tajomníkom, ona nebola schopná to predložiť, ale však to sa jej ani nedivím. O využívaní eurofondov viem, že tie eurofondy idú na absurdne nezmysli. Práve miliarda eur ide napríklad do tých osád. Ale nie účelne, že ideme vytvárať pracovné miesta, rozdávať notebooky, rozdávať tablety osadníkom, veď to je totálna stupidita, úplná stupidita. A takýmto spôsobom sa vyčerpú peniaze z eurofondov. Zároveň sa takýmto spôsobom nevyčerpú ani všetky tie peniaze, ale platby do EÚ pôjdu, to znamená, kde je tá veľkolepá výhodnosť, o ktorej hovoríte. Vy klamete, vy nás tam ponižujete, úplne nás tam staviate do role podriadených. A teraz si zoberme dodatočné náklady, nehovorím o teraz zahraničných firmách, ktoré podnikajú vo veľkom a zničili domácu konkurenciu, majú tu fantastické prostredie, podnikajú prakticky v monopolnom alebo v oligopolnom prostredí a vyvážajú obrovské množstvá zisku zo Slovenskej republiky, ale zoberme si prichádzajú nové emisné dane, Green Deal a ďalšie náklady, ktoré Slovenská republika bude platiť. To sú obrovské peniaze, ktoré zo Slovenskej republiky odídu. Hovoríte o investíciách do zelenej infraštruktúry. Odkiaľ na nich vezmete? Zase sú to obrovské peniaze a my si predsa nemôžme v Bruseli tlačiť donekonečna peniaze v centrálnej banke. Vidíme tú brutálnu infláciu, čo je výsledok toho celého. To znamená, zase obrovské náklady. Pýtame sa, keď migračný pakt schválite, aké obrovské náklady pre Slovenskú republiku to bude mať a takto môžeme ísť ďalej a ďalej.
A ja sa tu nebudem venovať plánu obnovy a odolnosti, pretože, a to si povedzme na rovinu, to je jednorazová záležitosť, je to podmienená veľkým politickým tlakom, zároveň sú to peniaze, ktoré sú vytlačené z ničoho a sú to peniaze, za ktoré ručíme v rámci pôžičky, čiže my vo finále všetky tie pôžičky budeme musieť ako Slovenská republika splatiť. Takže vaše rečičky o veľkolepej výnosnosti Európskej únie a doslova ponižovanie slovenského národa do pozície stravníka, ktorého živia Nemci alebo Francúzi, si nechajte pre seba alebo do vašich Sorosových mimovládok, pretože sú to skrátka nezmysly, sú to nezmysly a hlavne ponižujúce nezmysli. Pritom ako ste túto vládu vytvorili, pritom ako ste odignorovali legitímnu demokratickú diskusiu, pritom ako ste si uzurpovali moc do svojich rúk a odmietli ste rešpektovať výsledky parlamentných demokratických volieb a debatovať s jednotlivými politickými stranami o tom, ako by mala byť zložená táto vláda, je zrejmé, že vám nejde, nejde o vládu kompromisu, o vládu všeobecného politického konsenzu, nejde vám o zmier, nejde vám ani o to kúrenie a svietenie, ale o jednoznačné presadzovanie liberálnej politickej agendy. Tých 21 miliónov pre Sorosovu nadáciu, to je len taká špička ľadovca toho, čo vy vlastne reprezentujete.
14. 6. 2023 9:01:02 - 9:01:36 94. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mazurek, Milan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Kolegovia, boli sme požiadaní organizačným odborom, aby sme vyjasnili spôsob prerokovania toho bodu, ktorý máme o štrnástej, to znamená informácie pána ministra a aj po včerajšom, po včerajšej dohode s predsedom Národnej rady aj ministrom samotným, všetci s tým súhlasia, sme sa dohodli, že by sme o tom mali rokovať ako o štandardnom bode, o štandardnej parlamentnej tlači s normálnou rozpravou, kde každý sa môže vyjadriť a aby tie stanoviská zazneli, ale potrebujeme si to tu schváliť normálnym všeobecným súhlasom. Preto dávam takýto procedurálny návrh, je tam aj písomne daný.