Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
6. 5. 2022 13:41:38 - 13:42:18 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 985 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Tak ďakujem kolegom za podporné faktické poznámky, ja len chcem zdôrazniť, že týmto, alebo touto zmenou zákona my chceme vylúčiť ten § 7 ods. 13, aby určití ľudia nezneužívali tento paragraf na to, aby sa mohli vyhnúť prípadnej brannej povinnosti, pretože je to len taká, dá sa povedať, že len technická vec a veľmi veľa ľudí by tento paragraf vlastne mohlo zneužiť na to, aby sa vyhli tejto brannej povinnosti. Ďakujem.
6. 5. 2022 13:32:36 - 13:36:45 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 984 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ako jeden z hlavných dôvodov prečo máme záujem zrušiť túto časť zákona o brannej povinnosti je veľká možnosť zneužívania tejto časti zákona v prípade potreby vyhnúť sa brannej povinnosti. Zmena pohlavia respektíve proces zmeny pohlavia nemá v Slovenskej republike žiadny právny základ. Skutočne nie je zákonom definovaný žiaden postup aký by mali osoby, ktoré žiadajú túto zmenu zákona dodržať. Respektíve povinnosti, ktoré musia títo horí jedinci splniť. Zákon nestanovuje ani postupy pre lekárov, ktorí v tejto veci stanovia diagnózy. Slovenská republiky v súčasnosti umožňuje zapísať zmenu pohlavia osobám, ktoré jediné čo musia podstúpiť, je prejsť nejakými lekárskymi vyšetreniami, najmä u psychológa, ktoré stanovia diagnózu podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb ako aj diagnózu duševných porúch a porúch správania. Osoby, ktoré túto zmenu požadujú, však nemusia podstúpiť ani len chirurgický zákrok na zmenu pohlavných orgánov. Skutočne týmto chorým jedincom stačí užívanie len nejakých hormónov, pričom je veľmi otázne do akej miery a či vôbec daný jedinci týmto procesom skutočne prejdú. Keďže, keď nazrieme do hĺbky chorej a veľmi nebezpečnej ideológie LGBTI, tak môžeme nájsť aj také vyjadrenia, že ani mužské pohlavné orgány nemusia byť prekážkou k tomu, aby sa jedinec cítil ako žena. Môžeme preto konštatovať, že zmenou pohlavia môže v prípade nutnosti vyhnúť sa vojne, postúpiť jednoducho každý s vedomím, že ho to okrem pár návštev u lekára nemusí nič stáť. Keďže u brancov je dôležitá najmä fyzická zdatnosť a psychicky vyrovnaný stav, nejaká administratívna záležitosť zmeny pohlavia nielen že nemôže byť dôvodom na zánik brannej povinnosti, ale navyše máme za to, že sa bude táto časť zákona aj zneužívať na vyhýbanie sa tejto povinnosti. Nemennosť fyzickej zdatnosti jedincov, ktorí si zmenia pohlavie na ženské, môžeme odsledovať aj pri športovcoch, ktorí síce nedokážu byť úspešní v kategórii mužských športov, ale ako sa ukázalo, dokážu podať lepší výkon ako mnoho žien a neprávom tak víťaziť v rôznych športových súťažiach. Aj toto je dôkazom toho, že administratívna zmena pohlavia nemení nič na skutočnosti, že chlap stále ostáva chlapom so všetkými predispozíciami a výhodami, ktoré mu boli ako mužskému pohlaviu dané. Viem, ž sa tu v tomto pléne určite nájdu jednotlivci, ktorí môžu argumentovať, že ak sa nájde skutočne psychicky chorá osoba, ktorá veľmi vážne spĺňa diagnózu duševných porúch a porúch správania a nie je tak možné postúpiť a poslať ju brániť krajinu alebo jej podľa zákona o brannej povinnosti uložiť nejakú inú alternatívnu službu, tak práve na tento prípad zákon o brannej povinnosti už myslí, pretože ťažké zdravotné postihnutie je jeden z ďalších dôvodov, pre ktorý občanovi branná povinnosť zaniká. Aj toto je jedným z ďalších dôvodov prečo považujeme zmenu pohlavia z mužského na ženské ako dôvod na zánik brannej povinnosti za neopodstatnený, a preto je potrebné § 7 ods. 13 úplne zo zákona o brannej povinnosti vypustiť. Ďakujem.
6. 5. 2022 13:29:45 - 13:30:27 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 984 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem za slovo. Poslanci za stranu Kotlebovci - ľudová strana Naše Slovensko Andrej Medvecký, Rastislav Schlosár, Stanislav Mizík a Peter Krúpa predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti. Cieľom uvedenej novely zákona je zrušenie zániku brannej povinnosti v prípade zmeny pohlavia. Zákon o brannej povinnosti v súčasnosti obsahuje možnosť zániku brannej povinnosti v prípade zmeny pohlavia z mužského na ženské. Ďakujem a hlásim sa so rozpravy ako prvý.
30. 3. 2022 14:26:34 - 14:27:18 63. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 962 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Kolega Marián, dobre si im povedal, aj tie argumenty. Len škoda, že z celej koalície tu sedia 4 poslanci. Oni už nemajú ani toľko odvahy, aby tu sedeli a obhajovali svojho ministra. Buď na to nemajú argumenty alebo sú až taký arogantný, že vedia, že tu ani nepotrebujú sedieť a schvália si úplne všetko alebo s tým súhlasia a vedia, že sú len obyčajné hlasovacie automaty, čo fakt všetko odhlasujú. Ďakujem.
22. 3. 2022 10:26:57 - 10:27:43 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 907 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Kolegyňa Sulanová, veľmi pekne ste im povedali, len verím, alebo myslím si, že tých 79 vlastizradcov si to neuvedomuje. No raz príde čas keď ľudia, nie Obyčajní ľudia, ako tuto zradcovia čo sedia v parlamentných laviciach, ale skutočne obyčajní ľudia, ktorí žijú na Slovensku im túto zradu odplatia a vyženú tých amerických teroristov zo Slovenska.
18. 3. 2022 13:25:32 - 13:26:07 60. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 903 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
142.
Ďakujem za slovo. Poslanci za poslanecký klub Ľudovej strany Naše Slovensko predkladajú, Marian Kotleba, Martin Beluský, Rastislav Schlosár a Andrej Medvecký predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov.
Predložená novela zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet.
Je v súlade s ústavou, zákonmi a medzinárodnými zmluvami.
Ďakujem.
11. 2. 2022 13:49:10 - 13:49:49 55. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 862 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
214.
Ďakujem kolegom za pozitívne stanovisko a tým chcel by som aj vyzvať ďalších kolegov z liberálnych strán, ktorí tu síce nesedeli, ale verím, že tento návrh zákona si prečítali a ho podporia, pretože ekológia je nosnou témou všetkých liberálnych strán a mali by tento zákon jednoznačne podporiť, ak im nejde predovšetkým len o politiku, ale ide im fakt o životné prostredie.
Ďakujem.
11. 2. 2022 13:42:52 - 13:46:02 55. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 862 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
206.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Cieľom uvedenej novely zákona je zefektívniť triedenie odpadov na cintorínoch, na ktorých sa vyprodukuje veľká časť odpadov. Len v hlavnom meste cintoríny vyprodukujú tisíc ton odpadu ročne. Aj v malých cintorínoch na obciach sa priemerne ročne vyprodukuje okolo 6 ton odpadu. Ide pritom o odpad, ktorý sa dá vytriediť a nemusí tak skončiť v skládke.
Spoločnosť JRK v októbri 2021 vypracovala analýzu odpadu na cintoríne Vrakuňa v Bratislave, pričom zistila, že až 86 % odpadu sa dal vytriediť a až 57 % tvoril zelený kompostovateľný odpad. Keďže nemôžem používať žiadne tabuľky, prečítam vám tú analýzu: 0,5 % tvoril elektroodpad, 0,5 % tvorili kovy, 1 % tvoril papier, 2,3 % tvoril textil, 11,6 % tvorilo sklo, 13,7 % tvorili plasty a až 57,3 % tvoril biologicky rozložiteľný kompostovateľný komunálny odpad. Toto bola, bolo 86,8 % odpadu, ktorý sa dal vytriediť. Len 13,2 % z tohto množstva bol zvyškový odpad.
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch už ukladá samosprávam povinnosť triediť na cintorínoch kompostovateľný odpad. V praxi sa však zvykne vyskytnúť problém, kedy veľkokapacitné kontajnery na kompostovateľný odpad ľudia naplnia aj odpadom iným, čím namiesto triedeného odpadu vznikne odpad zmesový. Samosprávy potom musia vynaložiť ďalšie prostriedky na vytriedenie odpadu alebo často odpad skončí v zmesových skládkach. Tento problém by mohlo vyriešiť umiestnenie kontajnerov na separovanie odpadu na cintorínoch. Aby však ľudia triedili odpad správne, súčasťou návrhu zákona je aj umiestnenie usmernenia zloženia jednotlivých častí odpadu na daných kontajneroch.
Návrh zákona má okrem zefektívnenia separovania odpadu na cintorínoch taktiež výchovnú úlohu. Triedenie odpadov na cintorínoch môže ešte viac motivovať ľudí odpady triediť a ísť príkladom mladej generácii, ktorá triedenie odpadov začne chápať ako samozrejmosť v každom aspekte života. Je na vás, ako budete hlasovať, ale životné prostredie by nemalo byť nejakou roztržkou nejakých politických názorov a politických tričiek. Životné prostredie, pani poslankyňa a páni poslanci, máme len jedno, a preto by sme, preto by sme ho mali chrániť všetci.
Preto žiadam o podporu zákona všetkých poslancov, ktorým fakt záleží na životnom prostredí.
Ďakujem.
11. 2. 2022 13:41:04 - 13:42:32 55. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 862 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
202.
Ďakujem za slovo.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, poslanci za stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Andrej Medvecký, Rastislav Schlosár a Magdaléna Sulanová predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Návrh zákona má pozitívny vplyv na životné prostredie, je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami.
Viac poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
11. 2. 2022 13:40:15 - 13:40:53 55. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 862 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
200.
Ďakujem za slovo. Ďakujem poslancovi Tarabovi.
Otvoril si tému, ktorá tu bude asi dosť diskutovaná v utorok, kedy sa odhlasuje skrátené konanie a potom pristúpime k prvému čítaniu. Ja tiež k tomu budem vystupovať, pretože tiež mám k tomu pripomienky. A tiež si mi zobral moju myšlienku, že ak chceme niekoho zdaniť, tak v prvom rade banky, pretože tieto majú stomiliónové zisky. A hlavne banky si teraz budú rozpúšťať opravné položky, ktoré si vytvorili kvôli tomu, že hrozilo alebo bolo riziko toho, že by ľudia mohli nesplácať hypotéky kvôli tomu, že boli odložené tie splátky. To sa vôbec nestalo.
Čiže teraz tie opravné položky tie banky budú rozpúšťať, to znamená, že ten zisk narastie ešte, ešte výraznejšie, ako to bolo doteraz, ale o tom sa viacej budeme potom rozprávať v utorok.
Čo sa týka tohto návrhu zákona, tak treba ešte raz zdôrazniť a povedať, že tento decembrový efekt to nie je len niečo, čo vidíme za tejto súčasnej vlády, ale v podstate hocikde do minulosti sa pozrieme, tak tento decembrový efekt sa vždy ukázal. Ale funguje to aj na komunálnej úrovni alebo na úrovni vyšších územných celkov alebo hocijaký iný úrad. Kto má skúsenosti, kto pracoval na ministerstve alebo na úrade, nejakom úrade, tak vie, ako to proste chodí. Ale tento návrh zákona má tomu pomôcť a verím, že sa budeme môcť o tom rozprávať potom aj v ďalšom čítaní.
Ďakujem.
11. 2. 2022 12:58:20 - 12:59:02 55. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 859 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
166.
Ďakujem za slovo.
Rasťo, dobre, že si uviedol aj konkrétne prípady. A drvivá väčšina tých trestných činov bola spáchaná taktiež na maloletých alebo na tých starších, ktorí sa reálne nevedeli brániť, tie trestné činy tých maloletých neboli spáchané na ľuďoch, ktorí sa vedia brániť, pretože tých mladých by veľmi rýchlo vyriešili. A koho vlastne chceme chrániť, keď nie tých, ktorí sa sami nevedia brániť? A pevne verím, že sa nájde vôľa aj v koalícií, ktorá bude chrániť nielen tých najmladších, ale aj tých, ktorí sa hlavne nevedia brániť.
12. 11. 2021 14:33:20 - 14:33:59 48. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
276.
Ďakujem za slovo. Marek, dobre si povedal. Oni si neuvedomujú, čo týmito alebo týmto zákonom spôsobujú. Veľmi veľa policajtov je pripravených po prijatí tohto zákona, že jednoducho skončia. Ja neviem, či si neuvedomujú, kto vás potom bude chrániť? Pretože tak doslova nasierate slovenský národ, že už nieže my ho radikalizujeme – vy ho radikalizujete! Vy slovenský národ radikalizujete týmito vašimi psychopatickými opatreniami, tak verím tomu, že raz vám to vráti.
12. 11. 2021 13:53:08 - 13:54:00 48. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
242.
Ďakujem za slovo. Dobre, Marian, si im povedal, len by som ťa chcel ešte, k tomu povedať, že pri každej jednej vlne títo tu blázni, fašistickí blázni okliešťujú základné ľudské práva a slobody. Len kvôli ich neschopnosti, že jednoducho nevedia, čo robia. Ja neviem, či pri 34. vlne alebo 56. vlne, neviem, koľko ich príde, ich neschopnosti ešte bude. Či budú vlastne mať ešte čo zobrať tým ľuďom, pretože táto novodobá diktatúra smeruje len k tomu, že ľudia už nebudú ani len otroci. Za chvíľku Slovensko ani nebude existovať a týmito vašimi zákonmi a opatreniami robíte len zle slovenskému národu.
12. 11. 2021 13:41:32 - 13:42:01 48. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
228.
Ďakujem za slovo. Peťo, ako si povedal, celoplošné testovanie bola fatálna chyba. No oni si stále myslia, že to bola nejaká najlepšia bomba v tom ich fanatickom šialenstve. Celoplošné očkovanie – ďalšia fatálna chyba, aj tak si to nepriznajú. Vymýšľajú hlúposti namiesto liečenia chorých. Terorizujú zdravých a o toto všetko ide. Ďakujem.
12. 11. 2021 12:35:32 - 12:36:50 48. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
170.
Ďakujem za slovo.
Pán kolega Svrček, aspoň vidíte (smiech v sále, zaznenie gongu), ako sa trápia predavačky, ktoré celú svoju zmenu, celý deň musia byť v tom hnusnom respirátore, v ktorom sa nedá dýchať. Teraz to vidíte, ako ony musia doslova trpieť počas svojej pracovnej zmeny.
Pán kolega Osuský, pre mňa, za mňa dajte si aj 30 dávok vakcín. Ja vám tú vakcínu neberiem a kľudne aj tie moje vám dám aj do rezervy, takže to i nechajte pre seba.
Ostatným ďakujem za komentáre, niektoré smiešne, niektoré nie.
No pre všetkých ľudí, ak ešte toto pozerajú, chcem odkázať jednu vec. Ja som vystúpil v rozprave v tejto maske a viete, koľko málo stačí, aby jednoducho táto vláda, jednoducho títo psychopati a fašisti skončili? Stačí len prísť (rečník si z tváre zložil plynovú masku), masku a respirátory dať dole. To je to, čo môžu spraviť všetci občania Slovenskej republiky, a tým pádom toto šialenstvo skončí. (Ruch v sále.)
12. 11. 2021 12:09:06 - 12:18:27 48. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
140.
(Reakcia spravodajcu na rečníka, ktorý má na tvári nasadenú plynovú masku.) Ďakujem za slovo. Dúfam, že ma počujete. Dovolil som si dať túto masku, pretože je tu taká panika (smiech v sále) a myslím si, že teraz už nič nebudú mať proti tomu.
Dámy a páni, píše sa rok 2020. Táto fašistická vláda prijala ďalšie opatrenia. Plynové masky v interiéroch, respirátory vonku, zákaz vychádzania, jednoducho nič iné, len fašistická vláda. Inakšie sa vás ani, ani nazvať nedá, pretože toto, čo stvárate, nestváral nikto. Ich slávny výrok, že fašisti budúcnosti sa budú nazývať antifašisti, a to ste vy, páni. Môžete nazývať sa, koľko chcete, že ste antifašisti, len vaše slová a skutky, hlavne skutky, ktoré máte, sú fašistické.
Ja sa tu ani nechcem z tohto miesta prihovárať vám, pretože viem o tom, že vy ste len obyčajné hlasovacie automaty. Váš názor je ako voda v košíku, nemá to žiadnu váhu. Ničíte tento náš slovenský národ. Nič iné nerobíte.
Zaznelo tu veľa slov, že my nekonáme, my nerobíme nič. Neraz sme vraveli, že tie milióny, miliardy, ktoré ste použili na očkovaciu kampaň, milióny, miliardy, ktoré ste použili na testovanie aj ničenie slovenského národa, ste mohli vy využiť úplne inak.
Prečo ste už toto leto alebo minulé leto neinvestovali tak do nemocníc, že by ste ich vybavili nielen zdravotníkmi, ale vybavili aj zdravotníckym materiálom. Covidové oddelenia, ktoré sú zanedbané, kľudne tam ľudia mohli mať omnoho lepšie vybavenie, ale vy namiesto toho ste iba drístali, drístali, drístali, drístali a prijímali tieto fašistické opatrenia, ktoré normálnym ľuďom nepomohli.
Dovolil by som si aj prečítať jeden list od známeho francúzskeho vedca, doktora, ktorý je doktor a nielen už takí šašovia, ako ste vy, ktorí tu trepete hlúposti. Profesor Luc Montagnier, nositeľ Nobelovej ceny za medicínu, v liste z 21. marca 2021 zverejňoval na webovej stránke nakim.org, podporil žiadosť o pozastavenie očkovania proti COVID-19. Za celé znenie listu: „Týmto listom verejne podporujem petíciu za pozastavenie očkovania COVID-19. Som Luc Montagnier, lekár, emeritný profesor na Inštitúte Pasteura v Paríži, riaditeľ emeritného výskumu CNRS a som držiteľom Nobelovej ceny za objav vírusu AIDS. Taktiež som odborníkom na virológiu a veľkú časť svojho výskumu venujem práve vírusom RNA, najmä encefalomyokarditíde, vírusu Rousovho sarkómu, vírusu HIV1 a HIV2. Pri očkovaní proti koronavírusu COVID-19 zodpovednému za globálnu pandémiu bolo vynaložené značné úsilie. Konkrétne štát Izrael doteraz organizoval masové očkovanie svojej populácie, kedy 49 % z celkovej populácie dostalo dve dávky Pfizer. Najskôr by som chcel zdôrazniť nebezpečenstvo tohto typu vakcín.
V konvenčných vakcínach sa generická informácia prenáša vírusovou DNA alebo RNA, deaktivuje a vírusové proteíny sa využívajú na indikáciu protilátok proti vakcíne. V niektorých prípadoch vírusu vírus zostáva nažive, ale je oslabený postupnými pasážmi in viro. V prípade tzv. mRNA vakcín sú tieto vakcíny vyrobené z aktívnej frakcie RNA vírusu, ktorá je indikovaná očkovanej osobe. Preto preniká do jej buniek, ktoré následne vyrábajú platinové proteíny z dôvodu indikovanej RNA. Okamžite vidíme, že tento posledný krok a hlavne jeho úspech veľmi závisí od fyziologického stavu príjemcu.
Rád by som zhrnul potencionálne nebezpečenstvo týchto vakcín v rámci politiky hromadného očkovania.
Za prvé, krátkodobé vedľajšie účinky. Nejde o bežné lokálne reakcie získané pri akomkoľvek očkovaní, ale závažné reakcie ohrozujú život príjemcu, ako je napríklad anafylaktický šok spojený so zložkou, zložkou zmesi očkovacích látok alebo závažné alergie či autoimunné reakcie až po nedovyvinutie buniek.“ (Reakcia z pléna.) Nepočuť?
„Nedostatok ochrany vakcínami... (Reakcia z pléna.) Rád by som. (Smiech v sále.) Len sa musím chrániť, viete. (Smiech v sále.)
„Nízka hladina prirodzene indukovaných protilátok môže“ (zaznenie gongu) „konkurovať protilátkam indukovanými vakcínou. Produkcia protilátok vyvolaná očkovaním populácii vysoko vystavenej vírusu povedie k selekcii variantov rezistentného na tieto protilátky. Tieto varianty môžu byť teda smrteľnejšie a nákazlivejšie. To je to, čo teraz máme k dispozícii. Veľké množstvo vírusových vakcín, ktoré sa pre vírus vždy menia na výhodu.
Dlhodobé účinky. Na rozdiel od tvrdenia výrobcov vakcín proti messenger RNA existuje riziko integrácie vírusovej RNA do ľudského genómu. Každá z našich buniek“, skuto... buniek, „skutočne má“ (smiech v sále), ťažko sa mi pod tým dýcha, „endogénne a retrovírusy so schopnosťou reverzovať“... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
141.
Poprosím vás o pokoj.

Medvecký, Andrej, poslanec NR SR
142.
... „RNA na DNA. Aj keď je to zriedkavá udalosť, nemožno vylúčiť jej prechod DNA na rodových buniek a jej prenos na ďalšie generácie. Zoči-voči nepredvídateľnej budúcnosti je pri takýchto hrozbách lepšie“ držať, „zdržať sa hromadného očkovania. Profesor Luc Montagnier.“
Dámy a páni, vidíte, že ani odborná verejnosť, doktori nie sú jedno, jednohlasne za hromadné očkovanie. Vy nám to tu stále dávate a jednoducho potom sa nečudujte, že sa ľudia nechcú dať zaočkovať, pretože sú tisíce a tisíce ľudí, ktorí buď už teraz po tej vakcíne, buď majú veľmi zlé, veľmi zlý zdravotný stav, alebo už zomreli.
Poznám aj v okolí ľudí, alebo teda poznal som, ktorí po očkovaní zomreli. Neboli v žiadnych vašich tých číslach, ako sa vaša strana SaS stále oháňa. len číslami, číslami, číslami. Pretože pre vás sme len obyčajné čísla. To zase je pre vás fašistov rovné, pretože v Poľsku v jednom tábore ste tiež ľuďom dávali čísla, tak ako aj teraz ľudí prirovnávate k obyčajným číslam.
Takže toto, čo som povedal, ďakujem za, ďakujem za slovo (smiech v sále), ktoré som vám mohol povedať. A poviem jeden slávny výrok známeho velikána: „Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten si ju nie hoden.“
A preto vyzývam všetkých občanov Slovenska, 17. novembra príďte pred Národnú radu o 16.00 hod. a vyjadrite si svoj názor a ukážte tejto zapredanej vláde, ktorí si tu robia len posmešky, že vám to nie je jedno a za svoju slobodu budete bojovať.
Ďakujem.
12. 11. 2021 9:59:00 - 10:00:03 48. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
25.
Ďakujem za slovo. Marian, dobre si im povedal. Len dostali by sme sa to stavu, keď sa už neoplatí prihovárať tu poslancom koalície, keďže to totálne nemá zmysel. Z poslancov koalície sa stali obyčajné hlasovacie automaty, ktorí odhlasujú úplne všetko bez toho, aký majú na to názor. Poznám niektorých aj osobne a nemajú na to až taký názor, ako hlasujú, ale jednoducho sú v poslaneckom klube OĽANO a musia hlasovať tak, ako jednoducho hlasujú.
Tak ako si povedal, tu nejde o ochranu zdravia, tu ide len doslova o nejakú novodobú diktatúru, pretože ľudia tejto vláde vôbec neveria. Len 15 % ľudí dôveruje tejto vláde a táto vláda sa bojí o to, že či bude môcť ostať až do konca volebného obdobia. Jednoducho bojí sa občanov Slovenskej republiky, a preto prijíma také opatrenia, aby jednoducho ich zastrašila, aby mohla ich terorizovať. Tu o nič iné nejde.
Ďakujem.
11. 11. 2021 10:41:38 - 10:43:00 48. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Martin, na tvoje vystúpenie jednoducho nemôže nikto povedať ani nič zlé. No, doplnil by som ťa o niektoré veci, že všetky tieto zákony aj nariadenia sú len na šírenie strachu a teroru nezaočkovaných ľudí. To, inak sa to ani nazvať nedá. Poviem jeden príklad školy v Turčianskych Tepliciach. Pani riaditeľka zaočkovaná, dostala koronu a keď volala, že či musí ísť do karantény, povedali jej nie. Zaočkovaní ľudia, pozitívni môžu normálne chodiť do spoločnosti, šíriť nejaké ochorenie, jednoducho keď je raz niekto chorý, tak má byť doma, či má chrípku, či má niečo, jednoducho má ostať doma a nie šíriť nejakú chorobu medzi ostatných ľudí.
Len podotknem tomu, že jej otec bol zaočkovaný aj treťou dávkou a do dvoch dní na to zomrel. Tak jednoducho toto všetko, šírenie tohto strachu je len teror na neočkovaných ľudí, aby sa čo najviac ľudí dalo zaočkovať. Vám nejde vôbec o žiadne zdravie. Vám ide len o to, aby ste čo najviac ľudí zaočkovali a chorých vôbec neliečite. O nič iné nejde. Ďakujem za slovo.
2. 11. 2021 14:53:40 - 14:54:11 48. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 734 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem za slovo.
Kolegyňa, dobre ste povedali, len od začiatku volebného obdobia sme tu od koaličných poslancov počúvali, akú máme prázdnu špajzu, keďže sa všetky peniaze rozkradli, že neni na nič peniaze. A tu teraz je zákon alebo chcete dávať peniaze nejakému šovinistickému spolku. To je pre mňa úplne neprijateľné.
Ďakujem.
2. 11. 2021 10:40:00 - 10:55:20 48. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Medvecký, Andrej (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
Ďakujem za slovo.
Rasťo, dobre si to povedal. O tom svedčí aj táto faktická poznámka kolegu pred tebou, že si trafil klinček po hlavičke. No, za naše peniaze chceme financovať protislovenské maďarské živly. Ak majú poslanci slovenského parlamentu aspoň štipku Slovenska v srdci, tak budú proti tomuto zákonu. A v minulosti naši velikáni bojovali za slovenský národ, teraz musíme aj my, pretože zasa sú tu maďarské šovinistické, iredentistickí poslanci, ktorí jednoducho chcú zasa otvárať maďarskú otázku a verím tomu, že ďalší krok je aj odlúčenie južného Slovenska.