Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
29. 4. 2020 16:50:31 - 16:52:31 6. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 68 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinská, Adriana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
114.
Ďakujem za slovo. Erik, priateľ môj, ty vieš, že my keď máme svoje politické debaty, aj keď máme odlišné politické názory častokrát, tie naše debaty sú konštruktívne. A preto v rámci, ako reakcia na tvoje vystúpenie v rozprave zase v troch bodoch by som to dala. V rámci prvého by som povedala, že absolútne nebudem teraz riešiť kauzy Galko, odpočúvanie a tieto veci, ktoré boli pertraktované v rámci siedmeho volebného obdobia, to teraz je pre mňa zavretá kniha, tým nech sa zaoberajú iní ľudia na iných miestach.
Vyslovene k PVV-čku dva body, a síce, ty si spomínal napríklad to, že v rámci COVID-u nám tu umierajú ľudia a tak ďalej a tak ďalej, ale keď nechceme byť populistickí a riešiť tu nejaké akože fantazmagóriá a tak ďalej, byť zaujímaví, tak si musíme povedať jednoducho, že Slovensko ako krajina má najnižšiu početnosť úmrtí, máme len dvoch nakazených za ostatné dni, 390 vyliečených, čiže sme naozaj fakt že dobre na tom, môžeme si len gratulovať.
A pokiaľ ide o tú druhú rovinu, trošku odbornejšiu, ja by som nepovedala, že naše PVV-čko je zdrap papiera; nehovorím, že si povedal zdrap papiera, ale proste, že to je neprofesionálne a tak ďalej a tak ďalej. Pretože keď si spomenieme hodnotenia tesne pred voľbami INES-u, tak – pri všetkej úcte – SMER častokrát prierezovo naprieč jednotlivých rezortov ich, teda vaše programové vyhlásenie vlády a vôbec teda program predvolebný bol, ktorý sa neskôr premietne do PVV-čka, bol hodnotený ako jeden z posledných. A práve naopak, strany súčasnej vládnej koalície, boli jednotlivé tie programy hodnotené veľmi vysoko. Dovolím si povedať neskromne za svoju stranu, že napríklad v školstve sme boli na druhom mieste, podobne zdravotníctvo, sociálne veci, čiže nemyslím si, že sme neprofesionálni a že nemá naše programové vyhlásenie vlády čo ponúknuť. Takže treba byť trošku racionálny, objektívny a nie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
29. 4. 2020 16:19:19 - 16:21:19 6. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 68 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinská, Adriana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Ďakujem pekne za slovo.
Ľubko, ty vieš veľmi dobre, že sme spolu v podstate strávili polovicu volebného obdobia ako súčasť školského výboru a ja by som ti chcela veľmi pekne poďakovať za tvoje vystúpenie minimálne v troch bodoch, pretože je tam jednoznačný prienik. Ako ja som neraz vystúpila v rámci rozpráv a tvrdila som, že v školstve je veľa momentov a bodov, ktoré je potrebné prekopať, ale vždycky to začína, stojí a padá na ohodnotení, finančnom ohodnotení pedagógov, pretože človek žije z chleba a vody. A keď toto nebude podchytené, tak potom nemôžme čakať ani inovácie, ani nejaké výkony zo strany učiteľov, ktorí sú prioritnou, prioritným momentom v systéme školstva, čiže v tomto sa zhodneme.
A špeciálne za oblasť vysokoš... vysokého školstva, a teda vedy a výskumu, je úplne jednoznačné a ja som veľmi rada, že si si osvojil túto rétoriku práve v tejto rozprave v rámci programového vyhlásenia vlády, ktorú tu teraz máme, že je dôležité, absolútne kľúčové, aby tie publikačné výstupy a vôbec veda a výskum, ktorý môže posúvať spoločnosť v rámci rôznych oblastí spoločensko-politicko-kultúrneho, geopolitického života. Ďalej je dôležité, aby veda, výskum boli naviazané na potreby praxe. Aby kopírovali potreby kľúčových priemyslov Slovenskej republiky, ktorý tu máme, a z toho titulu je dôležité, aby to nebolo publikovanie pre publikovanie, ale aby tie výstupy mali ľudia chuť čítať takpovediac, aby to neboli len brožúrky, ktoré slúžia na zbieranie kreditov, čiarok na získavanie vysokoškolských grádov a podobne. Čiže som veľmi rada, že si na toto poukázal a zase raz sa ukázalo to, že máme spoločnú reč a zhodneme sa na tom.
A zároveň jedným dychom na záver v rámci toho tretieho bodu by som chcela povedať, že ťa môžem ubezpečiť, že v rámci programového vyhlásenia vlády pán minister školstva na toto pamätal, určite to neopomenul... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)