Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
1. 12. 2022 11:51:01 - 11:51:01 78. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia 2 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
53.
Ja takisto by som chcela pripomenúť členom osobitného kontrolného výboru, či na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, 13.05 h máme výbor, tam, kde obyčajne. Ďakujem.
20. 10. 2022 10:55:08 - 10:55:21 75. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1177 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
83.
Ďakujem pekne kolegom a ja si myslím, že tu sa zjednotíme naprieč politickým spektrom, že toto je jeden z návrhov zákonov, ktorý, ktorý má zmysel. Ďakujem.
20. 10. 2022 10:40:08 - 10:47:11 75. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1177 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
75.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi zareagovať na poslanecký návrh kolegov z hnutia OĽANO k predmetnej novele zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov, ako aj zákona o ochrane nefajčiarov, ktorými sa zavádza regulácia nikotínových vrecúšok.
Rada by som poďakovala kolegom z OĽANO za túto poslaneckú iniciatívu. Osobne ju podporujem a pozitívne vnímam hlavne to, že v dnešnej dobe, kedy z objektívnych príčin dominujú v spoločnosti úplne iné témy, nezabúdame na tak kľúčovú oblasť, akou je verejné zdravie a prevencia. Hovorím to preto, že tému nikotínových vrecúšok registrujem už dlhšiu dobu a vnímam tu dva kľúčové momenty. Prvým a zároveň najdôležitejším je ochrana mladistvých, pokiaľ ide o prístup k nikotínovým vrecúškam.
Súčasná právna úprava neobsahuje žiadnu reguláciu týchto výrobkov a hoci sa predpokladá, že sú menej škodlivé, zároveň je potrebné si na rovinu povedať, že sú dostupné takmer všade a teoreticky by ich mohli predávať rovno v školských bufetoch. Sú teda široko dostupné a takmer úplne pre všetkých bez ohľadu na vek, keďže v súčasnosti sa na tieto výrobky nevzťahuje ani zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov. Doslova ma šokovalo, keď mi moji priatelia rozprávali o tom, ako viacerí rodičia našli v školských taškách svojich detí tieto výrobky a dokonca išlo o deti na prvom stupni základných škôl. Bohužiaľ, tento výrobok je veľmi populárny aj medzi mladými športovcami, kedy tréneri tieto výrobky nachádzajú pohodené len tak v šatniach. Pred pár týždňami o tomto probléme informovala aj televízia Markíza a preto je súčasný právny stav pre mňa do budúcna nepredstaviteľný.
Poslanecký návrh ďalej zavádza definíciu týchto výrobkov, spôsob uvádzania na trh, reguláciu zloženia, ako aj stanovenie maximálneho množstva nikotínu, zdravotné varovania, kontroly a sankcie. Páči sa mi, že nová právna úprava sa zavádza podľa vzoru legislatívy, legislatívnej úpravy elektronických cigariet. Nikotínové vrecúška sú už regulované vo viacerých krajinách, napríklad, napríklad aj v Českej republike a mne sa veľmi páči, že v tejto oblasti držíme krok s tými najzodpovednejšími.
Teraz by som prešla k druhému kľúčovému momentu, a to je fakt, že svet sa dynamicky mení vo všetkých sférach, vrátane v oblasti fajčenia. Zatiaľ čo napríklad pred desiatimi rokmi existovali iba cigarety a možno cigary, dnes je situácia dramaticky odlišná. A okrem už spomínaných nikotínových vrecúšok existujú elektronické cigarety s nikotínom, ale aj bez nikotínu, zahrievaný tabak a podobné nové výrobky. Myslím si, že potrebujeme poctivú diskusiu o tom, že zatiaľ čo mladistvých musíme od všetkých týchto výrobkov držať čo najďalej, pre dospelých ľudí, ktorí fajčia, môžu tieto produkty predstavovať šancu, ako prestať fajčiť alebo ako sa vzdialiť od cigariet.
Preto som toho názoru, že v 21. storočí by mal byť prístup k fajčiarom, ale aj k iným závislostiam komplexný a viac holistický. Moderný prístup, pokiaľ ide o závislosti ako fajčenie, si predstavujem tak, že budeme schvaľovať rozumné a pragmatické zákony, ktoré umožnia maximálnemu množstvu súčasných fajčiarov úplne prestať s fajčením. A ak prestať nevedia alebo nechcú, mali by mať prístup k novým moderným produktom, pri ktorých existuje predpoklad, že sú menej škodlivé, čo je aj prípad výrobku, o ktorom tu dnes hovoríme. Čiže áno, všetky tieto moderné výrobky musíme regulovať.
Nalejme si čistého vína, prohibícia nikdy nefungovala, história nám to jasne ukazuje, a práve preto je oveľa racionálnejšie schvaľovať rozumné zákony, ktoré rešpektujú realitu, neignorujú vedecké poznatky a ponúkajú existujúcim fajčiarom pomocnú ruku. Navrhovaná regulácia nikotínových vrecúšok podľa mňa spĺňa všetky tieto kritériá a preto ju podporujem.
Na záver chcem ale povedať, že túto novelu vnímam ako prvý krok, pretože jednoznačne ide správnym smerom a riešime ňou problém existujúcich závislostí, a to je hodné podpory. Stále sa však na trhu objavujú aj nové výrobky, ktoré nemajú žiadnu reguláciu a zneužívajú túto situáciu masívnou reklamou, ktorá je pre regulované výrobky, o ktorých som už dnes hovorila, eliminovaná.
Práve tieto neregulované výrobky vnímam ako veľmi nebezpečné, a to hlavne pre mladých, pretože tu vidím veľmi veľké riziko vzniku nových typov závislostí. A budem veľmi konkrétna. V médiách som v posledných dňoch zachytila prípad beznikotínových elektronických cigariet, tzv. VitaVape, ktoré práve pre absenciu akejkoľvek regulácie boli dokonca propagované počas súťaže Miss Universe Slovakia, ale rovnako je ich plný instagram, pričom vrcholom bolo instangramové promo, kde na fotke s týmto výrobkom je muž s pravdepodobne tehotnou ženou. To je niečo, na čo sa chcem ešte pozrieť detailne, a budem sa veľmi vážne zaoberať legislatívnym riešením tejto situácie.
Ďakujem vám pekne za pozornosť, kolegovia.
28. 9. 2022 11:25:04 - 11:25:04 72. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
133.
Ďakujem pekne. Ja pripomínam členom výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, dnes máme výbor o 12.15 h v miestnosti 71 v ubytovacom zariadení. Ďakujem pekne.
23. 6. 2022 9:40:01 - 9:55:20 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 976 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR -  
Janka, ja ani neviem ako začať. Najprv na začiatku, tak som ti chcela poďakovať za podporu, ale jak si sa na konci rozohnila. Prepáč, ja si to vyprosím takéto reči čo ty máš a neférovosť. Ja som sa nikdy nechovala, nezachovala neférovo voči tebe, takže neviem o čom rozprávač. A na obhajobu, Marek Krajčí ma do ničoho nezatiahol, ja som svojprávna osoba a robili sme to spolu, áno, váhali sme, ale po dohode s našimi lídrami sme sa rozhodli ten pozmeňovák podať. Preto je to na poslednú chvíľu Janka.
A ty poznáš moje stanoviská a vieš, že mojim záujmom je v prvom rade pacient. To, že nie každý môže switchnúť na generikum je fakt. A nikto nepopiera účinnosť generík. Dokonca niekedy sú pre pacienta lepšie ako originály. Takže, prosím ťa, buď korektná aj ty a len tak bez ohľadu na medicínske opodstatnenie lebo, lebo generiká, nikto ich nepopiera Janka, nikto. A keď hovoríš o hospodárskej súťaži, čo tak rada hovoríš, tak tým že sme toto spravili tým sme umožnili hospodársku súťaž, neviem či mi rozumieš, ale ekonomiky je to tak. Pretože ten výrobca originálneho lieku má možnosť, má možnosť ísť dole na cenu generika. A tak isto chceme, aby sem generiká chodila. Preto sme urobili ten jednoprahový vstup, aby to mali jednoduchšie. Ale to čo si tu teraz porozprávala, že sem neprídu. Myslíš si, že to robíme bez konzultácie s odborníkmi alebo ľuďmi, ktorí sa tomu rozumejú. No nie Janka. Nie, prepáč, uráža ma, urážajú ma takéto tvoje vystúpenia. Nikdy som na teba nereagovala, lebo sa nemienim znižovať na túto úroveň, ale vyprosím si takého jednanie, aby keby sme tu všetci mi boli blbci. Ďakujem pekne.
23. 6. 2022 9:25:01 - 9:40:20 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 976 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán minister, kolegyne, kolegovia, ja budem krátka, stručná. Ja by som chcela predložiť dva pozmeňujúce návrhy k danej novele.
Prvý pozmeňujúci návrh, kde zmena legálnej definície prvého generického lieku sa navrhuje vykonať za účelom zavedenia jednoprahového vstupu generických liekov a biologicky podobných liekov namiesto existujúceho trojprahového vstupu generických liekov a biologických podobných liekov. Zavedením jednoprahového vstupu generických liekov a biologicky podobných liekov má byť zabezpečená podpora vstupu týchto liekov tak, že povinnosť držiteľa registrácie poskytnúť zákonom stanovenú výšku zľavy z úradnej ceny lieku sa bude vzťahovať výlučne na generický liek, alebo biologicky podobný liek, ktorý vstúpi na trh ako prvý v poradí. Naopak táto povinnosť poskytnúť zľavu z úradne určenej ceny lieku sa už nebude vzťahovať na generické biologicky podobné lieky vstupujúce na trh ako druhé a tretie v poradí. Teraz mi dovoľte, aby som prečítala pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 976).
Po prvé, v čl. 1 v 3. bode § 2 písm. b) sa vypúšťajú slová "alebo v príslušnej referenčnej skupine je právoplatne zaradený iný prvý generický liek toho istého držiteľa registrácie".
Po druhé, v čl. 1 bod 3 § 2 sa vypúšťajú písm. w) a x). Nasledujúce písmená sa primerane preznačia. V súvislosti s touto úpravou sa primerane upraví aj úvodná veta 3. bodu.
Po tretie, v čl. 1 v bode 3 § 2 písm. y) sa vypúšťajú slová "alebo príslušnej referenčnej skupine je právoplatne zaradený prvý biologický podobný liek toho istého držiteľa registrácie".
Po štvrté, v čl. 1 v bode 3 v§ 2 sa vypúšťajú písm. z) a písm. aa). Nasledujúce písmená sa primerane preznačia. V súvislosti s touto úpravou sa primerane upraví aj úvodná veta 3. bodu.
Po piate, v čl. 1 sa za 21. bod vkladá nový 22. bod, ktorý znie:
V § 8 ods. 1 písm. b) v 15. bode sa vypúšťajú slová "druhý generický liek, alebo tretí generický liek" a slová "druhý biologicky podobný liek, alebo tretí biologicky podobný liek". Nasledujúce body sa primerane preznačia. Preznačenie bodov sa primerane premietne aj do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona.
Po šieste, v čl. 1 47 bod znie: V § 16 ods. 4 písm. j) sa slová "55 %" nahrádzajú slovami "51 %" a vypúšťa sa časť vety za bodkočiarkou.
Po siedme, v čl. 1 sa za bod 47 vkladajú nové body 48 a 49, ktoré znejú:
Bod 48. V § 16 ods. 4 sa vypúšťajú písm. k), l), m) a o). Doterajšie písm. m) sa označuje ako písm. k).
49, V § 16 ods. 4 písm. k) sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou. Nasledujúce body sa primerane preznačia, preznačenie bodov sa primerane premietne aj do ustanovenia upravujúceho účinnosti zákona.
Ďakujem pekne, to bol prvý pozmeňovací návrh. Ešte tu mám jeden, kolegovia, a je to návrh pozmeňujúci.
Návrh zákona stanovuje, že doplatok pacienta za liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu bude môcť byť zo strany držiteľa registrácie lieku výrobcu zdravotníckej pomôcky, alebo výrobcu dietetickej potraviny kompenzovaný výlučne vtedy, ak všetky lieky, to znamená originálny liek a generické lieky, resp. biologicky podobné lieky, alternatívy zdravotníckej pomôcky a či dietetickej potraviny budú mať doplatok nad 3 % z priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca. Zároveň sa však navrhuje, aby kompenzáciu doplatku zo strany držiteľa registrácie, či výrobcu nebola umožnená, ak bude dostupná niektorá z alternatív lieku, zdravotníckej pomôcky, alebo dietetickej potraviny s doplatkom nižším ako 3 %. Takýto stav môže mať za následok, že pacient bude z ekonomických dôvodov prevedený z liečby liekom, zdravotníckou pomôckou, či dietetickou potravinou s vyšším doplatkom na liečbu liekom, zdravotníckou pomôckou, či dietetickou potravinou s nižším doplatkom bez ohľadu na medicínske opodstatnenie, čo môže mať nepriaznivý dopad na zdravotný stav pacienta. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby kompenzácia doplatku pacienta za liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu zo strany držiteľa registrácie lieku výrobcu zdravotníckej pomôcky, či výrobcu dietetickej potraviny bola možná, ak niektorá z dostupných alternatív lieku, zdravotníckej pomôcky, či dietetickej potraviny má doplatok vyšší ako 3 % z priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca bez ohľadu na to, či je alebo nie je dostupná alternatíva s nižším doplatkom.
Teraz mi dovoľte prečítať samotný pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej a Mareka Krajčího k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 976).
Po prvé, v čl. 1 v bode 118 v § 89 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová "ak v rovnakej referenčnej skupine, alebo v rovnakej referenčnej podskupine nie je zaradený liek, zdravotnícka pomôcka, alebo dietetická potravina s doplatkom poistenca nižším ako 3 % z priemeru nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky, zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje úhrada.
Po druhé, v čl. 1 v bode 118 v § 89 ods. 4 sa za písm. c) vkladá nové písm. d), ktoré znie:
d) Liek, ktorý je zaradený v zozname kategorizovaných liekov v referenčnej skupine, v ktorej je zaradený podľa písm. c) zdravotnícka pomôcka, ktorá je zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, alebo v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, v referenčnej skupine, v ktorej je zaradená zdravotnícka pomôcka podľa písm. c), alebo dietetickú potravinu, ktorá je zaradená v zozname kategorizovaných dietetických potravín, v referenčnej podskupine, v ktorej je zaradená dietetická potravina podľa písm. c). Doterajšie písm. d) sa označuje ako písm. e), písm. d) nadobudne účinnosť 1. marca 2023.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.
23. 3. 2022 11:33:45 - 11:34:06 60. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 953, 954 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
153.
Ďakujem pekne. Ja by som len chcela pripomenúť kolegom z výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, máme presunutý výbor. Pôvodne bol plánovaný na 12.15 hod. Keďže máme mimoriadnu schôdzu, sme to posunuli na 12.45 hod. Je to v ubytovacom zariadení v štandardnej miestnosti. Ďakujem pekne.
17. 2. 2022 17:40:06 - 17:40:21 55. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 758 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Ja len by som chcela poďakovať všetkým kolegom za faktické poznámky. Špeciálne pánovi kolegovi Jarjabkovi, veľmi rada mu index vysvetlím, keď budeme sami, aby sme neobťažovali iných kolegov. (Pobavené reakcie v sále.)
17. 2. 2022 17:11:50 - 17:31:33 55. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 758 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Ďakujem pekne, pán predseda.
Predkladám pozmeňujúci návrh k rokovanému zákonu. Najprv prečítam odôvodnenie: Navrhuje sa pre poskytovateľov všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast povinnosť oznamovať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti novorodencovi na účely poskytovania týchto údajov pre posudzovanie na nárok na príspevok pri narodení dieťaťa.
Zároveň sa navrhuje aj výška sankcie za nedodržanie uvedenej povinnosti, a to až do výšky 663 eur. Orgánom, ktorý bude oprávnený na uloženie uvedenej sankcie poskytovateľovi za nesplnenie tejto povinnosti, sa navrhuje príslušný samosprávny kraj.
Túto lehotu nemusí všeobecný lekár pre deti a dorast dodržať v prípadoch hodných osobitného zreteľa z objektívnych dôvodov, napríklad dočasná pracovná neschopnosť lekára.
Rozširuje sa povinnosť zdravotnej poisťovne poskytovať elektronicky Národnému centru zdravotníckych informácií a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou informáciu o uzavretí dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti oprávnenej osobe so všeobecným lekárom, ale aj s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo vzhľadom na povinnosť Národného centra zdravotníckych informácií poskytovať elektronicky na vyžiadanie Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny tieto údaje za účelom posúdenia splnenia podmienok pre vznik nároku oprávnenej osoby na príspevok pri narodení dieťaťa alebo na príspevok na viac súčasne narodených detí.
Navrhuje sa vypustenie údajov z účtu poistenca z elektronickej zdravotnej knižky, nakoľko údaje z účtu poistenca sú v súčasnosti zobrazované v elektronickej zdravotnej knižke s oneskorením niekoľkých mesiacov. Rozširuje sa poskytovanie identifikačných údajov osoby a elektronických zdravotných záznamov z elektronickej zdravotnej knižky pri vydávaní humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín aj na základe zadania rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby, nakoľko je potrebné zabezpečiť ich vydávanie aj v prípade, ak pacient stratil občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a ešte mu nebol vydaný nový doklad, čím sa zabezpečí ich vydávanie pre pacientov, ktorých zdravotný stav neumožňuje fyzickú prítomnosť v lekárni s poukazom aj na súčasnú pandemickú situáciu.
Z dôvodu aplikačnej praxe sa navrhuje vydávanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka na základe žiadosti, čím sa zjednoduší celý proces prvého prevydávania všetkých preukazov exspirujúcich po piatich rokoch a zmierni sa tým administratívna záťaž pre zdravotníckych pracovníkov. Taktiež sa navrhuje zablokovanie elektronického zdravotného preukazu zdravotníckeho pracovníka ako nový dôvod pre zaslanie nového elektronického preukazu.
Súčasne sa precizuje ustanovenie tak, aby sa znefunkčňoval certifikát elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka v prípade jeho straty alebo zničenia, len pokiaľ bola táto skutočnosť NCZI oznámená.
Upravuje sa rozšírenie doterajšieho rozsahu zoznamu spracúvaných a poskytovaných osobných údajov vedených v registri záznamov o narodení z dôvodu aplikačnej praxe, kedy rozšírený rozsah dát zvýši úroveň elektronizácie procesu aj o menej obvyklé situácie vznikajúce v praxi, ktoré sú potrebné pre správne vedenie údajov v knihe narodení na účely elektronického prideľovania rodného čísla.
Teraz prečítam samotný pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 758).
1. V čl. I sa za bod 65 vkladá nový bod 66, ktorý znie:
„66. V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom bk), ktoré znie:
„bk) oznamovať národnému centru v elektronickej podobe údaj o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti, 55jawh), novorodencovi najneskôr do siedmich dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola uzatvorená dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast; lehota nemusí byt' dodržaná v prípadoch hodných osobitného zreteľa."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 55jawh znie:
„55jawh) § 7 ods. 1 písm. a) bod 1. 2. zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.''
Nasledujúce novelizačné body sa primerane preznačia, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.
2. V čl. I sa za bod 67 vkladá nový bod 68, ktorý znie:
„68. V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „bd) a bj)" nahrádzajú slovami „bd), bj) a bk)".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane preznačia, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.
3. Za čl. II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z. a zákona č. 2/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 15 ods. 1 písm. w) sa slová „ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretými medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, index 21, v rozsahu meno a priezvisko všeobecného lekára nahrádzajú slovami „ambulantnej zdravotnej starostlivosti, index 35aaba), a údaje o dohodách o poskytovaní špecializovanej ambulantnej gynekologickej starostlivosti, index 35aabb), uzavretými medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, index 21, v rozsahu meno a priezvisko lekára"."
Poznámky pod čiarou k odkazom 35aaba a 35aabb znejú:
„35aaba) § 7 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2022 Z. z.
35aabb) § 7 ods. 1 písm. a) bod 2. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2022 Z. z."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.
4. Za čl. III sa vkladá nový článok IV, ktorý znie:
"Čl. IV
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 a zákona č. 540/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
2. V § 5 ods. 6 písm. h) sa za slovo „vydáva" vkladajú slová "po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby".
3. V § 5 ods. 6 písm. i) sa za slová „zdravotnícku pomôcku vydáva" vkladajú „po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby".
4. V § 7 ods. 6 sa slová „zmluvy o vydaní elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podpísanej zdravotníckym pracovníkom" nahrádzajú slovami „podanej žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4".
5. V § 8 ods. 1 písm. c) sa za slovo „zničenia" vkladá čiarka a slovo „zablokovania".
6. V § 8 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú slová: „a táto skutočnosť bola ohlásená národnému centru".
7. V prílohe č. 1a písmeno a) znie:
„a) Zoznam spracúvaných a poskytovaných osobných údajov
Identifikátor fyzickej osoby, rodné číslo dieťaťa, meno dieťaťa, priezvisko dieťaťa, okres narodenia dieťaťa, obec narodenia dieťaťa, spisová značka, pôrodná kniha, dátum narodenia dieťaťa, čas narodenia dieťaťa (hodina a minúta), pohlavie, vitalita, pôrod, časové poradie narodenia dieťaťa, ak ide o viacpočetný pôrod, pôrodná hmotnosť, pôrodná dĺžka, týždeň tehotenstva, koľké dieťa sa matke narodilo (spolu, v terajšom manželstve), meno matky, priezvisko matky, meno otca, priezvisko otca, rodné priezvisko matky, rodné priezvisko otca, dátum narodenia matky, dátum narodenia otca, rodné číslo matky, rodné číslo otca, dátum narodenia predchádzajúceho dieťaťa, rodinný stav matky, dátum uzavretia manželstva rodičov (deň, mesiac, rok), najvyššie vzdelanie matky, najvyššie vzdelanie otca, miesto narodenia matky, štátne občianstvo matky, národnosť matky, štát trvalého pobytu matky, okres trvalého pobytu matky, obec trvalého pobytu matky, časť obce trvalého pobytu matky, ulica trvalého pobytu matky, súpisné číslo trvalého pobytu matky, orientačné číslo trvalého pobytu matky, miesto narodenia dieťaťa, štátne občianstvo otca, národnosť otca, štát trvalého pobytu otca, okres trvalého pobytu otca, obec trvalého pobytu otca, časť obce trvalého pobytu otca, ulica trvalého pobytu otca, súpisné číslo trvalého pobytu otca, orientačné číslo trvalého pobytu otca."."
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.
Ďakujem, pán predseda, skončila som.
11. 2. 2022 9:14:50 - 9:15:21 55. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 843 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Teraz som sa dozvedela, lebo sme to komunikovali, môžme urobiť tie nominácie, ale ja v mojom kontrolnom výbore nemám žiadnu nomináciu od opozície, takže by som poprosila, aby si opozícia nominovala jedného člena, ktorý by mal byť v tejto ITP komisii, lebo ja bez toho to nemôžem urobiť. Takže týmto vyzývam poslancov, ktorí sú z opozície členmi výboru, aby mi dali nejaké návrhy nominácie.
Ďakujem pekne.
11. 2. 2022 9:12:48 - 9:13:11 55. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 843 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ja len chcem povedať, pán kolega, áno, máte úplnú pravdu. My, ja môžem povedať za výbor Vojenské spravodajstvo, na najbližšej schôdzi, ktorú máme v marci, tak učiníme, ako ste vy učinili dávno a navrhneme členov, ktorí by boli členmi tejto komisie.
Ďakujem pekne.
11. 2. 2022 9:07:52 - 9:10:12 55. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 843 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva predkladá v súlade s § 9 zákona 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2021.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v mesiaci december 2021 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2021.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2021 predložilo ministerstvo obrany vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov tak boli, ako boli predložené, sú uvedené v predloženej správe.
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva uvedenú správu prerokoval na 11. schôdzi výboru dňa 10. februára 2022, prijal uznesenie, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať uznesenie, ktoré vám teraz prečítam.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 11. februára 2022 k Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2021 (tlač 845).
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2021.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
10. 2. 2022 11:27:51 - 11:28:10 55. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia 2 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
55.
Ja si tiež dovoľujem pripomenúť kolegom z výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, dnes 12.15 máme výbor, kolegovia, len miesto je, prosím vás pekne, na Západnej terase v budove číslo, teda v miestnosti číslo 213. Ďakujem.
26. 11. 2021 12:21:36 - 12:22:16 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 773 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
120.
Pani kolegyňa, ja oceňujem to, čo ste povedali v rozprave. Zdieľam, plne s vami súhlasím a zdieľam váš názor.
A snáď poviem len toľko, že som prekvapená v pozitívnom slova zmysle a veľmi si to vážim, že ste vyjadrili podporu tomuto zákonu, a dúfam, že môžme ďalej spoločne riešiť ďalšie kroky, aby sme sa v čo najbližšej dobe dostali k nejakému, k nejakej optimálnej situácii, čo sa týka prítomnosti blízkych osôb v nemocniciach.
Ďakujem vám veľmi pekne.
26. 11. 2021 12:11:27 - 12:11:53 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 773 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
112.
Ďakujem pekne, Evka. Ja ti tiež chcem poďakovať za spoluprácu a odborné, odborné poznatky, ktoré sme spolu si prešli. A ja tiež dúfam, že pôjdeme ďalej a budeme môcť takéto, takéto návrhy rozširovať. Momentálne to však nie je možné. Takže ja budem len dúfať, že táto novela nám prejde a aspoň, aspoň takýto malý kúsok urobíme. Ďakujem pekne.
26. 11. 2021 12:09:22 - 12:11:22 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 773 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladaný návrh zákona rieši sprevádzanie osôb so zdravotne ťažkým postihnutím pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Dlhodobo poukazujem na skutočnosť, že tieto osoby by mali mať zákonnú možnosť prítomnosti blízkej osoby. Preto sme sa rozhodli, že nájdeme spôsob, ako aj Slovensko v tomto smere dostaneme aspoň čiastočne na úroveň vyspelých krajín.
Teraz budem trochu konkrétna, aby som vysvetlila, o čom nám v predkladanej novele ide.
Choroba a prípadná hospitalizácia je veľkou zmenou a záťažou v živote každého z nás. V živote človeka so zdravotným postihnutím je dvojnásobnou záťažou. Pre ľudí, ktorí sú aj v bežnom živote odkázaní na pomoc svojich blízkych, je ich prítomnosť pri hospitalizácii veľmi dôležitá, najmä pre ich psychickú pohodu. Pri pobyte v nemocničnom zariadení sa dostávajú do úplne iného sveta, na ktorý nie sú zvyknutí. K zlepšeniu adaptácie na nemocničné prostredie určite pomáha empatická komunikácia s individuálnym prístupom a pozitívnym vzťahom k pacientovi s hendikepom. A práve takúto komunikáciu môžu zabezpečiť jeho blízki. To uľahčí prácu aj zdravotníckemu personálu. Ten bude môcť pracovať a venovať sa zdravotnej starostlivosti o pacienta, ktorý je kľudný a v psychickej pohode. Úprimne si priznajme, že na takúto komunikáciu pri súčasnom stave v zdravotníctve zdravotný personál nemá čas.
Postihnutie spomínaných osôb sa totiž okrem iného prejavuje aj nedostatkom zmyslových alebo duševných schopností. Čo to znamená? Napríklad aj to, že v prítomnosti blízkej osoby, že prítomnosť blízkej osoby je viac ako žiaduca, aby zdravotnícki pracovníci vedeli, ako s takýmto pacientom zaobchádzať, pretože blízka osoba pozná svojho blízkeho najlepšie, pozná jeho potreby a najlepšie vie, ako s takýmto pacientom pracovať. Aby zdravotnícke úkony neboli také stresujúce pre pacienta a náročné pre personál.
Aj z tohto dôvodu som presvedčená, že prítomnosť takejto osoby pozitívne vplýva a pôsobí na celkovú psychiku, a čo je dôležitejšie, pozitívne ovplyvňuje aj úspešnosť liečby.
Ďakujem vám veľmi pekne, to je všetko a prosím vás o podporu uvedenej novely.
26. 11. 2021 12:03:40 - 12:04:57 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 773 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Predkladaný návrh zákona bol vypracovaný v nadväznosti na poznatky o pretrvávajúcich nedostatkoch v praxi poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom s ťažkým zdravotným postihnutím. V praxi totiž často vznikajú situácie, keď je potrebná hospitalizácia takejto osoby a vzhľadom na svoje postihnutie, nedostatok zmyslových alebo duševných schopností je prítomnosť blízkej osoby nutná, aby zdravotnícki pracovníci vedeli, ako s touto osobou zaobchádzať. Zároveň to môže byť aj odľahčujúce pre zdravotníckeho pracovníka, nakoľko táto osoba vie poskytnúť pomoc s manipuláciou a bežnými úkonmi, pokiaľ to zdravotný stav dovoľuje.
Prítomnosť blízkej osoby je veľmi prospešná pre takéhoto pacienta, pozitívne pôsobí predovšetkým na jeho celkovú psychickú pohodu a ovplyvňuje aj úspešnosť liečby. Viacej potom k tomuto návrhu poviem v rozprave, do ktorej sa zároveň hlásim.
Ďakujem.
26. 11. 2021 12:03:39 - 12:04:42 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 773 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Budeme hlasovať v utorok 30. novembra o 11.00 hodine.
25. 11. 2021 11:42:31 - 11:42:46 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
73.
Ďakujem. Ja len pripomínam členom výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, 12.15 hod. máme rokovanie v miestnosti 71 ubytovacieho zariadenia. Ďakujem.
21. 9. 2021 16:06:33 - 16:07:39 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem pekne. Ja len chcem kolegom veľmi pekne poďakovať, stotožňujem sa so všetkým, čo povedali aj kolega Suja, aj kolega Kočiš, ja len mám niekedy pocit, že, že táto spoločnosť odsúva ľudí, ktorí nie sú prínosom nejakým pre... pre ňu ako takí, a majú pocit, že, že to nie je potrebné riešiť. Ja, keď sa niekto nestretol s niečím takým, tak to mô... pochybujem, že to pochopí. A keď sa aj stretol, tak si urobí nejaký obraz a povie si, áno, majú to ťažké. Ale obuť si topánky rodičov, ktorí toto zažívajú dennodenne, to si asi nedokáže predstaviť nikto, kto to nezažil, ale to je pochopiteľné.
Takže budem veľmi rada, keď aspoň takým malý krôčikom urobíme krok vpred, a ja dúfam, že sa nám podarí presadiť ešte nejaké ďalšie nové veci, ktoré uľahčia takýmto rodinám život.
Ďakujem vám veľmi pekne, kolegovia.