Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
6. 5. 2022 11:08:30 - 11:08:42 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne. Pán predseda, podávam procedurálny návrh, aby sa o tlači 972 hlasovalo v utorok o 11.00, 10. 5., dajte, prosím, o tom hlasovať.

Kollár Boris, predseda NR SR
Dávam o tomto hlasovať.
Prezentujme sa a hlasujme.
Pán kolega, o procedurálnom návrhu môžem dať hlasovať kedykoľvek, keď to pomáha veci, môžete sa sťažovať na lampárni.
Hlasujeme o tomto pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Pčolinského.
(Hlasovanie.) Prítomných 116 poslancov, za 91, proti 13, zdržalo sa 10, nehlasovali 2.
Uvedený návrh sme schválili. O tomto návrhu zákona budeme hlasovať v utorok, pán kolega.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predtým ako budeme pokračovať v prerušenom rokovaní hlasovaním, dovoľte mi na balkóne rokovacej sály privítať predsedu Ukrajinsko-slovenskej skupiny priateľstva s delegáciou, takže vítam pána Anatolija Kosťucha a jeho delegáciu.
(Potlesk.)
=======
4. 5. 2022 11:36:15 - 11:36:45 65. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1001 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem pekne, pán predseda, ja by som len chcel upresnenie, že o prvom čítaní pána ministra Mikulca hlasujeme hneď po prerokovaní alebo až o sedemnástej? (Reakcia predsedajúceho: "Pozriem.") Keď sme neschválili, asi o sedemnástej, to len na upresnenie. O prvom čítaní Mikulca, skrátené, hlasujeme po prerokovaní alebo o sedemnástej? (Reakcia z pléna.) O sedemnástej, dobre, ďakujem. To na upresnenie len. Ďakujem.
16. 3. 2022 11:46:16 - 11:46:33 60. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne. Podávam procedurálny návrh, aby body 14 a 15 schváleného programu, ide o tlače 841 a 876 boli prerokované až po prerokovaní bodu 26.
25. 2. 2022 15:23:27 - 15:25:07 59. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 920 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Ďakujem pekne za slovo.
Ja budem veľmi stručný. Prosím vás, vás to baví ešte? Vy si fakt myslíte, že niekoho vonku alebo na Ukrajine alebo ja neviem kde zaujímajú tieto reči vaše? Koalícia – opozícia, modrý – zelený – červený, dobrý – zlý, kradol – nekradol. Prosím vás, už s tým prestaňte. Ešte aj v čase vojny ste schopní sa tu hádať politicky, že kto je väčší idiot. Fakt už s tým prestaňte! Nikoho to nezaujíma ani vonku, ani za hranicami. Sme tu dnes preto, aby sme ako Národná rada ako celok odsúdili to, čo sa deje na Ukrajine. Sme tu preto, aby sme prijali legislatívu, na ktorú čakajú Ukrajinci. Potrebujeme prijať legislatívu na to, aby sme Ukrajincom, ktorí prekročia slovenskú hranicu, dostali pečiatku a mohli okamžite sa zapojiť do normálneho života aj tu na Slovensku. Tak, prosím vás, prestaňte naťahovať čas len kvôli tomu, aby ste si urobili nejaké videá na facebooky. Ja sa naozaj tu niekedy cítim ako medzi bláznami. Či jedni, alebo druhí. Koho toto, prosím vás, zaujíma? Na Slovensku nikoho, za hranicami Ukrajiny už vôbec nikoho. Tak, prosím vás, už si vstúpte všetci do svedomia!
Ďakujem. (Potlesk.)
23. 2. 2022 9:15:53 - 9:16:30 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne.
Pán kolega, výroková imunita sa síce vzťahuje na výroky prednesené v Národnej rade, ale každý poslanec má možnosť podať občiansku žalobu, čiže len taká malá poznámka, že nikto nie je beztrestný. Nemožno poslanca za jeho výroky stíhať, ale možno podať občiansku žalobu, čiže právne kroky voči pánovi Sujovi určite existujú.
18. 2. 2022 13:26:58 - 13:28:58 58. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
141.
Ďakujem pekne. Pán minister, no ja mám tú istú otázku, že ty tvrdíš, že tie prepisy nie sú reálne, tak ako odzneli. Tak mňa to isté napadlo, že vysvetli potom, že ako vieš, že nie sú reálne. Mal si tie ITP-ká? Akože počúval si tie ITP-ká, že vieš, ako to bolo? Lebo to tvrdia tí vyšetrovatelia? A čo keď klamú? A vy veľmi dobre viete, že ITP-ká sú súčasťou utajovanej prílohy. A teda ani jeden z vás, čo tu sedíte, nemáte šancu tie ITP-ká počúvať. Jedine, že by ste ich mali. Ale asi nie v súlade so zákonom.
Druhá poznámka. Krajský súd, áno, krajský súd rozhodoval o väzbe, ale ja neviem, akože či ste, tu to nikto nepovedal, ja neviem, či ste si to nevšimli, ale na tých 108 stranách rozhodnutia, uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré koluje z tej GP-čky, kedy rozhodoval krajský súd? V októbri minulý rok? Či kedy to bolo? Tak nejak? Dobre hovorím? Ale veď tam sú výpovede z januára tohto roku, v tom uznesení.
To už nikto nepovie, že krajský súd rozhodoval v októbru, v októbri, ale v tom uznesení Generálnej prokuratúry sú výpovede z januára tohto roku. Generálna prokuratúra robila ešte ďalšie úkony. Tam sú výpovede z januára tohto roku, čím chcem povedať, že krajský súd pri svojom rozhodovaní nevychádzal zo všetkých dostupných dôkazov. Krajský súd nemal k dispozícii všetko v tom čase. V tom uznesení si prečítate veci, ktoré v danom čase ešte neexistovali a neboli. Čiže to je zásadný rozdiel.
A tretia vec, pán minister, ty si povedal, že v citácii, že to nie sú tvoje citácie, kde hovoria o tebe. Chceš povedať, že Čurilla klame?
18. 2. 2022 11:48:03 - 11:48:41 58. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
65.
Ďakujem pekne za slovo. Keďže ja vystúpim v rozprave o chvíľu, tak len jednu vec. Kolegovia, zavrite si oči a predstavte si, že predsedom vlády je Robert Fico, ministrom vnútra je Robert Kaliňák a takéto odposluchy vyjdú von, takéto informácie sa udejú. Čo by sa dialo? Čo by ste robili? (Potlesk.)
18. 2. 2022 9:04:25 - 9:04:36 58. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Pán predsedajúci, ja by som vás chcel upozorniť, že pán poslanec Dušan Galis si to rozmyslel a je v sále. To znamená, nie je PN. (Ruch v sále.)
17. 2. 2022 12:18:33 - 12:19:41 55. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 848 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
105.
Ďakujem pekne.
Ja to poviem ešte tvrdšie, Mestský súd Bratislava, celý čas počúvame, že treba pretŕhať väzby, lebo korupčné prostredie, väzby pretrhať. Tak pani ministerka chce väzby pretrhať tak, že z piatich budov rôznych na území Bratislavy ich nasáčkuje do jednej budovy, ktorú, samozrejme, nemáme, ale ideme ju postaviť. A aby to tu odznelo, tak z toho balíka peňazí, ktorý má ísť na túto "reformu", 208 miliónov ide na budovy. Dvestoosem miliónov ide na budovy. Mňa by zaujímalo, že koľko z toho pôjde na budovu v Bratislave, lebo všetci vieme, že Bratislava je najlukratívnejší trh s nehnuteľnosťami. A z môjho pohľadu je zákon o Mestskom súde v Bratislave nič iné, len realitný biznis a developerský projekt.
Ďakujem. (Potlesk.)
8. 2. 2022 15:39:56 - 15:40:32 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 3 Tlač 879 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem pekne. Pri všetkej úcte, ale predsedajúceho schôdze tu máme a predsedajúci schôdze má všetky oprávnenia viesť schôdzu a urobiť poriadok.
Čiže nerozumiem, pán predseda Fico, tej vašej požiadavke. Veď váš pán podpredseda Blanár má kompetencie na to, aby tu poriadok urobil. On vedie schôdzu. (Potlesk a pískanie v sále.)
10. 12. 2021 12:18:24 - 12:18:35 51. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Čiže pán predseda ešte raz. Prerokujú sa tri skrátené, hlasuje sa, tri prvé, hlasuje sa tak?

Kollár, Boris, predseda NR SR
V bloku áno.

Pčolinský, Peter, poslanec NR SR
OK.
7. 12. 2021 10:51:43 - 10:53:22 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
57.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, ja som taký trošku sklamaný z teba, lebo som ťa považoval za inteligentného človeka, ale toto, čo si tu predviedol, ako stavať sa do role (roly, pozn. red.) nejakej morálnej autority, Matúš, ty s imidžom chicagského gangstra z 30. rokov (smiech v sále), pri všetkej úcte, ty tu kážeš o nejakej morálke, ty tu rozprávaš, že sa niekto uráža? To je strašné. Veď tvoje celé vystúpenie bolo o urážkach, od začiatku do konca a robíš to ty, ktorý si začínal ako poskok Kičuru, potom si prešiel cez ministerstvo školstva, skončil si jak šéf Úradu vlády. Veď ty si normálne chodiaca reklama na kradnutie! Ty si reklama na kradnutie. Ty tu ideš moralizovať?!
Veď za 12 rokov vy ste rozkradli túto krajinu, vy ste si zo štátneho rozpočtu urobili bankomat. To bol normálne váš osobný bankomat. Ty tu ideš moralizovať?! Veď ty si stál na Úradu vlády. Tak sa netvár, že ty si nejaké lietadlo! Lebo ja mám pocit, že za posledný rok, dva vy ste tu normálne že jedno veľké letisko v tom SMER-e a v HLAS-e. Vy ste všetci lietadlá, vy ste tu jak keby nikdy neboli. Veď výsledok tejto krajiny je taký, výsledok tejto krajiny je 12 rokov vašej vlády. Preto toto máme tu dnes. Ty tu ideš moralizovať?! Chodiaca reklama na kradnutie! (Potlesk.)
2. 12. 2021 17:13:18 - 17:13:42 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Pán predseda, ja osobne sa domnievam, že nie je možné dať hlasovať o procedurálnom návrhu predloženom v rozprave, keď ešte rozprava nebola ani ukončená. Prosím, len o usmernenie, či je to tak, lebo to podľa mňa, je prvýkrát čo ideme hlasovať o niečom, čo ešte nebolo ukončené.
30. 11. 2021 16:01:25 - 16:02:58 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem za slovo.
Pán kolega, chcem ťa upozorniť, aj teba, pán predsedajúci, že síce si oznámil, že takýto procedurálny návrh podáš, ale si ho nepodal. V rozprave si ho nepodal. A tým pádom takýto procedurálny návrh neexistuje v tejto chvíli, lebo si ho v rozprave nepodal. Ty si ho mal v rozprave podať. Ty si ho nepodal. To je za prvé.
Za druhé. Za takýto procedurálny návrh my určite hlasovať nebudeme a budeme hlasovať normálne o tomto návrhu pána poslanca Valáška. Budeme hlasovať proti návrhu pána poslanca Valáška. To znamená, jeho návrh v tomto čítaní skončí a vo februári vzhľadom na to, že bol schválený procedurálny návrh k tvojmu návrhu, teda môj procedurálny návrh, tak sa môže rokovať vo februári, mô-že, je to tak, sme to overovali, preto sme to takto urobili.
Čiže ešte raz. Ty si procedurálny návrh v rozprave nepodal, čiže tento návrh zákona môže niekto iný, ktorý je prihlásený v rozprave, navrhnúť na dopracovanie. To, že si ho dal na papieri, nie je nič. Ty si ho mal predniesť v rozprave. To je za prvé. A za druhé, my za neho hlasovať určite nebudeme. Budeme hlasovať proti tomuto opozičnému návrhu. A podľa koaličnej zmluvy, chcem upozorniť, že bez dohody v koalícii sa nemôže hlasovať za opozičné návrhy.
Čiže prosím o rešpektovanie koaličnej zmluvy, pán kolega.
26. 11. 2021 11:18:35 - 11:18:43 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
91.
Pán predsedajúci, ak som to správne pochopil, teda hlasovať sa bude na najbližšom hlasovaní v utorok, tak?

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
92.
Áno.

Pčolinský, Peter, poslanec NR SR
93.
Dobre, ďakujem.
26. 11. 2021 11:15:41 - 11:16:02 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
89.
Ja by som rád poprosil poslancov, ktorí sa prihlásili ešte do rozpravy, aby svoje prihlásenie zvážili vzhľadom na tom, že navrhovateľ avizoval, že tento návrh zákona bude vrátený na dopracovanie. Čiže aby sme zbytočne šetrili čas. (Smiech v sále. Zaznievanie gongu.)
26. 11. 2021 10:44:31 - 10:45:26 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 785 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem pekne. Škoda, škoda, že neviem mongolsky, lebo by som vám to povedal aj po mongolsky, hej. Ešte raz. Skúsim po slovensky. Po východniarsky by som mohol, keby ste chceli.
Ak chcete, aby sa znížili tresty za marihuanu, tak zahlasujete za môj procedurálny návrh, aby bol návrh zákona vrátený na dopracovanie. Ak to chcete zabiť, tak kľudne o tom hlasujme v prvom čítaní a na pol roka to zabijete. A ak nerozumiete tomu, že Valáškov návrh ja osobne zavetujem na koaličnej rade, tak naozaj sľubujem do budúcna, naučím sa po mongolsky a skúsim vám to vysvetliť. Hej?
Ďakujem pekne.
26. 11. 2021 10:40:04 - 10:41:49 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 785 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem pekne za slovo. Vážení kolegovia, vážení navrhovatelia, rešpektujem všetky vaše vystúpenia, rešpektujem všetky vaše názory, s niektorými sa hlboko nestotožňujem, len veľmi stručne zopakujem, čo som už povedal pri prezentovaní tohto návrhu.
Aj na koaličnej rade, aj v médiách bola debata o marihuane. Pripúšťam, a to bol argument, prečo som súhlasil, je ten, že dostať vyšší trest odňatia slobody za tri jointy ako za vraždu je asi nesprávne, je to podľa mňa choré, pripúšťam zníženie trestov za užívanie marihuany, ale nikdy nebola debata o tom, že tam budú aj všetky ostatné drogy. Nikdy. Ak by tá debata bola, tak tento návrh zákona by tu dnes nebol, pretože ja osobne by som ho na koaličnej rade zavetoval.
Ak chcete znížiť tresty za užívanie marihuany, okej, treba vyňať marihuanu z tej kategorizácie a je mi jedno, čo hovorí nejaký vyšetrovateľ, treba vyňať marihuanu, potom sa môžme baviť o tom, že za to zahlasujeme, v tejto podobe za to nezahlasujeme. Náš poslanecký klub nebude hlasovať ani za posunutie do prvého čítania.
Čiže ak to nechcete zabiť, tak v tejto chvíli dávam procedurálny návrh, aby tento návrh zákona bol vrátený predkladateľovi na dopracovanie.
Ďakujem pekne.
26. 11. 2021 10:28:44 - 10:29:43 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 785 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem, pani predsedajúca. (Smiech poslanca.) Pán kolega Dostál, niekedy je menej viac. Niektoré vystúpenia by mali v rozprave presvedčiť kolegov, aby podporili nejaký návrh zákona a niektoré robia presný opak, presvedčia kolegov, aby v žiadnom prípade nehlasovali za takýto návrh zákona. To je, bohužiaľ, aj prípad tvojho vystúpenia v rozprave. S niektorými pasážami môžem súhlasiť, ale niektoré jednoducho naozaj, keby neboli povedané, bolo by lepšie.
To isté by som adresoval aj kolegovi Žiakovi vzhľadom na jeho faktickú poznámku, naozaj niekedy menej je viac. A len taká rada do budúcna, ak v budúcnosti chcete niečo presadiť, radšej nevystupujte v rozprave.
Ďakujem.
26. 11. 2021 9:55:10 - 9:57:10 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 785 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem pekne. Ja, Ďuro, nič také netvrdím, ani si nemyslím, že máte nejaký zlý úmysel, to naozaj nie. Len naozaj bolo to prezentované celý čas, aj moji kolegovia, aj viacerí to tak chápali, že sa bavíme o marihuane. My sme, chvalabohu, že sú rozpravy, my sme naozaj že teraz zistili, že to sa týka všetkých drog a máme s tým problém. Ja osobne mám nulovú, nulovú toleranciu voči drogám a nulovú toleranciu voči násiliu na ženách a neviem čo, k ďalším veciam.
Ale ja odporúčam, keď chcete, aby takáto úprava bola, stiahnuť návrh zákona na dopracovanie. Najprv zmeňte tú kategorizáciu, vyberte tú marihuanu a je mi jedno, čo hovoria odborníci, že to sa nedá, lebo neviem čo. Všetko sa dá. Vyberte tú marihuanu, dajte ju osobitne, znížme tresty za marihuanu. Nemám s tým problém, hej. Ale naozaj nechcite, aby sme hlasovali, ja a moji kolegovia, za zníženie trestov za užívanie všetkých drog. Je v poriadku, že tie závažnejšie drogové trestné činy, tie sadzby ostávajú. To je všetko okej.
Ešte raz, ja vás nepodozrievam z nejakého úmyslu, že tu chcete robiť klondike, ja som nič také nepovedal, ani si to nemyslím. Rozumiem tomu, že súčasná právna úprava je taká, že sa to nedá vyňať, a preto hovorím, stiahnite tento návrh, vyriešme najprv tú právnu úpravu, aby sa to dalo vyňať, tá marihuana, a potom nie je problém a prejde vám to.
Ja vám hovorím, že teraz v takejto podobe ja určite za toto hlasovať nemôžem a moji viacerí kolegovia mi avizujú to isté, že v takejto podobe za to hlasovať nebudú. My sme to doteraz riešili len z medializovaných informácií, ktoré ste dali von, a žili sme v tom, že sa bavíme len o marihuane.