Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
20. 5. 2022 15:55:00 - 15:58:26 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1026 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

20. 5. 2022 15:50:29 - 15:55:02 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1026 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Takže pýtam sa pána navrhovateľa, či si želá záverečné slovo. Áno, takže, nech sa páči.
20. 5. 2022 15:48:11 - 15:50:26 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1026 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Otváram rozpravu, do ktorej som dostal dve písomné prihlášky od pánov poslancov Mazureka a Kazdu. Ani jedného z nich nevidím v sále, takže strácajú možnosť vystúpiť písomne v rozprave a dávam ešte možnosť prihlásiť sa ústne. Pán poslanec Marián Viskupič ako jediný. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.
20. 5. 2022 15:45:20 - 15:48:11 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1026 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Dávam teraz slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie a rozpočet pánovi poslancovi Milanovi Kuriakovi.
20. 5. 2022 15:43:14 - 15:45:19 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1022 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Otváram všeobecnú rozpravu, do ktorej som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Želá si záverečné slovo pán navrhovateľ? Nie. Pani spravodajkyňa, takisto nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
A posledným bodom dnešného rokovacieho dňa je prvé čítanie o vládnom návrhu zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vládny návrh zákona je pod tlačou 1026, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 1067. Prosím pána podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky Igora Matoviča, aby vládny návrh zákona uviedol.
20. 5. 2022 15:40:00 - 15:43:13 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1022 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Spravodajkyňu určil navrhnutý gestorský výbor pre sociálne veci. Ide o pani poslankyňu Katarínu Hatrákovú, ktorá nám prednesie informáciu z rokovania tohto gestorského výboru, resp. to bude iná poverená poslankyňa z tohto výboru ako som bol informovaný. Takže spravodajkyňou k tomuto bodu bude pani poslankyňa Mária Šofranko, nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.
20. 5. 2022 15:32:36 - 15:37:09 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20. 5. 2022 15:30:35 - 15:32:36 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20. 5. 2022 15:29:46 - 15:30:35 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Richard Vašečka.
20. 5. 2022 15:25:00 - 15:29:46 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Tri faktické poznámky. Pán poslanec Richard Nemec.
20. 5. 2022 15:21:01 - 15:22:33 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Do rozpravy sa hlási, mimo rozpravy, záverečné slovo a do rozpravy sa hlási pán predseda vlády.
20. 5. 2022 15:19:00 - 15:21:01 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Taraba.
20. 5. 2022 15:17:30 - 15:19:00 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Štefan Kuffa.
20. 5. 2022 15:16:09 - 15:17:29 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Marián Viskupič.
20. 5. 2022 15:10:00 - 15:16:09 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Tak tri faktické poznámky. Pán poslanec Gyimesi ako prvý.
20. 5. 2022 14:55:19 - 15:05:43 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20. 5. 2022 14:55:00 - 14:55:19 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pripraví sa pán poslanec Tomáš Taraba.
20. 5. 2022 14:50:43 - 14:55:19 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20. 5. 2022 14:41:28 - 14:50:43 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20. 5. 2022 14:40:00 - 14:40:00 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Je to pravda. Ak ste spravodajcom, pán poslanec, tak máte možnosť ďalej pokračovať. (Reakcie z pléna.) To je jedno, či zastupujete. (Reakcia spravodajcu: "Tak pôjdem do druhého, nebudem zdržiavať. Pôjdem do druhého." Reakcia predsedu vlády: "V druhom čítaní, tak?" Reakcia spravodajcu: "Áno.") Dobre, tak.
Teraz vystúpi pán poslanec Filip Kuffa. Pripraví sa pán poslanec Marián Viskupič.