Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 12. 2022 15:10:04 - 15:10:04 78. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní Tlač 1217 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ten je dohodnutý. Termín hlasovania bude zajtra o jedenástej hodine.
Ja len chcem úplne skrátko poďakovať za tie prednesené návrhy. Ten prvý samozrejme sme veľmi radi, že došlo k takej dohode, že do zdravotníctva pôjde viac peňazí. A, a že došlo aj k teda dohode, že sa bude teda platiť ten daňový systém aj za, aj za poistencov štátu. Samozrejme, treba si ešte zapriať, aby sme dobre hospodárili a tie peniaze v tom rozpočte boli.
Čo sa týka toho druhého návrhu, tak tam samozrejme ja som toho názoru, že ja by som chcel ešte viac z tých financií, ktoré tečú do poistného systému, aby šlo k poskytovateľom a aby sme, aby sme z tohto pohľadu mali stále zach. Alebo nieže zachované, ale aby sa podarilo v tejto snemovni presadiť ten návrh, ktorý hovorí o výdavkových limitoch. Teda, že do zdravotnej starostlivosti by šiel, by šlo určité percento vybraného poistného. Minimálne percento vybraného poistného.
Žiaľ tento druhý pozmeňujúci návrh to ruší, tým pádom samozrejme zisk zdravotnej poisťovne bude plnení tak ako stanovuje zákon v prvom rade. Tak ako to je robená aj doteraz tie poisťovne väčšinou na začiatku si vypočítajú zisk, a potom počítajú koľko môžu financií minúť pre ten ktorý typ zdravotnej starostlivosti. My sme to chceli otočiť, aby to garde bolo otočené naspäť, teda, aby sa najskôr muselo hľadať a akým spôsobom všetky financie investovať do zdravotnej starostlivosti. A potom, keď zvýšia financie, by sme sa mohli rozprávať o zisku. Toto je žiaľ otočený návrh zákona, a ja preto ten druhý pozmeňujúci návrh ja osobne nedoporučujem, aby ste prijali v pléne.
Ďakujem.
19. 12. 2022 18:09:59 - 18:09:59 78. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 1217 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Áno hlasovali by sme o tomto návrhu zákona pri najbližšom hlasovaní, ktoré bude tu pléne Národnej rady. Takže zajtra o jedenástej.
19. 12. 2022 18:09:59 - 18:09:59 78. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 1217 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
... týždne prípravy tohto návrhu zákona. Z môjho pohľadu ide síce nie o to najdôležitejšie čo v zdravotníctve musíme riešiť, na druhej strane o principiálne veľmi dôležitú vec, ktorú riešime. V krajinách Európskej únie je súkromné podnikanie vo verejných službách obmedzené, ceny a zisky súkromných firiem sú regulované. Áno treba si uvedomiť, že poistný systém, ktorý nám tu ešte exminister Zajac nastavil, je z tohto pohľadu európskym unikátom. Žiaľ v tom negatívnom slova zmysle. Systém, náš poistný systém, ktorý v podstate nie je ani poistením, keďže občania odvádzajú na účty zdravotných poisťovní v podstate daň, ktorá sa im zráža u ich platu vo výške 14 percent je to aktívnych poistencov alebo teda ľudí, ktorí zarábajú a potom áno bol tu donedávna určité percento, ktorým mal prispievať za kvázi poistencov štátu samotný štát, čo sú v podstate peniaze, ktoré vyberá štát z daní. Z toho pohľadu je logické, že naše zdravotné poisťovne nemôžu súťažiť možno v tej najdôležitejšej forme a to ponúkať poistencom rôzne produkty poistenia, ktoré, ktoré by teda vytvárali poistné produkty, za ktoré by si mohli poistenci za rôzne financie nakupovať zdravotnú starostlivosť, ale je to logické, pretože náš systém je solidárny systém a takýto solidárny systém je v podstate naprieč celou Európskou úniou. Žiaľ u nás tak ako je nastavený, bol nastavený tak, že tento systém verejného zdravotného poistenia umožňoval súkromným zdravotným poisťovniam generovať zisk a ten zisk sa generoval veľmi jednoduchou rovnicou, veľmi zjednodušene povedané, to čo ušetríš na zdravotnej starostlivosti, to si následne môžeš vykázať ako zisk a tento zisk nebol žiadnym spôsobom obmedzený. Teda samozrejme zdravotné poisťovne z tohto jednoduchého hľadiska boli motivované ušetriť na zdravotnej starostlivosti čo najviac, pretože čím viac na nej dokázali ušetriť, tým potom väčšie zisky mohli vykázať, ktoré si naše zdravotné poisťovne súkromné aj vyplácajú a vyplácajú ich najmä cez dividendy svojim akcionárom.
Je to zaujímavé, ale v celej Európskej únie je iba Nemecko a Holandsko, ktoré si vpustili do systémov verejného zdravotného poistenia súkromných hráčov no samozrejme za prísnej regulácie a ani v jednej z týchto krajín si súkromníci zisk z verejného zdravotného poistenia, ktorý osciluje okolo jedného percenta, nevyplácajú. Takže ešte raz. Aj tam, kde si krajiny Európskej únie pustili do systému verejného zdravotného poistenia súkromných hráčov, títo súkromní hráči si z verejného zdravotného poistenia zisk nevyplácajú. A teraz zoberte si, aká je tá situácia u nás. U nás poisťovňa Dôvera podľa správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za roky 2010 až 2020, teda za desať rokov dosiahla hrubý zisk z poskytovania zdravotnej starostlivosti a teraz tipnite si, v akej výške, vo výške viac ako 900 miliónov eur a vyplatila si čistý zisk po zdanení vo výške 700 miliónov eur. Takže za desať rokov si jedna súkromná poisťovňa, ktorá obsahuje zhruba 30, 35 percent nášho trhu alebo má zhruba 30, 35 percent poistencov, si vyplatila za desať rokov, vyplatila si zisk po zdanení vo výške 700 miliónov eur. Z toho bola v rokoch 2011 až 2015 vyplatená aj mimoriadna dividenda vo výške približne 200 miliónov eur pre cyperskú schránkovú firmu Prefto, ktorá ako bolo známe, je spájaná s oligarchom známym z rôznych káuz bývalých vlád Jurajom Širokým.
Treba si uvedomiť, že tieto peniaze to nie sú peniaze, ktoré by mali patriť, alebo ktoré sú majetkom akcionárov zdravotnej poisťovne Dôvera. Sú to peniaze, ktoré do tejto zdravotnej poisťovni vložili jej poistenci a nie preto, že by sa tak rozhodli urobiť, ale preto, že im to prikazuje zákon, ako som spomenul, pretože u nás zdravotné poistenie v podstate nie je poistenie, ale je to len zdravotné poisťovne spravujú určitým spôsobom daň, ktorú občania odvádzajú nie do štátu, ale na účty zdravotných poisťovní.
A takisto zaujímavosťou je a teraz dobre počúvajte, že hoci ide o verejné zdroje, teda verejné zdravotné poistenie, tieto verejné zdroje sa na účtoch súkromných poisťovní vďaka Zajacovým zákonom de facto stávajú ich vlastníctvom a súkromné poisťovne nemusia pri ich používaní dokonca ani obstarávať svoje tovary a služby. Takže verejné zdroje, ktoré majú na svojich účtoch, tak ich nemusia používať tak ako Všeobecná zdravotná poisťovňa musí, teda keď ich chce použiť, musí verejne obstarávať tak ako to musia robiť všetky štátne podniky a všetci, ktorí spravujú verejné zdroje, tak tieto súkromné zdravotné poisťovne nemusia verejne obstarávať svoje tovary a služby. Keď si to zoberiete, tak už len v tomto je ten trh medzi zdravotnými poisťovňami úplne deformovaný, pretože ako môžte súťažiť, keď v súčasnosti dvaja hráči obstarávať nemusia a tretí štátny hráč obstarávať musí. Veľmi dobre vieme, že pri obstarávaní to chce určitý čas, ale samozrejme ide aj o to, že aj tie prostriedky sa využívajú transparentne alebo transparentnejšie a samozrejme, keď tu ide o určitú časovú tieseň, tak ten verejný obstarávateľ je vyslovene hendikepovaný voči tým, ktorí obstarávať nemusia.
Teraz otázka je, že či nám vôbec táto súťaž poisťovní o klienta je pre náš zdravotný systém zmysluplná. Ročne nás správa poisťovní z verejného zdravotného poistenia stojí okolo 300 miliónov eur. Napríklad minulý rok to bola suma 290 miliónov eur, ktorú zdravotné poisťovne minuli na iné výdavky ako zdravotnú starostlivosť a k tomu si ešte súkromné poisťovne vyplatili aj zisk viac ako 20 miliónov eur.
Ja som preto rád, že tento návrh zákona nielenže obmedzuje zisk, ale najmä robí jednu veľmi dôležitú regulačnú činnosť a teda definuje, že každá zdravotná poisťovňa musí aspoň určité percento každoročne odviesť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Doteraz to tak nadefinované nebolo a samozrejme je to odstupňované, Všeobecná zdravotná poisťovňa bude musieť odviesť viac ako 95 percent svojich tržieb, tu treba samozrejme povedať alebo teda tržieb svojho výberu poistného a treba povedať korektne, že za posledné dva roky Všeobecná zdravotná poisťovňa takmer všetko čo vybrala od svojich poistencov a od štátu, investovala do zdravotnej starostlivosti, teda viac ako 99 percent poistného, teraz podľa tohto návrhu zákona buď to bude musieť viac ako 95 percent. Menšie poisťovne ako poisťovňa Union aj pozmeňovacím návrhom, ktorý sme na výbore predložili, bude môcť samozrejme použiť alebo teda investovať do zdravotnej starostlivosti menšie percento vzhľadom na to, že ide o menšiu poisťovňu a tým pádom budem môcť použiť viac zdrojov alebo financií percentuálne do správy. Tak ako je to teraz nastavené v tom pozmeňujúcom návrhu, tak jak dobre pozerám, tak malo by to byť 93,7 percenta poisťovňa Union by mala investovať do zdravotnej starostlivosti.
Takže vďaka tejto novele prinášame veľmi potrebnú reguláciu do systému verejného zdravotného poistenia, ktorá do veľkej mieri nás robí aspoň v tomto čiastočne európskym. Stále budeme jediná krajina, ktorá umožní si vyplácať zisk z verejného zdravotného poistenia, ale samozrejme je tu potom priestor aj v budúcnosti riešiť niečo také ako indikátory kvality, ktoré iste teraz v tom pôvodnom návrhu sú, ale, ale nie sú kvalitne pripravené a trebalo by naozaj investovať minimálne rok času do toho, aby sa indikátory kvality na posudzovanie výšky zisku z verejného zdravotného poistenia boli kvalitnejšie pripravené, aby naozaj tlačili tú poisťovňu do, do, do určitých, by som povedal kvalitatívne dôležitých výkonov, ktoré potom by mohli byť odmenené povedzme vyšším ziskom. V súčasnosti žiaľ to tak pripravené nie je a preto si myslím, že tak ako je to teraz nastavené, je to nastavené správne a verím, že tento návrh v tejto snemovni získa dostatočnú podporu. Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu, ktorý tu odznel aj z úst kolegyne Cigánikovej, ktorá opätovne zavádza percento za poistencov štátu. Ja len pre takú historickú súvislosť chcem pripomenúť, že toto percento za poistencov štátu z tej Zajacovej reformy bolo vypustené ešte predchádzajúcou vládou, ten dôvod bol podľa mňa relatívne jednoduchý. Uvedomovali si, že ten systém, ktorý, ktorý my naše peniaze smerujeme k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti cez poisťovne, nie je dostatočne tesný, je deravý. Povedal som, napríklad len koľko vytieklo cez zdravotnú poisťovňu Dôveru von z tohto systému a preto sa rozhodli, že jednotlivé rozpočty sa budú pripravovať programovo, aby do systému natieklo toľko peňazí, koľko ten systém reálne potrebuje a tak, aby sa nemohol ten systém deformovať spôsobom, že to čo tá zdravotná poisťovňa na ňom ešte vie ušetriť, tak to si potom môže vykázať ako zisk. Táto záplata je týmto návrhom zákonu čiastočne eliminovaná, čo si myslím, že je dobrá správa a z toho pohľadu aj keby sa do toho systému lialo viac financií a prejde tento návrh zákona, tak môžu byť občania tejto krajiny spokojnejší, že tie peniaze im minimálne už cez súkromné zdravotné poisťovne len tak ľahko neodplávajú preč. Ďakujem veľmi pekne.
19. 12. 2022 17:54:59 - 17:54:59 78. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 1217 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne vážený pán predsedajúci. Som úprimne rád, že máme tento návrh zákona v národnej rade. je za ním veľmi veľa roboty a chcem vám poďakovať aj pánovi ministrovi aj úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za naozaj dni a týždne prípravy tohto návrhu zákona. Z môjho pohľadu ide síce nie o to najdôležitejšie čo v zdravotníctve musíme riešiť, na druhej strane o principiálne veľmi dôležitú vec, ktorú riešime.
=======
19. 12. 2022 17:39:59 - 17:39:59 78. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Ja som sa chcel opýtať aj keď neviem, že či mám koho, že aká by bola výška platby za poistencov štátu do verejného zdravotného poistenia, ak by prešiel pozmeňujúci návrh Janky Bittó Cigánikovej a o aké navýšenie rozpočtu verejného zdravotného poistenia by išlo v porovnaní so súčasným návrhom štátneho rozpočtu. Ďakujem.
19. 12. 2022 16:39:59 - 16:39:59 78. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 1333 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pekne za slovo. Ako poverený spravodajca výboru predkladám informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1217a, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predložený vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo. Ústavnoprávny výbor súhlasil s návrhom zákona a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Výbor pre zdravotníctvo súhlasil s vládnym návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor o návrhu spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní predloženého návrhu zákona, tlač 1217a, nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 177 z 9. decembra 2022 ma určil podľa § 80 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za spoločného spravodajcu výborov na prerokovanie návrhu zákona v Národne rade Slovenskej republiky a za náhradníčku bola určená pani poslankyňa Anna Záborská v prípade neúčasti spravodajcu. Keďže nebola schválená spoločná správa gestorského výboru, predkladám v súlade s § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku informáciu o výsledkoch rokovania výborov a budem predkladať návrh na ďalší postup.
Pán predsedajúci, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu.
19. 12. 2022 16:39:59 - 16:39:59 78. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 1333 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
a zapracovať do zmlúv s tretími stranami ustanovenia, podľa ktorých sa dodávateľ zaviaže neprijať vyhlásenie podľa § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Za porušenie týchto ustanovení musí byť zmluvne dohodnutá sankcia pre tretiu stranu, najlepšie vo výške 100 % z istiny pohľadávky.
V prípade porušenia povinnosti poskytovateľa zapracovať vyššie uvedené ustanovenia do zmlúv s tretími stranami by malo nasledovať odvolanie štatutára zdravotníckeho zariadenia s okamžitou platnosťou a s uvedením osobnej zodpovednosti, najlepšie vo výške niekoľkonásobku mesačného platu.
Tu sa jedná o to, že mnohé tie pohľadávky sa následne, vlastne sú postupované tretím stranám, a to najmä jednej finančnej skupine, ktorá ich skupuje s určitým diskontom istiny a potom následne ich úročí veľmi vysokými sadzbami a potom vlastne takéto, takéto sumy vymáha. Je pre nás úplne zjavné, že na tomto neustálom zadlžovaní štátnych nemocníc sa vlastne vytvára ešte takýto, by som povedal, sekundárny biznis práve na týchto pohľadávkach, na ktoré štát ďalej dopláca a tie úroky sú veľmi vysoké, v minulosti boli aj vyššie, v súčasnosti sú okolo 9 %. Viete si predstaviť, v súčasnosti na príslušenstve takéhoto typu sa odhaduje, že je dlžná suma okolo 80 miliónov eur, teda ide o veľmi veľké peniaze.
Toto, tieto návrhy, ktoré som teraz prečítal, by mali zabrániť tomu, aby došlo k postupovaniu týchto pohľadávok práve na takéto, by som povedal, finančné domy, ktoré sa takýmto spôsobom obchodujú na, na insolventnosti nemocníc. Samozrejmé, že riešenia môžu byť aj oveľa lepšie. Jedna z takých možností je, je tieto pohľadávky lepšie ešte v lehote splatnosti, pokiaľ zdravotnícke zariadenie je insolventné, riešiť štátnym, štátnym nejakým veriteľom, ktorý by ich skupoval, aby zamedzoval takémuto biznisu, na ktorom sa, takémuto biznisu, na ktorom sa priživujú potom určití finančníci.
Dobre, z mojej strany, z mojej strany tu sú takéto pripomienky, ktoré, pán minister, navrhujem, aby sa nimi ministerstvo zdravotníctva zaoberalo a aby sa potom následne to oddlženie na základe toho materiálu, ktorý ste nám tu predložili, aj realizovalo a teda verím, že to bude pre vás prospešné.
Ďakujem pekne.
19. 12. 2022 16:24:59 - 16:24:59 78. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 1236 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi sa krátko vyjadriť k predloženému materiálu. Oddlžovanie nemocníc to je jeden nekonečný príbeh, ktorý žiaľ nám slovenské zdravotníctvo generuje už teda nemali čas, bolo ich už niekoľko, vždycky sa každá vláda, ktorá takéto oddlženie realizuje vrátane tej našej zaručuje za to, že už to bude jedno z posledných, keď si nedokáže povedať, že posledné oddlženie takýmto spôsobom sa dialo aj to ešte za mojej éry a momentálne vlastne dochádza k druhej tranži prostriedkov, ktorej sa v tej prvej tranži, o ktorej nebol teda záujem pomocou nich oddlžiť sa, je to vo výške viac ako 258 miliónov euro a dovoľte mi k tomu podotknúť zopár informácií, ktoré, ktoré si myslím, že by mali aj na tomto mieste odznieť.
Po prvé by som chcel povedať, že my sme sa vtedy a potom následne aj s Európskou komisiou sa rokovalo, dokonca mám pocit, že boli na to uvoľnené finančné prostriedky, aby sa pripravil a zaradil do legislatívneho procesu materiál na umožnenie centrálneho riadenia nemocníc. Toto je podľa mňa veľmi dôležitá vec, ktorá by dokázala výrazným spôsobom zefektívniť riadenie štátnych nemocníc, oni by mali byť určite riadené ako sieť a samozrejme bolo by veľmi dôležité zriadiť aj nezávislý útvar, ktorý bude mať v gescii centrálne riadenie týchto štátnych nemocníc, tam je samozrejme dôležité aj centrálne obstarávať tovary a služby, to všetko by mohlo výrazným spôsobom zlepšiť manažment týchto koncových štátnych nemocníc. Samozrejme najväčším problémom zostáva zle nastavený spôsob uhrádzania zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní, ten je nastavený systémom takzvaných prospektívnych rozpočtov napriek tomu, že sú známe, že sú známe už aj mnohé údaje na základe zbierania DRG údajov, takisto Case Mixi jednotlivých nemocníc napriek tomu tá cenotvorba neodzrkadľuje tieto údaje, v uplynulých rokoch bola to najmä Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá, ktorá uhrádzala týmto nemocniciam vyššie platby ako uhrádzali súkromné poisťovne, napriek tomu samozrejme tieto nemocnice sa neustále zadlžujú, pretože tá cenotvorba nie je dobre nastavená.
Takže to som rád, že sa aj v memorande ministerstvo zdravotníctva zaviazalo, že tento platobný mechanizmus DRG sa takým spôsobom budúci rok rozbehne, že by sa dal potom zaviesť a mal by oveľa spravodlivejšie odzrkadľovať ohodnotenie a teda platby poisťovní týmto koncovým štátnym nemocniciam. Je tu však samozrejme ešte ďalšia otázka, ktorú, ktorú mám ja a v podstate aj náš poslanecký klub a tu sme rozoberali na takom neformálnom stretnutí na výbore, kde sme sa zhodli na tom na začiatku, že oddlžovať sa budú pohľadávky výlučne vo výške istiny. A toto je samozrejme niečo, s čím súhlasíme, hlavne pri takýchto, pri takomto limitovanom množstve finančných prostriedkov, nakoľko tie nemocnice aj keď dojde k úplne úspešnej relokácií tejto sumy na účty veriteľov, tak ďalej budú mať minimálne ďalších 700 miliónov eur vysoký dlh, takže toto je veľmi správny postup, avšak táto povinnosť sa podľa všetkého netýka článku 10, kde hovoríme o rizikových záväzkoch a je to bod 5, hovorí sa tam o pohľadávkach, ktoré spĺňajú kritérium z titulu veku a rizika spojeného s kapitalizáciou istiny a príslušenstva a v tomto bode my teda navrhujeme, aby pri rokovaní o poskytnutie zľavy z príslušenstva, ktorú bude rokovať podľa všetkého zdravotnícke zariadenie, teda nemocnica a ich štatutári, by mal poskytovateľ na rokovanie s veriteľom prizvať aj zástupcu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a zástupcu Ministerstva financií Slovenskej republiky. Mal by byť realizovaný zápis z rokovania s veriteľom, musí poskytovateľ zverejniť na svojom webovom sídle tento zápis a v prípade, že rokovania s veriteľom o poskytnutí zľavy z príslušenstva nebudú úspešné na úrovni poskytovateľa, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky by až potom malo pristúpiť ku konsolidácii pohľadávok a zriadiť komisiu, ktorá bude rokovať s veriteľom za štát. Predmetná komisia by mala byť zložená zo zástupcov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a úradu vlády. Zápisy z rokovaní by mali byť zverejnené na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aby tento proces bol transparentný a bola zabezpečená taká tá transparentnosť pri rokovaní o poskytnutí zľavy z príslušenstva.
Takisto navrhujeme, aby poskytovateľ sa v mandátnej zmluve na zabezpečenie oddlženia zaviazal pri uzatváraní zmlúv a dodatkov k už uzatvoreným zmluvám dohodnúť a zapracovať do zmlúv s tretími stranami ustanovenia, ktorými bude zakázané postúpenie pohľadávok veriteľa podľa § 524 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Za porušenie týchto ustanovení musí byť zmluvne dohodnutá sankcia pre tretiu stranu. Naše odporučenie je aspoň vo výške 80 alebo 100 percent z istiny pohľadávky. Poskytovateľ by sa v mandátnej zmluve na zabezpečenie oddlženia zaviazal pri uzatváraní zmlúv a dodatkov k už uzatvoreným zmluvám dohodnúť a zapracovať do zmlúv s tretími stranami ustanovenia podľa ktorých sa dodávateľ zaviaže neprijať vyhlásenie podľa § 303 a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Za porušenie týchto ustanovení musí byť zmluvne dohodnutá sankcia pre tretiu stranu, najlepšie vo výške 100 percent z istiny pohľadávky ...
=====
8. 12. 2022 11:25:09 - 11:25:09 78. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1259 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som popravil o technicko-legislatívnu chybu, ktorá sa stala v tomto zákone. Teda chcem dať návrh môj na legislatívno-technickú opravu v treťom čítaní k predmetnému návrhu zákona (tlač 1112). Podľa § 85 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov navrhujem opravu legislatívno-technickej chyby v návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1112) takto.
V čl. 1 bode 3 sa slová, § 9a nahrádzajú slovami "§ 9b"
Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na čl. 1 bod 2, ktorou sa odstraňuje nesprávne označenie vnútorného odkazu.
Ďakujem.
7. 12. 2022 17:25:04 - 17:25:04 78. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
134.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som stručne uviedol návrh zákona, ktorý predkladám spoločne s poslancami Katarínou Hatrákovou a Milošom Svrčekom na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.
Základný cieľ je zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím a pacientov, ktorí sú hospitalizovaní v ústavnom zdravotníckom zariadení. Cieľ návrhu zákona sa dosahuje tým, že sa zavádza právny režim regulácie používania obmedzovacích prostriedkov. Obmedzovacie prostriedky sa v praxi používajú, avšak podľa platného právneho stavu neexistuje ich bližšia úprava. Potreba právnej úpravy je podčiarknutá tým, že obmedzenie pohybu človeka – pacienta obmedzovacím prostriedkom je zásahom do jeho osobnej integrity, ktorý môže predstavovať závažné porušenie jeho základných práv.
Návrh zákona prispeje k ochrane základných ľudských práv a slobôd pacientov, pričom pri tvorbe návrhu zákona sa vychádzalo osobitne zo zistení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, z ľudskoprávneho štandardu upraveného v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, zo zistení Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT), ktoré navštívil Slovenskú republiku v dňoch 19. marca až 28. marca 2018, z právno-komparatistických zistení s rakúskou právnou úpravou – Spolkový zákon o hospitalizácii psychicky chorých v nemocniciach.
Z návrhu novely vyberiem niektoré podstatné ustanovenia. V nadväznosti na výpočet foriem obmedzovacieho prostriedku sa bližšie pri každej forme vymedzujú definičné znaky, vyjadruje sa princíp ultima ratio, to znamená, že k použitiu obmedzovacieho prostriedku možno pristúpiť iba vtedy, ak boli vyčerpané všetky miernejšie možnosti zvládnutia situácie. Aby nedošlo k degradácii pacienta návrh upravuje povinnosť zamedziť v prítomnosti iných pacientov pri použití prostriedku. Vzhľadom k závažnosti používania obmedzovacieho prostriedku sa podrobne upravujú evidenčné povinnosti a oznamovacie povinnosti.
Vo fáze prípravy návrhu sme veľmi starostlivo precizovali textáciu s pani komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj s kolegami z ministerstva zdravotníctva a takisto aj so súčasným, so súčasným predsedom, pardon, takisto aj s pánom súčasným komisárom, pardon, nie. Uplynulý mesiac sme definitívne komunikovali so zástupcami psychiatrov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti psychiatrie, ako aj so zástupcami somatických oddelení. Tí podporujú smerovanie návrhu zákona, avšak žiadajú, aby bol návrh zákona ambiciózny a zašiel aj do somatických oddelení, čo sme potom precizovali v pozmeňujúcom návrhu, ktorý je súčasťou spoločnej správy.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, skončil som.
30. 11. 2022 15:40:03 - 15:40:48 78. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 1330 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
31.
Ďakujem za slovo.
Rozumiem rozčarovaniu ministra financií. On to, samozrejme, vie svojským spôsobom odkomunikovať. Ja som tiež považoval za ponuku vlády, ktorá predchádzala tejto definitívnej dohode, za oveľa vyváženejšiu, spravodlivejšiu, a nakoniec tá ponuka vlády reflektovala presne to, čo odborári požadovali, aby ich platy boli konkurencieschopné v rámci krajín V4, a teda dokonca konkurencieschopné so zdravotným systémom našich západných susedov z Českej republiky, kde chcem len upozorniť, že vláda v posledných rokoch investovala do zdravotníctva viac ako 9 % hrubého domáceho produktu. To je neporovnateľné, čo sa týka Slovenskej republiky a, samozrejme, nášho HDP. A práve preto som to aj nepovažoval za, za úplne šťastné žiadať ešte oveľa viac, ako boli zdravotníci z iných profesií už odmenení tým vládnym návrhom zákona, ktorý mal platiť od 1. 1. 2023. Ale ešte raz, práve preto napriek tomuto celému rozčarovaniu som rád, že aj pán minister financií podporil urobenie tej spravodlivosti voči iným zdravotným pracovníkom a som veľmi rád za bojovníkov v našom klube, ktorí od začiatku poukazovali na to, že ten návrh nebol spravodlivý voči iným zdravotníckym pracovníkom.
Ďakujem.
30. 11. 2022 15:10:03 - 15:13:02 78. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 1330 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
9.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Ja by som si dovolil tiež len zopár slovami vyjadriť vďaku aj tu pánovi ministrovi, aj celej vláde Slovenskej republiky, že sa podarilo vyrokovať zmier. A úprimne ja som považoval návrh Lekárskeho odborového zväzu nad rámec tej, tej druhej dohody, tej druhej ponuky vlády za problematický, nakoľko žiadali, aby bola zvýhodnená prax lekára až na 30 rokov zvyšovaním koeficientu na rozdiel od ostatných zdravotníckych pracovníkov. Ja som sa k tomu aj vo viacerých diskusiách aj v rámci nášho hnutia vyjadroval, že si myslím, že toto nie je úplne férové. A preto som veľmi rád, že, že vláda a koalícia naďalej rokovali. A takisto aj kolegovia z nášho poslaneckého klubu sa snažili tieto veci vyrokovať a doriešiť tak, aby zavládla, by som povedal, určitá férovosť aj vzhľadom na iných zdravotníckych pracovníkov v sektore. A preto sa teším, že tu budú predložené pozmeňujúce návrhy mojich kolegov, ktorí, ktorí, by som povedal, túto určitým spôsobom skrivodlivosť vyrovnajú aj tým, ktorí doteraz mohli mať pocit, že ich prax nebude dostatočne ohodnotená na úroveň spoločne s lekármi.
Takže ešte raz veľká vďaka za to, že sme v tomto bode a že teda dnešným dňom aj Lekárske odborové združenie pred chvíľou na výbore vyjadrilo spokojnosť aj s predloženými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sú v spoločnej správe k predmetnému návrhu zákona, ktoré v mnohom výrazne zlepšia ako vzdelávanie našich budúcich zdravotníckych profesionálov, najmä lekárov. Tak, samozrejme, zlepšujú ich hodnotenie. A teda teším sa na to, že v tomto ohľade zdravotníctvu v našej krajine svitá na lepšie časy, hoci, samozrejme, aj tých bodov z memoranda a, samozrejme, úloh a možností, ako to zdravotníctvo zlepšiť, je pred nami ešte veľmi veľa. V tomto želám ministrovi zdravotníctva, ktorémukoľvek, či súčasnému, alebo budúcim len to najlepšie, aby čo najviac pre naše zdravotníctvo stihlo dohnať. Pretože to zdravotníctvo naozaj v posledných rokoch výrazným spôsobom mešká za okolitými krajinami, najmä Európy.
Ďakujem veľmi pekne.
30. 11. 2022 15:10:03 - 15:12:45 78. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 1330 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
5.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. (tlač 1330a) .
Uvedený vládny návrh zákona prerokovali určené výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor. Ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet vyslovili súhlas s predloženým návrhom zákona a odporučili Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo vyslovil súhlas s predloženým návrhom zákona a odporučil Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predloženému návrhu zákona (tlač 1330) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV. tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona (tlač 1330) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje osem pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 8 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 186 z 30. novembra 2022, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu k predloženému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
30. 11. 2022 11:25:03 - 11:26:00 78. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1251 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1330). Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokujú ihneď.
Pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
30. 11. 2022 8:55:03 - 8:57:23 78. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister a kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1385 z 29. novembra 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1329) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu.
Výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 82. schôdzi dňa 30. novembra 2022, výbor súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. a ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 341/2022 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. sa uskutoční na 78. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Je to tlač 1330.
Vážený pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
9. 11. 2022 9:55:03 - 9:55:03 75. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1121 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
To je všetko. Ďakujem pekne.
9. 11. 2022 9:40:03 - 9:40:03 75. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1261 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh vychádza z rokovaní lekárskeho odborového združenia s ministerstvom financií Slovenskej republiky a s ministerstvom zdravotníctva. A ide o navrhovanú zmenu, ktorá umožňuje oslobodenie nepeňažných plnení súvisiacich s účasťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na zákonom vyžadovanom sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov od dane z príjmov.
V podstate tento problém tu je už niekoľko naozaj dobrých rokov, kedy zdravotnícky pracovníci, ktorí majú zo zákona povinné vzdelávať sa, museli z financií, ktoré boli na toto vzdelávanie poskytnuté a odvádzať dane, čo samozrejme v iných profesiách takto nefunguje. Nie sú pod takýmto drobnohľadom, nemusia sa takéto by som povedal dary vyslovene evidovať. Eviduje to v skutočnosti NCZI, dá sa to dohľadať. Takže ten kompromis nakoniec vznikol v tom, že všetky takéto nepeňažné plnenia budú neustále transparentne vykazované, ale na druhej strane sa zruší daň z príjmov, ktoré títo lekári museli z týchto nepeňažných plnení odvádzať.
Takže dovoľte, aby som prečítal tento pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní, daňový poriadok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1121).
V čl. 1 sa za bod 3 vkladá nový,
4) Bod, ktorý znie, štvrtý bod znie: do § 9 ods. 2 písm. y) sa za slovo nepovažuje nahrádza slovami, "považuje aj"
To je všetko, ďakujem veľmi pekne.
25. 10. 2022 15:25:08 - 15:25:08 75. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1108 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán minister, kolegyne, kolegovia, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, tlač 1109.
Vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo. Ústavnoprávny výbor vyslovil súhlas s predloženým návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, tlač 1109, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje tri pozmeňujúce návrhy. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 3 spoločnej správy hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 171 z 18. októbra 2022, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu k predloženému návrhu zákona a poslanca Mareka Šefčíka za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
25. 10. 2022 15:25:08 - 15:25:08 75. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1108 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem len malinký komentár k tej poisťovni Union. Ja osobne som toho názoru, že naozaj to ide o veľmi dobrú poisťovňu a úprimne, pokiaľ teda nebude dovtedy zavedený unitár, tak Union, poisťovňu Union by som chcel vidieť na našom trhu. Problém tejto poisťovne, pre ktorú ona zvažuje odchod z nášho trhu, je však najmä ten, že má nedostatok poistencov, a preto z roka na rok vlastne využíva relatívne agresívnu kampaň, aby si tento stav svojich poistencov zvýšila. Ide najme o to, že zazmluvňuje externé organizácie, ktoré, ktoré potom za provízie v podstate niekedy, až by som povedal, takým naozaj sofistikovaným spôsobom sa snaží prepoistiť čo najviac ľudí do tejto poisťovne. Stáva sa z toho už v podstate vážny fenomén, ktorý hovorí o tom, že sú najmä nízkopríjmoví ľudia, ktorí žijú najmä buď v tých osadách, ktorí sa každoročne práve kvôli tomuto prepoisťujú, a spôsobuje to celému systému absolútne zbytočné financie.
A ďalší problém je ten, že poisťovňa Union teraz v rámci tohto konkurenčného boja dokonca benefity sľúbila všetkým tým aj, ktorí nebudú mať absolvované preventívne prehliadky. Čo ja považujem za obrovskú chybu, pretože deformuje to ten systém. Tie benefity boli naviazané úplne správne na absolvovanie preventívnych prehliadok a tým pádom sme motivovali poistencov, aby sa starali o svoje zdravie. Union sa naozaj tento rok znížila k tomu, že toto vypustila, čo sa mi zdá aj v rámci tej kampane, že to bolo nefér. Opäť hovorím, nebudem rád, keď odíde, ale najväčší problém, keď odíde, že predá svoj kmeň, bude to, že nemá dostatočné množstvo poistencov.
25. 10. 2022 14:55:08 - 14:55:08 75. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1217 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem za poznámky.
Pán poslanec Urban, ten systém musíme nastaviť tak, aby bol funkčný, ináč celá reforma nemá zmysel, pretože sa môže stať, že pacienti sa k tej zdravotnej starostlivosti dostanú ešte neskôr ako v súčasnosti. A ja vám garantujem, že pokiaľ by bola zdravotná poisťovňa povinná zaplatiť pacientovi alebo teda preplatiť zdravotnú starostlivosť v zahraničí a nebude tam, nebude to definované, ako vy ste povedali, sumou, ako sa platí na Slovensku, to nie. Normálnou takou sumou, ako si ten nezmluvný lekár alebo to zariadenie v zahraničí vyúčtuje, tak v tom prípade tie zdravotné poisťovne v rámci siete, ktorú ony budú zabezpečovať pre svojich poistencov, ak budú mať záujem podnikať ďalej na našom trhu, si budú hľadať tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj samy za zmluvné ceny aj mimo našej krajiny. Som o tom presvedčený, pokiaľ nie, som presvedčený, že zoberú si to na starosť agenti, ktorí keď vy ako klient alebo teda nejaký pacient chorý budete potrebovať zdravotnú starostlivosť, hneď vám zavolajú, alebo vy zavoláte na nejakú, do nejakej agentúry, oni vám toho lekára nájdu. To som o tom presvedčený. To naozaj fungovať bude. Otázka je to, aby ten systém, ktorý my teraz tvoríme, naozaj myslel na tých pacientov a nebolo to, že pacient si musí všetko znova zháňať sám, hoci my zadefinujeme maximálne čakacie lehoty. Prečítajte si ten zákon, ako je navrhnutý.